"Al Bakiyye", isimli yapay dilin genel açılımı "El Hüsnü Hatt-i Bakiyye" olup, "Güzel yazılı ölümsüzlüğe ait dil" demektir. İlk geliştirilen sürümü kısır ve çok az sayıda sözcüğe, yapıya sahip olarak yayınlanmıştır. İkinci sürümü ise daha sistemli ve daha fazla sözcük sayısına sahip olarak yayınlanmış ve "Klasik Al Bakiyye" olarak adlandırılmıştır. Klasik Al Bakiyye, kendine özgü geliştirilmiş yazı sistemine ve alfabesine sahiptir. Köken olarak Türkçe başta olmak üzere Ural-Altay dillerine dayanmaktadır. 

Yazım ve her platformda yazımı kolay olmayacağı için en yaygın yazı sistemlerinden "Latin" harfleri ile yazılabileceği ve kişinin kolay telafuz edebileceği yeni bir şive zamanla doğmuş ve "Al Bakiyyetüneşvek", yani "Al Bak ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 3 | Added by: jungnet | Date: Yesterday | Comments (0)

Yakın zamanda Al Bakiyye'nin lehçesi olan Hûrayca, Al Bakiyye'nin standart - klasik formu olarak kabul edilecektir. Alfabe olarak Hûrayca, özgürlüğü savunduğu için Standart olarak 3 alfabesi olacak ve kişi istediği alfabe ile yazabilecektir. 
Oluşturulacak olan Standart Al Bakiyye-Hurayca Alfabeleri; 
- Al Bakiyye Kökenli Alfabe
- Standart Latin Kökenli Alfabe
- Arap Kökenli Alfabe


Klasik Al Bakiyye, "Eski Al Bakiyye", yeni Al Bakiyye ise "Yeni Al Bakiyye - Hûrayca" olarak adlandırılacaktır. "El Hûraybakiyye" olarak da nitelendirilebilir. Yahut genel kullanımda yine "Al Bakiyye" kullanılıp, Resmi adlandırmada "Hûrayca" ibaresi kullanılabilir. 
* Tüm gelişmeler ve kararlar yakında belirtilecektir 
Category: Türkçe Blog | Views: 5 | Added by: jungnet | Date: 18.10.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilini özgür ve özgün yapabilmek için emoji, simge, karakter, imge, ikon, ifade ve damgalardan da faydalanmayı amaçlıyoruz. Duygu ve düşüncelerin en iyi ve özgür biçimde aktarılması için uygun bir dil geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda örnek birkaç cümle hazırladık. 
 • Türkçe: Bugün çok mutsuzum. Hava yağmurlu ve ben seninle muhabbet etmek istemiyorum. 
 • Al Bakiyye: ḶГ❞ ჰŧ ☹️. ⛈️ ⱱ Ⱈ  ☕ ๛ᒍ〟.  
Category: Türkçe Blog | Views: 19 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dili gelişimi devam eden ve en temelde yazar, okuyucu ve anlatıcının dili özgürce kullanmasına imkan vermesini amaçlayan bir dildir. Belli yapı, standart ve kısıtlamalara  sıkıştırılmadan dileyen herkesin ifade özgürlüğünü sağlamayı amaçlar. Buna yazım ve anlatım tarzı da dahildir.
İlk insanlar taşlara yazı yazdığı için ona uygun yazı sistemleri ve yöntemler geliştirmiştir. Bugün ise bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlarla dil aktarımı sağlanabilmektedir. Dolayısıyla günümüz şartlarına göre bizlerin yazım sistemleri de gelişmektedir. Al Bakiyye yapay dilini bu sistemlere uygun olarak geliştirmeye özen gösteriyoruz. Son olarak tüm ifade, simge, ikon, emoji ve karakterleri dilmize kabul ediyor, yazar ve anlatıcının özgürce kullanmasına imkan tanıyoruz. Sözcük ve harfler kullanılmadan doğrudan bu ifade, ikon ve emojiler ile de anlatım, yazım sürdürülebilir. 

Örnek ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 18 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilimizin daha geniş kitlelerce özgür biçimde kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Lehçe/şive oluşturmaya karar verdik. Al Bakiyye yapay dilini olabildiğince özgürleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi özgün alfabesi dışında diğer Latin, Arap, Rus ve Göktürk gibi alfabelerde de yazılabilmesini sağladık. Fakat sesletimlerde bazı Bakistlerden aldığımız geri bildirim neticesinde birtakım zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden kişilerin kendi ana  dillerine uygun biçimde Al Bakiyye yapay dilini kullanmasına imkan tanıyoruz. En yaygın ve kolay kullanım sahası kuşkusuz Latin harfleri ile Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan coğrafyası ve bu coğrafyada konuşulan Oğuz Türkçesi ve ağız yapısıdır. Bu yüzden Al Bakiyye yapay dilini 3 şive olarak geliştirmeye karar verdik; Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetun Eşvek ve ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 53 | Added by: jungnet | Date: 09.08.2020 | Comments (0)

Ural - Altay dil ailesine mensup Al Bakiyye yapay dili, temel köken olarak Altay-Türk dil ailesinden beslenmekte, ilaveten Arapça, Farsça gibi diğer dillerden de ciddi etkileşim almaktadır. Al Bakiyye yapay dili, diğer birçok doğal ve yapay dil gibi kendisine özgü bir yazım tarzı ve alfabesine sahiptir. Ancak yazar özgürlüğü, Al Bakiyye dilinde büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yazarın istediği yazım sistemi ve alfabesinde Al Bakiyye dilini yazmasına imkan sunulmuştur. Dileyen her Bakist (Al Bakiyye yapay dili bilen, öğrenen ve geliştiren kişi), istediği alfabe ile Al Bakiyye yapay dilini yazabilir. 
Al Bakiyye yapay dil geliştirici ekibi olarak kendi özgün alfabesine ek olarak diğer 5 alfabede harf ve seslerin karşılıkları, kullanılabilecek formları oluşturulmuş ve aşağıda verilmiştir. Diğer alfabe sistemlerinde de benzer şekilde kullanılması mümkündür. 

En Yalın-Basit Latin Harf Sistemiyle Al Ba ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 56 | Added by: jungnet | Date: 08.08.2020 | Comments (1)

Category: Türkçe Blog | Views: 93 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye dili yapay bir dildir. Geliştiricisi Mevlüt Baki Tapan olup, Ural-Altay dil ailesine mensup yapıdadır. Kendisine özel karakterleriyle 65 harflik alfabesi bulunur. Al Bakiyye yapay dili, kendi bünyesinde Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı olarak anılır.

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Tü ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 83 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilinin ve yapay dilciliğin gelişimine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun! 

Al Bakiyye yapay dili, öğrenim ve tanıtımı için oluşturulan Artlitartinglang sitesi ve diğer uygulamaları kuşkusuz sizlerin katkılarıyla daha da gelişecek, daha geniş kitlelere yayılacaktır. Artlitartinglang sitesinin de diğer birçok web projesi gibi birtakım giderleri söz konusudur. Bu giderlerin büyük kısmı Rastgelelik.com tarafından karşılanmaktadır ve şuan için özel iletim olmadıkça bağış destek kanalı oluşturulmamıştır. Zira şu aşamada öncelikle olarak Al Bakiyye dilinin geliştirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Bu yüzden dilimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak, yaygınlaşmasına faydalı olacak kişi ve kurumlara ihtiyacımız var.

Al Bakiyye dili ve resmi tanıtım platformu için neler yapabilirsiniz?

 1. Al Bakiyye dilinde çeviriler yapabilirsiniz,
 2. Kendi dilinizde sözlük ve eser çalışmaları yapabilirsiniz.
 3. Rom ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 80 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye Yapay Dili ile ilgili yapılan resmi güncellemeler ve alınan resmi kararlar bu alanda listelenmektedir.
 1.  - 2020 Haziran: Al Bakiyye II yeni sürüm olarak yeniden derlenip, düzenlendi. (Harf, yazım, yapı ve ek güncellemesi yapıldı.)
 2. - 2020 Eylül: Al Bakiyye'nin "Hûrayca" (Al Bakiyyetünhüer) isimli Lehçesi yayına sunuldu. II. Al Bakiyye Sürümü ile bütünleştirildi. Hûrayca Resmi Tanıtım ve Öğrenme Sitesi yayına sunuldu.
 3. - 2020 Ekim: Türkçe ve İngilizce Öğretim-Tanıtım Kılavuzları Hazırlandı. Alfabe ve sesletimler seslendirildi. Büyük Hûrayca Sözlüğü 5100'ün üzerinde sözcükle yayına sunuldu. 
 4. -2020 +: İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi amaçladıklarımız; 
  1. Kök Sözcük sayısını 10.000'e çıkarmak. 
  2. 100 Temel İfade oluşturma ... Daha fazlası »
Views: 97 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

1 2 »