Category: Türkçe Blog | Views: 22 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye dili yapay bir dildir. Geliştiricisi Mevlüt Baki Tapan olup, Ural-Altay dil ailesine mensup yapıdadır. Kendisine özel karakterleriyle 65 harflik alfabesi bulunur. Al Bakiyye yapay dili, kendi bünyesinde Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı olarak anılır.

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Tü ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 16 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilinin ve yapay dilciliğin gelişimine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun! 

Al Bakiyye yapay dili, öğrenim ve tanıtımı için oluşturulan Artlitartinglang sitesi ve diğer uygulamaları kuşkusuz sizlerin katkılarıyla daha da gelişecek, daha geniş kitlelere yayılacaktır. Artlitartinglang sitesinin de diğer birçok web projesi gibi birtakım giderleri söz konusudur. Bu giderlerin büyük kısmı Rastgelelik.com tarafından karşılanmaktadır ve şuan için özel iletim olmadıkça bağış destek kanalı oluşturulmamıştır. Zira şu aşamada öncelikle olarak Al Bakiyye dilinin geliştirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Bu yüzden dilimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak, yaygınlaşmasına faydalı olacak kişi ve kurumlara ihtiyacımız var.

Al Bakiyye dili ve resmi tanıtım platformu için neler yapabilirsiniz?

  1. Al Bakiyye dilinde çeviriler yapabilirsiniz,
  2. Kendi dilinizde sözlük ve eser çalışmaları yapabilirsiniz.
  3. Rom ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 16 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye Yapay Dili ile ilgili yapılan resmi güncellemeler ve alınan resmi kararlar bu alanda listelenmektedir.
  1.  - 2020 Haziran: Al Bakiyye II yeni sürüm olarak yeniden derlenip, düzenlendi. (Harf, yazım, yapı ve ek güncellemesi yapıldı.)
  2. - 2020 Eylül/Ekim: Al Bakiyye II. yeni sürüm bünyesinde bütünleşme çalışması yapılacaktır. Türk dili ekseninde etkileşimi gerçekleştirilen tüm çalışmaları Al Bakiyye dili ile bütünleştirmeye çalışıyoruz. Osmanlı Türkçesi, Göktürk Türkçesi, TDK Türkçe çalışmaları, Dil Derneği Türkçe çalışmaları, Divan Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı, Türkçesi Varken ve TDH Türkçe Çalışmaları, Ortak Türkçe, Törükçe vb. birçok oluşum ve Türkçe çalışmalar bütünleştirilerek Al Bakiyye diline kazandırılacak ve Türk dilinin bütünleştirilmiş yapay dili olması amaçlanacaktır. (Çalışmamız devam ediyor... )
Views: 18 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye dili, toplum için geliştirilmiştir. Tüm materyal, görsel, yapı ve bilgileri iki bir hak talebi ve bildirim olmaksızın genel kamuya açık olarak lisanslanmıştır. Al Bakiyye lisanı, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır, ek koşullar uygulanabilir.

Al Bakiyye Yapay Dili (Conlang), Türk dilleri ve lehçeleri ile etkileşim gösteren sözcükleri ve yapıları, kendi özgü yazım, anlatım ve yapısal kuralları ekseninde kayıt altına almayı amaçlar. Kökeni Ural-Altay diline dayandırılarak geliştirilmektedir. Kullanım ve geliştirilmesi ücretsiz ve kamuya açıktır. 
Al Bakiyye Ulu Sözlüğü'ne dileyen herkes sözcük, ifade ve yapı önerisinde bulunabilir. 
Category: Türkçe Blog | Views: 15 | Added by: jungnet | Date: 16.07.2020 | Comments (0) 
Category: Türkçe Blog | Views: 155 | Added by: jungnet | Date: 16.10.2019 | Comments (0)

Yapay dil, Almanca, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça gibi doğal dillerin aksine kaynağı bilinen, oluşturanı belli olan ve belli bir dil bilgisi belli tarihi süreç için değil de özel olarak geliştirilmiş dil demektir. Zaman içinde insanların kabulleri ve kültürleriyle evrilmeyip, insan eliyle geliştirilmiş dillerdir. 

Bilinen örnek yapay diller: Esperanto, Elfçe, Kiril Türkçesi, İdo dili, Toki, Pona ve Bakiyye, Nomuli...

Category: Türkçe Blog | Views: 164 | Added by: jungnet | Date: 24.08.2019 | Comments (0)