Al Bakiyyetun Şivesi Türkçe Karşılığı
BEYDE 1. Kral 2. Büyükbaba
ABRALGA Yeke (sandal)
ABRAMAK Dümen kullanmak
ABRAMAN Kaptan
ABRAN Çıpa makarası
ABRANAK Dümen sistemi
ABRAR Dümenci (gemi)
ABRAŞ 1. Alaca 2. Benekli
ABRAŞMAK Birlikte gemi sürmek
ABRAVUZ Uskur (gemi pervanesi)
ABUÇKA Yaşlı kadın
ABULÇA Soy atası
ABURGA Boynuz
ABURGU Boynuz borazan / düdük
ABUŞKA Büyükanne (nine)
ABZAR 1. Ahır (ve/veya) 2. Avlu
ACAR 1. Dikkat 2. Gözüpek
ACARMAK Dikkat etmek
ACATAY Küçükhanım
ACAY "Muhterem" (kadına)
ACAYLAMAK "Acay" demek
ACAYLI Hürmetli
ACAYMA İsimsiz hitap (kadına)
ACAYMAK İhtiram göstermek
ACAYSIZ Hürmetsiz
ACIĞ 1. Keder 2. Elem
ACIĞAN 1. Kederli 2. Elemli
ACIK 1. Keder 2. Elem
ACIKSAMAK iştahlanmak
ACIKSAR İştahlı
ACIKSATMAK iştahlandırmak
ACILDAĞAN Sitem
ACILDAK Sitem
ACILDAMAK Sitem etmek
ACILDAR Sitemkar
ACIM Pişmanlık
ACINMAK Pişman olmak
ACIRA Hüzün
ACIRAMAK Hüzünlenmek
ACIRATMAK Hüzünlendirmek
ACIRGA Yabani turp
ACIRGAMAK Acı tat vermek
ACIRGAN Ağızda acı tat bırakan
ACIRGANMAK Ağzı acımak
ACIRMAK Pişman olmak
ACIRTMAK Pişman etmek
ACITAŞ Şap (alümen)
ACUMUK Gilaboru (ağaç, meyve)
AÇA Teyze (annenin kız kardeşi)
AÇAĞ Yüzgörümlük hediyesi
AÇAĞAN Nisan ayı
AÇAK Anahtar yuvası
AÇAL Saponin (sabun özütü)
AÇALA 1. Umuma açık 2. Aleni
AÇALAMAK İfşa etmek 1121
AÇALANMAK ifşa edilmek
AÇALAŞMAK İfşa olmak
AÇALATMAK İfşa ettirmek
AÇALGA Deterjan
AÇALGAMAK Deterjanlamak
AÇALGANMAK Deterjanlanmak
AÇALMAK Temizlenmek (kir)
AÇALTMAK Temizlemek (kirden)
AÇAMAG Tereyağlı mısır unu aşı
AÇAMAK Duvak / peçe açmak
AÇAN 1. Ferah 2. Nisan ayı
AÇANAK Cevap anahtarı
AÇAR 1. Anahtar 2. Nisan ayı
AÇARA 1. Kanatlı kapı 2. Zaviye
AÇARAK Kalemtraş
AÇARAMAK İkiye ayırmak
AÇARATMAK ikiye ayırtmak
AÇARGA 1. Parola 2. Giriş kodu
AÇARGAMAK Parola / kod girmek
AÇARMAK Anahtarla açmak
AÇARMAN 1. Çilingir 2. Anahtarcı
AÇARYA Müderris (Sanskritçe)
AÇATAY Bident (iki uçlu çatal)
AÇAVUT Fatih
AÇAY Hasret
AÇAYMAK Hasret çekmek
AÇI Zaviye (matematik)
AÇIĞAN Mayalanmış hamur
AÇIĞAZ Yabani sarımsak
Açıklama Son yıllarda yapılan çalışmalarda Plüton gezegeninin aslında birbirinin etrafında dönen iki
AÇIKSA iştah
AÇILAĞAN Kapı / pencere kanadı
AÇILAMAK ikiye ayırmak
AÇILANMAK ikiye ayrılmak
AÇILATMAK İkiye ayırtmak
AÇILDAMA Tefsir
AÇILDAMAK Tefsir etmek
AÇILDAR Tefsirci
AÇILDIR Parola
AÇILDIRMAK Parola söylemek
AÇILGA İnkişaf
AÇILGAMAK inkişaf etmek
AÇILGAN İnkişaf eden
AÇILGANMAK Reform yapmak
AÇILGATMAK inkişaf ettirmek
AÇINDIRMAK İtiraf ettirmek
AÇINIM İtiraf
AÇINMAK İtiraf etmek
AÇIR 1. Diyet 2. Perhiz 3. Oruç
AÇIRA 1. Gıpta 2. Zaviye (köşe)
AÇIRAMAK Gıpta etmek
AÇIRAY 1. Açgözlü 2. Şeytan
AÇIRGA Tamah
AÇIRGAMAK Tamah etmek
AÇIRGAN Tamahkar
AÇIRGAŞMAK Talan etmek
AÇIRMAK Diyet / perhiz yapmak
AÇIRTMAK Diyet yaptırmak
AÇIRTMAN Diyetisyen
AÇIT Pencere
AÇITAY "V" işareti (parmakla)
AÇITKA Turşu suyu
AÇITKAN Sirke
AÇITMA Sirke fermantasyonu
AÇITMAK Mayalamak
AÇITMAN Maya
AÇKA Zımpara
AÇKALAMAK Zımparalamak
AÇKARAK Açgözlü
AÇKARMAK Açgözlülük etmek
AÇKURSAK Gözü doymaz
AÇMAN Maymuncuk (anahtar)
AÇNA Fermentasyon
AÇNAMAK Fermente olmak
AÇNAŞMAK Fermente olmak
AÇNATMAK Fermente etmek
AÇNAVUR Sucuk (161
AÇSAMAK Aralamak (kapı vs.)
AÇSATMAK Aralatmak (kapı vs.)
AÇSIK İştah
AÇSINMAK İştahlanmak
AÇSIZ 1. iştahsız 2. Tok
AÇTAY Açgözlü
AÇUVTAŞ Şap
AD isim [d harfi ile yazılır]
ADAĞAN Dağ tanrısı (mitoloji)
ADAK Nezir
ADAKA Horoz
ADAKAN 1. Kral 2. Büyükbaba
ADAKLAMA Nezretme
ADAKLAMAK Nezretmek
ADAKLANMA Nezredilme
ADAKLANMAK Nezredilmek
ADAL 1. ideal (ülkü) 2. Sadakat
ADALDAŞ 1. Yemin 2. Helallik
ADALDAŞMA Yeminleşme
ADALDAŞMAK Yeminleşmek 1181
ADALGA Şöhret
ADALGAMAK Meşhur olmak
ADALGAN Meşhur
ADALMA isim alma
ADALMAK isim almak
ADALMIŞ isim almış
ADALYOL Dava (ideoloji)
ADAM 1. Nezir 2. Yürüyüş
ADAMAK Nezretmek
ADAN 1. Gayrı 2. Liyakat
ADANCA Fedakarlık
ADANCAN Fedakar
ADANÇ Misyon (özgörev)
ADANGA Dava (ideoloji)
ADANGAN Dava adamı (idealist)
ADANIR 1. idealist 2. Layık
ADANMAK Nezredilmek
ADANMAN Misyoner
ADAR Nezirci
ADARA Teferruat
ADARAMAK Teferruatlandırmak
ADARGA 1. Rol 2. Tezgah
ADARGAL Gıpta
ADARGAMAK Rol yapmak
ADARGAN Taklitçi
ADARGANMAK Taklit etmek
ADARMAK Adını değiştirmek
ADAŞ Aynı adı taşıyan
ADAŞMAK Aynı adı taşımak
ADAV ithaf
ADAVLAMAK ithaf etmek
ADAVLANMAK İthaf edilmek
ADAY Namzet
ADAYLAMAK Aday göstermek
ADIK Meşhur
ADIKMAK Meşhur olmak
ADIKMAN Meşhur
ADIN 1. Meşhur 2. Mahlas
ADINÇ Şöhret
ADINÇAK Mümtaz
ADINÇAMAK Mümtazlaşmak
ADINÇSIZ Şöhretsiz
ADINMAK Mahlas almak
ADKOŞMA Lakap takma
ADKOŞMAK Lakap takmak
ADLAŞKAN Bahisçi (iddiacı)
ADLAŞMAK Bahse girmek (iddia)
ADLIK Şöhret
ADMIŞ Şöhretli
ADRAMAN Dev (mitoloji)
ADSAK Şöhret heveslisi
ADSAMAK Şöhret istemek
ADSAY Muhterem
ADSAYMA Hürmet
ADSAYMAK Hürmet etmek
ADUĞ Evcil at
ADUĞÇUN Seyis (at bakıcısı)
ADUT Avuç içi
AFŞAR Cuma günü
AĞ ARLAN İffetli
AĞA Toprak soylusu
AĞAK Çiçek hastalığı
AĞAL Saygı sözü ("Hazreti" gibi)
AĞALAK Beyaz koyun / keçi
AĞALAY Pembe renk
AĞALBAY Muhterem
AĞALCAN Örümcek adam 1201
AĞALÇAK Ruh çağırma merasimi
AĞALÇAMAK Ruh çağırmak
AĞALÇANMAK içine ruh girmek
AĞALÇAR İçine ruh giren kişi
AĞALÇI Medyum (ruh çağırıcı)
AĞALÇILAMAK Ruhla konuşmak
AĞALMA Ruh çağırma
AĞALMAK Ruh çağırmak
AĞAN 1. Dua 2. Totem ruhu
AĞANLAR 1. Ced 2. Totem soyu
AĞAR 1. Bal arısı 2. Hava
AĞARÇAK Havadar
AĞARÇAMAK Lorlaşmak
AĞARÇAN Lor peyniri
AĞARÇI Tütsü
AĞARI 1. Temiz 2. Saf
AĞARIK Saf (temiz)
AĞARIL Steril
AĞARILÇA Sterilizasyon
AĞARILÇAMAK Sterilize olmak
AĞARILÇATMAK Sterilize etmek
AĞARILGA Rafinasyon
AĞARILGAMAK Rafine olmak
AĞARILGAN Rafine
AĞARILGANMAK Rafine olmak
AĞARILGATMAK Rafine etmek
AĞARILMAK Temizleşmek
AĞARINÇ 1. Namus 2. İffet
AĞARINMAK Temizlenmek
AĞARIŞMAK Temizleşmek
AĞARITKAN Deterjan
AĞARITMAK Temizlemek
AĞARLAK 1. Kerim 2. Şerefli
AĞARMAG Karabuğday unu
AĞARMAK Beyazlaşmak
AĞARSAK Aheste
AĞARSAMAK Aheste davranmak
AĞARSI Namus
AĞARSIK Bakire
AĞARSIN Namuslu
AĞARSINMAK İffetli davranmak
AĞARTAÇ Çamaşır suyu, klorak
AĞARTKA Bira
AĞARTMAK Beyazlaştırmak
AĞAS Kakım (hayvan)
AĞAT Beyaz ev ördeği (uçamaz)
AĞATAY Küçükbey
AĞAV 1. Şeref 2. itibar
AĞAZAK 1. Fidan 2. Bonzai ağacı
AĞBASAN Hayalet
AĞBASAR Hayaletli mekan
AĞBASMAK Hayalet görmek
AĞBASTI Hayaletle karşılaşma
AĞBUGA Tıp tanrısı (mitoloji)
AĞCAKUTAN Akbalıkçıl kuşu
AĞCAMUK Beyaz frenk üzümü
AĞCAR Gelin ağıdı
AĞDALMAK Tertemiz olmak
AĞDAMAK Temizlemek
AĞDANMAK Temizlenmek
AĞDIK 1. Temiz 2. Arşa çıkan
AĞDIKMAK Arşa çıkmak
AĞDINMAK Göğe yükselmek
AĞDIRMAK Göğe yükseltmek
AĞGARIN Penguen
AĞI 1. Gözyaşı 2. Şeref
AĞIÇ Servet
AĞIÇI Paralı ağlayıcı
AĞIL 1. Koyun ahırı 2. Hale
AĞILAMAK Ağlamak
AĞILGAT Meteorit
AĞILIK Şeref
AĞIM 1. İrtifa 2. Yükseliş
AĞIN Niyet
AĞINCAK Yürüyen merdiven
AĞINÇ Elektrik
AĞINÇLI Elektrikli
AĞINÇSIZ Elektriksiz
AĞINLAMAK Niyet etmek
AĞINMAK Elektrik çarpılmak
AĞIRÇAK Safra (ağırlık)
AĞIRÇAMAK Ağırlıka aşağı inmek
AĞIRLAK 1. Hürmet 2. ikram
AĞIRSAK Aheste
AĞIRSAMAK Ağırına gelmek
AĞIRŞAK Ağırlaştırıcı nesne
AĞIŞ Göğe çıkma (Hz. İsa) 1281
AĞIŞMA Göğe yükselişme
AĞIŞMAK Göğe yükselişmek
AĞIŞTIRMAK Göğe salmak
AĞIT Mersiye
AĞITMAK Göğe fırlatmak 1291
AĞIZDAMAK İrticalen söylemek
AĞIZDAN Şifahen (sözel)
AĞIZDANMAK Şifahen okumak
AĞIZDIRIK Gem
AĞLAÇ Sulugöz (herşeye ağlayan)
AĞLAK Sulugöz (herşeye ağlayan)
AĞLAMSIMAK Ağlar gibi olmak
AĞLATI Trajedi
AĞLAZ Mızıkçı (oyunbozan)
AĞLAZLAMA Mızıklama
AĞLAZLAMAK Mızıklamak
AĞLAZLAŞMAK Mızıkçılaşmak
AĞLAZLIK Mızıkçılık
AĞMA 1. Meteor 2. Şahap
AĞMACA Yoz atmaca (kuş)
AĞMAÇ Terazideki bozukluk
AĞMAK Göğe yükselmek
AĞMAN Terazinin ağır tarafı
AĞMANMAK Dengesi bozulmak
AĞMAŞ Aurora ışığı
AĞMAŞMAK Göğe yükselişmek
AĞMATMAK Dengesini bozmak
AĞMAYA Ak şişman çocuk (kız)
AĞMAZAK Meteorit
AĞNAK Debelenme yeri (eşek vs.)
AĞNAMAK Yerde debelenmek
AĞNAŞMAK Debelenişmek
AĞNATMAK Debelendirmek
AĞRAK Vakur
AĞRAM Vakar (ciddiyet)
AĞRAMLAMAK Vakar etmek
AĞRAS Mütevazı (alçakgönüllü)
AĞRASLANMAK Tevazu etmek
AĞRASLIK Tevazu
AĞRI KAY Hasta
AĞRIK 1. Külfet 2. Angarya
AĞRIKMAK Külfetlenmek
AĞRINMAK Zoruna gitmek
AĞRIŞ Izdırap
AĞRIŞMAK Izdırap duymak
AĞSIMAK Berat / temyiz istemek
AĞSINMAK Berat / temyiz etmek
AĞŞAMAK Yıldırım düşmek
AĞŞAN Yıldırım
AĞTAYA Ak şişman çocuk (erkek)
AĞTUTMA Albümin eksikliği
AĞTUTMAK Albümin eksilmek
AĞU Zehir
AĞULACI Zehirli hayvan
AĞULAÇ Zehirli madde
AĞULAMAK Zehirlemek
AĞULANMAK Zehirlenmek
AĞULATMAK Zehirletmek
AĞURÇA Hıyar (bitki), salatalık
AĞYA Tepeli doğan kuşu
AĞZAÇAN İftar eden kişi
AĞZAÇAR 1. İftar 2. İftariyelik
AĞZAÇMAK iftar etmek
AĞZAÇTI İftar
AĞZALAK Polemik
AĞZALAMAK Polemiğe girmek
AĞZALANMAK Polemiğe girmek
AĞZALAŞMAK Polemiğe girişmek
AĞZALMAK Mihnet etmek
AĞZAMA Vaat
AĞZAMAK Vaat etmek
AĞZAR Yular
AĞZAŞMAK Vaatleşmek
AĞZINÇ Özür (tarziye)
AĞZINDI Özür (tarziye)
AĞZINIŞMAK Özür dileşmek
AĞZINMA Özür dileme
AĞZINMAK Özür dilemek
AHAR Çay (akarsu)
AHINAY Kadın aşık (halk şairi)
AHINÇ İlham
AHINMAK ilham gelmek
AHİN Aşık (halk şairi)
AHLAV Beddua
AHSIMAK iç çekmek
AHSINMAK Pişman olmak
AHTAR Nadas
AHTARAÇ Pulluk (büyük saban)
AHTARMA Nadasa bırakma
AHTARMAK Nadasa bırakmak
AJAR Dikkat
AJARMAK Dikkat etmek
AJIK 1. Elem 2. Keder
AJIKMAK Elemlenmek, kederlenmek
AJILMAK Döllenmek
AJIRGAN Erkek (Mançuca)
AJITKAN Döl
AJITMAK Döllemek
AK-UY Beyaz Saray ("Ak Ev")
AKA 1. Amca 2. Gol (spor)
AKAÇ Dren
AKAÇLAMA Drenaj
AKAÇLAMAK Drenaj yapmak
AKAĞAN Likit
AKAK 1. Mecra 2. inci
AKALAMAK Gol atmak
AKALANMAK Gol yemek
AKALAŞMAK Berabere kalmak
AKALAY Alüminyum
AKANAK 1. Çeşme 2. Pınar
AKAR 1. Mai 2. Likit
AKARAK Musluk
AKAŞ Helal yemek
AKATOY Yaz bayramı (21 Haziran)
AKAY 1. Adam 2. Erkek
AKAYAZ Kainat
AKAZAN Erkeksiz kalmış kadın !32]
AKBUĞA Beyaz ejder (tıp simgesi)
AKBUR Beyaz tebeşir
AKÇA Para
AKÇALAR Beyaz tenli
AKÇALAY 1. Nakdi 2. Parasal
AKÇALI Paralı
AKÇALMAK Beyazlaşmak
AKÇALMAZ Esmer tenli
AKÇAMUK Pamuk kozası
AKÇASIZ Parasız
AKÇIN Dürüst
AKÇINMAK Dürüst davranmak
AKÇURA Zararsız cin
AKIL Bitki özü
AKILGAĞAN Kenger (bitki)
AKILGAMAK Özü akmak (bitki)
AKILGAN Çam sakızı
AKILGATMAK Öz akıtmak (bitki)
AKINÇ Cereyan
AKINÇLI Cereyanlı
AKINÇSIZ Cereyansız
AKINDIRIK Reçine
AKINMAK Cereyan etmek
AKIRGAN Yağmurda akan dere
AKIRT Unlu süt sosu
AKIRTMAÇ Kıvamlı yiyecek
AKIRTMAK Kıvam vermek
AKIRTMAŞ Deve sütlü un yemeği
AKIŞ Seyelan
AKIŞKAN 1. Seyyal 2. Likit
AKIŞMAK Seyelan etmek
AKIT 1. Sıvı pekmez 2. Koyu sıvı
AKIZ Karizma
AKIZMAK Tesir etmek (psikolojik)
ÂKİ Abla (Çuvaşça)
AKKAN Lenf, lenfa
AKKOR 1. Narıbeyza 2. Florasan
AKLAR Sosyalizm karşıtları (tarih)
AKLAV 1. Berat 2. Temyiz
AKMAN 1. Nezih 2. Duru su
AKMANDIR Sakız otu
AKMAY Sade yağ (rafine tereyağ)
AKPAN Ocak ayı
AKRA Beyaz renk
AKRAÇ Aktarma kabı
AKRAMAK Aktarmak (sıvı)
AKRAR Bereket töreni
AKRAŞIN Albino
AKRAŞMAK Birbirine su dökmek
AKRATMAK Aktarmak (sıvı)
AKSIL 1. Beyazımsı 2. Sedef (deri)
AKSILMAK Beyazlaşmak
AKSIM Protein (bilimsel)
AKSIMAK İtiraz etmek
AKSIMAL itiraz
AKSIMAN İtirazcı
AKSINMAK itirazı haklı bulunmak
AKSOY Asalet
AKSOYLU Asil
AKSURGAK Ak sarmaşık
AKŞA Para birimi ("Lira" gibi)
AKŞALAMAK Bahşiş vermek
AKŞALANMAK Bahşiş almak
AKŞALAŞ Pazarlık
AKŞALAŞMAK Pazarlık etmek
AKŞALAY Parasal
AKŞALI Paralı
AKŞAR Badana
AKŞARLAMAK Badanalamak
AKŞASIZ Parasız
AKTA Hadım (iğdiş)
AKTALAMAK Hadım etmek
AKTALANMAK Hadım olmak
AKTAMAK Berat ettirmek
AKTAN Seher
AKTANMAK Berat etmek
AKTARAÇ Fırıncı küreği
AKTARGA Faks cihazı
AKTOMUR Lenf düğümü
AKULA Beyaz köpekbalığı (Rusça)
AKUNA Beyaz dalgıç kuşu
AKYOL Hidayet
AKYUMUR Beyaz turp
AKYUN/AR Lökosit (kan hücresi)
ALA 1. Karışık renk 2. Hile
ALA VAN Timsah
ALABUĞA Balina
ALAÇI Ölümcül kötü ruh
ALAÇIK 1. Kulübe 2. Baraka 1371
ALAÇIN Kızıl şahin
ALAF Ateş tanrıçası (mitoloji)
ALAĞ Ganimet
ALAĞAN Akseptör
ALAĞÇIN Ganimet alan savaşçı
ALAĞIZ Fitneci
ALAĞLAMAK Ganimet almak
ALAH Bataklık
ALAHÇIN Yaşam tanrıçası (mit)
ALAK Zararlı ot
ALAKAN Ağırlık ölçüsü (2 kg)
ALAKAY 1. Aptal 2. Ahmak
ALAKÇI Zararlı ot ayıklayıcısı
ALAKIRIŞMAK Polemiğe girmek
ALAKIRMAK Polemik yapmak
ALAKLAMAK Yabani ot ayıklamak
ALAKMAK Bitki sökmek
ALAKURŞAK Gökkuşağı
ALAMA Kızıl Giysi
ALAMAK Fethetmek
ALAMAN 1. Fatih 2. Tımarlı sipahi
ALAMANCIK Kanarya
ALAMUK Frenk üzümü
ALAN 1. Saha 2. Meydan 3. Ziya
ALANÇA Ağaçlar arası açıklık
ALANDAMAK Şüphelenmek
ALANDAR Şüpheci
ALANDAV Şüphe
ALANGIMAK Zayıflamak
ALANGIRMAK Zaafiyet geçirmek
ALANGITMAK Zayıflatmak
ALANIR Microtus arvalis (fare)
ALANIŞ Çan çiçeği
ALANMAK Huylanmak
ALANZI İşkil
ALANZIMAK İşkillenmek
ALAPAY Aşık kemiği
ALAR İmsak vakti
ALARGA Radyo alıcısı
ALARMAK Kırmızılaşmak
ALARMAN Tesellüm eden
ALARTMAK Kırmızılaştırmak
ALAS ! Cin kovma sözü
ALASAR Varis
ALASARMAK Miras almak
ALASARMAL Kromozom
ALASI Heves
ALASIYA Alivre (önce ödenmiş)
ALASLAMA "Alas!" diye bağırma
ALASLAMAK Bağırıp cin kovmak
ALAŞ 1. Savaş narası 2. Millet
ALAŞA Renkli kilim
ALAŞAR Hadım (iğdiş)
ALAŞIK 1. Melez 2. Yarım yamalak
ALAŞIM Halita (metal karışımı)
ALAŞIR Alaşıma uygun metal
ALAŞKAN Alaşıma katılan metal
ALAŞLAMAK Alaş! diye bağırmak
ALAŞLAR Kazak, Kırgız ve Tatarlar
ALAŞMAK Hibritleşmek
ALAŞMAN 1. Hibrit 2. Melez
ALAŞTAMAK Savaş narası atmak
ALAŞUR Kasvetli hava 1401
ALAT Yedibaharat karışımı
ALATAŞ Çok renkli taş
ALAV Alev
ALAVGAN Kazanova (çapkın) 1411
ALAVKU Orman güvercini
ALAY 1. Askeri birlik 2. Kasım ayı
ALAYAK Sahtekar
ALAYDA Amma da
ALAYMAK Gözleri kızarmak
ALAYTMAK Gözlerini kızartmak
ALAZ 1. Alev 2. Kutsama sözü
ALAZA Kendgigelen bitki
ALAZDAÇI Ateşle tedavi eden kişi
ALAZDAMAK Ateşle tedavi etmek
ALAZDAV Ateş tedavisi (tütsüyle)
ALAZLAÇ Tütsü ateşi
ALAZLAMA Ateş dolaştırma 1421
ALAZLAMAK Ateş dolaştırmak
ALAZMAK Hava ısınmak
ALBA Kamu hizmeti
ALBAĞAN Ganimet
ALBAN Arnavut, Şkip
ALBAN Harç (vergi)
ALBASAR Humma salgını
ALBASMAK Humma olmak
ALBASTI Humma
ALBAT Kamu görevlisi
ALBAY Miralay (askeri rütbe)
ALBIS 1. Cadı 2. Alkarısı
ALCAMAK Hayret etmek
ALCARMAK Sürpriz yapmak
ALCAŞMAK Hayret edişmek
ALCI Albastı kovucusu
ALCIMA Hafıza kaybı
ALCIMAK Hafızasını kaybetmek
ALCIR Alzheimer hastalığı
ALCIRAMAK Alzheimer olmak
ALÇA 1. Kızarmış (meyve) 2. Vişne
ALÇAMAK Kızarmak (meyve)
ALÇAŞMAK Kızarmak (meyveler)
ALÇAYAK Fincan
ALÇAZMAK Kızarır gibi olmak
ALÇIN Kızıl çalı kuşu
ALÇURA Hileci Cin
ALDA 1. Hile 2. Desise 1431
ALDAÇ Blöf
ALDAÇI Ölüm meleği (mitoloji)
ALDAK ilüzyon (hokkabazlık)
ALDAKÇI ilüzyonist (hokkabaz)
ALDAL Günah
ALDALAMAK Günah işlemek
ALDALMAK Günah işlemek
ALDAMAK Hile / desise yapmak
ALDAMAN Şarlatan
ALDAMIŞ Hilebaz
ALDANÇ Desise
ALDANGAÇ Kumpas (entrika)
ALDAR Entrikacı
ALDARGA Entrika
ALDAŞ Birbirini kandırma
ALDAŞMAK Birbirini kandırmak
ALDAŞMAN İkili oynayan (casus)
ALDAV İğfal
ALDAVÇI İğfal eden
ALDI 1. Okçu 2. Fatih
ALDIR Ok atışı
ALDIRIM 1. Sipariş 2. ihtiyat
ALGA 1. İleri 2. İleriye doğru
ALGAÇ Anten
ALGAMAK Teşekkür etmek
ALGAN Müteşekkir
ALGANA Levrek balığı
ALGANMAK Şükran duymak
ALGAR Sümer çalgısı (Sümerce)
ALGASAMAK Telaş etmek
ALGASAR Telaşlı
ALGASAV Telaş
ALGAŞ Teşekkür
ALGAŞMAK Teşekkür edişmek
ALGAY 1. Şehla (göz) 2. Tencere
ALGAZIN Yabani hayvan
ALGIMAK idrak etmek
ALGINÇ Ecel
ALGINDIRMAK Zaman yitirtmek
ALGINMAK Eceli tükenmek
ALGIR Fehim (algılayan)
ALGITMAK Vade tüketmek
ALHUR Erik (Ancelika türü)
ALIĞ Kör
ALIĞAN Körlerin koruyucu meleği
ALIM Borç
ALIMÇA Bahşiş
ALIMÇAR Bahşiş toplayıcı
ALIMGA Tesellüm
ALIMGAMAK Tesellüm etmek
ALIMGAR Tesellüm eden
ALIMLAMAK Borçlanmak
ALIMSA Rüşvet
ALIMSAMAK Rüşvet almak
ALINÇ 1. Kapasite 2. Tahsilat
ALINÇAK Cazip
ALINIR Nazlı
ALIR Meczup
ALIRMAK Meczuplaşmak
ALIRSATAR 1. Tüccar 2. Tacir
ALIŞAN 1. Stajer 2. Meteor
ALIŞKA 1. Staj 2. Oryantasyon
ALIŞMAN Stajer
ALIŞMAZ 1. Uyumsuz 2. Asosyal
ALIŞPAZ Nikah yasağı
ALIŞTIRMAN Staj öğretmeni
ALIZ Enfeksiyon
ALIZAMAK Enfekte olmak
ALIZLAMAK Enfeksiyon kapmak
ALIZLIK Enfeksiyonlu hastalık
ALK 1. Nihayet 2. Ecel (ölüm)
ALKA Yabani güvercin 1461
ALKALAMAK Teşekkür etmek
ALKALAR ! Teşekkürler!
ALKAMAK Hamd etmek
ALKAMIŞ Hamd eden
ALKANMAK Hamd edilmek
ALKANSAK Hamda layık
ALKAR 1. Hamd eden 2. Fesheden
ALKAŞ 1. Hamd 2. Fesih
ALKAT Sitayiş
ALKATMAK Sitayiş etmek
ALKAV Hamd
ALKIM 1. Gökkuşağı 2. Tahsin
ALKIMAK Takdir etmek (övmek)
ALKINÇ Takdir (övme)
ALKINMAK Takdir edilmek (övgü)
ALKIŞTAK Takdir eden (öven)
ALKMAK Kaybolmak
ALKUN Mucizevi doğum günü 1471
ALLAR Sosyalizm yanlıları (tarih)
ALMA Elma
ALMAÇ 1. Reseptör 2. Ahize
ALMAĞAN Kızıl sincap
ALMAKAY Elma yanaklı
ALMALIK Elma bahçesi
ALMANA Savaş tanrıçası (mit)
ALMANÇI Soyguncu
ALMAR 1. Depo 2. Ambar
ALMARGA Antrepo
ALMAŞ Münavebe
ALMAŞIK Mütenavip
ALMAŞKA Metagenez (biyoloji)
ALMAŞMA Mübadele
ALMAŞMAK Mübadele etmek
ALMATA Savaş tanrısı (mit) 1491
ALMAZ 1. Nazlı 2. Cadaloz
ALMILA Yabani elma
ALMIŞ Fatih
ALNAÇ 1. Cephe (önyüz) 2. Profil
ALNAK Ufka bakma (elini alnında)
ALNAKLAMAK Ufka bakmak (elle)
ALNAMAK Eli alna götürmek 1501
ALNATMAK Eli alna sürmek
ALNAY Dikkatsizlik
ALNAYLAMAK Dikkatsizlik etmek
ALNIK Dikkatsiz
ALNIKLIK Dikkatsizlik
ALP Cengaver
ALPAGU Cesur
ALPAGUT Kahraman
ALPAN Kadın cengaver
ALPAR Cesur
ALPARGAMAK Cesur davranmak
ALPARGANMAK Cesaretlenmek
ALPAVUT Gazi (unvan)
ALPIMAK Yiğitlik göstermek
ALPMAN Yiğit
ALSAK Talepkar (iktisat)
ALSAMAK Talep etmek (iktisat)
ALSANÇ Talep (iktisat)
ALSAR Talepçi (iktisat)
ALSIKMA Dolandırılma (hile)
ALSIKMAK Dolandırılmak (hile)
ALTAÇ Altın işlemecisi
ALTALAMAK Alt sıraya koymak
ALTAM Alta alma (güreş)
ALTAMAK Alta almak (güreş)
ALTAMAN Güreş şampiyonu
ALTAN Şafak
ALTANHADAK Kutup Yıldızı
ALTATAR Revolver tabanca
ALTIK Alt sırada olan
ALTIKLAMA Tedahül
ALTIKLAMAK Alt sıraya koymak
ALTIŞ Nar
ALTON Altmış (sayı)
ALTUNSABAK Altın asa
ALUV 1. Negatif 2. Eksi
ALVAR Ticaret
ALVARÇI Tacir
ALVARMAK Ticaret yapmak
ALVASAR Cadılı mekan
ALVASTI Cadı çarpması
ALVAZMAK Cadı çarpmak
ALYALAZ Kızıl şafak ışığı
ALYUMUR Kırmızı turp
ALYUVAR Eritrosit (kan hücresi)
ALZAK Fırın / ateş eldiveni
AMA Hala (babanın kız kardeşi)
AMADA Gaye
AMADAMAK Gaye edinmek
AMAGAL Eyer
AMAGAY Yular
AMAK Maraz
AMAL 1. Çare 2. Derman
AMALÇAK Halk hekimi (gelenek)
AMALDAMAK Çare bulmak
AMALSIZ 1. Çaresiz 2. Dermansız
AMAN Fena
AMANÇAR Fenalık eden
AMANLAMAK Fenalık etmek
AMANLIK Fenalık
AMAR Teselli
AMARLAMAK Teselli etmek
AMARLANMAK Teselli olmak
AMARLAŞMAK Teselli edişmek
AMR AŞ Aşk
AMRA Aşk (sevgili)
AMRAK Aşık (seven)
AMRAMAK Aşık olmak (sevmek)
AMRAN Maşuk (sevilen)
AMRANÇ Aşk (sevgi)
AMRANMAK Aşık olunmak
AMRAŞMAK Aşık oluşmak
AMRULMAK Teskin olmak
AMRUTMAK Teskin etmek
AMUL Huzur (içsel)
AMULDAY Maske
AMUR Huzur (içsel)
AMURGA 1. Boynuz 2. Canavar
AMURLAMAK Huzur bulmak
AMURLANMAK Huzur bulmak
AMURMAK Sakinleşmek
AMURTMAK Sakinleştirmek
AMZAK Haz
AMZAMAK Haz duymak
AN Zihin
AN DİL Avare
ANA Valide
ANAGAY Ana soylu
ANAĞAŞ Zürafa (Moğolca)
ANAK 1. Mescid 2. Anma yeri
ANAKAY Büyükanne
ANALAÇ Üvey anne
ANALANMAK Annelik etmek
ANAMAK Hazırlamak
ANANMAK Hazırlanmak
ANAŞA Esrar (afyon)
ANAŞACI Esrarkeş
ANAT Mezkur (bahsi geçen)
ANAVUR Metropol
ANAYURT Anavatan
ANAZ 1. Evla 2. Eftal
ANÇADA Böylece
ANÇAK 1. Atom 2. Zerre
ANÇAMA Bir daha
ANÇAMAK Bir daha yapmak
ANÇAMAN Cemaat
ANÇI 1. Liyakat 2. Hürmet
ANÇILAMAK Layık olmak
ANÇILANMAK Liyakat göstermek
ANÇILAYIN Layıkıyle
ANÇMA O denli
ANÇMAK Toplanmak
AND Yemin
ANDA Kan kardeşi
ANDAÇ Ajanda
ANDAGAY 1. Ahit 2. Kutsal kitap
ANDAK Kan kardeşliği süt kabı
ANDAKAN Kan kardeşliği yemini
ANDAKAR Kan kardeşi
ANDALAMAK Kan kardeşi olmak
ANDALAŞMAK Kan kardeşi olmak
ANDALAY Dünür
ANDAMAK Yemin etmek
ANDAMAN Yeminli
ANDARMAK Ahit yapmak
ANDARMAN Ahde vefalı
ANDAŞMAK Ahitleşmek
ANDAT 1. Not 2. Muhtıra
ANDAV Ahit
ANDAZ Hayvanlı araç
ANDAZIN Pulluk (büyük saban)
ANDIÇ Hatıra (eşya, hediye)
ANDIK Yer sırtlanı (Proteles türü)
ANDIKMAK Vaat etmek
ANDILMAK Avarelik etmek
ANDIR Hatıra
ANDIRAK Yadigar (hatıra eşya)
ANDIZ Fahişe (hayat kadını)
ANG Yabani hayvan
ANGALAMAK Sınıflandırmak
ANGALANMAK Sınıflandırılmak
ANGAMA Hayvan yakalama
ANGAMAK Hayvan yakalamak
ANGAR Vadi
ANGARAK Mars (Sanskritçe)
ANGARMAK Hayvan tuzaklamak
ANGAY 1. Zihin 2. Nostaljik
ANGILAMA Zikretme
ANGILAMAK Zikretmek
ANGIN Mezkur (bahsi geçen)
ANGIŞ Zikir ayini
ANGITMA Saygı duruşu
ANGITMAK Saygı duruşu yapmak
ANĞA Sınıf (kategori)
ANĞI Zikir
ANI Hatıra
ANIÇAR Hatırlanmaya değer
ANIK 1. Hazır 2. Mevcut 3. Arif
ANIKLAMAK Hazırlamak
ANIKLANMAK Hazırlanmak
ANIKLIK Hazırlık
ANIKTAMAK izah etmek
ANIKTANMAK izah edilmek
ANIKTAV İzahat
ANIMSAMAK Hatırlamak
ANIMSATMAK Hatırlatmak
ANINMAK Hatırlanmak
ANIŞ Zikir
ANIŞMAK Birbirini hatırlamak
ANIŞTAY Anma töreni
ANIŞTIRI İma
ANIŞTIRMAK İma etmek
ANIŞTOY Anma günü / haftası
ANIT Abide
ANITKAN Hatırlatan
ANITKURGAN Anıtkabir
ANITMAK Hatırlatmak
ANIZ Efsane
ANIZTAN Mitoloji
ÂNİ Valide (Yöresel söyleyiş)
ANKAMAK Sersemlemek
ANKAR Sersem
ANKAV Sersemlik
ANLAK 1. İrfan 2. idrak
ANLAKSIZ 1. İrfansız 2. İdraksiz
ANLAR 1. İrfanlı 2. idrakli
ANLATI Tahkiye
ANLAV 1. İrfan 2. idrak
ANLAVSIZ 1. İrfansız 2. idraksiz
ANLI Zeki
ANNE Valide (Türkçe, Çuvaşça)
ANRA Akılsız
ANRAMAK Aklını yitirmek
ANRAV Akılsızlık
ANSAMAK Mantıksızlık etmek
ANSAR Mantıksız
ANSAV Mantıksızlık
ANSIZ Zihinsiz
ANTAMAK Gizlice takip etmek
ANTAMAN 1. Hafiye 2. Dedektif
ANTARIŞ İhtilal
ANTARMAK ihtilal yapmak
ANTAY Gizli takip
ANTAYCI Gizli hayran
ANTBOZAN Yemini tutmayan
ANTBOZMAK Yeminini tutmamak
ANTIRA Sandık
ANTIZ 1. Nankör 2. Çifte (tekme)
ANTIZLAMAK Çifte vurmak
ANTIZLANMAK Nankörlük etmek
ANTİK Mangal
ANTLIK Ant hediyesi
ANZAK Yabani
ANZINMAK Yabanileşmek
AP Mor renk
APA Teyze (annenin kız kardeşi)
APALMAK Morarmak
APALTMAK Morartmak
APARMAK Alıp götürmek
APARMAN Şoför
APARTMAK Alıp getirtmek
APAZ Yelken rüzgarı
APAZLAMAK Rüzgarla dolmak
APÇAMAK Titremek
APÇANMAK Korkudan titremek
APLAN Lağım faresi
APMAK Hayret etmek
APSAK Titrek kavak ağacı
APSAMAK Rüzgarda salınmak
APTIRMAK Hayret ettirmek
APZAK Titrek
APZAMAK Titremek
AR Kahverengi
ARABOZAN 1. Münafık 2. Fitneci
ARABOZAR 1. Nifak 2. Fitne
ARABOZMAK Nifak / fitne etmek
ARABULAN Hakem (tahkim)
ARABULMAK Tahkim etmek
ARAÇA iki kol uzunluğu
ARAÇALAMAK Kavga ayırmak
ARAĞ Vajina
ARAĞAK Yengeç burcu (astroloji)
ARAĞAT Yeraltı balığı (mitoloji)
ARAĞATAN Canavar
ARAK Rakı
ARAKA Damıtılmamış rakı
ARAKÇI Rakıcı
ARAKLIN Çarşamba günü
ARAKZAK Rakı müptelası
ARAL Takımada
ARALAŞ Araya alınmış
ARALAŞMAK Araya alınmak
ARALMAK Arada bulunmak
ARAMAN Hipopotam (su aygırı)
ARAN 1. İnsan 2. Avlu (ön bahçe)
ARANA Karavana (büyük kazan)
ARANGA Avlu
ARAR 1. Hakem 2. Meşe ağacı
ARARGA Hakemlik
ARASA 1. Pazar 2. Çarşı
ARASAMAK Pazar gezmek
ARAŞ 1. At kılı 2. Talih 3. Baht
ARAŞ 1. Cemaat 2. Kalabalık
ARAŞTIRMAN Araştırma görevlisi
ARAT 1. Halk 2. Nüfus
ARATAÇ Arama motoru (internet)
ARATÇI 1. Halkçı 2. Demokrat
ARATÇIL Demokratik
ARATÇILAMAK Halkçılık yapmak
ARATÇILAŞMAK Demokratikleşmek
ARATLAMA Nüfus sayımı
ARATLAMAK Nüfus saymak
ARATSAL Demokratik
ARAVAN Karasaban
ARAVURAN Provokatör
ARAVURMAK Provoke etmek
ARAVUT Yeraltı canavarı (mit)
ARAY 1. Loş 2. Kuşluk vakti
ARAYLANMAK Loşlaşmak
ARAZ 1. Süt likörü 2. Süt konyağı
ARAZA Damıtılmamış süt şarabı
ARBA Teker
ARBAMAK Efsun yapmak
ARBAMAN Efsuncu
ARBANMAK Efsunlanmak
ARBAŞ Efsun (karşılıklı)
ARBAŞÇI Efsuncu
ARBAŞMAK Efsunlaşmak
ARBAV Efsun
ARBAVÇI Efsuncu
ARBAVTAY Efsun merasimi
ARBAY Efsuncu
ARBUZ Eşek hıyarı (bitki)
ARCA Sandık
ARCAK Tahta kutu
ARCAN Sodalı su (Sanskritçe)
ARÇA Ardıç
ARÇAĞAN Münakaşacı
ARÇAK Münakaşa
ARÇAMAK Münakaşa etmek
ARÇAN Münakaşacı
ARÇANMAK Sataşmak
ARÇAR Münakaşacı
ARÇI Tütsü
ARÇILAK Tütsü için ağaç dalı
ARÇILAMAK Tütsü ile temizlemek
ARÇIMAK Tütsü yapmak
ARÇINMAK Tütsüyle temizlenmek
ARÇITA ikramiye
ARÇITMAK Tütsü ile temizlemek
ARÇMAG Heybe
ARÇMAK Heybeye doldurmak
ARÇUL 1. Mendil 2. Heybe bezi
ARÇURA Yarım cin (belaltı yok)
ARDA 1. Rütbe 2. Çelik kalem
ARDAK 1. Rütbeli 2. Nazik
ARDAKTAMAK Kibar davranmak
ARDALAMAK Arkaya almak
ARDALANMAK Arkaya alınmak
ARDALI Rütbeli
ARDAMAK Rütbe almak
ARDATMAK Rütbe vermek
ARDAVAN Maya
ARDILAMAK Arkaya geçmek
ARDILANMAK Arkaya koyulmak
ARDILATMAK Arkaya koymak
ARDILGAN Vagon
ARDILMAK Takip etmek (ardında)
ARDINMAK Sırtına asmak
ARDIRMAK Sırtına astırmak
ARDIŞ 1. Silsile 2. Konvoy
ARDIŞIK Müteselsil
ARDIŞIM Silsile
ARDIŞKA Kuyruk (sıra)
ARDIŞKAN Kuyruğa (sıraya) giren
ARDIŞMA Teselsül
ARDIŞMAK Silsile oluşturmak
ARDIZ Arkasından giden
ARDIZMAK Arkasından gitmek
ARGA 1. Naz 2. Metod
ARGAÇ 1. Ağıl 2. Dokuma atkısı
ARGALAÇ Yükçü semeri
ARGALAMAK Sırtına yüklemek
ARGALANMAK Sırtına yüklenmek
ARGALIK 1. Sıradağ 2. Dağ tüneli
ARGAMAK Nazlanmak
ARGAN Nazlı
ARGANMAK Nazlandırılmak
ARGARMAK Naz yapmak
ARGAŞ 1. Cilve 2. İşve
ARGAŞMAK Cilve / işve yapmak
ARGAT Yaban koyunu
ARGATAY Fettan (kadın)
ARGATMAK Nazlandırmak
ARGAVUL Komşu köy
ARGIÇ Gurur
ARGIL Mamut
ARGIMAK Bitap düşmek
ARGIN 1. Bitap 2. Mecalsiz
ARGINÇAK Salıncak
ARGINLIK 1.Bitaplık 2. Mecalsizlik
ARGINŞAK Salıncak
ARGIŞ Kervan
ARGIŞMAK Kervan oluşturmak
ARGIT Geçit
ARGITAK Mimar
ARGITMAK Bitap etmek
ARGUMAK Safkan at
ARGUN Yaban atı
ARGUTAL Hamam otu
ARI 1. Saf 2. Temiz
ARIÇ 1. Mutlak 2. Kati 3. Sulh
ARIĞ Saf (temiz)
ARIĞAN Cadı süpürgesi (bitki)
ARIĞLAMAK Temizlemek
ARIĞLANMAK Temizlenmek
ARIĞSIZ 1. Murdar 2. Kirli
ARIK Zayıf
ARIKLAMAK Zayıflamak
ARIKLATMAK Zayıflatmak
ARIKMAK Zayıflamak
ARIKSAMA Hafif zayıflama
ARIKSAMAK Hafiften zayıflamak
ARIKSIZ Yorulmak bilmez
ARIKUN Pazar günü
ARIL Steril
ARILÇA Sterilizasyon
ARILÇAMAK Sterilize olmak
ARILÇATMAK Sterilize etmek
ARILGA Rafinasyon
ARILGAÇ Rafineri
ARILGAMAK Rafine olmak
ARILGAN Rafine
ARILGANMAK Rafine olmak
ARILGATMAK Rafine etmek
ARILMAK Temizleşmek
ARIN 1. Sayfa, sahife 2. Saf
ARINAK Gusülhane (hamamda)
ARINÇ 1. Namus 2. İffet
ARINÇAK Gusülhane (hamamda)
ARINGAÇ Sterilizasyon odası
ARINIK Rafine
ARINKAY Rafine
ARINMAK Temizlenmek
ARIŞ 1. Çavdar 2. Dokuma ipi
ARIŞMAK Tedirgin olmak
ARIŞTAMAK Tedirgin etmek
ARIŞTANMAK Tedirgin olmak
ARITAÇ Arıtma cihazı
ARITGAÇ Rafineri
ARITKAN Deterjan
ARITLAMAK Deterjanlamak
ARITMAK Temizlemek
ARKAÇ Pelerin
ARKAÇAK Damlalık
ARKAK Sebebi bilinmeyen
ARKALAMAK Birini kollamak
ARKALANMAK Birince kollanmak
ARKALAŞMAK Birbirini kollamak
ARKAMAK Desteklemek
ARKAN 1. Kement 2. Halat
ARKANLAMAK Kement atmak
ARKANMAK Desteklenmek
ARKAR Dağ koyunu
ARKAŞ 1 . Dayanışma 2. Kuytu yer
ARKAŞMAK Dayanışmak
ARKAV 1 . Hezen 2. Mertek
ARKAY Naz
ARKAYIN Nazlı
ARKAZ Tembel
ARKAZMAK Tembellik etmek
ARKIN 1 . Aheste 2. Gelecek yıl
ARKIRA Çarpraz
ARKIRI Çarprazlama
ARKIRMAK Öte yana geçmek
ARKIŞ Halef (arkadan gelen)
ARKIT 1 . Sırt çuvalı 2. Rod çubuğu
ARKUZ Edepli
ARLAĞAN iffetli
ARLAK İffet
ARLAMAK Temizlemek
ARLAN İffetli
ARLANMAK İffetli davranmak
ARLAT İlk çocuk veya tek çocuk
ARLATMAK Temizletmek
ARMAG Halat
ARMAK 1 . Zayıflamak 2. İstemek
ARMAN 1. Arzu 2. Kutsal rüya
ARMANÇ ideal (ülkü)
ARNAMA İthaf
ARNAMAK İthaf etmek
ARNAV ithaf
ARPAD Tılsım
ARPAĞAN Efsunlu
ARPAKAŞ Zakkum
ARS Gelincik (hayvan)
ARSAGAR 1. Vampir 2. Dişlek
ARSAĞAN Sırıtkan
ARSAK 1. Esmer 2. Makara
ARSAL Dişlek
ARSAMAK Diş göstermek
ARSAMAN Vampir
ARSAN Sırıtkan
ARSANMAK Sırıtmak
ARSAR Tereddüt
ARSARMAK Tereddüt etmek
ARSIK Bakire
ARSIL Yabani
ARSILDAMAK Kükremek
ARSIMAK Yabanileşmek
ARSLAN(ASLAN,ARŞTAN) Dikkatli davranmak
ARSU Namus
ARSUN Namuslu
ARSUNMAK Namuslu davranmak
ARTAĞAN Bereketli
ARTAK Bereketli
ARTALAK Bereketli
ARTAM Bereket
ARTAMAK Bereketlenmek
ARTARIK Nisan ayı
ARTIK Mart ayı
ARTIKÇA Fazladan
ARTINÇ 1. Tasarruf 2. Bereket
ARTINÇAK 1. Pozitif 2. Proton
ARTINMAK Tasarruf etmek
ARTIRMAÇ Müzayede
ARTIŞMAK Bereketlenmek
ARTKAN 1. Bereketli 2. Bakiye
ARTKIN Bakiye
ARTLAMAK Tekrarlamak
ARTMAÇ Heybe
ARTMAŞ Artmış yemek
ARTUÇ Mızrak ucu
ARTUK Zenginlik
ARTUN 1. Vakar 2. Kimyon
ARTUR Fettan
ARTUT 1. Armağan 2. Hediye
ARVAĞAN Yabani arpa
ARVAMAK Tılsım yapmak
ARVANA Tek hörgüçlü deve
ARVAŞ Tılsım
ARVAŞMAK Tılsımlanmak
ARVUZ Ölüm meleği
ARYAP Soda (Sanskritçe, "Arjap")
ARZIK Bağnaz
AS 1. Aşağı 2. Taban
ASAĞAÇ Askı çengeli
ASALAK 1. Parazit 2. Tufeyli
ASALMAK Sarılmak
ASALTAŞ Cevher (maden)
ASAMAK Fayda sağlamak
ASAN 1. Fayda 2. Sağlam
ASANA Sedir (Sanskritçe)
ASANAK Vestiyer
ASANMAK Faydalanmak
ASAR Çadır
ASARAK 1. Şefkat 2. Bakım
ASARAKÇI 1. Bakıcı 2. Yaşlı bakıcı
ASARAN 1. Müşfik 2. Çocuk bakıcı
ASARGAN Şefkatli
ASARMAK Şefkat göstermek
ASARMAN Hastabakıcı
ASAV 1. Fayda 2. Util (iktisat)
ASAVAÇ Vestiyer
ASAY 1. Esas 2. Asıl
ASBAR Faydalı
ASIĞ Menfaat
ASIĞLANMAK Menfaatlenmek
ASIĞLI Faydalı
ASILGA Afiş
ASILGAMAK Afiş asmak
ASILGATMAK Afiş astırmak
ASINAK Tasallut
ASINGAN Musallat
ASINTI Musallat
ASIRGAMAK Terbiye etmek
ASIRGAN Süt annesi
ASIRGANMAK Terbiye olmak
ASKAY İstihza (alay)
ASKAYLAMAK İstihza etmek
ASKIK Afiş
ASKINMAK Tebelleş olmak
ASKIT Peynir kurutma eleği
ASMAN Askı çengeli
ASNAMA Tenezzül
ASNAMAK Tenezzül etmek
ASNAR Tenzil eden (ceza)
ASNARMA Tenzil (ceza)
ASNARMAK Tenzil olmak
ASNATMAK Tenzil etmek
ASNIK Kısır (çocuğu olmayan)
ASRA 1. Aşağı 2. Aşağıya doğru
ASRAK Himaye
ASRAMA Evlat edinme
ASRAMAK Evlat edinmek
ASRANDI Evlatlık çocuk
ASRANMAK Evlat edinilmek
ASSI Kar (kazanç)
ASSILAMAK Kar (kazanç) etmek
ASTAM Menfaat
ASTAMAK Menfaat sağlamak
ASTANA 1. Başkent 2. Eşik
ASULA Pastoral şiir
ASUV Yüz asma
ASUVLAMAK Yüz asmak
ASUVLANMAK Yüzü asılmak
AŞ AY 1. Kadın 2. Dişi
AŞA Fazla
AŞAK Kira
AŞAKLAMAK Kiralamak
AŞALMAK Yemek almak
AŞAM 1. İştah 2. Şehvet
AŞAMA Kademe
AŞAMAK Cinsel birleşmek (erkek)
AŞAMLI 1. İştahlı 2. Şehvetli
AŞAMLIK iştah açıcı
AŞAMSIZ 1. İştahsız 2. Şehvetsiz
AŞAN Taciz
AŞANMAK Cinsel birleşmek (dişi)
AŞARGAN Aşeren (hamile)
AŞARIK Yemeklik malzeme
AŞARMAK Aşermek (hamile)
AŞATKAN Yemek veren
AŞATMAK Yemek vermek
AŞAV Çiftleşme (cinsel ilişki)
AŞGAR 1. Alkali 2. Küllü su
AŞGARLAMAK Alkalize etmek
AŞIĞAN Lor peyniri
AŞIK Küsürat
AŞIKMAK Küsüratlanmak
AŞIL Cinsel birleşme
AŞILAÇ Aşıya uygun ağaç
AŞILGAN Kısır olmayan
AŞILMAK Döllenmek
AŞINA Dişi kurt (mitoloji)
AŞINÇ 1. Taciz 2. Tecavüz
AŞINMAK Musallat olmak
AŞIRGA Yankesicilik
AŞIRGAN Yankesici
AŞIRGANMAK Yankesicilik etmek
AŞIRIM Dağ geçidi
AŞIRMAK Emzirmek
AŞIRT Dönüm noktası
AŞIT Viyadük
AŞITKAN Sperm
AŞITMA Dölleme
AŞITMAK Döllemek
AŞITYOL Viyadük
AŞKABAK Bal kabağı
AŞKAR Savaş atı
AŞKARAK Tamahkar
AŞKARMAK Tamah etmek
AŞKINÇI Haddi aşan
AŞKINÇILAMAK Haddi aşmak
AŞLAK Yemeklik malzeme
AŞLAMAK Yemek vermek
AŞLANMAK Yemek almak
AŞLAŞMAK Yemek kıvam almak
AŞLAŞTIRMAK Yemeği ayarlamak
AŞLIK Mutfak
AŞMAG Hurç
AŞMAK Taciz etmek
AŞMAN Mütecaviz
AŞNA Şaka
AŞNAĞAN Sürekli şaka yapan
AŞNALMAK Şakaya uğramak
AŞNAMAK Şaka yapmak
AŞNAR Şakacı
AŞNI 1. Antika 2. Arkaik
AŞNILMAK Antikalaşmak
AŞNITMAK Eskitme yapmak
AŞODA 1. Yemek odası 2. Mutfak
AŞOLA ! Afiyet olsun!
AŞOLSUN ! Afiyet olsun!
AŞTAMAK iştahlanmak
AŞTAV İştah
AŞTAY İştahlı
AŞTAYLANMAK İştahlanmak
AŞUL Sebat
AŞULA Sebatkar
AŞUYU Aşevi
ATA Baba
ATABAY Lala
ATAÇ Babasını seven çocuk
ATADAN Miras
ATAGAY Baba soylu
ATAĞAN Muhalefet
ATAĞANDAŞ Muhalif
ATAĞANDAŞMAK Muhalif olmak
ATAHAN Büyükbaba
ATAK Cüretkar
ATALA Şöhret
ATALAÇ Üvey baba
ATALAN Meşhur
ATALANMAK Babalık etmek
ATALGA Atıf
ATALGAMAK Atıf yapmak
ATALGI 1. Nabız 2. Saat sesi
ATALMA Referans
ATALMAK Referans gösterilmek
ATAMAN 1. Reis 2. Elebaşı
ATAN Hadım (iğdiş)
ATANAK 1. Haç 2. İstavroz
ATAR 1. Cüret 2. Cesaret
ATAR AÇ Sapan
ATARAK Kalp çarpıntısı
ATARCA Pulsar (ataryıldız)
ATARGA 1. Mancınık 2. Katapult
ATARLAMAK Cesaret etmek
ATARLANMAK Cüret etmek
ATARMAK At binmek
ATARMAN Süvari
ATAV 1. Atıf 2. Referans
ATAVUL 1. Süvari 2. Atlı polis
ATAVUZ Kerpeten
ATAY 1. Kasıt 2. Ceza tanrısı (mit)
ATAYTMAZ Dokunulmaz varlık
ATAYURT Anavatan
ATBAKAR Seyis
ATBAKIL Zar oyunu
ATBAKMAK Seyislik yapmak
ATÇAPAR Jokey (binici)
ATÇAPMAK At koşturmak
ATILCAMAK Sürünmek (bebek)
ATILCAN Sürünen (bebek)
ATILCAR Sürünen (bebek)
ATINÇ Nabız (damarda)
ATINMAK Nabız atmak
ATIRÇAK Ağustos ayı
ATIRMAK Müzik aleti çalmak
ATIZ Lağım
ATIZLAMAK Lağım kazmak
ÂTİ Baba (Çuvaşça)
ATKA Kelepçe
ATKALMA Atış (silah)
ATKALMAK Atış yapmak (silah)
ATKAMAK Kelepçelemek
ATKANMAK Kelepçelenmek
ATKARIŞ Siyasi faaliyet
ATKARMA Siyaset
ATKARMAK Siyaset yapmak
ATKARMAN Siyasetçi
ATKIÇ Sapan
ATLAĞAN Kiraz kurdu
ATLAK Basılarak atlanan şey (taş)
ATLAMBAÇ Seksek oyunu
ATLANCAK Trambolin
ATLANGAÇ Tramplen
ATLAVUÇ Paraşüt
ATMA Serpme ağ
ATMAÇ Küçük sulu köfte yemeği
ATMAN Hallaç
ATMARGA Serpme ağ
ATSAMAK At binmek istemek
ATTE Baba (Çuvaşça, Yakutça)
ATYOLU At şeridi (trafikte)
AUMÇACI Bahşiş toplayıcı
AV AN 1. Avcı 2. Av kuşu
AV ANMAK Yakalanmak
AV AŞ Ahit
AV AŞMAK Ahitleşmek
AVA Abi (büyük erkek kardeş)
AVAÇI 1. Kötü ruh (erkek) 2. Öcü
AVALAÇ Üvey abi
AVALAMAK Ahdetmek
AVALANMAK Abilik etmek
AVALAŞMAK Ahitleşmek
AVAMAK Yakalamak
AVAR Hortum (rüzgar)
AVARA Yel değirmeni yelkeni
AVARÇAK Rüzgarlı yer
AVARÇAK Tetik (silah)
AVARÇAMAK Tetik çekmek
AVARGA Rus ruleti
AVARGAL Toplu (silah)
AVARGAMAK Silahı döndürmek
AVARGAN Değirmen taşı
AVARLAMAK Hortum esmek
AVARMAK Değirmen dönmek
AVARMAN Yel değirmeni
AVAY "Muhterem" (erkeğe)
AVAYLAMAK "Avay" demek
AVAYLI İhtimamlı
AVAYMA isimsiz hitap (erkeğe)
AVAYMAK ihtimam göstermek
AVAYSIZ ihtimamsız
AVAZ Balon
AVAZLAMAK Havayla doldurmak
AVAZLANMAK Havayla dolmak
AVCAR 1. Barut 2. Gelin ağıdı
AVCARLAMAK Barut koymak
AVÇAR 1. itaatkar 2. Ehil
AVDAN 1. Nahiye 2. Horoz
AVDAR Sandık
AVDARLAMAK Sandığa koymak
AVDARMAK Oy atmak (sandığa)
AVDIR Penis (erkek cinsel organı)
AVDIRMAK Çiftleşmek (erkek)
AVGALDAY Şaman maskesi
AVGAN Tuzak hayvanı (av)
AVGAR 1. Olta 2. Kuş oltası
AVGIN Vajina (kadınlık organı)
AVGINMAK Çiftleşmek (kadın)
AVINIK 1. Döllenmiş 2. Hamile
AVINMAK Döllenmek
AVIŞMAK Seks yapmak
AVITMAK Döllemek
AVKA Hırpalama
AVKALAMAK Hırpalamak
AVKALANMAK Hırpalanmak
AVKAMAK Hırpalamak
AVKAR Bozkır bıldırcını
AVLAK 1. Issız yer 2. Av alanı
AVLU Ön bahçe
AVMA Pusu
AVMAG Sıhhat
AVMAK Sıhhatli olmak
AVMALAMAK Pusu kurmak
AVMALANMAK Pusuya düşmek
AVNAMAK Devrilmek
AVNATMAK Devirmek
AVRA 1. Halas (kurtuluş) 2. Dara
AVRAÇI Cankurtaran
AVRAĞAN 1. Uçurtma 2. Tayfun
AVRAĞUZ Ambulans
AVRAK Can simidi
AVRAL Halas (kurtuluş)
AVRALTAY Zafer Karşılaması
AVRALTOY Zafer Bayramı
AVRAMA Tekerlekli sandalye
AVRAMAK Kurtarmak
AVRAMAN Halaskar (kurtarıcı)
AVRAN 1. Pide fırını 2. Ejder
AVRANA Obur
AVRANMAK Kurtarılmak
AVRAŞMAK Birlikte kurtulmak
AVRATMAK Kurtarmak
AVRU Hastalık
AVRUĞAN Hasta
AVRUK Romatizma
AVRUKAY Romatizma
AVRUKMAK Romatizma olmak
AVRUMAK Hastalanmak
AVSALAMAK Tabuta koymak
AVSAN Tabut
AVSAR Av yeteneği olan kişi
AVSATI Av tanrısı (mitoloji)
AVSATMA 1. Av adağı 2. Av duası
AVSATMAK Av adağı nezretmek
AVSUL İskorpit hastalığı
AVSUT Kağnı tekerleği
AVŞAR Süt koyunu
AVTAK İlüzyon
AVTAMAK ilüzyon yapmak
AVTAMAN ilüzyonist
AVTAR İlüzyonist
AVTAY ilüzyonist
AVUÇBAK El falı
AVUÇBAKMAK El falı bakmak
AVUÇKA Yaşlı erkek
AVUK Zaman
AVUKTURMA Sahte teselli
AVUKTURMAK Yalanla avutmak
AVUL Köy
AVULÇA Köyler arası ittifak
AVULÇAMAK Köy ittifakı yapmak
AVULÇU Köylü
AVULDAMAK Köyde yaşamak
AVULDAŞ Aynı köyden olan
AVULDAŞMAK Aynı köylü olmak
AVUN 1. Memnun 2. Hoşnut
AVUNAK Teselli edici durum
AVUNÇ Teselli
AVUNDUK Teskin olmuş
AVUNGU Teselli
AVUNMAK Teselli olmak
AVUNULMAK iyi hissetmek
AVUR 1. Müşkül 2. Devridaim
AVURDA Tavaf
AVURDAÇI Tavaf eden
AVURDAMAK Tavaf etmek
AVURMAK Dönmek
AVURTMAÇ Ters yüz edilen şey
AVURTMAK Alt üst etmek
AVURTMAŞ Omlet
AVUŞ 1. Dönüşüm 2. Tünel
AVUŞKA Büyükbaba (dede)
AVUŞKA Samimi
AVUŞMAK Dönüşüm geçirmek
AVUT Feryat
AVUTMAK Teselli etmek
AVUZ Hayvanların ilk sütü
AVYA Edep
AVZAMAK Yönelmek
AVZAR Yular
AVZARMAK Yönlendirmek
AY AT Avlu
AYA 1. Ruhani iyilik 2. Avuç içi
AYAÇA Kefe (terazi)
AYAÇI 1. iyi ruh 2. Melek
AYAĞ 1. Şeref 2. Haysiyet
AYAĞAN Kadeh
AYAĞLI 1. Şerefli 2. Haysiyetli
AYAĞSIZ 1. Şerefsiz 2. Haysiyetsiz
AYAKA İtibar
AYAKÇAK Ayak desteği
AYAKDAŞ Yolda konuşulan kişi
AYAKDAŞMAK Birlikte yürümek
AYALAK Seyyah
AYALAMAK Seyahat etmek
AYALANMAK Yola çıkmak
AYALAR Melekler
AYALDAK İstasyon (seyahat)
AYALDAMA Mola verme
AYALDAMAK Mola vermek
AYALDAV Mola (seyahatte)
AYALGA Beste
AYALGALAMAK Bestelemek
AYALGAMAK Beste yapmak
AYALGAN Bestelenmiş
AYALGANMAK Bestelenmek
AYALI 1. Perili 2. Huzurlu
AYALMAK Merhamet edilmek
AYAM 1. Merhamet 2. Vakit
AYAMA 1. Lakap 2. Rumuz
AYAMAK Merhamet etmek
AYAN 1. Seyahat 2. Mum 3. İri
AYANÇ İhtiram
AYANÇAK Muhterem
AYANÇI Seyyah
AYANGA Gökgürültüsü
AYANMAK ihtiram görmek
AYANTA Avare
AYAR 1. Fark (ayrım) 2. Dikkat
AYARMAK Fark / dikkat etmek
AYARTMAN İğfal eden
AYASIZ Merhametsiz
AYAŞ 1. Kış tanrısı 2. Noel baba
AYATILMAK Hürmet görmek
AYATMAK İhtiram göstermek
AYAV Merhamet
AYAVÇAN Merhametli
AYAVGA Doğumun ilk haftası
AYAVGAN Doğa şenliği haftası
AYAZ Zemheri
AYAZMA Zemherili gece
AYAZMAK Zemheri olmak
AYBA Nerede? (Mançuca)
AYBAR Dolunay
AYBASAR Aybaşı (regl)
AYBASMAK Aybaşı hali olmak
AYÇA Hilal
AYÇAMAK Ay saymak
AYÇIL Ay ışığı
AYÇILAK Yakamoz
AYÇILAMAK Ayda parlamak
AYDA Ayı pençesi bitkisi
AYDAMAK Araba sürmek
AYDAMAN Şoför
AYDAN Yarım ay
AYDAR 1. Davet 2. İbik (kuş)
AYDARLAMAK Davet etmek
AYDARLANMAK Davet edilmek
AYDARLATMAK Davet ettirmek
AYDARMAK Davet etmek
AYDAT 1. İmdat 2. Ayda bir
AYDATMA Medet dileme
AYDATMAK Medet dilemek
AYDAV Seyir (araç)
AYDAVÇI Şoför
AYDINMAK izah etmek
AYDIRMAK Anlamasını sağlamak
AYGAK Delil
AYGAKÇI Delil toplayıcı
AYGAKTAMAK Delil toplamak
AYGAKTAR Dedektif (polis)
AYGAMAK İspatlamak
AYGAN Samimi
AYGANÇ Temyiz
AYGANMAK Temyiz olmak
AYGAŞMAK Açığa çıkmak (ispat)
AYGAY 1. ispat 2. Feryat
AYGI 1. Paten pisti 2. Hokey pisti
AYGIN Uçsuz bucaksız
AYGIR Erkek at
AYGIRAK Yavru erkek at
AYGIRSAK Aygır isteyen kısrak
AYGIRSAMAK Aygır istemek
AYGIT 1. Alet 2. Cihaz
AYGU Müşavere
AYGUÇU Müşavir
AYGULAK Solungaç
AYIĞ Fena
AYIĞLAMAK Fenalık etmek
AYIK 1. Sabah 2. Uyanık
AYIKŞA Derviş
AYIL 1. Mezra (küçük köy) 2. Toka
AYILÇA Mezralar arası ittifak
AYILÇAMAK Mezra birliği kurmak
AYILÇI Mezrada yaşayan
AYILDAMAK Mezrada yaşamak
AYILDAŞ Aynı köyden olan
AYILDAŞMAK Aynı köyden olmak
AYILGA Tabiat
AYILGAMAK Sıçrayarak uyanmak
AYILGANÇ Dehşet
AYILGATAN Çalar saat
AYILGATMAK Uykudan sıçratmak
AYILTI Mahmurluk
AYIM 1. Sempati 2. Cazibe
AYIMAK Dehşet duymak
AYINÇ 1. Dehşet 2. Panik
AYINÇLI Dehşetli
AYINÇSIZ Korkusuz
AYINGA Hicri ay takvimi
AYINGAMAK Ayı takip etmek
AYINMAK Paniklemek
AYINTAP Mehtap
AYIR Bahis (konu)
AYIRÇA Çatal
AYIRGA Husumet
AYIRGAMAK Husumet etmek
AYIRGANMAK Husumet duymak
AYIRMAN Ayrık otu
AYIRŞA Zımba teli sökücü
AYIRT Fark
AYIRTAÇ Alamet-i Farika
AYIRTI 1. Fark 2. Nüans
AYIRTLAMAK Fark etmek
AYIRTLI Farklı
AYIRTMAÇ Peynir altı suyu
AYIRTMAŞ Peynir sulu yiyecek
AYIRTSAMAK Arasını biraz açmak
AYIRTSIZ Farksız
AYIŞIK 1. Muhabbet 2. Mehtap
AYIŞMAK Muhabbet etmek
AYIT Vaaz
AYITKAL Brifing
AYITMAK Bahsetmek
AYITMAN Öğretim görevlisi
AYIZ Sarp
ÂYİ Valide (Uygurca)
AYKAÇ Geveze
AYKIN 1. Sarih 2. Net
AYKINLIK 1. Sarihlik 2. Netlik
AYKIRMA 1. İtiraz 2. İsyan
AYKIRMAK İtiraz / isyan etmek
AYKIRTMAK Delalete düşürmek
AYLA 1. Hale 2. Devir
AYLAM Tavaf
AYLAMAK Tavaf etmek
AYLAN Yarış pisti
AYLANA Ring (otobüs hattı)
AYLANCAK Lunapark treni
AYLANÇ Viraj
AYLANÇAK Turnike (alet)
AYLANDIRMAK Tur attırmak
AYLANGA Sema (dönüş)
AYLANGAÇ Pervane böceği
AYLANGAMAK Sema dönmek
AYLANGAN Semazen
AYLANMAK Tur atmak
AYLANU Can değiştirme
AYLATKAL Rapor
AYLATKAMAK Rapor vermek
AYLATMAK Haber vermek
AYLATMAN Muhabir
AYLAV Devir (tur)
AYMA Lakap
AYMAÇ Bulamaç
AYMAG Kabile
AYMAGLANMAK Sınıflanmak
AYMAĞLAMAK Sınıflandırmak
AYMAK 1. Şuurlanmak 2. Demek
AYMAN 1. Hicap 2. Münevver
AYMANÇ Mahcubiyet
AYMANMAK Mahçup olmak
AYMAŞ Yağda kızartılmış ekmek
AYMAZ Gafil
AYMAZLIK Gaflet
AYMAZMAK Gaflet etmek
AYNA 1. Etraf 2. Şeytan yuvası
AYNAK ibiş leyleği
AYNAL 1. Devir (tur) 2. Civar
AYNALMAK Devredilmek
AYNAMAK Dönmek
AYNATMAK Devretmek
AYNIK Ayık (sarhoş olmayan)
AYNIMAK Ayılmak
AYOZ Aziz, evliya (Moldavca)
AYPARA Dolunay
AYRAÇ Parantez
AYRAK Alkol
AYRAKLAMAK Alkol karıştırmak
AYRAL İstisna
AYRALMAK Farklılaşmak
AYRAMAK Alkol damıtmak
AYRAN Yoğurt içeceği
AYRANMAK Suyu süzülmek
AYRAT 1. Yoğurt suyu 2. Fark
AYRATA Bilhassa
AYRATMAK Suyunu süzmek
AYRICALIK İmtiyaz
AYRIÇ Yol ayrımı
AYRIKÇA Müstesna
AYRIKÇI Ayrılıkçı
AYRIKMAN İstisnai
AYRIKSA 1. Tuhaf 2. Eylül ayı
AYRIKSAMAK Tuhaflaşmak
AYRIKSI 1. istisnai 2. Sıradışı
AYRILIŞMAK Nişan (söz) atmak
AYRIMSA Fark
AYRIMSAK Farklı
AYRIMSAMAK Fark etmek
AYRIMSAR Fark eden
AYRINÇ 1. Fark 2. Ton (renk)
AYRIT Kenar (geometri)
AYSAĞAN Kurt adam
AYSAK Aydan etkilenen kişi
AYSAMAK Aydan etkilenmek
AYSANCI Hayız (aybaşı hali)
AYSANCIMAK Hayız olmak
AYSANCIR Hayız gören kadın
AYSAR Aydan etkilenen karakter
AYSARMAK Aydan etkilenmek
AYSILAMAK Yardım etmek
AYSILAR Yardım (Mançuca)
AYSIN Venüs (Mançuca)
AYSINMAK Ayışığında dönüşmek
AYTAÇ 1. Hatip 2. Edip
AYTAK Konuşmacı
AYTAM Hitabet
AYTAMAN Spiker (TV, radyo)
AYTAR 1. Ültimatom
AYTARGA Röportaj
AYTARGAMAK Röportaj yapmak
AYTARLAMAK Ültimatom vermek
AYTARLANMAK Sinirli konuşmak
AYTARMAK Sohbet etmek
AYTAŞMAK Muhatap olmak
AYTAZ 1. Yiğit 2. Kahraman
AYTIK Hitap
AYTILGA Bahis (konu)
AYTILGAN Bahsi geçen
AYTILMAK Bahsedilmek
AYTIM 1. İbare 2. Paragraf
AYTINMAK İtiraf etmek
AYTIRMAK itiraf ettirmek
AYTIŞ Laf atma (sataşma)
AYTIŞKAN Laf atan (sataşkan)
AYTIŞMA Atışma (edebiyat)
AYTIŞMAK Atışmak (edebiyat)
AYTOLU Dolunay
AYTUV Stand-up
AYTUVÇU Stand-up'çu
AYULDUZ Ay-Yıldız (Türk simgesi)
AYZIT Güzellik tanrıçası (mit)
AZ AV Vahşet
AZA 1. Ruhani kötülük 2. Maraz
AZAÇI 1. Kötü ruh 2. İfrit
AZAĞ 1. Sapkın 2. Manyak
AZAK Uzunluk birimi (75 cm)
AZAKLAMAK Ayakla ölçmek
AZALAMAK Cin musallat etmek
AZALANMAK Cine tutulmak
AZALAR Şeytanlar
AZALI 1. Cinli 2. Korkutucu
AZAMAK Korkutmak (ruhsal)
AZANMAK Korkmak (ruhsal )
AZAR Azeri, AzerbaycanlI
AZAR-KAZAR-PAZAR Üç kötü ruh
AZARGA Gıpta
AZARGAMAK Gıpta etmek
AZARGAN Gıpta eden
AZARMA Yankesicilik
AZARMAK Yankesicilik yapmak
AZARMAN Yankesici
AZASIZ Marazsız
AZAŞMAK Yolunu kaybetmek
AZATAY Şeytan tutmuş
AZAY 1. Şikayet 2. Plesenta
AZAYMAK Şikayet etmek
AZAYTMAK Şikayet ettirmek
AZAZ Vahşi
AZBULUK Mürekkep balığı
AZDA Hiç de
AZDAĞAN Ejderha (Farsça) 1931
AZGA Şehvet
AZGAMAK Şehvetlenmek
AZGAN 1. Şehvetli 2. Kuşburnu
AZGANMAK Şehvet duymak
AZGARMA İğfal (cinsellik)
AZGARMAK İğfal etmek (cinsellik)
AZGAŞMAK Şehvet duyuşmak
AZGIMAK Hakaret etmek
AZGIR Şehvetli
AZGIRAK Dağtekesi
AZGIRMA Karikatür
AZGIRMAK Karikatür çizmek
AZGIRMAN Karikatürcü
AZGIŞ Hakaret
AZGIŞMAK Hakaret edişmek
AZI RAY Şeytan
AZIK 1. Erzak 2. Şubat ayı
AZIMAK Kaybetmek
AZINMAK Kaybolmak
AZINSAMAK Azına gelmek
AZINTI Arta kalan (tahıl vs.)
AZIRAMAK Yoldan çıkmak
AZIRANTI Üvey evlat
AZIRATMAK Yoldan çıkarmak
AZIRGAMAK Az bulmak
AZIRGAN Az bulunan
AZIRGANMAK Az bulunmak
AZIRMAK Terketmek
AZIRMAN Yulaf
AZITKI Şaşırtıcı yol veya bölge
AZITMAK Bırakıp kaçmak
AZLAK Nadir
AZLANMAK Azımsamak
AZMAN Canavar
AZMIÇ Yol cini (mitoloji)
AZMUK İt üzümü
AZMURT Dejenere
AZNA Şeytan
AZNAÇI Satanist
AZNALAMAK Şeytanlık etmek
AZNALANMAK Şeytana uymak
AZNALAŞMAK Şeytanlaşmak
AZNAMAK Küfretmek
AZNAŞMAK Küfür edişmek
AZRA Kıt (zor bulunan)
AZRAK Ender
AZRAMAN Dev (mitoloji)
AZRI 1. Minimum 2. Asgari
AZSIZ Kafi
BACAMAK İtimat edilmek
BACANMAK İtimat etmek
BACARAN Mahir
BACARGAN Maharetli
BACARIK Maharet
BACARMAK Maharet göstermek
BACARMAN Mahir
BACARMAZ Maharetsiz
BACI 1. Abla 2. Rahibe
BAÇ Hile
BAÇAĞ Oruç
BAÇAĞAN Oruç tutan
BAÇAĞLAMAK Oruç tutmak
BAÇAĞTAY iftar ziyafeti
BAÇAĞTOY Oruç bayramı
BAÇAK Diz zırhı
BAÇAMA Oruç ibadeti
BAÇAMAK Oruç tutmak
BAÇIR İbadet
BAÇIRGA Ayin
BAÇIRGAN Çok ibadet eden
BAÇIRMAK ibadet etmek
BAÇIRMAN ibadet eden
BAÇIRUYU ibadethane
BAÇMAK Hile yapmak
BAÇMAN Miğfer
BADA Yenge
BADALAK 1. Kasnak 2. Çelme
BADAMAK Bitiştirmek
BADANMAK Bitiştirilmek
BADARAN Terakki
BADARMAK Terakki etmek
BADAŞIK Bitişik
BADAŞMAK Bitişmek
BADIÇ Üzüm asması
BADIMCAN Yuvarlak patlıcan
BADIR Sıvı ölçü birimi (yarım litre)
BADIRAK Kavrulmuş arpa
BADIRAN Hıyar (bitki), salatalık
BADRACAN Domates
BADRAMAK Kızarmak (sebze)
BADRAŞMAK Kızarmak (sebzeler)
BADYAN Japon anasonu
BAĞA Kaplumbağa kabuğu
BAĞAÇ Harç (inşaat)
BAĞAK Davetiye
BAĞAL Harç (inşaat)
BAĞALÇAK Duvarcı malası
BAĞALMAK Duvar örülmek
BAĞAMAK Duvar örmek
BAĞAN 1. Post 2. Kürk
BAĞANA Sütun
BAĞANMAK Kaplanmak
BAĞAT Kerpiç
BAĞATMAK Kerpiç dizmek
BAĞATUR Kahraman
BAĞAZ Değirmen taşı tane deliği
BAĞBAGAY Yarasa adam
BAĞÇA Paket
BAĞÇALAMAK Paketlemek
BAĞÇAMAK Paketi iple bağlamak
BAĞDA Bacak sarma
BAĞDAMAK Bacağını sarmak
BAĞI Sihir (engelleme amaçlı)
BAĞIÇI 1. Sihirbaz 2. ilüzyonist
BAĞILAMAK Sihir yapmak
BAĞILANMAK Sihre uğramak
BAĞILÇAK Emniyet kemeri
BAĞILDAK Beşik ipi
BAĞIMÇAK Sihirle tedavi
BAĞINÇ Rabıta
BAĞINDIZ Formül
BAĞINIŞ İrtibat
BAĞINIŞMAK irtibatlanmak
BAĞINLAŞMAK İrtibatlanmak
BAĞINMAK irtibat kurmak
BAĞINTI 1. Rabıta 2. Formül
BAĞIRÇAK Önlük
BAĞIRDAK Sütyen
BAĞIRDAMAK Göğsünü örtmek
BAĞIRDAŞ 1. Dost 2. Sırdaş
BAĞIRDAŞMAK Sırdaşlık etmek
BAĞIRSAMAK Hasretle inlemek
BAĞIŞMA Nikah
BAĞIŞMAK Nikahlanmak
BAĞIT Akit
BAĞITMAK Akdetmek
BAĞITMAN Akitçi
BAĞLACAN Asma kabağı
BAĞLAĞI Baraj
BAĞLAK 1. Bent 2. Set
BAĞLAM 1. Buket 2. Deste
BAĞLAMA Türk milli çalgısı
BAĞLANÇ Sadakat
BAĞLANÇLI Sadakatli
BAĞLANÇSIZ Sadakatsiz
BAĞLANGA irtibat
BAĞLANGAMAK İrtibat kurmak
BAĞLANGAN İrtibatlı
BAĞLAŞMA ittifak
BAĞLAŞMAK İttifak kurmak
BAĞLAŞMAN Müttefik
BAĞLAV Rabıta
BAĞLIK Paket
BAĞMAK Duvar örmek
BAĞMAN 1. Duvar 2. Duvarcı
BAĞNAMAK Taassup etmek
BAĞNAŞMAK Fanatikleşmek
BAĞNATMAK Fanatikleştirmek
BAĞNAZ Mutaassıp
BAĞRAÇ Megafon
BAĞRAK Göçer obası
BAĞRI Kararlılık
BAĞRILI Kararlı
BAĞRIN Ciğer
BAĞTAY Maskeli balo
BAHÇA Bahçe
BAHŞI Şaman 11001
BAJA Bacanak
BAKA Değirmen çarkı
BAKAÇ Vizör
BAKALAK 1. Nezaretçi 2. Rasıt
BAKALAMAK Emeklemek 11011
BAKANA Kule
BAKANAK Rasathane
BAKANTAY Bakanlar Kurulu
BAKAR Kuruş
BAKARAK Dürbün
BAKARMA Nezaret (polis)
BAKARMAK Nezarete atmak
BAKARMAN Nezaret polisi
BAKAV Fal
BAKAVÇI Falcı
BAKAVUZ Gizli polis
BAKAY 1. Afacan 2. Haşarı
BAKÇAMAK Tahayyül etmek
BAKÇAN 1. Tahayyül 2. İmaj
BAKÇANMAK imaj oluşturmak
BAKI Müşahede
BAKICI 1. Müşahedeci 2. Dadı
BAKILAMAK Müşahade etmek
BAKILAN/ Müşahade
BAKILANMAK Müşahade edilmek
BAKILDAK Sinyal lambası
BAKIMÇAK Hasta bakımı
BAKINCAK Nişangah (silah)
BAKINÇ Nezaret
BAKINÇAR Hasta bakıcı
BAKINDAK Astroloji (yıldız falı)
BAKINDAMAK Yıldız falı bakmak
BAKINDIZ Astrolog (müneccim)
BAKIRLAK Bakırdan yapılmış
BAKIŞKAN Çapkın
BAKIT Muayene
BAKITÇI Muayeneci
BAKITMAK Muayene olmak
BAKITMAN Muayene memuru
BAKLAN Karabatak kuşu
BAKMAN Vasi
BAKMANLIK Vesayet
BAKRAÇ Su kabı
BAKSAMAK Bakmak istemek
BAKSI Falcı
BAKTAL Rekabet
BAKTALAŞ Rakip
BAKTALAŞMAK Rekabet etmek
BAKTI Lütuf tanrısı (mitoloji)
BAKYAZ Düğün yemeği
BALA 1. Evlat 2. Yavru
BALAĞAN Kasım ayı
BALAK Manda yavrusu
BALALAMAK Yavrulamak
BALALAYKA Rus çalgısı (Rusça)
BALAMAN Cüsseli
BALAN Kartopu ağacı (Vibirnum)
BALAR Kara yosunu
BALARDIZ Liken
BALARMAK Yosunlanmak
BALARUS Beyaz Rus
BALAT Merasim
BALAVAN 1. Kulübe 2. Baraka
BALAVUR Ejderha
BALAVUZ Balmumu
BALDAK Duvar
BALDIRCAN Yamula patlıcanı
BALGAMAK İrinlenmek
BALGASUN 1. Şehir 2. Kent
BALGAŞ Çamur
BALGAŞMAK Çamurlaşmak
BALGAT 1. Kasaba 2. İlçe
BALGAZ Kasaba
BALIK(BELİK,BALIKLAR,BALIKTAR) Kürekçi (sandal)
BALIT 1. Duvar 2. Sur (kale)
BALİĞ Sitadel (surla çevrili şehir)
BALKA 1. Harç (inşaat) 2. Balyoz
BALKAN Ormanlık arazi
BALKAY Meşhur
BALKI Parıltı
BALKIMAK Parıldamak
BALKIR 1. Yağmur güneşi 2. Flaşör
BALKIRGAN Siren lambası
BALKIRMAK Yanıp sönmek
BALKIŞ Yakamoz
BALKIŞMAK Parıldaşmak
BALKIZ Şimşek
BALKIZMAK Şimşek çakmak
BALLAMBAÇ Ballı kaymak
BALMAG Duvar
BALMAK Duvar örmek 11021
BALTAK Çamurlu
BALTIR Rüşvet
BALTIRMAK Rüşvet almak
BALTOY Bal şenliği
BAMBU Asya kamışı (Tamilce)
BAN Levha
BANAK Ekmek parçası
BANAR Tutam
BANDURA Domates
BANIT Yemek suyu
BANLAK ilan panosu
BANLAMAK İlan etmek 11031
BAR 1. Rab (tanrı) 2. Evet 11041
BARA 1. Ağırlık birimi 2. Manivela
BARADAN Nara (ses)
BARAĞAN 1. Materyal 2. Emtia
BARAK Tüylü köpek
BARAKMAN Köpek başlı insan
BARAM Servet
BARAMLIK Zenginlik
BARATAY Holding
BARÇA 1. Tamam 2. Hep
BARÇAK Kabza
BARÇASI 1. Tamamı 2. Hepsi
BARÇIK Tahta ve keçe heykelcik
BARÇIN İpek kumaş
BARDAM Zenginlikle övünme
BARDAMAK Zenginlikle övünmek
BARDAMÇI Zenginlikle övünen
BARDIRMAK Devam ettirmek
BARGAN Mersin ağacı
BARGI 1. Nimet 2. Kadife
BARGINMAK Nimetlenmek
BARGIŞ Ganimet
BARGIT Kadife kumaş
BARIK 1. Seyir (yolculuk) 2. Esas
BARIKSAMAK Seyrüsefer etmek
BARILMAK Nazil olmak
BARIM Mal
BARIMAK Mal edinmek
BARIMLIK Mal varlığı
BARIN Sine (göğüs)
BARINÇAK Kulübe
BARINDIK Sığınak
BARINGAÇ Pansiyon
BARINMAK İkamet etmek
BARITMAK İkamet ettirmek
BARK 1. Aile 2. Saray
BARKA Kamçı
BARKALAMAK Kamçılamak
BARKALANMAK Kamçılanmak
BARKAN Taştan ev
BARKAT Büst
BARKILDAK Islıkçı ördek
BARKILDAMAK Vaklamak
BARKIN 1. Malik 2. Aile reisi
BARLA Göz alıcı
BARLAK Razı
BARLAMA Rıza
BARLAMAK Evet demek
BARLAS 1. Cazip 2. Servet
BARLIK Mülk
BARMAK Peyda olmak
BARMAN Mevcut
BARON Avrupa soylusu (Latince)
BARSAK Gıpta
BARSAMAK Gıpta etmek
BARSLAN Leopar
BARTIK 1. Heykel 2. Yufka baklava
BARTLAK Sütyen
BARTMAK Kaplamak
BARTUK Palto
BASA 1. Sonra 2. Fazlasıyla
BASAÇ Deklanşör
BASAĞAÇ Barut çubuğu (tüfek)
BASALAK Tulum peyniri
BASALAMAK Tıkıştırmak
BASALGA Çuval
BASAMAN Deniz tanrısı (mitoloji)
BASAN Cenaze yemeği
BASANAK Merdiven
BASANCAK Paspas
BASANGAÇ Manivela
BASAR 1. Baskı makinası 2. Tazyik
BASARAK Pedal
BASARGA Baskı makinası
BASAT 1. Dominant 2. Mühür
BASAVA Kapı eşiği (2-3 basamak)
BASAVAÇ Pres
BASIÇ Tazyik
BASIK Kasvetli
BASIKMAK Kasvetlenmek
BASILGA Kasvet
BASILGAN Kasvetli
BASIMUYU Matbaa
BASINDIRMAK Tab ettirmek
BASINGA Tab (baskı)
BASINGAN Matbu
BASINMAK Tabedilmek
BASIR Trahoma hastalığı
BASIRGA Kabus
BASIRGAMAK Kabus görmek
BASIRGANMAK Kabus çökmek
BASIRMA 1. Kuluçka 2. Gürk
BASIRMAK Kuluçkaya yatmak
BASITMA 1. Kuluçka 2. Gürk
BASITMAK Kuluçkaya yatırmak
BASİT 1. Muhafaza 2. Tokmak
BASİTÇİ 1. Muhafız 2. Tokmakçı
BASKAK Cebri icra memuru
BASKAMAK Cebri icra etmek
BASKANCAK iskele
BASKIŞ Rütbe
BASMAÇ Yazı - tura oyunu
BASMAN Matbaa
BASMANCI Matbaacı
BASMAŞ Izgara köfte
BASMIK Tost
BASMIKÇI Tostçu
BASMIL Yağmacı
BASRA Püseron (yaprak biti)
BASTA İşporta
BASTAMAK işporta yapmak
BASTAV Şef
BASTI Külbastı yemeği
BASTIK Pestil
BASTIRGAÇ Pres aleti
BASU 1. Balyoz 2. Tarla
BASUNA Tarla
BASUT İmdat
BAŞA Riyaset
BAŞACI Reis
BAŞAĞAR Vakur
BAŞAĞARTMAK Onore etmek
BAŞAĞMAK Vakur davranmak
BAŞAK Gözükara
BAŞAK(MAŞAK,MASAK) Dikkat etmek
BAŞALA İşaret parmağı
BAŞALMAK Önde gitmek
BAŞALMIŞ Önde giden
BAŞAMA Şef
BAŞAMAK Üstün gelmek
BAŞAMAN Egemen
BAŞANA Huzur hakkı (para)
BAŞAR Muvaffak
BAŞARA Karanfil çiçeği
BAŞARAN Muvaffak
BAŞARCAN Başarılı
BAŞARGAN Muvaffak
BAŞARMAK Tazyik uygulamak
BAŞAT 1. Lider 2. Egemen
BAŞATMAN Egemen
BAŞATMANLIK Egemenlik
BAŞAVUL Nahiye
BAŞAVUT 1. Eşraf 2. Ekabir
BAŞBAĞ 1. Sevgili 2. Bahşiş
BAŞBAV Başörtüsü
BAŞBOZAN 1. Fesatçı 2. Fitneci
BAŞBOZAR 1. Fesat 2. Fitne
BAŞBOZMAK Fesat / fitne etmek
BAŞBUĞ Genelkurmay başkanı
BAŞÇANAK Kafatası
BAŞÇI Lider
BAŞÇIL 1. Lider 2. Halay başı
BAŞDAM 1. Madde başı 2. Siftah
BAŞDAŞ 1. Akran 2. Eşit boyda
BAŞIK Şarkı
BAŞIKMAK Şarkı söylemek
BAŞIL Şef
BAŞKA Korse
BAŞKAK Hükümran
BAŞKAL Ferman
BAŞKAMA Cebri icra
BAŞKAMAK Hükümet etmek
BAŞKAN Hücumcu
BAŞKAR Hükümran
BAŞKARMA Hükümranlık
BAŞKARMAK Hükmetmek
BAŞKARMAN Hükümdar
BAŞKARMANLIK Hükümdarlık
BAŞKILT Sabit yön (Kıble gibi)
BAŞKIR Muvaffak
BAŞKOŞAR Önayak olan
BAŞKOŞMAK Önayak olmak
BAŞKU Alnı akıtmalı at
BAŞKUSKAN Haziran ayı
BAŞLAK Start noktası
BAŞLAM 1. Start 2. Siftah
BAŞLAMÇI 1. Startör 2. Siftahçı
BAŞLAP İtibaren
BAŞLATA Hareket emri
BAŞLATACI Hareket amiri
BAŞMAN 1. Ekabir 2. Muhtar
BAŞNAK Başı açık
BAŞNAMAK Elini başına sürmek
BAŞNARMA Asker selamı
BAŞNARMAK Asker selamı vermek
BAŞORDA 1. Başkent 2. Başşehir
BAŞRAK Resen
BAŞSAĞMA Taziye
BAŞSAĞMAK Taziye vermek
BAŞTAĞ Rehberlik
BAŞTAĞAN Rehber
BAŞTAĞÇl Rehber
BAŞTAK Danışma bürosu
BAŞTAKÇI Danışma görevlisi
BAŞTAMAK Rehberlik etmek
BAŞTAR İmam
BAŞTARMAK İmamlık etmek
BAŞTAŞI Mezar taşı
BAŞTAV Kayıt/kabul
BAŞTAVCI Kayıt / kabul memuru
BAŞTIK Çanta
BAŞTIN Selef
BAŞYARZAM ilkyardım
BAŞYARZAMCI İlkyardım uzmanı
BAŞYASA Anayasa (Kanun-i Esasi)
BAT 1. Kuvvet 2. Derhal
BAT AÇI Taziyeci 11051
BATA Taziye
BATAĞAN Arpacık çıbanı
BATALAMAK Taziye vermek
BATALAŞMAK Taziyeleşmek
BATALGA Bataklaşmış arazi
BATAR Zatülcenp hastalığı
BATAVUL Dibi batak olan (göl vs.)
BATÇA Testi
BATI KAN Kiler
BATILMAK Tuvalete gitmek
BATIM 1. Derinlik 2. Saplanma
BATINÇ İflas
BATINMAK İflas etmek
BATIR Delici silah
BATIRIK Çiğ köfte
BATİLIK 1. Tuvalet 2. Hela
BATLAMAK Kuvvet uygulamak
BATLANMAK Kuvvetlenmek
BATMAN Ağırlık ölçüsü (7,5 kg)
BATMAZ Silah işlemez
BATNAR Somya
BATRAK Mızrak
BATSIK 1. İflas 2. Gün batısı
BATU Kuvvetli
BATU/BATI 1. Şeytan 2. İblis
BATUK Karabatak kuşu
BATULAĞAN Takviye edici
BATULAMAK Takviye etmek
BATUMAK Kuvvetlenmek
BATUR Kahraman
BATURAMAK Kuvvetlenmek
BATURGAN Kahramanvari
BATURGANMAK Yiğitlik etmek
BATURLANMAK Yiğitlenmek
BATUŞAD Batı kanadı komutanı
BATUT Maskeli kahraman
BAV Eğitim hayvanı (cansız)
BAVAR Kuş / hayvan terbiyecisi
BAVCI Eğitilen kuş / hayvan
BAVLAMAK Ava alıştırmak (kuş)
BAVLANMAK Ava alışmak (kuş)
BAVRAK 1. Çiriş otu 2. Atletik
BAVŞIN Varis (mirasçı)
BAVUL Mumyalanmış hayvan
BAVULCU Hayvan mumyalayıcı
BAVUR Karaciğer
BAVURCU Ciğerci (satıcı)
BAVURGAN Şefkatli
BAVURMAK Göğüs şişirmek
BAVURSAK Karaciğer büyümesi
BAVURSAMAK Göğsü kabartmak
BAVURTLAN Çil keklik (kuş)
BAY Beyefendi
BAY AZLI Memnun
BAYA 1. Evvelce 2. Medya 11071
BAYAÇUT Burjuva
BAYAK 1. Demin 2. Zengin
BAYALA Banka
BAYALACI Bankacı
BAYAM Zenginlik
BAYAMAK Zengin olmak
BAYAN Hanımefendi 11081
BAYANAY Geçim tanrıçası (mit)
BAYANIŞ Rabıta
BAYANIŞMAK Rabıta kurmak
BAYANMAK Zengin olmak
BAYAR 1. Şükran 2. izzet
BAYARDAMAK Teşekkür etmek
BAYARDAV Şükür
BAYARGA Teşekkür
BAYARGAMAK Teşekkür etmek
BAYARLAMAK ikram etmek
BAYARLANMAK ikram edilmek
BAYARMAK izzetlenmek
BAYARMAN Aristokrat
BAYARTAY ! Teşekkürler! 11091
BAYARTOY Şükran bayramı
BAYAŞ Bereket
BAYAŞMAK Bereketlenmek
BAYAŞTIRMAK Bereketlendirmek
BAYAT Mani (edebiyat)
BAYATMAK Zenginleştirmek
BAYAVUT 1. Zengin 2. Gani
BAYAZ Memnuniyet
BAYAZMAK Memnun olmak
BAYÇA Gece cini (halk inancı)
BAYÇAĞAN Baykuş
BAYÇAMA Tetkik
BAYÇAMAK Tetkik etmek
BAYÇAR Kurban
BAYÇARMAK Kurban kesmek
BAYÇURA Evcini 11101
BAYDA Tencere
BAYDAK 1. Şubat ayı 2. Hür
BAYDAM 1. Refah 2. Huzur
BAYDAMAK Kurban dağıtmak
BAYDAN 1. Evvelden 2. Cömert
BAYDANMAK Cömertlik etmek
BAYDAR Kurban derisi
BAYDARA Kurban derisi sırığı
BAYDARKA Sporcu kayığı
BAYDARMAK Kurban yüzmek
BAYDIR Kuvvetli
BAYDIRMAK Kuvvet uygulamak
BAYGA At yarışı
BAYGAMAK At yarışı yapmak
BAYGAR Yarış atı
BAYGAŞ Garip
BAYGAŞMAK Garip davranmak
BAYGATAY Hipodrom
BAYIK 1. Hak 2. Doğru söz
BAYIKLAMAK Hak etmek
BAYILDAN İmam bayıldı yemeği
BAYILGA Koma
BAYILGAMAK Komaya girmek
BAYILGATMAK Komaya sokmak
BAYIMAK Zengin olmak
BAYIN 1. Cazip 2. Sempatik
BAYINCAN Hıyar (bitki), salatalık
BAYINDIR Mamur
BAYINDIRMA İmar etme
BAYINDIRMAK İmar etmek
BAYINMAK Tahammül etmek
BAYIŞMAK Müreffehleşmek
BAYITMAK Zengin etmek
BAYKAM Muayene
BAYKAMAK Muayene etmek
BAYKAN Perde
BAYKAV Muayene
BAYLA Müreffeh
BAYLAK Nazlı
BAYLAM 1. Naz 2. Flört
BAYLAMAK Nazlandırmak
BAYLAN Nazlı
BAYLANIŞ 1. Naz 1. Cinsel ilişki
BAYLANMAK Nazlanmak
BAYLAŞ Cilve
BAYLAŞMAK Cilveleşmek
BAYLAV Naz
BAYLIK 1. Ganimet 2. Efendilik
BAYMAK Müreffehleşmek
BAYMAL Müreffeh
BAYMAN Aziz ("Saint", kutlu kişi)
BAYMAŞIK Uyuşuk
BAYMAŞMAK Uyuşmak
BAYMAZ Mal mülk sevmez
BAYNA Saadet
BAYNAMAK Saadet duymak
BAYRA Balyoz
BAYRAÇ 1. Zengin 2. Çekiç
BAYRAMAK Zaman geçmek
BAYRAMDAMAK Bayram yapmak
BAYRI Kadim
BAYSA Madalya
BAYSAL Memnuniyet
BAYSAMAK Memnun olmak
BAYSAN Centilmen
BAYSANMAK Centilmenlik etmek
BAYSINMAK Zenginlikle övünmek
BAYT AL AR Aplikasyon
BAYTAK 1. Birçok 2. Epey
BAYTAL Kısrak
BAYTALAMAK Uygulamak
BAYTAMAK Çoğalmak, artmak
BAYTAR Bereketli
BAYTARAN Kabe süpürgesi (ot)
BAYTARMAK Bereketlenmek
BAYZIN Saray
BAZ Kalın açılmış yufka hamuru
BAZAK Domuz yavrusu
BAZALAK Küçük doğan (kuş türü)
BAZAMA 1. iltica 2. Sığınak
BAZAMAK İltica etmek
BAZANÇ Teminat
BAZANMAK itimat etmek
BAZAR Sınır
BAZARMAK Sınırlanmak
BAZDA 1. Hoş 2. Latif
BAZGAN 1. Mersin ağacı 2. Balyoz
BAZILGAÇ Kompresör
BAZILGAN Kompresör tankı
BAZILMAK Hava / su ile dolmak
BAZINAR Pnömatik çekiç
BAZINÇ Hava / su basıncı
BAZINMAK Tazyik etmek
BAZIR Tazyik
BAZIŞKAN Yüksek basınçlı
BAZIŞKIN Tansiyon
BAZIŞMA Yüksek tansiyon
BAZIŞMAK Tansiyonu yükselmek
BAZITKAN Pompa (hava / su)
BAZITMAK Hava / su basmak
BAZLAMA Kalın gözleme (ekmek)
BAZLAMAÇ Tatlı gözleme
BAZLAMAK Hamuru kalın açmak
BAZLAMBAÇ Kalın yufka ekmeği
BAZMA Tezek
BAZMAK Terazi / kantarla ölçmek
BAZMAN 1. Terazi 2. Kantar
BAZULAK Uzun hava (musiki)
BAZULAMAK Uzun hava okumak
BECERGEN Maharetli
BECERİK Marifet
BECET 1. Tezyinat 2. Makyaj
BEÇEK Eneme (kulak)
BEÇEL Sünnet (tıp)
BEÇELMEK Sünnet olmak (tıp)
BEÇEMEK Sünnet etmek (tıp)
BEÇEMEN Sünnetçi (tıp)
BEÇET Mühür
BEÇİNE Bisküvi
BEÇİRİK Deri işareti (kesikle)
BEÇKEK Sünnet derisi (tıp)
BEÇKEN Sancak
BEÇMEK Enemek (kulak)
BEDER Ziynet
BEDİK Neşeli cin (mitoloji)
BEDİZ Heykel
BEDİZCİ Heykeltraş
BEDİZEMEK Heykel yontmak
BEDİZENMEK Heykel gibi durmak
BEDİZETMEK Heykel dikmek
BEDİZMEK Taş yontmak
BEDİZMEN Heykeltraş
BEDÜK 1. Azametli 2. Azim
BEDÜKLEMEK Yüceltmek
BEDÜKLENMEK Yücelmek
BEDÜMEK Azametlenmek
BEDÜNMEK Tazim olmak
BEDÜRMEK Tazim etmek
BEDÜTMEK Azametlendirmek
BEGENE Arpa unu ve peynir aşı
BEGEY 1. Muktedir 2. Otoriter
BEGÜM Hükümdariçe 11121
BEĞÇE Küçükbey
BEĞÇEK 1. Şehzade 2. Veliaht
BEĞDE Aziz
BEĞDEŞ Veliaht
BEĞEÇ 1. Veliaht 2. Küçükbey
BEĞELE Ahududu
BEĞEN 1. Hoşluk 2. Şehzade
BEĞENCE Takriz (övgü yazısı)
BEĞENÇ Zevk
BEĞENDİ Hünkarbeğendi yemeği
BEĞENDİK Sempatik
BEĞENSEK Estetik
BEĞENSEMEK Hoşuna gitmek
BEĞENSER Estetisyen
BEĞER Asalet
BEĞESİN Hayrat (iyilik yapma)
BEĞLEM Deste (10 adet)
BEĞLEMEK Destelemek
BEĞLEN 1. Destek 2. Dayanışma
BEĞLENMEK Destelenmek
BEĞLEŞMEK Dayanışmak
BEK 1. Koruma 2. Korunan bölge
BEKE Mürekkep (sıvı)
BEKEN 1. Nöbet 2. Fileto
BEKENÇİ Nöbetçi
BEKERGE Tahkimat (inşaat)
BEKERGEMEK Tahkim etmek
BEKET 1. Otel 2. Metanet
BEKİ 1. Koca (eş) 2. Sevap
BEKİK Sağlam
BEKİM Kararlılık
BEKİMEK Sağlamlaşmak
BEKİNÇ Metanet
BEKİNÇEK Saklambaç oyunu
BEKİNİ Bira
BEKİNMEK inat etmek
BEKİRE Metanet
BEKİREMEK Metanet göstermek
BEKİRMEK Tahkim etmek
BEKİTMEK Sağlamlaştırmak
BEKLEMEN Nöbetçi
BEKLENÇ iddet
BEKLEV Nöbet
BEKLEVÇİ Nöbetçi
BEKREK 1. Ordugah 2. Müfreze
BEKREMEK Kilitlemek
BEKRENMEK Kilitlenmek
BEKSİZ 1. Zayıf 2. Dayanıksız
BEKTELMEK Nöbet tutulmak
BEKTEMEK Nöbet tutmak
BEKTENMEK Nöbetle korunmak
BEKTEŞ Nöbet arkadaşı
BEKTEŞMEK Nöbet tutuşmak
BELÇE Sembol
BELÇEK Şüphe
BELÇEMEK Şüphelenmek
BELÇENMEK işkillenmek
BELÇER At derisi çizme
BELÇERMEK Beline kadar çekmek
BELÇETMEK Şüphelendirmek
BELÇEV Çeyiz
BELÇİM Kura (çekiliş)
BELÇİMEK Piyango çekmek
BELÇİN Sicil numarası
BELÇİNMEK Tescil olmak
BELÇİR Piyango
BELÇİRMEK Piyangoya katılmak
BELÇİRTEY Ulusal piyango
BELÇİTMEK Piyango çektirmek
BELDEK 1. İşaret 2. Alamet
BELDEM Kemer
BELDEMEK Kemer bağlamak
BELDEN/ Çadırın orta kuşağı
BELDENMEK Beline kadar açmak
BELDİK Kemer (kuşak)
BELDİR Resim
BELE Kuzen (erkek)
BELEÇE Kuzin (kız)
BELEĞEN Hayalet
BELEK 1. Hediye paketi 2. Kundak
BELEKE Hediye (Mançuca)
BELEKEY Su kurbağası
BELEKLEMEK Hediye paketlemek
BELEKTEY Hediyeleşme günü
BELEMEK Kundaklamak (sarmak)
BELEMEN Görünmez kişi
BELEN Havale hastalığı
BELENÇEK Kundak (bebek)
BELENMEK Kundaklanmak (bez)
BELERGEN Peydah olan
BELERMEK Peydah olmak
BELEŞME Rehber (telefon, adres)
BELEŞMEK Rehberden bulmak
BELET Rehber (yol gösterici)
BELETMEK Rehberlik etmek
BELEZ Romatizma
BELEZLENMEK Romatizma olmak
BELEZMEK Romatizma olmak
BELGEÇ Vesika
BELGET Senet
BELGİ Sembol
BELGİLEÇ İşaret
BELGİLEMEK işaretlemek
BELGİLENMEK işaretlenmek
BELGİN 1. Sembolik 2. Sarih
BELGİR Zahiri
BELGİRME Tezahür
BELGİRMEK Tezahür etmek
BELGİT Alamet
BELİN Panik
BELİNÇ Panik
BELİNLEMEK Paniklemek
BELİNLETMEK Panikletmek
BELİNTEK Dehşetli
BELİRGE 1. Semptom 2. Sendrom
BELİRGEN Semptomatik
BELİRGENMEK Sendrom çıkmak
BELİRTKE İşaret
BELİZ Tescil
BELİZLEMEK Tescil etmek
BELİZLENMEK Tescil olmak
BELİZLETMEK Tescil ettirmek
BELKENÇEK Korse
BELLEK Hafıza
BELLEM Hıfz
BELLEMEK Hıfz etmek
BELLEMEN Hafız
BELMİŞ Peynir helvası
BELSEK 1. Oryantal (dans) 2. Raks
BELSEMEK Belini kıvırmak
BELSENMEK Raks etmek
BELSER 1. Dansöz 2. Rakkase
BELTİR 1. Kavşak direği 2. Mansap
BENDEK Narsist
BENDEMEK Kenidini beğenmek
BENDEŞ Aynı
BENDEŞMEK Aynılaşmak
BENDİŞMEK Olgunlaşmak
BENGEMEK Uzaklaşmak
BENGÜ Ebedi
BENGÜLEMEK Ebedileşmek
BENİNÇ Kabul
BENİNMEK Kabullenmek
BENK Muhkem
BENLEK 1. Narsist 2. Ukala
BENLEMEK Ukalalık etmek
BENZEÇ Model (örnek)
BENZEĞEN Taklitçi
BENZENÇ Taklit
BENZEREK Taklit
BERÇ Nasır (deri sertleşmesi)
BERÇİ Dilenci
BERÇİLİK Dilencilik
BERÇİTKİ Baykuş
BERDİ İlham
BEREĞEN Dönor
BEREN 1. Kuzu 2. İkram eden
BEREŞEN Cömert
BEREŞMEK Cömertlik etmek
BERGE 1. Darp 2. Kayısı
BERGELEMEK Darp etmek
BERGELENMEK Darp edilmek
BERGEMEK Darp etmek
BERGEN Veren (Tanrı'nın sıfatı)
BERGENMEK Darp edilmek
BERGİ Zekat
BERGİL Borç
BERGİN Alacaklı
BERGÜ Allah vergisi yetenek
BERİK Cömert
BERİL Fedakar
BERİLEMEK Ayrı tutmak
BERİLGEMEK Taassup etmek
BERİLGEN 1. Mutaassıp 2. Fanatik
BERİLTE Yayım (TV, radyo)
BERİLTEMEK Yayımlamak (TV vs.)
BERİM 1. Sadaka 2. Eylül ayı
BERİMÇİ Sadakacı
BERİNCEK Fedakar
BERİNMEK Fedakarlık etmek
BERİŞ Zekat
BERİŞMEK Zekat vermek
BERKE Falaka
BERKELEMEK Falakalamak
BERKELENMEK Falakalanmak
BERKELEY Şahane
BERKEM Müstahkem
BERKEMEK Sağlamlaşmak
BERKENMEK Sağlamlaşmak
BERKETMEK Sağlamlaştırmak
BERKİN Müstahkem
BERKİNMEK İstihkam edilmek
BERKİRMEK Sağlamlaşmak
BERKİT Muhkem (sağlam)
BERKİTİM Sağlamlaştırma
BERKSİZ Sağlam olmayan
BERLEMEK Sıraya koymak
BERLENMEK Sıraya girmek
BERME Sadaka
BERMEK Sadaka vermek
BERNE Sonradan katma 11141
BERNEK Misafir öğrenci
BERNELMEK Sonradan katılmak
BERNEMEK Sonradan katmak
BERNEŞMEK Takas etmek
BERNETMEK Sonradan katmak
BERŞE Odun kömürü
BERTEKEY Mükellef
BERTELMEK Tahrip olmak
BERTEN Bu sabah
BERTİK Yaralı
BERTİNMEK Yaralanmak
BERTİŞMEK Birbirini yaralamak
BERTMEK Yaralamak
BERÜK ! Lütfen!
BERÜKLEMEK "Lütfen" demek
BESEN Kırağı
BESEREK Dövüş devesi
BESERMEK Gürbüzleşmek
BESERTMEK Gürbüzleştirmek
BESEY Karnabahar
BESKE Kantar
BESKİ İkinci çift at (arabada)
BESLEK Evde kalan hizmetçi
BESMEÇ Karışık unlu sac ekmeği
BEŞDÖNEL Pentagon
BEŞE 1. Erkek kardeş 2. Hamsin
BEŞEK Haremlik
BEŞEN Elli (sayı)
BEŞERLEMEK Dört nala koşmak
BEŞİM Öğle vakti
BEŞİR Mahir
BEŞKE Mantar (bitki)
BEŞME Beş renkli kumaş
BEŞMEG Çıkrık tezgahı
BEŞMEK Beş parmak açmak
BEŞMÜYÜZ 1. Beşgen 2. Beşköşeli
BET 1. Çehre 2. Sima 3. Sayfa
BETE Hindistan cevizi, kokonut
BETEGE 1. Ayrık otu 2. Yulaf
BETİ Vasıf
BETİK Mevsuf (vasıflı)
BETİKLEMEK Vasıflandırmak
BETİM 1. Tasvir 2. Tavsif
BETİMCE Kompozisyon
BETİMEK Tasvir etmek
BETİMLEMEK Tasvir etmek
BETİMLENMEK Tasvir edilmek
BETİNÇ Tasavvur
BETİNMEK İmajını düzeltmek
BETİRE Göz hastalığı
BETİRGE Fotoğraf makinası
BETİRGEMEK Fotoğraf çekmek
BETİRGENMEK Fotoğraf çekilmek
BETİŞ Mektup
BETİŞKE Mektup / e-mail adresi
BETİŞMEK Yazışmak
BETİZ 1. Poz 2. Suret
BETİZMEK Poz vermek 11151
BETLEMEK Fiil çekmek (gramer)
BETLEŞMEK Yüzleşmek
BETSİNMEK Mahçup olmak
BETSİR Mahcup
BETSİZ 1. Yüzsüz 2. Arsız
BEY 1. Lord 2. Vali
BEYÇE 1. Leydi 2. Vali karısı
BEYDEŞ Eşit dereceli prens
BEYER 1.Prens 2.Şehzade
BEYETMEK Taht'a çıkarmak
BEYGE Namuslu
BEYGÜ Evcil şahin
BEYİ Ayva (ağaç, meyve)
BEYİMSEMEK Bey gibi davranmak
BEYİMSENMEK Beylik taslamak
BEYİRMEK Melemek (koyun vs.)
BEYLE Ayı Kral (mitoloji)
BEYLEK Hüküm
BEYLEM Hükümranlık
BEYLEMEK Hükmetmek
BEYLEN Hükümdar soyu
BEYLENGEN Hükümran
BEYLEV Hakimiyet
BEYREK 1. Şehzade 2. Veliaht
BEYREM Meryem (özel ad) 11181
BEYREMEK Geçmek
BEYRÜ Ezeli
BEYTEREK Yaşam ağacı (mit) 11191
BEYZE 1. Kraliçe 2. Büyükanne
BEZDİRGEN Bıktırıcı
BEZDİRMEK Bıktırmak
BEZEK Nakış
BEZELGEN Dekoratif
BEZEMEK Nakış işlemek
BEZEMEN Nakkaş
BEZEN 1. Sepet 2. Makyaj
BEZENÇ Desen
BEZENMEK Nakışla süslenmek
BEZENTİ Dekorasyon
BEZERGEN Dekoratif
BEZERMEK Dekore etmek
BEZGEK 1. Sıtma 2. Malarya
BEZGEMEK Titremek
BEZGİ 1. Menteşe 2. Bıkkınlık
BEZİK 1. Canı sıkkın 2. Solgun
BEZİKMEK Canı sıkılmak
BEZİKTİRMEK Canını sıkmak
BEZME Yufka ekmeği
BEZMEK Bıkmak
BIÇA Kesik
BIÇAĞAN Kurumuş ağaç
BIÇALGA Testere
BIÇALMAK Testere ile kesilmek
BIÇAMAK Testere ile kesmek
BIÇANAK iki kulplu testere
BIÇAR Hızar
BIÇARGA Elektrikle testere
BIÇARLAMAK Hızarla kesmek
BIÇGAN Hadım (iğdiş)
BIÇIK Kesilmiş
BIÇIRGAN Kesikli yara
BIÇIŞMAK Birbirini kesmek
BIÇİLMAK Derin kesilmek
BIÇKA Talaş
BIÇKAK Ağaç kabuğu
BIÇKAS Bağlılık yemini
BIÇMAK Derin kesmek
BIÇMAL Topraktaki ağaç kütüğü
BIÇMAN Hızarcı
BIÇTA Giyotin
BIÇTACI Cellat
BIJILDAMAK Fokurdamak
BIJILTI Fokurtu
BIJMAK Ekşimek (besin)
BIKANAK Ayak bileği
BIKLAÇ Kıymalı yumurta
BIKLAŞ Yoğurtlu yumurta
BILAY Beraber
BILAYDA Berabere
BILAYDAMAK Berabere kalmak
BINIKMAK Tedavi olmak
BINITMAK Tedavi etmek
BIRAKAT Tereke
BIRGA imza
BIRGALACI İmza sahibi
BIRGALAÇ İmza mührü
BIRGALAMAK İmzalamak
BIRGALAŞMAK İmzalaşmak
BIRGALATMAK imzalatmak
BIŞILDAMAK Ekşimek (süt vs.)
BIŞILDAV Ekşime (süt vs.)
BIŞIRGAN Fokurdayan çamur
BIŞIRMAK Kestirmek (süt vs.)
BIŞKALAK Peynir suyu
BIŞKAMAK Kesilmek (süt vs.)
BIŞKAN Kesilmiş (süt vs.)
BIŞLAK Peynir
BIŞLAMAK Peynir yapmak
BIŞMAK Kesilmek (süt)
BIŞRANMAK Olgunlaşmak
BIŞRATMAK Olgunlaştırmak
BIZAĞAN Keman
BIZAĞANÇA Tuva sazı (telli)
BIZAMAK Tiz ses çıkarmak
BIZIRMAÇ Kuyrukyağı yemeği
BİBEK Kız kuşu
BİÇE Parça (kumaş)
BİÇEÇİ Terzi
BİÇEK Makas
BİÇEKLİK Kesilecek kumaş
BİÇELE Az bir zaman
BİÇELEK Kesilecek kumaş
BİÇELEMEK Kumaş kesmek
BİÇEMEK Kumaş kesmek
BİÇEN Patron (kumaş kalıbı)
BİÇENEK Kumaş kalıbı
BİÇER Biçme makinesi
BİÇEREK Terzi makası
BİÇERGE Kumaş kesme makinesi
BİÇİ Figür
BİÇİG Kutsal Kitap
BİÇİGEN 1. El yazısı 2. Minik
BİÇİK Yazı
BİÇİKÇİ Katip
BİÇİLGEN Biçilmiş ot
BİÇİMEK Yazı yazmak
BİÇİMEL El yazması
BİÇİN 1. Maymun 2. Kalıp 3. Form
BİÇİNDİZ Terzi
BİÇİNMEK Yazı yazmak
BİÇİT 1. Font (yazı) 2. Hasat
BİÇİTGEN Daktilo
BİÇİTMEK Yazdırmak
BİÇKE Patron (dikiş kalıbı)
BİÇMEN Terzi
BİDER 1. Lüzümsuz 2. Tohum
BİDEREK Beyhude
BİK Kilit
BİKE 1. Hanımefendi 2. Leydi
BİKEM Bakire
BİKEN Popüler
BİKET Asalet
BİKİT Kilit
BİKLEMEK Kilitlemek
BİL 1. İrfan 2. işaret
BİLÇE Puan (not)
BİLÇEMEK Puan / not vermek
BİLDE 1. Tarif 2. Puan (not)
BİLDEHİZ Esrarengiz
BİLDELEME Tarif etme
BİLDELEMEK Tarif etmek
BİLDELİ 1. Tarif edilmiş 2. Meşhur
BİLDESİZ 1. Tarifsiz 2. Meçhul
BİLDİRGE 1. Manifesto 2. Tebligat
BİLDİRGEÇ Tebligatname
BİLDİRGENMEK Tebliğ almak
BİLDİRGETMEK Tebliğ etmek
BİLDİRİŞİM Komünikasyon
BİLDİRİŞMEK Haberleşmek
BİLDİZ İlan
BİLDİZMEK İlan etmek
BİLEDE Balta
BİLEKÇEK Kelepçe
BİLELEŞ Beraberlik
BİLELEŞMEK Beraber olmak
BİLEM Uzunluk birimi (30 cm)
BİLENÇ Hırs
BİLERÇİN Altınbaş kavunu
BİLERMEN Bilirkişi
BİLEŞKEN Terkibe katılan madde
BİLET Haber ("Bilmek" fiilinden)
BİLETÇİ Haberci
BİLETMEK Haber vermek
BİLEV Plak (müzik aygıtı)
BİLEY Şeker
BİLGE 1. Alim 2. Pir 3. Üstat
BİLGEMEN Profesör
BİLGEN 1. Alim 2. Haberdar
BİLGENMEK Haberdar olmak
BİLGER Müderris
BİLGETMEK Haberdar etmek
BİLGİÇİ Öğrenmeyi seven
BİLGİLEME Tarife
BİLGİN Bilim insanı (kadın/erkek)
BİLGİR Bilirkişi
BİLGİRMEK Tedebbür etmek
BİLİDE Ocak ayı
BİLİG Doktrin
BİLİGSİZ Cahil
BİLİGTEY Ansiklopedi
BİLİLMEK Tanınmak
BİLİN Fanatik
BİLİNÇ Ş uur
BİLİNÇEK Sabıka
BİLİNÇEMEK Sabıkaya bakmak
BİLİNGEÇ Tescil
BİLİNSEK Öğrenme heveslisi
BİLİNSEMEK Öğrenmek istemek
BİLİŞİM Enformatik
BİLİŞME Enformasyon alma
BİLİŞMEK Enformasyon almak
BİLİT İdrak
BİLİTMEK idrak etmek
BİLİZ Cüce
BİLSEME Tecessüs
BİLSEMEK Tecessüs etmek
BİLSİZ Cahil
BİNDİRGEÇ Tahtırevan
BİNDİZ Süvari
BİNERGE Havaalanı merdiveni
BİNET 1. Taşıt bileti 2. Binek
BİNGE Kolon (inşaat)
BİNGEMEK Üst üste koyulmak
BİNGİT Taksi
BİNİÇKE Araba
BİNİŞKE Vasıta (araç, araba)
BİRBEN Narsist
BİRBENCİ Narsist
BİRBENCİLEK Narsizm
BİRÇE Yegane
BİRÇEK Yegane
BİRÇELEMEK Aynen tekrarlamak
BİRÇELENMEK Tekrarlanmak
BİRÇELEY Aynen
BİRDE 1. Kraliçe 2. Prenses
BİRDEM Ahenk
BİRDEMLİ Ahenkli
BİRDEMSİZ Ahenksiz
BİRE Kilometre (yaklaşık)
BİREBİN Yegane
BİREĞİ Rağmen
BİREĞİLEŞMEK İnatlaşmak
BİRELEŞ 1. Beraber 2. Kolektif
BİRELEŞMEK Bir araya gelmek
BİREME Dakika
BİREN Pisboğaz
BİRENMEK Pisboğazlık etmek
BİREŞKEN Sentetik
BİREŞMEK Sentez olmak
BİREŞTİRMEK Sentezletmek
BİREV Ferdiyet
BİREVCİK Mısır koçanı
BİREY 1. Şahıs 2. insan 3. Ferd
BİREZ Bir miktar
BİREZDİRMEK Az az biriktirmek
BİREZMEK Azar azar birikmek
BİRGE Müşterek
BİRGELEP Müştereken
BİRGELEŞ İştirak
BİRGELEŞMEK İştirak etmek
BİRGEN 1. İçe kapanık 2. Münzevi
BİRGENMEK içe kapanmak
BİRGERME Entegrasyon
BİRGERMEK Entegre olmak
BİRİÇKE Yaylı at arabası
BİRİKİNÇ Tasarruf
BİRİL Pes (vazgeçiş)
BİRİLME Pes etme (vazgeçme)
BİRİLMEK Pes etmek (vazgeçmek)
BİRİM Ünite
BİRİN Tek
BİRİNDİ Sabah ile öğle arası vakit
BİRİSTEN iskele
BİRİŞME Mukavemet
BİRİŞMEK Mukavemet etmek
BİRİZ Ahad
BİRKE Eşit
BİRKEÇ 1. Sarnıç 2. Rezervuar
BİRKELEMEK Eşitlemek
BİRKELENMEK Eşitlenmek
BİRKİT Federal
BİRLE Beraber
BİRLEN Berabere
BİRLENÇ Tevhid
BİRLENMEK Beraber olmak
BİRLEŞKE 1. İttifak 2. Kooperatif
BİRLEŞKEN Müttefik
BİRLİKTEŞ Kooperatif
BİRLİKTEŞİK Kolektif
BİRLİKTEŞMEK Bir araya gelmek
BİRMEK "Gibi" olmak
BİRMENZEMEK Modellemek
BİRMENZER Model
BİRMENZEŞ Mütecanis (tek tip)
BİRMENZEŞMEK Tek tipleşmek
BİRTMEK Taş işlemek
BİRZE 1. Kral 2. Prens
BİRZEM 1. Tektip 2. Üniforma
BİRZEMEK Tektipleşmek
BİSEY Kedi yavrusu
BİŞE Ekmek kızartması
BİŞKEN Olgun
BİŞMEK Olgunlaşmak
BİTÇE Akne
BİTE Kitap (Mançuca)
BİTEGÜN Ayın son günü
BİTELGE Verimli arazi
BİTERGE 1. Hacet 2. İhtiyaç
BİTEV 1. Asil 2. Bakir
BİTEVİYE Bitene kadar
BİTEY Flora (bitki örtüsü)
BİTİÇ Mektup
BİTİÇMEK Mektuplaşmak
BİTİG Kitap
BİTİGÇE Broşür
BİTİGÇİ Kitapçı
BİTİGECİ Sekreter
BİTİGEN Kitabe
BİTİGTEY Kütüphane
BİTİĞE Vesika
BİTİK 1. Yazı 2. Kitap 3. Yazılı eser
BİTİKÜYÜ Kütüphane
BİTİLMEK Yazılmak
BİTİM 1. Gaye 2. Hedef
BİTİMEK Kitap yazmak
BİTİMEL El yazması kitap
BİTİMEN Müellif (yazar)
BİTİNMEK El yazısı ile yazmak
BİTİR İftar
BİTİRÇİ İftar eden
BİTİREV Mezuniyet
BİTİREVCİ Mezun
BİTİRGE Diploma
BİTİRGEME Mezuniyet
BİTİRGEMEK Mezun olmak
BİTİRGETMEK Mezun etmek
BİTİRMEN Mezun
BİTİŞMEK Mektuplaşmak
BİTİTMEK Yazdırmak
BİY Dans
BİYÇE Hanımefendi
BİYE Kısrak
BİYELEY Eldiven (başparmak ayrı)
BİYEME Dans gösterisi
BİYEMEK Dans etmek
BİYEN Cömert
BİYİGEN Azametli
BİYİV Dans gösterisi
BİYİVÇİ Dansöz / dansör
BİYMEK Dans etmek
BİZEÇ Üç yaşındaki koyun
BİZGİÇ 1. ibre 2. Terazi çubuğu
BİZİK Feryat
BİZİKMEK Feryat etmek
BİZMEK Kantarla tartmak
BİZMEN El kantarı
BODUÇU Muhasebeci
BODULGA Muhasebe
BODULTAY Muhasebe kurulu
BODUMAK Muhasebe etmek
BODUMAN Muhasip
BODUR Kısa
BOĞ 1. Hediye 2. Armağan
BOĞA(BUKA,BUĞA) Su değirmeni dolabı
BOĞAÇAR Erkek dana
BOĞAK Anjin hastalığı
BOĞALDAK Totem direği
BOĞAN Köşeli koltuk
BOĞANAK Kasvetli hava
BOĞAR Kasvet
BOĞARAN Boa yılanı
BOĞARCIK Kasvetli yer
BOĞARMAK Nefesi kesilmek
BOĞARTMAK Nefesini kesmek
BOĞAZDAK Guatr hastalığı
BOĞAZDAMAK Boğazını sıkmak
BOĞAZDANMAK Boğazı şişmek
BOĞDA 1. Aziz (evliya) 2. Çıkın
BOĞDAL Paket
BOĞDALAMAK Çıkın yapmak
BOĞDAMAK Çıkın yapmak
BOĞLAMAK Bohça düğümlemek
BOĞLANMAK Bohçalanmak
BOĞMACA Boğucu öksürük
BOĞMAN Cellat ipi
BOĞNA Tomruk parçası
BOĞNAK Tomruk
BOĞNAMAK Tomruk kesmek
BOĞRUP Bodrum
BOĞSAK Vadinin daraldığı yer
BOĞSAMAK Zor nefes almak
BOĞSANMAK Nefesi tıkanmak
BOĞSATMAK Nefesini tıkamak
BOĞSUK Boyun prangası
BOĞSUMAK Boğazını sıkmak
BOĞTA Kadın şapkası 11231
BOĞTAK Kadın şapkası
BOĞTALAMAK Şapka giydirmek
BOĞTAMAK Nişanlamak (söz)
BOĞTANMAK Nişanlamak (söz)
BOĞUÇA Çıkın
BOĞUÇAN Kasvetli
BOĞUL Vale (iskambil)
BOĞULDAY Kurt adam
BOĞULGA Nefes tıkanması
BOĞULGAMAK Nefesi tıkanmak
BOĞULTA Boyunluk (medikal)
BOĞULZAK Süslü direk
BOĞUN 1. Hece 2. Makas (ray)
BOĞUNDU Mesane
BOĞUNDURMAK idam etmek
BOĞUNMAK Boğarak idam olmak
BOĞURDAK Trake (nefes borusu)
BOĞURSAMAK Boğazı tıkanmak
BOĞUZ Kurban
BOĞUZLAĞA Kurban töreni
BOĞUZLAK Kurbanlık hayvan
BOĞUZLAMAK Kurban etmek
BOĞUZTAY Kurban töreni
BOĞUZTOY Kurban bayramı
BOHÇA Basit bez torba
BOJAK Günah çıkarma
BOJAKMAK Günah çıkarmak
BOJGUR Müderris
BOJGUT Ders
BOJUK Vahiy
BOJUKÇU Vahiy meleği (mitoloji)
BOJUKMAK Vahiy almak
BOJUNMAK Tövbe etmek
BOLAÇAK Bereket duası
BOLAGAY 1. Şaklaban 2. Soytarı
BOLAĞAN Bereketli
BOLAN Ren geyiği
BOLAT Erkek arı
BOLCAL Mühlet
BOLCAMAK Mühlet vermek
BOLCANMAK Mühlet almak
BOLÇAK 1. Tahmin 2. Küre
BOLÇAMAK Tahmin etmek
BOLÇAV Tahmin
BOLDAN Fazla
BOLDUÇAK Müsait zaman
BOLDUK Bereket
BOLDURMAK Teksir etmek
BOLGA Bereket
BOLGAMAK Bereketlendirmek
BOLGAN 1. Asil 2. Çok 3. Mevcut
BOLGANMAK Bereketlenmek
BOLGAR Hayvan derisi
BOLGU Orijinal
BOLKA 1. Hırka 2. Balyoz
BOLMAK Bereketlenmek
BOLRAK Bol bulunan
BOLULÇA İmkan
BOLULÇAMAK Mümkün olmak
BOLUNMAK Nasihat etmek
BOLUR Kristal
BOLUŞ 1. Nasihat 2. Damat evi
BOLUŞÇU Nasihat eden
BOLUŞMAK Nasihatleşmek
BOLUTMAK Nasihat etmek
BOR 1. Şarap 2. Kuvvetli 3. Bor
BORA Sert rüzgar
BORAĞA Çuval
BORAĞAN Yağmurlu fırtına
BORALGAK Hortum (rüzgar)
BORAN Fırtına
BORANAK Tayfun
BORARMAK Morarmak
BORARTI Morluk
BORARTMAK Morartmak
BORAY Boz buğday
BORBAY Dizden yukarı kısım
BORÇU Şarapçı
BORDAK Obez
BORDU Üzüm asması
BORGALAMAK Kıvırmak
BORGALANMAK Kıvranmak
BORGAY Zehirsiz yılan
BORGU Borazan
BORKA Üzüm bağı
BORLA Üzüm salkımı
BORLUK Şaraplık üzüm
BORŞAK Nohut 11251
BORUGA Islık çalan ok başı
BOS Endam
BOSUK Endamlı
BOSUM Beden
BOSUT izan
BOŞAĞ Azat
BOŞAK Günah çıkarma
BOŞAKMAK Günah çıkarmak
BOŞALGA Deşarj
BOŞALGAMAK Deşarj olmak
BOŞALGATMAK Deşarj etmek
BOŞALTAÇ Sifon
BOŞAN Dul (boşanmış)
BOŞANLIK Dulluk (boşanmışlık)
BOŞARMAK ihmal etmek
BOŞGUR 1. Müderris 2. Pratik
BOŞGURMAK Pratik yapmak
BOŞGUT Stajer
BOŞKUN Avare
BOŞKUNMAK Avarelik etmek
BOŞKUR Avare
BOŞKURMAK İşsiz kalmak
BOŞLAÇ Debriyaj (araba)
BOŞLAK İhmalkar
BOŞLAMAK ihmal etmek
BOŞLAY Bedava
BOŞLAYAK Debriyaj (araba)
BOŞMAK Günahları bağışlamak
BOŞORUN Münhal (boş kadro)
BOŞTAMAK Serbest bırakmak
BOŞTAN Serbest
BOŞTANDIK Serbesti
BOŞTANMAK Serbest kalmak
BOŞUK l. Sıfır 2. Vahiy
BOŞUKMAK Sıfırlamak
BOŞULMAK Tasfiye olmak
BOŞUNMAK Tövbe etmek
BOŞUTMAK Tasfiye etmek
BOTA Deve yavrusu
BOTAHAN Deve yavrusuna iltifat
BOTALAK Deve yavrusu
BOTKA Kısrak sütü ve yulaf aşı
BOTUK Deve yavrusu
BOVMA Ev rakısı
BOVMAG Gerdanlık
BOYAÇ Boya fırçası
BOYAK 1. Renk 2. Renklendirici
BOYAMAN Ressam
BOYANAK 1. Tuval 2. Makyaj
BOYAR Asilzade (Rusça)
BOYAV Makyaj
BOYAVCI Makyöz (makyajcı)
BOYDA 1. Dede 2. Lala
BOYDAK 1. Bekar 2. Mücerret
BOYDAŞ Ayni kabileden/klandan
BOYDAŞMAK Aynı klandan olmak
BOYGUN ibret
BOYGUNMAK İbret almak
BOYGUR Müderris
BOYGURMAK Ders almak
BOYGUT 1. Şakirt 2. Talebe
BOYGUTMAK Ders vermek
BOYHAN Satürn (Mançuca)
BOYLA 1. Rütbe 2. Ünvan
BOYLAM Meridyen (longitude)
BOYLAMA Manzume
BOYLAMAK Manzume okumak
BOYLAN 1. Rütbeli 2. Ünvanlı
BOYLAV Şiir
BOYLUK Asalet
BOYMA 1. Tefsir 2. Kırmızı duvak
BOYMAK Tefsir etmek
BOYMAL Farazi
BOYMAN Müfessir
BOYNA 1. Nine 2. Dadı
BOYNAK 1. Kibirli 2. Kolye
BOYNAMAK Kibirlenmek
BOYNAR Kibirli
BOYNAT Kasırga cini (mitoloji)
BOYRA Hasır
BOYSAMAK Heybet göstermek
BOYSAN Heybetli
BOYSANÇ Kibir
BOYSANMAK Kabadayılık etmek
BOYSAR Kabadayı
BOYSUNMA Riayet
BOYSUNMAK Riayet etmek
BOYSUNMAZ Riayet etmez
BOYSUTMAK Riayet ettirmek
BOYUK Vahiy
BOYUKMAK Vahiy almak
BOYULGA Kıyas
BOYULGAMAK Kıyaslamak
BOYUNÇAK 1. Gerdanlık 2. Kolye
BOYUNDURUK Boyun prangası
BOYUNSAK Kaşkol
BOYUNSALA Burç (astronomi)
BOYUNSURUK Döven sırığı
BOYUNTU Ense
BOYUR Cüce
BOYURMAK Yarı çömelmek
BOZ-UY Hükümdar çadırı (Boz Ev)
BOZA Ekşitilmiş darı içeceği
BOZAÇ Yarma çorbası
BOZAK Manda (camız)
BOZAKAY ! Yemin olsun ki!
BOZALAK Egzama hastalığı
BOZAMAK Nadasa bırakmak
BOZAMUK Sedef hastalığı
BOZAN Nadas
BOZANAK 1. Nadas 2. Topaç
BOZANDIRMAK Nadasa bırakmak
BOZANMAK Nadasa bırakılmak
BOZAR 1. Ayıp 2. Kusur
BOZARAN Ağustos ayı
BOZARTMA Rosto yemeği
BOZARTMAK Grileştirmek
BOZAŞ Tarhana çorbası
BOZATMA Göz lekesi
BOZATMAK Gözde leke oluşmak
BOZATMAK Nadasa bırakmak
BOZAY Nadas edilecek tarla
BOZÇAK Cesaretli
BOZÇUN Dürüst
BOZDAMAK Uzun hava okumak
BOZGA Fesat
BOZGAN Fasit
BOZGAP Boz sincap
BOZGUÇ Sinyal bozucu
BOZGULDAK Grimsi
BOZLAK Uzun hava (musiki)
BOZLAMAK Uzun hava okumak
BOZLAN 1. Kireçli toprak 2. Nadas
BOZLANMAK Nadasa kalmak
BOZLATMAK Nadasa bırakmak
BOZLAV Uzun hava (musiki)
BOZMAN 1. Tahripkar 2. Münafık
BOZU Fasülye
BOZUÇAR Grimsi
BOZUĞA Hastalık döküntüsü
BOZULGA Arıza
BOZULGAMAK Arızalanmak
BOZULGAN Sürekli arızalanan
BOZULGAR Külüstür
BOZULTA İsyan
BOZULTU Arıza
BOZUNÇ Hezimet
BOZUNMAK Hezimete uğramak
BOZUT Hezimet
BOZUTMAK Hezimete uğratmak
BÖCELEK Haşere
BÖÇKE 1. Fıçı 2. Kurt (solucan)
BÖDENE Bıldırcın kuşu
BÖDRE 1. Perma 2. Kıvırcık marul
BÖDRELEMEK Perma yapmak
BÖDREMEK Kıvrılmak
BÖDREŞMEK Kıvrışmak
BÖDÜK Havuç
BÖGE Şaman
BÖGELEMEK Şamanlık yapmak
BÖGEMEN Şaman
BÖGENÇER Şaman yardımcısı
BÖGEY itaat
BÖGEYMEK İtaat etmek (127]
BÖGEYTMEK İtaat ettirmek
BÖGÜ Sihir
BÖGÜÇÜ Sihirbaz
BÖĞDÜN Bürokrat
BÖĞELME Viraj
BÖĞELMEK Bükülmek
BÖĞEMEK Bükmek
BÖĞENEK 1. Bent 2. Set
BÖĞET Bent
BÖĞETMEK Büktürmek
BÖĞLEK Tıpa
BÖĞLEMEK Tıpalamak
BÖĞNEMEK Önünü kapatmak
BÖĞREK Ordugah
BÖĞREMEK Elini böğrüne koymak
BÖĞÜRÇEK Böbrek ağrısı
BÖĞÜRDEK Kamışçın kuşu
BÖĞÜŞ Zeka
BÖK 1. Zindan 2. Kısmet 3. Nasip
BÖKE Şampiyon
BÖKEĞEN Dereceye giren (yarış)
BÖKEMEK Şampiyon olmak
BÖKEN 1. Ahu 2. Ceylan
BÖKENEK Antilop
BÖKENTEY Şampiyona
BÖKEVÜL Aşçı
BÖKEY 1. Öcü 2. Yay burcu (gök)
BÖKLÜ Kısmeti bol
BÖKLÜCE Kısmetli
BÖKMEK Tebabet yapmak
BÖKSE Gerdan
BÖKSEMEK Boyun bükmek
BÖKSENMEK Gerdan kıvırmak
BÖKSÜLMEK Yarılmak
BÖKSÜTMEK Yarmak
BÖKTE İnayet
BÖKTELMEK inayet edilmek
BÖKTEMEK İnayet etmek
BÖKÜ Hekim 11281
BÖKÜLEMEK Teşhis koymak (tıp)
BÖKÜLENMEK Teşhis koyulmak
BÖKÜLÜK Tebabet
BÖKÜR Cenah
BÖKÜŞ Teşhis
BÖLÇEK Kısım
BÖLÇEMEK Kısımlara ayırmak
BÖLÇÜRGEN Kızılcık (ağaç)
BÖLÇÜRMEK Paylaşmak
BÖLÇÜTMEK Paylaştırmak
BÖLE 1. Nasip 2. Kısmet
BÖLEK Fasikül (ansiklopedi)
BÖLGEÇ Kesir (matematik)
BÖLGÜ 1. Hisse 2. Pay
BÖLMEÇ 1. Dolap 2. Kiler
BÖLŞEK Cüz
BÖLŞEMEK Cüzlere ayırmak
BÖLÜKDEŞ Aynı hizipten olan
BÖLÜN Şef
BÖLÜNÇ Taksit
BÖLÜNÇLEMEK Taksite bölmek
BÖLÜT Sınıf
BÖLÜTLEME Kategori
BÖLÜTLEMEK Sınıflandırmak
BÖLÜTLENMEK Sınıflanmak
BÖLÜTME Kategori
BÖLÜTMEK Sınıflamak
BÖN Ahmak
BÖNEMEK Ahmaklaşmak
BÖNENMEK Ahmakça davranmak
BÖNGE Tekme
BÖNGELEMEK Tekmelemek
BÖNGELENMEK Tekmelenmek
BÖNGELEŞMEK Tekmeleşmek
BÖNGER Tekmeci
BÖRÇE Tahtakurusu böceği
BÖRÇEK 1. Zülüf 2. Kakül
BÖRE Gonca
BÖREK Açma hamur yemeği 11291
BÖRELEMEK Boğumlamak
BÖRELENMEK Boğumlanmak
BÖREMEK Gonca açmak
BÖREMİT Fırında elma / armut
BÖRENE 1. Kütük 2. Kalas
BÖRENMEK Goncalanmak
BÖRK 1. Şapka 2. Serpuş
BÖRKE 1. Bornoz 2. Havuz
BÖRKEMEK Sarınmak
BÖRKENÇEK Pelerin
BÖRKENEK Yağmurluk
BÖRKENMEK Sarınmak
BÖRTE 1. Gri 2. Bozkurt
BÖRTEĞEN Deve dikeni
BÖRTEK Tane (tahıl)
BÖRTEMEK Tanelenmek
BÖRTLEK Zerdali
BÖRTME Aşure yemeği
BÖRTMEK Hafifçe yakmak
BÖRTÜLMEK Hafifçe yanmak
BÖRTÜNMEK Bunalmak
BÖRÜ Tundra kurdu (tür)
BÖRÜZEK Kurt yavrusu
BÖSEK Bomba
BÖSMEK Patlamak
BÖTEGE Mide
BÖTENEK Nane
BÖTERGE 1. Bukle 2. Lüle
BÖTERME iptal
BÖTERMEK iptal etmek
BÖTKE Zaman
BÖTÜK Horoz
BÖY Zehirli örümcek
BÖYÜNÇEK Tarantula örümceği
BÖZ Pamuk kumaşı
BÖZCÜ Pamuk kumaşçısı
BUCAK Nahiye
BUÇ Köşe
BUÇALAK Turp
BUÇAMAK Köşe oluşturmak
BUÇANAK Köşe
BUÇANMAK Köşe oluşmak
BUÇUĞA Avcı
BUÇUN Asıl yerine geçen belge
BUÇUNMAK Belge onaylamak
BUDAN Kılcal ördek
BUDANÇAR Kavmiyetçi
BUDANÇAR Ördek avcısı
BUDRAÇ Gözüpek
BUDUK Resim
BUDUKÇU Ressam
BUDULGAN 1. Boyalı 2. Cesur 11301
BUDULMAK Boyanmak
BUDUMAK Resim yapmak
BUDUMAN Ressam
BUDUN 1. Kavim 2. Kabile
BUDURGANA Dut kurusu
BUGA 1. Erkek geyik 11311 2. Ejder
BUĞ Buhar
BUĞA Ejderha
BUĞAÇ Buhar kabı
BUĞAN Bezelye
BUĞANMAK Buharlanmak
BUĞANSAMA Zaruret
BUĞANSAMAK Zaruret duymak
BUĞAVUZ Ejderha
BUĞAZ Hamile
BUĞDAYIK Trakus (buğday kuşu)
BUĞLAMAK Buharlaşmak
BUĞLAŞMAK Buharlaşmak
BUĞLATMAK Buharlaştırmak
BUĞLAYAN Buhar makinesi
BUĞMA Bandrol
BUĞMAG Düğüm
BUĞMAK Düğümlemek
BUĞRA Erkek deve
BUĞU 1. Buhar 2. Geyik
BUĞUCA Buğulama börek
BUĞUÇAR Su geyiği (tür)
BUĞUK 1. Su kemeri 2. Baraj
BUĞULGA Kement
BUĞULGAMAK Kement atmak
BUĞULGANMAK Kementlenmek
BUĞUMAK Düğümlemek
BUĞUN 1. Kuşak 2. Eklem
BUĞUNMAK Kuşak sarmak
BUĞUR 1. Diyafram 2. Buhur
BUĞURÇAK Davul derisi
BUĞURGAN Davul
BUĞURMAK Deri germek (davul)
BUĞURSAK Merhametli
BUĞURSAMAK Merhamet etmek
BUĞURSUK Kokereç
BUĞURZAK Hamur kızartması
BUĞURZAMAK Hamur kızartmak
BUK Ladin ağacı
BUKA 1. Ren geyiği 2. Boğa burcu
BUKAÇ Tencere
BUKAĞ Pranga
BUKALGA 1. Siper 2. Gizli sığınak
BUKALMAK Bağlanmak (el, ayak)
BUKAMAK Bağlamak (el, ayak)
BUKAN 1. Alamet 2. Yenilmez
BUKAVUL Gizli lider
BUKAY Afacan
BUKMAK 1. Gizlenmek 2. Eğmek
BUKRAĞAN Sıçrayan
BUKRAK Efsanevi ejder (mit) 11321
BUKRAMAK Sıçramak
BUKRANMAK Sinirle sıçramak
BUKTAN Tümülüs
BUKUK Tomurcuk
BUKULMAK Eğrilmek
BUKUN 1. Halk 2. Ahali
BUKURMAK Aşağı indirmek
BULA Su kaynağı
BULAÇ 1. Keşşaf 2. Ayran yayığı
BULAGAY Mikser
BULAĞAN Kaşif
BULAK 1. Pınar 2. Çeşme
BULAK Ekşimiş süt
BULAMAŞ Keçi sütü reçeli
BULAMUK Muhallebi
BULAN Muz
BULANÇAK Bulanık akan su
BULAR Mucit
BULARGA Dedektör
BULARMAK Su bulmak
BULAŞ 1. Cacık 2. Enfeksiyon
BULAŞKIRMA Dezenfeksiyon
BULAŞKIRMAK Dezenfekte etmek
BULCAMAK Adres sormak
BULCAR İkametgah
BULCARMAK Adres bulmak
BULCAŞ Vaat
BULCAŞMAK Vaat etmek
BULCATMAK Adres vermek
BULCUMAK Meşgul olmak
BULCUTMAK Meşgul etmek
BULÇA Buluntu eşya
BULÇAMA Randevu
BULÇAMAK Randevu istemek
BULÇAR Randevu yeri
BULÇARMAK Randevuya gitmek
BULÇAŞMAK Randevulaşmak
BULÇATMAK Randevu vermek
BULÇUK Filiz
BULÇUM Keşif
BULÇUMAK Keşfetmek
BULÇUN Adale
BULÇUNMAK Keşif yapmak
BULDAK 1. Kaos 2. Sahil
BULDAM İcat
BULDAMAK icat yapmak
BULDAN Refah
BULDANMAK Refaha ermek
BULDAV 1. icat 2. Mezat
BULDUK Buluntu çocuk / hayvan
BULDUNU Höşmerim tatlısı
BULDUR Gözyaşı damlası
BULDURSUN Ceza kırbacı
BULDURUR Step çili kuşu
BULGAÇ Mikser
BULGAMAR Kaos çıkartmak
BULGAN 1. Kaşif 2. Samur
BULGANÇ Kaos
BULGANMAR Kaos çıkmak
BULGAR 1. Melez 2. Fitneci
BULGAR Kaotik
BULGAŞ Kaos
BULGAŞMAR Kaotikleşmek
BULGATMAR Fitne çıkarmak
BULLA Piliç
BULLUMBAÇ Adasoğanı
BULMAĞAN Meçhul
BULMAN Kaşif
BULMAZ 1. Ham 2. Tembel
BULMUŞ Kamil
BULNA Esir
BULNAMAR Esir etmek
BULRA Francala (beyaz ekmek)
BULRUMAR Sarsmak
BULRUNMAR Sarsılmak
BULRUNTU Sarsıntı
BULSAMAR Bulmak istemek
BULSURAMAR İsraf etmek
BULSURANMAR israf edilmek
BULTAR Düzensiz iş
BULTARMAR Düzensiz iş yapmak
BULTUR Fıtık
BULU 1. izan 2. İdrak
BULUÇ İrfan
BULULAMAR Karıştırmak
BULULANMAR Karışmak
BULUM İrfan
BULUN 1. Körfez 2. Esir 3. Taraf
BULUNAR Adres
BULUNÇ Vicdan
BULUNÇLU Vicdanlı
BULUNÇSUZ Vicdansız
BULUR Keşif bölgesi
BULURGAMAR Girdap oluşmak
BULURGAN Girdap
BULURGANMAR Girdaba girmek
BULUŞAR Randevu yeri
BULUŞRAN Mucit
BULUŞTAR Miting
BULUŞTAY Yıllık buluşma
BULUTMAR Ortaya çıkarmak
BUMAN Puhu kuşu
BUN Hafıza kaybı
BUNAMAR Hafızasını yitirmek
BUNANÇ Cinnet
BUNANMAR Cinnet geçirmek
BUNARMAR Kafası karışmak
BUNARTI Kafa karışıklığı
BUNAY Milyon (Mançuca)
BUNÇAR Koruyucu tanrı (mitoloji)
BUNDAN Kupa (iskambil)
BUNDUZ Alzheimer hastalığı
BUNLUR Teessür
BUNSUZ Elemsiz
BUR Tebeşir
BURA 1. Kulübe 2. Baraka
BURAÇ Testi
BURAĞAN Kasvetli hava
BURALMA Helezon
BURALMAR Helezonlaşmak
BURAMA Vida
BURAMAÇ Dönemeç
BURAMAR Vidalamak
BURAN Sancı
BURANA 1. Kule 2. Radyo kulesi
BURANAR Minare merdiveni
BURANÇ Kasvet
BURATMAR Koklatmak
BURAV Tirbüşon
BURAZ Halat
BURCA Parfüm
BURCUĞAN Güzel kokan
BURCUMAR Güzel kokmak
BURCUNMAR Koklamak
BURCUYAR Hoş kokulu yer
BURÇAR Bezelye
BURÇUN Misk geyiği
BURÇUR Kokulu çiçek
BURDUM Kar fırtınası
BURGA Tornavida
BURGAÇ 1. Girdap 2. Anafor
BURGALAMAR Bükmek (vida)
BURGALANMAR Bükülmek (vida)
BURGAMAR Bükmek
BURGAN Mengene sapı
BURGANAR Kar kasırgası
BURGANMAR Bükülmek
BURGAY Perma
BURGAZ Kale
BURGU Matkap
BURGUÇ Tirbüşon
BURGULAMAK Matkapla delmek
BURGUN Dizanteri
BURGUR Zemberek
BURGURMAK İçine bükülmek
BURGUSUN Sivrisinek
BURHAN Buda (Siddhartha) 11341
BURHANCILIK Budizm
BURKA Peçe
BURKAÇ Burma bilezik
BURKAMAK Manivela çevirmek
BURKAN Totem
BURKANAK Manivela
BURKAT 1. Put 2. Fetiş
BURKATÇILIK Putperestlik
BURKAZ Taşkın seti
BURKAZAN Dalavereci
BURKAZMAK Dalavere yapmak
BURKU Trompet
BURKULDAMAK Feveran etmek
BURLA Üzüm salkımı
BURLAMAK Etrafını çevirmek
BURLANMAK Etrafını dolaşmak
BURMACA Bel ağrısı
BURMAÇ Ucu çengelli demir
BURMAK Kıvırmak
BURMAŞ Burma börek
BURNAÇ 1. ibrik 2. Enfiye
BURNAMAK Öne geçmek (at)
BURNATMAK Öne geçirmek (at)
BURŞUN Efsanevi ikiz atlar 11351
BURTA Varak (süslü kağıt)
BURTAK Çakıllı toprak
BURTALAMAK Varaklamak
BURU Kabahat
BURUÇ Ökseotu
BURUL 1. Kestane rengi 2. İçten
BURULAMAK Kabahat atmak
BURULGAN Hortum (rüzgar)
BURULGANMAK Hortum esmek
BURUM 1. Lüle 2. Lüle kebabı
BURUMAK Koklamak
BURUNCUK Burun ucu
BURUNÇAK Hızma
BURUNDAK Burun halkası
BURUNDUK Burun halkası
BURUNDURUK Burun gemi
BURUNGU 1. Mazi 2. Burun süsü
BURUNMAK Koklamak
BURUNTU İshal
BURUŞ İnat
BURUŞÇU İnatçı
BURUŞLANMAK inat etmek
BURUT Kırgız soyundan gelen
BURUTKAN Burun kıvıran
BURUTMAK Burun kıvırmak
BURUZ Kin
BURUZCU Kindar
BURUZLANMAK Kin duymak
BURYANT Torna
BUSAK Narin kavak ağacı
BUSANAK Gölgelik
BUSANMAK Serap görmek
BUSARAK Kamuflaj
BUSARIK Serap
BUSARMAK Hayal gibi görünmek
BUSARMAN Hayalet
BUSAT Takım elbise
BUSMAK Gizlenmek
BUSURMAK Kabarmak
BUSURUK Deri kabarcığı
BUŞAK Hüzün
BUŞAKMAK Hüzünlenmek
BUŞALGAR 1. Demlik 2. Çaydanlık
BUŞALMAK Ağlamak
BUŞAMAK Gözyaşı dökmek
BUŞANMAK Hüzünlenmek
BUŞATILGAN Muaf
BUŞATIŞ Muafiyet
BUŞATMAK Muaf tutmak
BUŞKU 1. Heyecan 2. Telaş
BUŞLAÇ Haşlama yemek
BUŞLAMAK Haşlamak
BUŞLANMAK Haşlanmak
BUŞLAY Bedava
BUŞMA Sinüzit hastalığı
BUŞMAK Kaynamak
BUŞTUK Şişe mantarı
BUŞU Sadaka
BUŞUCU Sadakacı
BUŞUK Endişe
BUŞUKMAK Endişelenmek 11361
BUŞULUK Sadakaya muhtaç
BUŞUR Can sıkıntısı
BUŞURGA Can sıkıntısı
BUŞURGAN Can sıkıcı durum
BUŞURGANMAK Canı sıkılmak
BUŞURMAK Canı sıkılmak
BUŞUTMAK Endişe vermek
BUTA ilham (Sanskritçe) 11371
BUTAK Branş
BUTAMAK Kesmek
BUTAR 1. Parça 2. Hasır
BUTARLAMAK Parçalamak
BUTARLANMAK Parçalanmak
BUTUK Kategori
BUTUKMAK Yerine yerleştirmek
BUTULMAK Yerini bulmak
BUTURGAK Fıstık
BUVADAK Mengene
BUVALA Difteri hastalığı
BUVALDIR Eflatun
BUVAMAK Sıkıştırmak
BUVAR Gavia kuşu (Macarca)
BUVAZ Hamile
BUVDAN 1. Melez 2. Hibrit
BUY Zemheri
BUYAÇ Buzdolabı
BUYAM Mülk
BUYAN Sevap 11381
BUYANÇI Hayırsever
BUYANDI Bahtı açık
BUYANLAMAK Sevap işlemek
BUYANLANMAK Sevap kazanmak
BUYANLIK Hayırlı amel
BUYANMAK Sevap işlemek
BUYANSIZ Hayırsız
BUYANTAY Kutsal gün 11391
BUYANTOY Dinsel bayram
BUYARGA Dipfriz
BUYAV Makyaj
BUYLAMAK Dönmek
BUYLANÇ Viraj
BUYLANÇAK Dönemeç
BUYLANGAÇ Atlıkarınca
BUYLANMAK Dönmek
BUYLATMAK Döndürmek
BUYMAK Donmak
BUYRA 1. Maiyet 2. Kıvırcık
BUYRAÇ 1. Amir 2. Talimatname
BUYRAK Memur
BUYRALAMAK Kıvırmak
BUYRALANMAK Kıvrılmak
BUYRAT Badal (yol engeli)
BUYRULGA Kararname
BUYRULGAN Emredici
BUYRULTU Ferman
BUYRUŞ Komut
BUYRUŞKAN Komutan
BUYRUŞMAK Birbirine emretmek
BUYRUŞUK Hiyerarşik
BUYRUŞUM Hiyerarşi
BUYRUŞUMSAL Hiyerarşik
BUYRUT Direktif
BUYRUTMAK Direktif vermek
BUYSANÇ Kibir
BUYSANMAK Kibirlenmek 11401
BUYTAMAK Gözden kaybolmak
BUYUK Donuk
BUYUKMAK Donacak gibi olmak
BUYUKTURMAK Dondurmak
BUYUM 1. Mamül 2. Donma
BUYURGA Otorite
BUYURGAMAK Hükmetmek
BUYURGAN Otoriter
BUYURGANMAK Otoriterleşmek
BUYURMAN Amir
BUYURTMA Emri ilettirme
BUYURTMAK Emri ilettirmek
BUZAÇ Buzhane
BUZAMAK Buzlanmak
BUZAN Bitki bozumu soğuğu
BUZANCAR Kabile kurucusu 11411
BUZDAĞ Buzla kaplı dağ
BUZDAK Dondurma
BUZKAYMAK Salepli dondurma
BUZLAÇ Dipfriz (dondurucu)
BUZLAĞA Aysfeld (buz ovası)
BUZLATKAÇ Buzluk (buzdolabı)
BUZLAVUK Buz pisti
BUZMAK Kırmak (cam, buz)
BUZOVA Aysfeld
BUZUKMAK Buz tutar gibi olmak
BUZULDAĞ Aysberg
BUZULMAK Kırılmak (cam, buz)
BUZULTAŞ Moren
BUZUR Liken hastalığı
BÜCEK Tekke (dinsel)
BÜCEMEK Etrafını çevirmek
BÜÇE Dans
BÜÇEĞEN Dans etmeyi seven
BÜÇEMEK Dans etmek
BÜÇEMEN Dansçı
BÜÇEŞMEK Karşılıklı dans etmek
BÜÇİG Dans
BÜÇİGÇİ Dansöz / dansör
BÜÇİKÇE Figür (dans)
BÜÇİMEK Dans etmek
BÜDRE Tökez
BÜDREMEK Tökezlemek
BÜDÜRGE Kaya balığı
BÜDÜRGEN Yaratıcı
BÜDÜRKEY Göğüs kemiği
BÜDÜRMEK Yaratmak
BÜGESÜN Bit
BÜGÜ 1. Armağan 2. Hediye
BÜĞDE Hançer
BÜĞDÜZ Hizmetçi
BÜĞEÇ Set
BÜĞELME Viraj
BÜĞELMEK Bükülmek
BÜĞEMEK Set / bent çekmek
BÜĞENEK Set
BÜĞENMEK Set / bent çekilmek
BÜĞET 1. Set 2. Bent
BÜĞETMEK Set / bent çektirmek
BÜĞLEMEK Biriktirmek (su)
BÜĞLEN Baraj gölü
BÜĞLENMEK Birikmek (su)
BÜĞMEK Bağlamak
BÜĞÜM Küre
BÜK 1. Tomurcuk 2. Sahil
BÜKÇE Rüku
BÜKÇEMEK Rükuya varmak
BÜKÇEY Kambur
BÜKE 1. Ejderha 2. Müftü
BÜKEÇ 1. Tornavida 2. Kuvvetli
BÜKELEMEK Tornavida bükmek
BÜKELENMEK Yılan gibi kıvrılmak
BÜKEN Uzun kavun türü
BÜKEVÜT Cengaver
BÜKEY Bileği kuvvetli
BÜKLEMBEÇ Viraj
BÜKLEMEK Kıvırmak
BÜKLENMEK Kıvrılmak
BÜKMEÇ Yufka böreği
BÜKRE Çıkrık iği kemiği
BÜKRÜ Kambur
BÜKRÜLMEK Kamburlaşmak
BÜKSEK Degaje
BÜKSEMEK Göğsünü oynatmak
BÜKSÜK Meme
BÜKSÜL Tomurcuk
BÜKSÜLMEK Tomurcuklanmak
BÜKSÜMEK Memesi çıkmak
BÜKTE 1. Bukle 2. Lüle 3. Hançer
BÜKTELÇEK Bukleli / lüleli
BÜKTELMEK Bukle / lüle olmak
BÜKTEMEK Bukle / lüle yapmak
BÜKÜ Raks
BÜKÜLGEMEK Yaylanmak
BÜKÜLGEN Elastik
BÜKÜLGENMEK Yaylanmak
BÜKÜN 1. Figür (raks) 2. Gençkız
BÜKÜNCÜ Rakkas / rakkase
BÜKÜNÇ Raks
BÜKÜNMEK Raks etmek
BÜKÜRMEK Reverans yapmak
BÜKÜT Eğilerek selam
BÜKÜTMEK Eğilerek selamlamak
BÜLÇEK Kurt yavrusu
BÜLE Aile
BÜLEK Prim
BÜLEKLEMEK Prim vermek
BÜLTE Deste
BÜN Çorba (köken net değil)
BÜNEMEK Çorba yapmak
BÜNGÜ Tos vurma
BÜNGÜLEMEK Tos vurmak
BÜNGÜLENMEK Toslanmak
BÜR Tomurcuk
BÜRÇE Ağız peçesi
BÜRÇEK 1. Peçe 2. Fular
BÜREĞEN 1. Borazan 2. Trompet
BÜREMEÇ Bir tür börek
BÜREMEK Tamamlamak
BÜREN 1. Tam 2. Tamamen
BÜRENMEK Tamamlanmak
BÜRGE 1. Baraka 2. Kulübe
BÜRKE Peçe
BÜRKENÇEK Çarşaf (giysi)
BÜRKENMEK Çarşafa sarınmak
BÜRKEV Vesayet
BÜRKMEK Çarşafa sarmak
BÜRKÜ 1. Çarşaf (giysi) 2. Pelerin
BÜRKÜMEK Kaplamak
BÜRKÜNMEK Kaplanmak
BÜRKÜT Kel kartal kuşu
BÜRKÜTMEK Kaplatmak
BÜRME File
BÜRMEK File örmek
BÜRMELEMEK Fileye doldurmak
BÜRTMEK Hissetmek
BÜRTÜK 1. Tohum 2. Tahıl tanesi
BÜRTÜŞ Telepati
BÜRTÜŞMEK Telepati yapmak
BÜRÜM 1. Katlama 2. Sarma
BÜRÜMGE Palto
BÜRÜNÇ Kostüm
BÜRÜNÇEK Çarşaf (giysi)
BÜRÜNDÜZ Modacı
BÜRÜNEK Pelerin
BÜRÜNKEY Alacakaranlık
BÜRÜŞTE Mısır gevreği
BÜRÜTKEL Anket
BÜRÜTKEMEK Anket yapmak
BÜSKEÇ Bisküvi
BÜŞEMEK Olgunlaşmak
BÜŞERMEK Kemale ermek
BÜŞETMEK Olgunlaştırmak
BÜŞÜK Nesil
BÜTE Fidan
BÜTEL Muvaffakiyet
BÜTEMEK Muvaffak olmak
BÜTEN 1. Yüzbin (sayı) 2. Gayrı
BÜTİK Dans
BÜTİKÇİ Dansöz / dansör
BÜTİMEK Dans etmek
BÜTKÜ Tamamlayıcı
BÜTKÜRMEK Tamamlamak
BÜTMEK Tamamlamak
BÜTÜGE Patlıcan
BÜTÜLMEK Tamamlanmak
BÜTÜNLEÇ Tamamlayıcı
BÜTÜRMEK ikmal etmek
BÜTÜRÜ Total
BÜTÜT İkmal
BÜTÜTMEK ikmal etmek
BÜVE 1. At sineği 2. iri sinek
BÜVEK ilüzyon
BÜVELEK Isırıcı sinek
BÜVEMEK ilüzyon yapmak
BÜVEMEN ilüzyonist
BÜVET 1. Set 2. Paravan
BÜVEZ İlüzyonist
BÜYEN Kalın bağırsak
BÜYRE Boynuz
BÜYREĞEN Boynuzlu
BÜYREMEK Boynuzu çıkmak
BÜYÜ Sihir
BÜYÜCÜ Sihirbaz
BÜYÜGEN 1. Muazzam 2. Devasa
BÜYÜNÇ Karizma
BÜYÜNDÜ Azim (Tanrı'nın sıfatı)
BÜYÜRGEK Kibirli
BÜYÜRGEMEK Kibirlenmek
BÜYÜRGENMEK Kibirlenmek
BÜYÜZ Sihirbaz değneği
BÜZDEK 1. Miskin 2. Çekingen
BÜZGÜN Büzülmüş
BÜZÜNÇ Melankoli
BÜZÜNGE Plazmoliz
CABALAK Yün yapağısı
CABAMAK Rapt etmek
CABANAK Raptiye
CABANMAK Rapt olmak
CABAŞKAN Zamk
CABAŞMAK Yapışmak
CABAY Barbar
CABAYLANMAK Barbarlık etmek
CADA Yağmur büyüsü
CADAĞAN iğrenç
CADAMAK iğrenmek
CAĞ Banyo / duş yapma
CAĞACAY Duşa kabin
CAĞADAL Samanyolu (astronomi)
CAĞAK Duş
CAĞDAK 1. Banyo 2. Duş
CAĞIM Sempati
CAĞIMDAMAK Sempati duymak
CAĞIMLI Sempatik
CAĞIMSIZ Antipatik
CAĞIN Gayret
CAĞINLAMAK Gayret göstermek
CAĞINMAK Gayret etmek
CAĞLIK 1. Duş 2. Banyo köşesi 11421
CAK Taraf
CAKA Fiyaka
CAKALAŞMAK Fiyakalılaşmak
CAKARMAK Direktif vermek
CAKŞI 1. Selam 2. "Merhaba"
CAKŞILAMAK Selam vermek
CAKŞILANMAK Selamlanmak
CAKŞILAŞMAK Selamlaşmak
CAL 1. Ücret 2. Yele
CALAK Aşı (ziraat)
CALAKLAMAK Aşılamak (ziraat)
CALAMAK Aşılamak (ziraat)
CALANMAK Aşılanmak (ziraat)
CALAV Kira
CALAYIK Kundak (bebek)
CALÇI Amele (günlük işçi)
CALDAĞAN Kiralık
CALDAMAK Kiralamak
CALDANMAK Kiralanmak
CALGA İlave
CALGAMAK ilave etmek
CALGAN Sahte
CALGANMAK Sahtekarlık etmek
CALGIZ 1. Yegane 2. Yalnız
CALINÇAK Dalkavuk
CALİN 1. Alev 2. Ateş dansı
CALKIN Yıldırım
CALKINAR Paratoner
CALKINMAK Yıldırım düşmek
CALMAĞIŞ Köpekbalığı' 1431
CAMAN Sıradışı
CAMANBAY Şaman' 1441
CAMANLAMAK Sıradışı iş yapmak
CAMANLIK Sıradışılık
CAMUK Deniz yosunu
CAN ALBAY Kanarya
CANARTIK Çadır kileri
CANAŞ Paralel
CANAŞMAK Paralelleşmek
CANDIRGAÇ Lamba
CANDIRMAK Lamba yakmak
CANGAMAK Tehdit / ikrah etmek
CANGAR Tehditçi / İkrahçı
CANGAY 1. Tehdit 2. İkrah
CANGI 1. Apse 2. İltihap
CANGIZ Münzevi
CANGIZDAMAK inzivaya çekilmek
CANIK Rastlantı
CANIKMAK Rastlamak
CANILAMAK Tekrarlamak
CANILATMAK Tekrarlatmak
CANILGA Taksir (hukuk)
CANILMAK Taksirle yapmak
CANILTMAK Hata yaptırmak
CANKOZ Kardelen çiçeği 11451
CANMAK Lamba yanmak
CAPALAK Pteropus türü yarasa
CAR ilan (tellal bağırması)
CARA Bozkır geyiği
CARAK 1. Silah 2. Kibar
CARAKLAMAK Kibarlık etmek
CARAKLANMAK Silahlanmak
CARAMAK İltifat etmek
CARAMAN Centilmen
CARANMAK Kibar davranmak
CARAPAZAN Ramazan davulcusu
CARAŞ Kur (iltifat, kompliman)
CARAŞA Ucuz
CARAŞKAN Kur yapan
CARAŞMA Kur yapma
CARAŞMAK Kur yapmak
CARATMAK Gönül almak
CARAV Menfaat
CARAVLANMAK Menfaatlenmek
CARAY Hoş
CARÇAĞAL Lehçe (lisan)
CARÇI Tellal
CARDAM Medet
CARDAMAK İmdat istemek
CARGA Mahkeme çağrısı (sesli)
CARGAÇI Mahkeme mübaşiri
CARGAĞAN Mahkeme mübaşiri
CARGAK Kızlık zarı, hymen
CARGAMAK Bağırmak
CARGAR Hoparlör
CARGI Hüküm okuma (mahkeme)
CARGIÇI Mübaşir (mahkeme)
CARGIL Haberci
CARGILAMAK Hüküm açıklamak
CARGIMAK Bağırarak konuşmak
CARGIR Mübaşir
CARI ŞT AY Turnuva
CARILGA Zarar
CARILMAK Zarar etmek
CARIN İlan
CARINMAK İlan etmek
CARIP Dost
CARIŞMAK Tezahürat etmek
CARITKAN Kandil (lamba)
CARITMAK Kandil yanmak
CARIYA ilan
CARIZ Heyecan
CARKANAT Yarasa (Uçan Tilki)
CARKUDAY Toprak tanrısı 11471
CARLAĞAN Tellal
CARLAMAK İlan etmek
CARLIKÇI Ferman okuyucu
CARMA 1. Parça 2. Bakliyat
CARMAK Aydınlatmak
CARMALAMAK Parçalamak
CARMALANMAK Parçalanmak
CARNA 1. Pay 2. Hisse
CARNAÇI 1. Paycı 2. Hissedar
CARNAMA Kamu duyurusu
CARNAMAK Kamuya duyurmak
CAS Metal
CASAĞAN Halik (yaratıcı)
CASAK Harç (vergi)
CASAKÇI Vergi tahsildarı
CASAL Metalik
CASALGAN Metalden yapılmış
CASALMA Sahte
CASALMAK Sahtesi yapılmak
CASAMAK İmal etmek
CASAMAL Mamül
CASANMAK İmal edilmek
CASATMAK Sahtesini yapmak
CASAV 1. İmal 2. İmalat
CASMAK Yaratmak
CASTIK Minder
CAŞIL Sebze
CATAĞAN Yazlık ve kışlık
CATAKAN Yataklık hastalık
CATAKAY Yaz-kış giyilen elbise
CATAKLAMAK Yataklık hasta olmak
CAV 1. Kel 2. Afi 3. Fiyaka
CAVANKUL Sağ cenah (ordu)
CAVILDAK Fiyakalı
CAVILDAMAK Fiyakalanmak
CAVLAK 1. Kel 2. Ağaçsız bölge
CAVLAMAK Kelleşmek (baş, arazi)
CAVSIZ Fiyakasız
CAY ilkbahar
CAYA 1. Yayıcı güç 2. Yay
CAYAÇI Melek
CAYAĞAN Yaratan (Tanrı)
CAYALAY Baharda kalınan ev
CAYALMAK Yaratılmak
CAYAMAK Yaratıp yaymak
CAYAMAN Yaratıcı (Tanrı)
CAYAN Lahit
CAYANMAK Yeniden dirilmek
CAYARMAK İlkbahar gelmek
CAYDAK Baharı geçirme
CAYDAMAK Baharı geçirmek
CAYDIRMAK Vazgeçirmek
CAYGARMAK Nizam vermek
CAYGARMAN Nizamiye görevlisi
CAYGI Feragat
CAYGILAMAK Feragat etmek
CAYGIN Feragat eden
CAYIK Tufan
CAYIKMAK Su kabarmak
CAYLAMAK Baharda kalmak
CAYLAN Ceylan
CAYLAŞKAN Meskun
CAYLAŞMA İskan
CAYLAŞMAK İskan olmak
CAYLAŞTIRMA İskan etme
CAYLAŞTIRMAK İskan etmek
CAYMAK Vazgeçmek
CAYNA İptal
CAYNACI iptal eden
CAYNAK Pençe
CAYNAMAK İptal etmek
CAZGIR Tellal
CAZGIRMAK İfşa etmek
CAZIK Günah
CAZIKÇI Günahkar
CAZIKMAK Günah işlemek
CEBE Silah
CEBEN Gayretli
CEBSEK Silahlı
CEBSENMEK Silahlanmak
CEBSETMEK Silahlandırmak
CEDİNGEN Hoşnut
CEDİNMEK Hoşnut olmak
CEĞEKEN Porsuk
CEĞER Antilop
CEĞEREN Moğol ceylanı
CEKEY 1. Adi (basit) 2. Sıradan
CELBEĞEN Ejderha
CELBEĞNEMEK Kıvrılmak (yılansı)
CELBEV Rüzgar bağı (çadır)
CELBEZEK Solungaç
CELDEN Hafif esinti
CELDEV Cereyan (hava akımı)
CELEK Kök hücre (biyoloji)
CELGİR Rüzgara karşı giden
CELGİRMEK Rüzgara karşı gitmek
CEMEK Spatula
CENGEL Hafif
CENGETEY Pezevenk
CENİL Hafif
CENİLDEMEK Hafiflemek
CER 1. Toprak 2. Parsel 3. Ülke
CERDEŞ Hemşehri
CERDEŞMEK Hemşeri olmak
CEREK 1. Değnek 2. Sırık
CEREŞ Mütareke
CEREŞMEK Mütareke yapmak
CERGE Sıra (dizi)
CERGELEMEK Sıralamak
CERGELENMEK Sıralanmak
CERGEMEK Safta durmak
CERGEŞMEK Saf oluşturmak
CERGETMEK Saf oluşturtmak
CERKİN Komşu
CERLEMEK Toprakla örtmek
CERLENMEK Defnolmak
CERLEŞMEK Toprağa karışmak
CERLETMEK Defnetmek
CERME Biber
CERMEK Sırık dikmek
CERSEMEK Sıla hasreti çekmek
CETEGEY Küçükayı takımyıldızı
CETEGEY(CETEY) Kadınsız kalmış erkek
CETEK Filiz
CETEKLENMEK Filizlenmek
CETEKLEŞMEK Filizleşmek
CETEVLEN Yedi kutsal kişi
CETİK Kamil
CETİZ Kemal
CEY Yay (mekanik)
CEYE Parantez
CEYEMEK Paranteze almak
CEYLEMEK Otlatmak
CEYLENMEK Otlamak
CEYME Çarşaf (yatak)
CEYMEK Çarşaf sermek
CEYREN Ceylan
CEZ Pirinç (metal)
CEZİK Şerbet
CIĞIŞ Yağlı güreş
CIĞIŞMAK Yağlı güreşmek
CIĞIŞMAN Yağlı güreş pehlivanı
CIĞIŞTAY Yağlı güreş turnuvası
CILGA 1. Paten 2. Safkan at
CILGAMAK Paten kaymak
CILGAYAK Paten pisti
CILIZ Zayıf
CILMAK Yerde sürünmek
CIN/AMAK Yeniden doğmak
CIN/ANMAK Reankarne olmak
CINKAY İskete kuşu
CIR Nağme
CIRÇAĞAN Cırcır böceği
CIRGA Nağme
CIRGALA Parti (eğlence)
CIRGALAMAK Parti vermek
CIRGALANMAK Eğlenmek
CIRGAMAK Nağme okumak
CIRLAMAK Böcek ötmek
CIRLAV Böcek ötüşü
CIRLAVUK Ötücü böcek
CIRLAYIK Ağustos böceği
CIRMAK Pençelemek
CIRMIK Pençe izi
CIRNA Hedik (haşlanmış tahıl)
CIRNAMAK Hedik haşlamak
CIVIK Yarı sulu
CIVIMAK Yarı sulu hale gelmek
CIVITMAK Yarı sulu hale getirmek
CIYGI İstif
CIYGIÇI istifçi
CIYGILAMAK İstiflemek
CIYGILANMAK İstiflenmek
CIYILMAK Bir araya gelmek
CIYIN Parti (eğlence)
CIYINÇI Parti veren kişi (eğlence)
CIYINMAK Parti vermek (eğlence)
CIYIRMAK Kısmak
CIYMA Kitap
CIYMAK Bir araya getirmek
CIYNAK Pençe
CIYNAMAK Bir yerde toplanmak
CIYNATMAK Bir yerde toplamak
CIZDAK Kuyrukyağı kavurması
CIZDAMAK Yağda kavurmak
CIZDANMAK Yağda kavrulmak
CIZGAN Isırgan otu
CIZLAŞ Yağlı sac ekmeği
CIZLAŞMAK Yağ kızmak
CİDE Kavak ağacı
CİNGİL Cam süs eşyası
CİRE Kimyon
CİREK Sonbahar ekimi
CİREMEK Tohum ekmek
CİRGİMEK Cırlamak
CİRGİRE Ağustos böceği
CİVEK Korint üzümü
CİVİL İyi ruh
CİYDE Yabani İğde ağacı
CİYELEK Kiraz
COĞAR İrtifa
COĞARMAK irtifa kazanmak
COL 1. Talih 2. Baht
COLAY 1. Talihli 2. Bahtlı
COLAYAK 1. Tuvalet 2. Hela
COLBAŞ Rehber (kılavuz)
COLDAMA Terhis kağıdı
COLDAMAK Terhis etmek
COLDANMAK Terhis olmak
COLKUN Dalga
COLKUNMAK Dalgalanmak
COLTAY 1. Talihli 2. Bahtlı
COMAKÇI Masal anlatıcısı
COMAKLAMAK Masal anlatmak
CONGALA Kabus
CONGALAZ Cadı
CONGALMAK Kabus görmek
COR 1. Rende kırıntısı 2. İstavroz
CORAMAK Tahmin etmek
CORAMAL Hipotez
CORMAK Farz etmek (varsaymak)
CORTAN Lor peyniri
CORTAY 1. Kasten 2. Acilen
CORTMAK Acele etmek
CORUK Farazi (varsayımsal)
COSU Pas
COSUDAMAK Pas tutmak
COSUMAK Paslanmak
COŞA Vecd
COŞMAK Vecde gelmek
COYGUN Ladin ağacı
COYMAK Lağvetmek
COYTUK Kayıp
COYTULMAK Kaybolmak
COYUK Lağvolmuş
COYULMAK Lağvolmak
COYUM Lağvetme
CÖGEMEK Nakletmek
CÖGEY Yabanarısı
CÖKE Ihlamur
CÖNELMEK Nakledilmek
CÖNEMEK Naklolmak
CÖNETMEK Nakletmek
CÖNEV Nakil
CÖRGEM Mumbar dolması
CÖRGEMEK Etrafını çevirmek
CÖRGEMİŞ Karadul (örümcek)
CÖRGENMEK Etrafı çevrilmek
CÖRME Kokoreçli işkembe sarma
CÖRMEK 1. Sarmak 2. Örmek
CÖY Dikiş
CUBURAN Tarla faresi
CUĞGUÇ Çamaşır makinasi
CUĞMAK Çamaşır yıkamak
CUĞUNMAK Çamaşır yıkanmak
CUĞUR Mısır (bitki ve tane)
CUĞURDAMAK Guruldamak
CULAMAK Su çıkmak
CULATMAK Su çıkartmak
CULBAMAK Derisini yüzmek
CULBANMAK Deri değiştirmek
CULBUĞA Yılanın değiştirdiği deri
CULCAĞAN Piliç
CULDUZ Kuyrukluyıldız
CULGU Tüy kabartma
CULUK Hindi
CULUMAK Kuyruğu uzamak
CULUNMAK Tüylerini kabartmak
CUMAK Cinas
CUMARIK Dağ kekliği
CUMUK Gözkapakları şiş olan
CUMUKUL Yabani mersin (ağaç)
CUMULGA Hücum
CUMULGAN Hücum eden
CUMULMAK Hücum etmek
CUR 1. Kabiliyet 2. Dağ keçisi
CURAK Hamur
CURAMAK Hamur yoğurmak
CURANMAK Hamurlaşmak
CURKA Yer elması
CURMA Dilim
CURMAK Dilmek
CURMALAMAK Dilimlemek
CURMALANMAK Dilimlenmek
CURUN Parça
CURUNLAMAK Parçalamak
CUVAŞMAK Halimleşmek
CUVMAK Sulamak
CUVULMAK Sulanmak
CUVUNMAK Duş almak
CUVURT Cacık
CUVURTMAK Cacık yapmak
CUVUTMAK Sulandırmak
CUZAK Keçi yavrusu
CÜDEK Zayıf
CÜDEMEK Zayıflamak
CÜMEK 1. Musluk 2. Çeşme
CÜREK Cesaret
CÜREKLİ Cesaretli
CÜREMEK Cesaret etmek
CÜRET Cesaret
CÜRLEMEK Düdük çalmak
CÜRLEVÜK Düdük
CÜYLEMEK Yığmak
CÜYLENMEK Yığılmak
CÜZ Yüz (cilt, kaplama)
CÜZÖLÇE Hektar
CÜZÜN Dış görünüm
Ç ASAN AY Şapel (Rusça)
ÇABAK Tatlısu balığı (genel)
ÇABAKÇI Balıkçı
ÇABAKÇILIK Tatlısu balıkçılığı
ÇABAKLAR Balık burcu (astroloji)
ÇABAL Şer (kötülük)
ÇAÇA Savaş baltası
ÇAÇAMUK Küçük parmak
ÇAÇAR Otağ (büyük çadır)
ÇAÇIK Kaymak kurutması
ÇAÇILGA Saçılarak verilen yem
ÇAÇILMAK Yem / tohum saçılmak
ÇAÇMAK Yem / tohum saçmak
ÇADAĞAN Kanun (müzik aleti)
ÇADAMAK Sabretmek
ÇADAN Akrep (saat)
ÇADIK Budha'nın doğumu
ÇAGU İftira
ÇAGUCU İftiracı
ÇAGULMAK iftiraya uğramak
ÇAGUMAK İftira atmak
ÇAGUYUL İftira
ÇAĞ İŞTİ RMA Nisap
ÇAĞ İŞTİ RMAK Nisbet etmek
ÇAĞ LAK Dürüst
ÇAĞ LAV Dürüstlük
ÇAĞ RA Ezan
ÇAĞ ŞAK Kuru meyve
ÇAĞA 1. Bebek 2. Ren geyiği
ÇAĞAK Arı iğnesi
ÇAĞAKAN Kronos (mitoloji)
ÇAĞAKAR Kum saati
ÇAĞAKAY Kronoloji
ÇAĞAKMAK Zaman geçmek
ÇAĞAL 1. Tef 2. Yassı taş
ÇAĞALA Yeni yıl
ÇAĞALAMAK Yeniyıl kutlamak
ÇAĞALAY Yeniyıl kutlaması
ÇAĞALMAK Işıklanmak
ÇAĞAN 1. Bayram 2. Ocak ayı
ÇAĞAN 1. Hisar 2. Kale 3. Heybet
ÇAĞANAK 1. Dirsek 2. Isırgan otu
ÇAĞANDIR Çingene çadırı
ÇAĞANMAK Işımak
ÇAĞAR Maraba (toprak kölesi)
ÇAĞAŞ Kır kırlangıcı
ÇAĞAT "Saat" (benzeşimle)
ÇAĞATAN Geyik süvarisi
ÇAĞATMAK Zaman geçirmek
ÇAĞAVUN Yaban arısı
ÇAĞAVUZ Yaban arısı
ÇAĞAY Işıklı
ÇAĞAZ 1. Kağıt 11491 2. Ağaç dalı
ÇAĞAZLAMAK Kağıt kaplamak
ÇAĞBAN Oruç
ÇAĞBANMAK Oruç tutmak
ÇAĞDAĞAN Kolluk kuvveti
ÇAĞDAK 1. Asayiş 2. Takvim
ÇAĞDAKÇI Bekçi
ÇAĞDAMAK Asayişi sağlamak
ÇAĞDAMAN Polis
ÇAĞDANMAK Polise başvurmak
ÇAĞDAVUL Polis
ÇAĞIL Su sesi
ÇAĞILDAK Şırıltılı akarsu bölümü
ÇAĞILGA Abonelik
ÇAĞILGACI Abone
ÇAĞILGAMAK Abone olmak
ÇAĞILGAN Abone
ÇAĞIM 1. Serap 2. ispiyon
ÇAĞIMGAÇ Gazete
ÇAĞIN Gürz
ÇAĞINDIZ Kronoloji
ÇAĞINMAK Tarih belirlemek
ÇAĞIR Şarap
ÇAĞIRÇI Şarapçı
ÇAĞIRGA 1. Davetiye 2. Celp
ÇAĞIRGAMAK Davet etmek
ÇAĞIRGAN Davetkar
ÇAĞIRGANMAK Davet edilmek
ÇAĞIRLAMAK Şarap sunmak
ÇAĞIRLANMAK Şarap sunulmak
ÇAĞIRMAN 1. Davetçi 2. Müezzin
ÇAĞIRTMAÇ Tellal
ÇAĞLA Ham meyve
ÇAĞLAMAK Zamanı ölçmek
ÇAĞLAR Şelale
ÇAĞLAY Dürüst
ÇAĞLAYIK Akıntı şelalesi
ÇAĞMAK Işık vurmak
ÇAĞMAK Meyletmek
ÇAĞNAK Yuvarlanma alanı
ÇAĞNAMAK Yerde yuvarlanmak
ÇAĞNAŞMAK Yuvarlanışmak
ÇAĞRAÇ Parlak
ÇAĞRAK Parlak
ÇAĞRAMAK Parlamak
ÇAĞRAMAN Müezzin
ÇAĞRANMAK Parıldamak
ÇAĞRAŞMAK Ezan okumak
ÇAĞRATMAK Parlatmak
ÇAĞRIK Davet
ÇAĞRIKÇI Davetçi
ÇAĞRILGAN Davetli
ÇAĞRINMAK Ezan okumak
ÇAĞRIŞIM 1. Metafor 2. Tedai
ÇAĞŞAMAK Güneşte kurumak
ÇAĞUNGAR Martı kuşu (Larus)
ÇAK Zaman
ÇAKA Mürekkep (sıvı)
ÇAKAĞA Gonglu saat
ÇAKAĞAN Elektron
ÇAKAĞÇAK Vakit durması 11511
ÇAKAĞÇAMAK Saat durmak
ÇAKALAY Migren hastalığı
ÇAKALAZ Siren lambası
ÇAKAR Direktif
ÇAKAY 1. Şimşek 2. Şimşek tanrısı
ÇAKILGA Şimşek
ÇAKILGAĞAN Elektrik 11521
ÇAKILGAMAK Şimşek çakmak
ÇAKILGAN 1. Flaş 2. Flaşör
ÇAKIN Şerare (elektrik atlaması)
ÇAKINÇIK Saksağan
ÇAKIR Mavi renk
ÇAKIRDAK Sesli rüzgar çarkı
ÇAKIRDAMAK Uğultuyla dönmek
ÇAKIRGA Mazı (bitki)
ÇAKIRIM Kilometre (yaklaşık)
ÇAKIŞ Şimşek
ÇAKIZ Flaş
ÇAKIZA Migren hastalığı
ÇAKIZAMAK Başı ağrımak
ÇAKIZMAK Flaş patlamak 11531
ÇAKLA Göz bozukluğu
ÇAKLAMA Hipotez
ÇAKLAMAK Hipotez kurmak
ÇAKMA Horoz (silah)
ÇAKMAN 1. Tetik (silah) 2. Şerare
ÇAKMAZ Tutukluk yapan silah
ÇAKMUR Şalgam
ÇAKNIŞMA Vuruşma
ÇAKNIŞMAK Vuruşmak
ÇAKRAK 1. Kel 2. Dazlak
ÇAKRAMAK Kelleşmek
ÇAKRATMAK Saçını kazıtmak
ÇAKŞIR Şalvar
ÇAKTI Heybetli
ÇAL 1. Felç 2. Deve sütü içkisi
ÇALA 1 . İftira 2. ibik (kuşlarda)
ÇALAGAY Derme çatma
ÇALAĞAN 1 . Akbaba kuşu 2. Gri
ÇALAĞAT Yarım yamalak
ÇALAK 1 . Maya 2. Silahşor
ÇALAM AN Geveze
ÇALAMA Mayalama 11541
ÇALAMAK Mayalamak 11551
ÇALAN 1 . Maya 2. Geveze
ÇALANGA Koşum takımı (atçılık)
ÇALANMAK Mayalanmak 11561
ÇALAP 1 . Tanrı 2. Rab 11571
ÇALAR Kamçı
ÇALARGA Çalar saat
ÇALARMAK Rengi değişmek
ÇALARTMAK Kamçılamak
ÇALASUN Cengaver
ÇALAŞ Muharebe
ÇALAŞMAK Muharebe etmek
ÇALAT Pala (enli kılıç)
ÇALATMAK Palayla vurmak
ÇALAV 1. Müzik 2. Musiki
ÇALAY Ağaca bağlanan çaput
ÇALAYAK Yalın ayak
ÇALAYIR Tecrübeli
ÇALAYMA Çaput bağlama (ağaca)
ÇALAYMAK Çaput bağlamak
ÇALAZ İftira
ÇALAZAK İftiracı
ÇALAZMAK İftira atmak
ÇALBUR Deri pantolon
ÇALÇAĞAN 1. Müzisyen 2. Geveze
ÇALÇAK 1. Tezene 2. Mızrap
ÇALÇI Ücretli müzisyen
ÇALDAĞAN Sokak müziği (paralı)
ÇALDAK Müzik aleti
ÇALDAM Müzik
ÇALDAMAK Bahşişli müzik çalmak
ÇALDANMAK Müziğe para almak
ÇALDAR 1. Sokak çalgıcısı 2. Gri at
ÇALDAŞ Kare
ÇALDAŞMAK Kare oluşturmak
ÇALDI Kiralık
ÇALDIBAR Enkaz
ÇALDIRAK Marş
ÇALDIRMAK Bozuk konuşmak 11581
ÇALGA ihmal
ÇALGAMAK ihmal etmek
ÇALGAR İhmalkar
ÇALGARMAK ihmalkarlık etmek
ÇALGAY ihmalkar
ÇALGAYDAMAK ihmal etmek
ÇALGIÇ 1. Mızrap 2. Tezene
ÇALGIÇAY El değirmeni
ÇALGIN 1. Felçli 2. Isırgan otu
ÇALGIR Sazende
ÇALGITAY Bando
ÇALGITMAK Enstrüman çalmak
ÇALIK Felçli
ÇALIKMAK Felç olmak
ÇALIN 1. Müzik 2. Jale
ÇALINÇ Musiki
ÇALINDIZ Müzisyen
ÇALINGA Müzik eseri
ÇALINMAK Dalkavukluk etmek
ÇALINMAK Müzik yapmak
ÇALIR Şaşı
ÇALIRMAK Şaşı bakmak
ÇALIŞ Azim (sebat)
ÇALIŞMAN Personel
ÇALIŞTAY 1. Şura 2. Panel
ÇALIŞTIRMAN Antrenör
ÇALIT Hasat
ÇALITMAK Hasat etmek
ÇALKAMA Sallayarak karıştırma
ÇALKAMAK Sallayıp karıştırmak
ÇALKAN Uyuz otu
ÇALKANÇAK Isırgan otu
ÇALKAR Yayık makinesi
ÇALKARA Doğan türü bir kuş
ÇALKI Ot süpürge
ÇALKILAMAK Süpürmek
ÇALKIN Hamle
ÇALKINMAK Hamle yapmak
ÇALMA 1. Kement 2. Metal nakışı
ÇALMAN 1. Yaygın 2. Geniş
ÇALMAN Hırsız
ÇALMAR 1. Kulübe 2. Baraka
ÇALPAMAK Harç karmak
ÇALPAN Harç (inşaat)
ÇALPAŞMAK Harç haline gelmek
ÇALSIKMAK Felç olmak
ÇALSITMAK Felç etmek
ÇALTAN Taşaltı balığı
ÇALTI Maki
ÇALUK Sülük (tıbbi olmayan tür)
ÇALUYKU Mahmurluk
ÇALVA Küfür
ÇALVAMAK Küfretmek
ÇALVANMAK Küfredilmek
ÇALVAŞMAK Küfredişmek
ÇAMA Niza (çekişme)
ÇAMAK Kılçıksız buğday
ÇAMALAMAK Niza etmek
ÇAMALAŞMAK Niza edişmek
ÇAMAR Cüce
ÇAMÇAĞAZ Çam dalı
ÇAMDI Tavan
ÇAMLA Dava (hukuk)
ÇAMLAĞAN Çamlık tepe
ÇAMLAMAK Dava etmek
ÇAMLANMAK Dava edilmek
ÇAN KALIK Kibarlık
ÇANA Kar kızağı
ÇANAÇ Tulum
ÇANAKBAZ Enginar
ÇANAMAK Kaymak (kızak vs.)
ÇANAŞMAK Kızak yarışı yapmak
ÇANAYAZ 1. Zemheri 2. Berrak
ÇANDI Tahta ev
ÇANDIR 1. Melez 2. Hibrit
ÇANGA Pençe
ÇANGAL Sık orman (Hintçe) 11591
ÇANGI Kayak sporu
ÇANGILAMAK Kayak yapmak
ÇANKA 1. Kibar 2. Beyzade
ÇANMAK Vazgeçmek
ÇANTIRMA Vazgeçirme
ÇANTIRMAK Vazgeçirmek
ÇANZA Tuva telli çalgısı
ÇAPACAK Nacak (küçük balta)
ÇAPAĞAN 1. Yarış atı 2. Hızlı at
ÇAPAN Jokey (binici)
ÇAPAR Atlı haberci
ÇAPARAK Dört nala (at)
ÇAPARKAK Japon
ÇAPARMAN Atlı kurye
ÇAPAVUL Süvari (atlı asker)
ÇAPAVUZ Ati ısa İdin
ÇAPÇAK Varil
ÇAPIN 1. Hücum 2. Savlet
ÇAPINMAK Hücum etmek
ÇAPIŞMA At yarışı
ÇAPIŞMAK At yarışı yapmak
ÇAPIŞTAY Büyük at yarışı 11601
ÇAPITKAN Taarruz eden
ÇAPITMAK Taarruz etmek
ÇAPKA Atlı hücum
ÇAPKAN Süvari
ÇAPKAR Atlı hücumcu
ÇAPKI Tırpan
ÇAPKIÇ Satır (kasap bıçağı)
ÇAPKILAMAK Tırpanla biçmek
ÇAPKIR 1. Tırpancı 2. Tufan
ÇAPLA Çelik kalem (keski)
ÇAPLAN 1. Yarış atı 2. Ganyan
ÇAPMAK At sürmek
ÇAPMAN Süvari
ÇAPRAK 1. Sayfa 2. Püskül
ÇAPSAN Hayret
ÇAPSANMAK Hayret etmek
ÇAPSAR Teneffüs (mola)
ÇAPSARMAK Teneffüs yapmak
ÇAPTAL 1. Söğüt 2. Söğüt dalı
ÇAPTI 1. Atak 2. Taarruz
ÇAPTIRMAK At sürmek
ÇAPUL 1. Baskın 2. Hücum
ÇAPULGAY Aladoğan kuşu
ÇAPUN Kırbaç
ÇAR Rus hükümdarı (Rusça)
ÇARA Kase
ÇARAK 1. Mertek 2. Hezen
ÇARAM 1. Nikah 2. Plato (yayla)
ÇARAMAK Nikah kıymak
ÇARAMAN Nikah memuru
ÇARAŞ Nikah töreni
ÇARAŞAN Samur (hayvan)
ÇARAŞMAK Nikahlanmak
ÇARAV Nikah
ÇARBAĞA Yavru kurbağa, iribaş
ÇARBAK Çizgili sincap
ÇARÇA Çariçe (Rusça)
ÇARÇAGAY Peygamberdevesi
ÇARDAK 1. Kameriye 2. Kamelya
ÇARDAK İmdat
ÇARGA Atlı kızak
ÇARGAMAK Kızak kaymak
ÇARIK Deri ayakkabı
ÇARIK Nur
ÇARIKLIK "Rahmetli" 11461
ÇARILGA Emir
ÇARILGAMAK Emir vermek
ÇARILGAN Emir eri (asker)
ÇARIM İtiraz
ÇARINMA İtiraz
ÇARINMAK İtiraz etmek
ÇARIŞ Müsabaka
ÇARIŞMAK Müsabaka yapmak
ÇARIŞTAY Olimpiyat 11611
ÇARIT Emir
ÇARITMAK Emretmek
ÇARLAĞAN İtirazcı
ÇARLAK Martı
ÇARLAMAK itiraz etmek 11621
ÇARLAN İtirazcı
ÇARLANMAK İtiraz edilmek
ÇARLATMAK İtiraz ettirmek
ÇARLAV İtiraz
ÇARLIK Ferman 11481
ÇARMAĞAN Bürokrat
ÇARMAK itiraz etmek
ÇARPAĞAN Trakunya balığı
ÇARPAK Şok aleti
ÇARPANAK 1. Mermi 2. Fişek
ÇARPAZAN Gülle
ÇARPINÇ 1. Hezeyan 2. Heyecan
ÇARS At yarışı
ÇARSANAK Hipodrom
ÇARSÇI Jokey (binici)
ÇARSMAK At yarışı yapmak
ÇARŞAK 1. Çatal 2. Heyelan
ÇARŞAMAK Heyelan kaymak
ÇARTAN Uçurum dibi
ÇARUN Çınar ağacı
ÇASAK Yasak bölge
ÇASAKÇI Muhafız alayı askeri
ÇASAKÇILAR Muhafız alayı
ÇASI İftira
ÇASIRMAK iftira atmak
ÇASKI Minder
ÇASTANMAK Mindere oturmak
ÇAŞ Yaş (ömür süresi)
ÇAŞARAT Şirret
ÇAŞAT 1. Casus 2. Ajan
ÇAŞAVUL Gizli polis
ÇAŞILBAR İskete kuşu
ÇAŞINMAK Gizlenmek
ÇAŞIR Pancar
ÇAŞIRAN Pancar yaprağı
ÇAŞITMAK Gizlemek
ÇAŞKA 1. Kuşluk vakti 2. Sabi
ÇAŞKAN Fare
ÇAŞMAK Gizlenmek 11641
ÇAT Köşe
ÇATAĞAN Arp (müzik aleti)
ÇATAK 1. Kavşak 2. Dörtyol
ÇATAK Yaz-kış kalınan bölge
ÇATAKOVA Delta
ÇATAŞMAK iç içe geçmek
ÇATAYAZ Zemheri
ÇATIK Halim (yumuşak huylu)
ÇATIK Renkli ceviz ağacı
ÇATIN Portatif merdiven
ÇATINMAK Kurulmak (portatif)
ÇATKAL Yüksek dağlık bölge
ÇATKI Sehpa
ÇATMACA İskelet
ÇATMAR iskelet
ÇATMARGA İskelet (inşaat)
ÇATMARLAMAK İskelet kurmak
ÇATMIK iskelet (inşaat)
ÇATRA Crinoline (çemberli etek)
ÇAV Erkeklik organı (bilimsel)
ÇAVA Haber
ÇAVAN Dişilik organı (bilimsel)
ÇAVAR Çıra
ÇAVAŞ Sakin
ÇAVAŞMAK Sakinleşmek
ÇAVAŞTIRMAK Sakinleştirmek
ÇAVDUR Meşhur
ÇAVGA 1. Haber 2. Boz karga
ÇAVGAN Haberci
ÇAVGAR Posta güvercini
ÇAVIKMAK İfşa olmak
ÇAVITMAK İfşa etmek
ÇAVLAK Patates
ÇAVLAMAK Haber vermek
ÇAVLAN Küçük şelale
ÇAVLANMAK Haber yayılmak
ÇAVLAR Haberci
ÇAVLI Afili
ÇAVMAK Haber götürmek
ÇAVULDAK Süsen çiçeği
ÇAVUN Hayvan penisi
ÇAVUNT Şöhret
ÇAVUT Sütun
ÇAVZA 1. Köşe 2. Dirsek
ÇAY Akarsu
ÇAYALMAK Akarsu oluşmak
ÇAYAMAK Su çıkmak
ÇAYAN Akrep
ÇAYAN(ÇADAN,ŞAYAN,ÇEYEN) Dümen palası (gemi)
ÇAYATMAK Su çıkarmak
ÇAYDAN Mabet
ÇAYGI Su kaynağı
ÇAYIK Sel
ÇAYIKMAK Su kabarmak
ÇAYILGA Badana
ÇAYILGAMAK Badana yapmak
ÇAYILGANMAK Badanalanmak
ÇAYILMA Sel
ÇAYILMAK Sel gelmek
ÇAYINMAK Su kabarmak 11651
ÇAYITMAK Bent yapmak (su) 11661
ÇAYKA Gargara
ÇAYKAĞAN Çalkalama kabı
ÇAYKAMAK Çalkalamak
ÇAYKANMAK Çalkalanmak
ÇAYKAR Çalkalama makinesi
ÇAYKARA Su kaynağı
ÇAYLAK Baharda kalınan yer
ÇAYLAN 1. Su akıntısı 2. Su kenarı
ÇAYLANMAK Su akıntısı oluşmak
ÇAYMAK Çalkalanmak
ÇAYNALGAN Çiğnenmiş (ayakla)
ÇAYNAMAK Çiğnemek (ayakla)
ÇAYNATMAK Çiğnetmek (ayakla)
ÇAYRAK Bitap
ÇAYRAMAK Bitap düşmek
ÇAYRATMAK Bitap etmek
ÇAYTI Manastır
ÇAZAK 1. Donanım 2. Ferman
ÇAZAL Donanımlı
ÇAZALMAK Donanmak
ÇAZAMAK Donatmak 11671
ÇAZAN 1. Moda 2. Dökme demir
ÇAZANMAK Modaya uymak 11681
ÇEBEK Alkış (el çırpma)
ÇEBEKEY Alkış tutma (el çırpma)
ÇEBER 1. Tasarruf 2. Mahir
ÇEBERLEMEK Tasarruf etmek
ÇEBİŞ Keçi yavrusu
ÇEÇE Hala (babanın kız kardeşi)
ÇEÇEGEY İris (göz)
ÇEÇEREL Rezonans
ÇEÇEREMEK Rezonans yapmak
ÇEÇKE Satır (kasap bıçağı)
ÇEÇKELEMEK Satır ile kesmek
ÇEÇMEK Kabuğunu soymak
ÇEDENE Keten / kenevir tohumu
ÇEDİK Mes (iç ayakkabı)
ÇEDİKER Büyükayı takımyıldızı 11691
ÇEDİR Amonyak
ÇEDİRGEMEK İğrenmek
ÇEDİRGETMEK İğrendirmek
ÇEĞEK Pıhtı
ÇEĞEKMEK Pıhtılaşmak
ÇEĞEN Kısrak sütü
ÇEĞENDER Yaban pancarı 11701
ÇEĞENEK Embriyo
ÇEĞENMEK Embriyo oluşturmak
ÇEĞER 1. ishal 2. Diyare
ÇEĞERMEK İshal / diyare olmak
ÇEĞET Çuvaş peyniri 11711
ÇEĞİRTKE Kara çekirge
ÇEĞMEK 1. Bükmek 2. Eğmek
ÇEĞMEL Yay biçimli
ÇEK 1. Sınır 2. Hudut 3. Kenar
ÇEKÇEKEY Keten kuşu
ÇEKÇİ Gümrük memuru
ÇEKEBİR Aralık ayı
ÇEKEÇ Vidanjör
ÇEKEL 1. Pınar 2. Spatula
ÇEKELEK Terlik
ÇEKELEZ Sincap
ÇEKELTEY Pınarı çok olan bölge
ÇEKEM Su kanalı bekçisi
ÇEKEN 1. Ekşi süt içeceği 2. Koçan
ÇEKEN Bataklık sazı bitkisi
ÇEKENE Perakende
ÇEKENEK 1, Sigara ağızlığı 2. T irmik
ÇEKER 1. Traktör 2. Sigara
ÇEKERE 1. Sınır 2. Hudut
ÇEKEREK Oyuncak bebek
ÇEKERLEMEK Sınırlamak 11721
ÇEKERMEN Sigara tiryakisi
ÇEKERTEY Karantina
ÇEKİ Ağırlık ölçüsü (250 kg)
ÇEKİLDEK Süsen (iris) çiçeği
ÇEKİLGEN 1. Resesif 2. Telgraf
ÇEKİMSER Kararsız
ÇEKİN Ağırlık ölçüsü (gram)
ÇEKİNÇ Cazibe
ÇEKİNDİ Münzevi
ÇEKİNGE 1. Tereddüt 2. İhtiyat
ÇEKİR 1. Ela (karışık renkli) 2. Vinç
ÇEKİŞKE Niza
ÇEKİT Nokta
ÇEKİTLEMEK Noktalamak
ÇEKLEMEK Sınırlamak
ÇEKLENDİRMEK Sınırlandırmak
ÇEKLENGEN 1. Sınırlı 2. Münhasır
ÇEKLENMEK Sınırlanmak
ÇEKLEŞ Kura
ÇEKLEŞME Kura çekme
ÇEKLEŞMEK Kura çekmek
ÇEKLEV Limit
ÇEKLEVÜK Fındık
ÇEKME Çizme
ÇEKMEN Yağmurluk
ÇEKMERGEN Nişancı
ÇEKNE Römork
ÇEKRE Karantina
ÇEKREK Külot
ÇEKRELEMEK Karantinaya almak
ÇEKREMEK Karantinaya almak
ÇEKRETEY Karantina bölgesi
ÇEKSİZ Mastar (gramer)
ÇEKSİZLİK Mastar hali (gramer)
ÇEKTELGEN Kısıtlı
ÇEKTELMEK Kısıtlanmak
ÇEKTEMEK Kısıtlamak
ÇEKTİRİ Büyük kayık
ÇEKÜL Eğimölçer (Farsça "Şakül")
ÇEL 1. Kör 2. Romatizmalı
ÇELDEK Romatizma
ÇELDEMEK Kemirmek
ÇELDENMEK Kemirilmek
ÇELDİK Havalandırma deliği
ÇELEBİ Centilmen 11731
ÇELEĞEŞ Gökkuşağı
ÇELEK 1. Kova 2. Bülbül
ÇELEM 1. Huni (alet) 2. Pipo
ÇELEMEK Boşaltmak (sıvı)
ÇELEN 1. Fettan 2. Dam saçağı
ÇELER Terslik
ÇELERMEK Terslenmek
ÇELEŞ Yamuk
ÇELEŞMEK Yamulmak
ÇELGE 1. Yaban atı 2. Çorap
ÇELGİ 1. Tırpan 2. işaret kazığı
ÇELGİLEMEK Tırpan kullanmak
ÇELGİR Bandana (alın bağı)
ÇELİN Çinli
ÇELİNMEK Rica etmek
ÇELİŞ Güreş
ÇELİŞÇİ Güreşçi
ÇELİŞMEK Güreşmek
ÇELİŞMEN Pehlivan (güreşçi)
ÇELKEŞ Karmaşık
ÇELKEŞMEK Karmaşıklaşmak
ÇELME Fiyaka
ÇELMEK Yapışmak
ÇELPEK Yelpaze
ÇELPEMEK Yelpazelemek
ÇELPENMEK Yelpazelenmek
ÇELTEK 1. Yarı kör 2. Yamak
ÇEMEDEN 1. Takribi 2. Vasati
ÇEMER Usta
ÇEMERMEK Ustalaşmak
ÇEMEŞ Arı kuşu
ÇEMKİRMEK Terslenmek
ÇEMREK Kısa (etek, pantol)
ÇEMRELMEK Paçaları sıvanmak
ÇEMREMEK Paçalarını sıvamak
ÇEMREN Mini etek
ÇEMRENMEK Eteği çekmek
ÇEMREŞMEK Eteğini toplamak
ÇEMRETMEK Kolunu sıvamak
ÇENEÇ Akrep kuyruğu
ÇENEÇKE Böcek iğnesi
ÇENEK Şarj
ÇENEKLEMEK Şarj etmek
ÇENEME Hava tahmini
ÇENEMEK Hava tahmini yapmak
ÇENER Fiş (elektrik)
ÇENERMEK Üst üste kapanmak
ÇENEŞ Hava tahmini
ÇENEŞME Meteoroloji
ÇENEŞMEK Hava durumu ölçmek
ÇENGİN Dikkat çekiçi
ÇENGŞİ Mucize
ÇENKİR Turkuvaz (renk)
ÇENMEK Dikkat çekmek
ÇENTİLMEK Hacamat edilmek
ÇENTİRMEK Hacamat yapmak
ÇENTME Virgül
ÇENTMEK Çentik atmak
ÇEP Sol taraf
ÇEPEN Cübbe
ÇER 1. Konum 2. Vakit 3. Maraz
ÇERÇİ Köyleri dolaşan satıcı
ÇERDEK Maske
ÇERDELMEK Maskelenmek
ÇERDEMEK Maskelemek
ÇERDENMEK Maske takmak
ÇERDEY Maske
ÇEREK Çay (akarsu)
ÇEREKE Genç kız
ÇEREKLEMEK Dere oluşmak
ÇEREKLENMEK Dere oluşmak
ÇERENMEK Nişanlanmak (söz)
ÇEREPNE Ekmek pişirme çömleği
ÇEREŞ Nişan (söz)
ÇEREŞMEK Nişanlanmak (söz)
ÇERET Kireç
ÇERETLEMEK Kireçlemek
ÇERGE 1. Çadır 2. Kazık
ÇERGELEMEK Kazık çakmak
ÇERGEMEK Çadır kurmak
ÇERGEŞMEK Kamp kurmak
ÇERGİ Tezgah
ÇERGİCİ Tezgah satıcısı
ÇERİ Asker
ÇERİÇİ 1. Askeri 2. Militarist
ÇERİGTEY Askeriye
ÇERİK Ağırlık ölçüsü (5 kg)
ÇERİLEMEK Asker gibi yürümek
ÇERİLENMEK Askerce davranmak
ÇERİMEN Lejyoner (paralı asker)
ÇERKEV Şapel (Rusça)
ÇERKEY Terlik
ÇERLENMEK Konumlanmak
ÇERLEŞMEK Konuşlanmak
ÇERLETMEK Konumlandırmak
ÇERLİK Ordugah
ÇERMEK Biriktirmek
ÇERMENMEK Birikmek
ÇERMİK Kaplıca (termal su)
ÇERPİNMEK Su sıçramak
ÇERPİNTİ Sıçrayan su damlacağı
ÇERPMEK Su çarpmak
ÇERSEMEK Bir yeri özlemek
ÇERT Yemin
ÇERTEN Alabalık
ÇERTENMEK Yemin etmek
ÇERTEŞMEK Yeminleşmek
ÇERTİK Mızrap vuruşu
ÇERTİLMEK Mızrapla çalınmak
ÇERTKİÇ 1. Mızrap 2. Tezene
ÇERTMEK Mızrapla çalmak
ÇEŞİN Anadan üryan
ÇEŞİNİV Striptiz
ÇEŞİNİVCİ Striptizci
ÇEŞİNMEK Soyunmak
ÇEŞİRMEK Kabuk soymak
ÇEŞİT Soyulmuş
ÇEŞİTMEK Soyundurmak
ÇEŞMEK Soymak
ÇETELDİK Ecnebi
ÇETELEK Güç okunan yazı
ÇETELMEK Yabancılaşmak
ÇETEN 1. Küfe 2. Saman çiti
ÇETENEK Sepet
ÇETİR 1. Tente 2. Çadır 11771
ÇETİŞTE Salamura zeytin
ÇETKEN Dizgin
ÇETKİ 1. File 2. Ağkepçe
ÇETLEK Mastik ağacı meyvesi
ÇETLEVÜK Kuruyemiş
ÇETME Kafes
ÇETMEK Ağ / kafes örmek
ÇEVEK 1. Mezar 2. Kabir
ÇEVEN Muhit
ÇEVENDİZ Süvari (askeri)
ÇEVGEN Polo oyunu 11781
ÇEVİNÇ Dinamizm
ÇEVİNDİK Kinetik
ÇEVİNGEN Süratli
ÇEVİNMEK Süratlenmek
ÇEVİRGE Dial (arama)
ÇEVİRGEÇ Turnike
ÇEVİRGEL Tespih duası
ÇEVİRGELE Tespih
ÇEVİRGEMEK Başa döndürmek
ÇEVİRGENMEK Başa dönmek
ÇEVİRMEN Tercüman
ÇEVİŞ Düzenbazlık
ÇEVİŞMEK Düzenbazlık etmek
ÇEVKEĞEN Spekülatif
ÇEVKEMEK Spekülasyon yapmak
ÇEVKEMEN Spekülasyoncu
ÇEVKER Spekülasyoncu
ÇEVKEV Spekülasyon
ÇEVMEK Sürat yapmak
ÇEVREN 1. Banliyö 2. Varoş
ÇEVRENTİ Çerçeve
ÇEVRİLGE Tahvil
ÇEVRİLGEMEK Tahvil etmek
ÇEVRİLGEN Konvertible
ÇEVRİLGENMEK Tahvil olmak
ÇEVŞEK Sulu toprak
ÇEVŞEMEK Ağlamak
ÇEVŞEN Sulugöz (çok ağlayan)
ÇEYEN Akrep burcu (astroloji)
ÇEYİN 1. Kadar 2. Değin
ÇEYİR 1. Katran 2. Zift
ÇEYKEL 1. Yalpalayan 2. Spatula
ÇEYKELMEK Yalpalamak
ÇEYKEM Krater
ÇEYKEMEK Fokurdamak
ÇEYME Sütlaç
ÇEYMEK Kaynamak
ÇEYNE Şakayık çiçeği
ÇEYNEK Pençe
ÇEYNEMEK Jimnastik yapmak
ÇEYNEMEN Jimnastikçi
ÇEYNİK Jimnastik
ÇEYNİKÇİ Jimnastikçi
ÇEYNİKMEN Jimnastikçi
ÇEYZE Patlıcan (Çince)
ÇEZ Bakır
ÇIBIR Mart ayı
ÇIDA Cirit
ÇIDAL Metanet (psikolojik)
ÇIDALTAY Metanetli (psikolojik)
ÇIDAM Sabır
ÇIDAMAK Sabretmek
ÇIDAMAN Sabırlı
ÇIDANÇ Sabır
ÇIDANMAK Sabırlı davranmak
ÇIĞA Çarşaf (örtü)
ÇIĞAL Geniş omuzlu
ÇIĞANAK 1. Pınar 2. Menba
ÇIĞARAK Baca
ÇIĞARMA istisna
ÇIĞARMAK İstisna etmek
ÇIĞDAÇ 1. Sarfiyat 2. Flarcama
ÇIĞI 1. Koruyucu ruh 2. Totem
ÇIĞILDAM Lale
ÇIĞIM Masraf
ÇIĞIN 1. Zarar 2. Ziyan 3. Omuz
ÇIĞINÇAK Apolet
ÇIĞIR Patika
ÇIĞIRA Anason
ÇIĞIRDIK Kara gürgen ağacı
ÇIĞIRGAN Çok bağıran
ÇIĞIRIK Makara
ÇIĞIRMAK İlan etmek (sesle)
ÇIĞIRTKAN Tellal
ÇIĞIRTMAÇ Tellal
ÇIĞIRTMAK ilan ettirmek (sesle)
ÇIĞIŞ 1. Menşe 2. Orijin 3. Tebliğ
ÇIĞLA 1. Saf 2. Halis
ÇIĞLAMA Çiğ sütten peynir
ÇIĞLAMAK Çiğ peynir yapmak
ÇIĞLAN 1. Saflık 2. Halislik
ÇIĞMA Divan (koltuk)
ÇIĞNIK Ocak arkası
ÇIĞRAY Şakrak kuşu
ÇIĞRI 1. Çark 2. Felek (gök çarkı)
ÇIĞRIKMAK Çark dönmek
ÇIĞRITMAK Çark döndürmek
ÇIĞSAK Çığlık bölge
ÇIĞŞAK 1. Rutubet 2. Nem
ÇIĞŞAMAK Rutubetlenmek
ÇIKAK 1. Menşe 2. Orijin
ÇIKAN Kuzen
ÇIKANAK Bibliyografya
ÇIKARGA 1. Tahmin 2. Asansör
ÇIKARGAMAK Tahmin etmek
ÇIKARGAN Tahmin eden
ÇIKARTMAÇ İskele
ÇIKAY Fakir
ÇIKIM Uzunluk ölçüsü (2 metre)
ÇIKIRT Çıt çıt düğme
ÇIKLA Filiz
ÇIKLAMAK Filizlenmek
ÇIKMA Balkon
ÇIKMAG Kaynak (su)
ÇIKMAK Kaynaklanmak (su)
ÇIKNA İstifa
ÇIKNAMAK İstifa etmek
ÇIKNARMAK istifa etmek
ÇIKNATMAK istifa ettirmek
ÇIKRAMAK Makara sarılmak
ÇIKRATMAK Makara sarmak
ÇILAGAY Soyunuk
ÇILAMAK 1. Soymak 2. Terlemek
ÇILANDAK Ekin / tarla yılanı 11791
ÇILANGAŞ Çıplak
ÇILANMAK Soyunmak 11801
ÇILARIK Makara
ÇILAŞ Terli
ÇILAŞMAK Terlemek
ÇILATMAK Soyundurmak
ÇILAZAK Yalınayak
ÇILAZMAK Çıplaklaşmak
ÇILBIRAŞ Yoğurtlu yumurta aşı
ÇILÇAĞAN 1. Sürüngen 2. Dinozor
ÇILDAĞAN Dağlama demiri
ÇILDAK Ateşle dağlama
ÇILDAMAK Ateşle dağlamak 11811
ÇILGA 1. Test 2. Kayış tokası
ÇILGAMA İmtihan
ÇILGAMAK Test etmek
ÇILGAN 1. Taç 2. Gelin tacı
ÇILGANMAK Test olmak
ÇILGAR iki çift
ÇILGAYAK Uzun imtihan 11821
ÇILGI Zihin
ÇILGISIZ Zihinsiz
ÇILIMGA Mektup
ÇILIMGAR Mektupçu
ÇILINMAK İtidalli olmak
ÇILIŞMAK Mutedilleşmek
ÇILITMAK itidali sağlamak
ÇILPALAMAK Çalkalamak
ÇILPALANMAK Çalkalanmak
ÇILPAMAK Yayıkta çalkalamak
ÇILPANAK Çalkalama kabı
ÇILPANMAK Yayıkta çalkalanmak
ÇILPI Fasülye sırığı
ÇILTAĞAN Kaprisli
ÇILTAK Kapris
ÇILTAKÇI Kapris yapan
ÇILTAMAK Kapris yapmak
ÇILTAV Kapris
ÇIMAG Yara
ÇIMAK Yaralanmak
ÇIN Hakikat (Çince)
ÇINA 1. Dirsek 2. Porselen
ÇINAK 1. Sevap 2. Sadakat
ÇINAKAY Serçe parmağı
ÇINAMAK Atlamak
ÇINAŞMAK Atlama yarışı yapmak
ÇINATAY Serçe parmağı
ÇINAYAK Porselen
ÇINDAN Sandal ağacı (Sanskritçe)
ÇINDAY Çorap
ÇINGARMAK Tetkik etmek
ÇINGARTMAK Tetkik ettirmek
ÇINGAY Emin (güvenilir)
ÇINGIL Su karanfili
ÇINGIR Kopuza benzer bir saz
ÇINIK Hakiki
ÇINIKMAK Tahakkuk etmek
ÇINMAK Hakikati bulmak
ÇINSAMAK Hakikati söylemek
ÇINSATMAK Hakikati söyletmek
ÇINTAY Asil
ÇIPLAMAK Soymak (kabuk)
ÇIPLATMAK Soymak (giysi)
ÇIRAY 1. Sima 2. Çehre
ÇIRAYLIK Güzel yüzlü
ÇIRGAL 1. Festival 2. Karnaval
ÇIRGALAMAK Festival yapmak
ÇIRGALMAK Eğlenmek
ÇIRGAMAK Festival yapmak
ÇIRGANIŞ Haz
ÇIRGANMAK Haz duymak
ÇIRGATMAK Eğlendirmek
ÇIRLAK Ağustos böceği
ÇIRMALGAN Dolanan
ÇIRMALMAK Dolanmak
ÇIRMAŞIK Sarmaşık
ÇIRMAŞMAK Dolaşmak
ÇIRMATMAK Dolamak
ÇIRMAVUK Sarılıcı (bitki)
ÇIRPAÇ Mikser
ÇIRPMAÇ Soğanlı yumurta aşı
ÇIRTMA Düdük
ÇIRTMAK Düdük çalmak
ÇIRTMAN Ağaç dalından kamçı
ÇIŞLIK Kesafet
ÇITANAK Küçük çıta
ÇITLAK Tuzlanmış yeşil zeytin
ÇITLAMA Hamsi kızartması
ÇITMA Pencere kafesi
ÇITMAK Kafes örmek
ÇIVANAK 1. Füze 2. Roket
ÇIVGA Ökse çubuğu
ÇIVGACI Değnekçi
ÇIVGAR Yedek hayvan (araba)
ÇIVGIN Mermi
ÇIVMAK 1. Sekmek 2. Fırlamak
ÇIYKAMAK Çıban çıkmak
ÇIYKAN Akne
ÇIYRAK Ala sığırcık kuşu
ÇIYRAMAK Cıvıldamak
ÇIZGA Mimari plan
ÇIZGIÇ Cetvel
ÇIZIKÇA 1. Hat 2. Doğru parçası
ÇIZIKMAK Hat oluşmak
ÇIZMAK Geometrik şekil çizmek
ÇİBEĞEN Sperm
ÇİBEK 1. Nakış 2. Atmaca (kuş)
ÇİBEMEK içine işlemek
ÇİBER Peri
ÇİBERKEY Peri gibi güzel
ÇİBİN Sivrisinek
ÇİBİRGEN Bataklık soğanı
ÇİDER 1. Köstek 2. Zincir
ÇİGEN Gayretli
ÇİGENDİK Gayret
ÇİGER Azim (sebat)
ÇİGİNEY Prenses
ÇİĞELEK Yumak
ÇİĞELEMEK Yumaklaştırmak
ÇİĞELENMEK Yumaklanmak
ÇİĞENEK Midye
ÇİĞENMEK Doku oluşmak
ÇİĞİL Düğüm
ÇİĞİLMEK Düğümlenmek
ÇİĞİN 1. Prens 2. Şehzade
ÇİĞİN Kist
ÇİĞİNDİRİK Omuz taşıyacağı
ÇİĞİNİK Nodül
ÇİĞİNMEK Kistleşmek
ÇİĞİRDEK Çekirdek (kabuğun içi)
ÇİĞİŞ Kalamar
ÇİĞİT 1. Masraf 2. Tuzsuz peynir
ÇİĞİT Çekirdek (yenebilir)
ÇİĞİTMEK Düğümlenmek
ÇİĞİZ inci
ÇİĞİZMEK inci oluşmak
ÇİĞKİ Ham (olgunlaşmamış)
ÇİĞLEME Çiğ sütten alınan yağ
ÇİĞLEMEK Çiğ besin kullanmak
ÇİĞNE Mala
ÇİĞRE Gına
ÇİĞREMEK Gına gelmek
ÇİĞRETMEK Gına getirmek
ÇİĞSİMEK Tiksinmek
ÇİĞSİMER Tiksindirici
ÇİĞSİNMEK Tiksinti duymak
ÇİK Mafsal (eklem)
ÇİKE 1. Şakak 2. Alın
ÇİKETEY Atkuyruğu bitkisi
ÇİKLENMEK Şüphelenmek
ÇİKSİNMEK Nefret etmek
ÇİKSİTMEK Nefret ettirmek
ÇİLDİK Yıldönümü
ÇİLEĞEN Duş (armatür)
ÇİLEKEY Salya
ÇİLEM Tutkal balığı
ÇİLEMEK Yağmur çiselemek
ÇİLEN 1. Leylek 2. Jale
ÇİLENMEK Nemlenmek
ÇİLENTİ Nem
ÇİLİK Mutedil
ÇİLİM Sigara
ÇİLİMEK Sigara / pipo içmek
ÇİLİNEK 1. Pipo 2. Sigara ağızlığı
ÇİLİRGE Nargile
ÇİLİŞMEK Sigara içişmek
ÇİLİTMEK Sigara / pipo tüttürmek
ÇİLTEK Hürmet
ÇİLTEMEK Hürmet etmek
ÇİLTENMEK Hürmet görmek
ÇİLTER 1. File 2. Izgara 3. Kafes
ÇİMDEMEK Çimdik atmak
ÇİMEK Havuz
ÇİMELTEK Serçe parmak
ÇİMKİMEK Çimdiklemek
ÇİNE 1. Kuvvet 2. Bozkır kurdu
ÇİNEMEK Kuvvet uygulamak
ÇİNGEÇEY Elti
ÇİNİT Perçin
ÇİNİTMEK Perçinlemek
ÇİRÇE Fincan
ÇİRENGEÇ Cüretkar
ÇİRENGEN Müteşebbis
ÇİRENMEK Teşebbüs etmek
ÇİRİK Ağustos ayı
ÇİRİMEK Kötü kokmak
ÇİRİTMEK Kötü kokutmak
ÇİRKEMEK Göze kötü görünmek
ÇİRKENÇ Çirkin
ÇİRKENMEK Çirkin görünmek
ÇİRKEY Sirke sineği
ÇİRTİK Fiske
ÇİRTİLMEK Fiske vurulmak
ÇİRTİNMEK Kesikler atmak
ÇİRTMEK Fiske vurmak
ÇİSEMEK ince yağmur yağmak
ÇİSENGİ İnce yağmur
ÇİSENMEK ince yağmur yağmak
ÇİŞ Kesif
ÇİŞEMEK Çiş yapmak
ÇİŞETMEK Çiş yaptırmak (çocuğa)
ÇİTE Çöp şiş
ÇİTEN Kafes
ÇİTENEK Kafes örgüsü
ÇİTER Tel örgü
ÇİTİK Çitle çevrilmiş alan
ÇİTİL Fide
ÇİTİR Kendi büyüyen fidan
ÇİTİRİK Mürekkep balığı
ÇİTLEĞEN Kuru yemiş
ÇİTMEK Çit / kafes örmek
ÇİVGİN Mermi
ÇİVMEK Uçmak (ok, mermi)
ÇİY Jale
ÇİYDE Hünnap
ÇİYE 1. Düğüm 2. Vişne
ÇİYELENGEN Kördüğüm olmuş
ÇİYELENMEK Düğüm olmak
ÇİYELETMEK Düğümlemek
ÇİYİK Nemli
ÇİYİKMEK Nemlenmek
ÇİYİKTİRMEK Nemlendirmek
ÇİYİRGENÇ iğrenç
ÇİYİRKGENMEK İğrenmek
ÇİZE Uzunluk birimi (30 cm)
ÇİZELGE Tablo
ÇİZENDİZ Mimar
ÇİZENEK 1. Diyagram 2. Şema
ÇİZEREK Kroki
ÇİZERGE Şema
ÇİZGEN 1. Saban izi 2. Teker izi
ÇİZGİNMEK Etrafı kapanmak
ÇİZGİTMEK Etrafını kapatmak
ÇİZİK 1. Doğru (geometri) 2. Şerit
ÇİZİK Kavurma (et)
ÇİZİN Kroki
ÇİZİNÇ Plan (mimari)
ÇİZİNDEV Mimari
ÇİZİT Dizayn
ÇİZİTLEMEK Dizayn etmek
ÇİZMEN Desinatör
ÇOBAR Değnekli
ÇOĞ Kor
ÇOĞA Vahşi hayvan
ÇOĞAÇ Vahşi hayvan yavrusu
ÇOĞAK Korlaşmış
ÇOĞALAŞMAK Toplanmak
ÇOĞAM içtima
ÇOĞAMSAL İçtimai
ÇOĞAN Kerkenez kuşu
ÇOĞANMAK Ateşi görüp gelmek
ÇOĞANMAK Toplanmak
ÇOĞANTI Basit çoğunluk
ÇOĞARMAK Toplamak (ateşbaşı)
ÇOĞARTMA Ateşle verilen işaret
ÇOĞARTMAK Ateş yakmak
ÇOĞAŞ Ateşbaşı toplantısı
ÇOĞAŞMAK Toplaşmak (ateşbaşı)
ÇOĞAY Kesif
ÇOĞAYLIK Kesafet
ÇOĞÇA 1. Yığın 2. Küme
ÇOĞÇALAMAK Kümelemek
ÇOĞÇALANMAK Kümelenmek
ÇOĞÇALAŞMAK Kümeleşmek
ÇOĞLAMAK Közlemek
ÇOĞLANMAK Közlenmek
ÇOĞLAŞ Meclis
ÇOĞLAŞI Celse
ÇOĞLAŞMAK Biraraya gelmek
ÇOĞLUK 1. Köz mangalı 2. Nurlu
ÇOĞMAK 1. Yanmak 2. Birikmek
ÇOĞRAK Ziyade (çok bulunan)
ÇOĞRAMAK Kaynaklanmak
ÇOĞRAŞMAK Kaynaşmak (metal)
ÇOĞRATMAK Kaynak yapmak
ÇOĞRULMAK Toplanmak
ÇOĞŞURMAK Yığılmak
ÇOĞTAĞAN Müşterek
ÇOĞUK 1. Panel 2. Konferans
ÇOĞUKTAMAK Panel yapmak
ÇOĞUKTAŞ Panel katılımcısı
ÇOĞUKTAŞMAK Tartışmak
ÇOĞULAŞ 1. Toplantı 2. Meclis
ÇOĞULDAŞ Demokrat
ÇOĞULDAŞIM Demokrasi
ÇOĞULDAŞMAK Kararlaştırmak
ÇOĞULGA Yeter sayı
ÇOĞULGAMAK Yeter sayı bulmak
ÇOĞULGAN Yetersayıda
ÇOĞULMAK Bir araya gelmek
ÇOĞULTU Kalabalık
ÇOĞULUŞ Meclis
ÇOĞUNMAK Bir araya gelmek
ÇOĞUNSAMAK Çok bulmak
ÇOĞUNSANMAK Çok bulunmak
ÇOĞUNTU Celse
ÇOĞUR 1. Kiler 2. Diken 3. Düdük
ÇOĞURCUK Çekirge kuşu
ÇOĞURMAK Saklanmak
ÇOĞURTKA Peygamberdevesi
ÇOĞUŞMA Ortak karar
ÇOĞUŞMAK Birlikte karar almak
ÇOĞUŞTURMAK Toplamak
ÇOĞUŞUM Oybirliği
ÇOKA 1. Ceket 2. Tay yığını
ÇOKAK Asma kütüğü
ÇOKALAK Mısır sapı
ÇOKALAŞMAK Birikmek
ÇOKAM Cemiyet
ÇOKAMAÇ Nişan toplantısı
ÇOKAMAK Nişanlanmak
ÇOKAN 1. Nişanlı 2. Gürz
ÇOKANMAK Nişanlanmak
ÇOKAR Çobanpüskülü bitkisi
ÇOKARMAK Merasim yapmak
ÇOKARTMAK İnsan toplamak
ÇOKAŞMAK Toplanmak
ÇOKAŞTIRMAK Yan yana getirmek
ÇOKATMAK Nişanlamak
ÇOKAY 1. At kakülü 2. Kubbe
ÇOKMAK Bir araya gelmek
ÇOKMAR Gürz
ÇOKNA Birlikte oturan
ÇOKNAŞMAK Birlikte oturmak
ÇOKRAK Kaynak
ÇOKRAMAK Kaynamak
ÇOKRANMAK Galeyana gelmek
ÇOKRAŞKAN Kaynayıcı
ÇOKRAŞMAK Kaynaşmak
ÇOKRATMA Pişmiş tahıl
ÇOKRATMAK Kaynatmak
ÇOKRU 1. Maksimum 2. Azami
ÇOKRUK Midye kabuğu
ÇOKSUN Çok defa
ÇOKSUNMAK Çok bulmak
ÇOKTAMAK Akıntıya dik yüzmek
ÇOKU Kafatası
ÇOKUK İstavroz çıkaran kişi
ÇOKUM Ağaç dalından tac
ÇOKUMAK İstavroz çıkarmak
ÇOKUN İstavroz
ÇOKUNDUR Takdis
ÇOKUNDURMA Takdis etme
ÇOKUNDURMAK Takdis etmek
ÇOKUNGA Kilise
ÇOKUNGAR Rahip
ÇOKUNMAK İstavroz çıkarmak
ÇOKUNTU Ayin
ÇOKUR Alaca (karışık renkli)
ÇOKURAK Deniz kabuğu
ÇOKURDAMAK Kaynamak
ÇOKUŞ Kalabalık
ÇOKUŞMAK Kalabalıklaşmak
ÇOL 1. Sakatlık 2. Usûl (metod)
ÇOLA Tenha
ÇOLAK Sakat (organı eksik)
ÇOLAKA Ebegümeci (bitki)
ÇOLAMAK Sakatlanmak
ÇOLAN Paça (sığır bacağı)
ÇOLANAŞ Paça çorbası
ÇOLANKUL Sol cenah (ordu)
ÇOLANMAK Sakatlanmak
ÇOLAPA 1. Beceriksiz 2. Sersem
ÇOLAŞIK 1. Kolu eğri 2. Karmaşık
ÇOLAŞMAK Eli ayağına dolaşmak
ÇOLATMAK Sakatlamak
ÇOLBAĞA Kara kurbağası
ÇOLBAZ Dikkatsiz
ÇOLÇAR Eğri bacaklı
ÇOLDU 1. Bahşiş 2. Mükafat
ÇOLDURUM Ampute
ÇOLGA Bandaj (sargı bezi)
ÇOLGALAY Serçe parmak
ÇOLGAMAK Sarmak 11861
ÇOLGANMAK Bandajlanmak
ÇOLGAV 1. Muhasar 2. Abluka
ÇOLGU Balık ağı
ÇOLGUN Rüzgarlı yağmur
ÇOLKAMAK Şafak sökmek
ÇOLKAN Şafak
ÇOLKANMAK Şafak sökmek
ÇOLKUŞ Arsız
ÇOLKUŞMAK Arsızlık etmek
ÇOLMA Ampute organ
ÇOLMAK Ampute olmak
ÇOLPAK Beceriksiz
ÇOLPAMAK Seyahat etmek
ÇOLPAN Venüs gezegeni 11871
ÇOLPANAK Gayrı meşru
ÇOLPAR Seyyah
ÇOLPU Kepçe
ÇOLTAK Ucu körelmiş
ÇOLTUK 1. Küt 2. Ampute
ÇOLUK Sakat
ÇOLUM Baldır
ÇOLUN Ağ kepçe
ÇOLUNMAK Tek elini kullanmak
ÇOLUŞMAK Topallamak
ÇOLUTMAK Kol bükmek (başkası)
ÇOM Nazarlık (nazar boncuğu)
ÇOMA Yetim (babasız)
ÇOMAÇ Altı katlanmış dürüm
ÇOMAG Değnek
ÇOMAK Değnekle vurmak
ÇOMAK Masal
ÇOMALAMAK Ucunu kapatmak
ÇOMAN Tembel
ÇOMANMAK Tembellik etmek
ÇOMAR Av köpeği
ÇOMARAK Çoban yamağı
ÇOMARMAK Tortop olmak
ÇOMARTMAK Tortop etmek
ÇOMAŞ Kıymalı yufka dürümü
ÇOMAŞMAK Toplaşmak
ÇOMATA Şenlik ("Şamata")
ÇOMBAĞ Davul tokmağı
ÇOMMAK Suya batmak 11881
ÇOMRA Bodur ağaç
ÇOMRUK Ucu budanmış ağaç
ÇOMU 1. Kadeh 2. Kepçe
ÇOMUK Abdestli kişi 11891
ÇOMUKMAK Abdest almak
ÇOMUL Kısa kulaklı
ÇOMULMAK Kulağı inmek (hayvan)
ÇOMULTMAK Kulağını indirmek
ÇOMUNMAK Suya dalmak
ÇOMUR Şalgam
ÇOMURDUK 1. Gonca 2. Kepçe
ÇOMURMAK Kepçe ile almak
ÇOMURMUŞ Kepçe
ÇOMURTKA Kuyruksokumu
ÇOMURTMAK Kepçe daldırmak
ÇOMUTMAK Suya daldırmak
ÇOMUYAK Odun kutusu (ocak)
ÇON 1. Kesik dal (ağaçta) 2. Halk
ÇONA Eli tutmayan
ÇONATA Kötürüm
ÇONAY Çoban yamağı
ÇONDUK Telleri dökük süpürge
ÇONDUL Kolu / bacağı kısa
ÇONDUR Ebter (soyu kesik)
ÇONGA Künt (kesik)
ÇONGALAK Kısa kütük
ÇONGALMAK Küntleşmek
ÇONGALTMAK Küntleştirmek
ÇONGAR 1. Şamata 2. Şaşaa
ÇONGAZ Budaklı odun
ÇONGU Dar geçit
ÇONGUL Aksak (topal)
ÇONKUR Derin
ÇONMAK Sakatlanmak
ÇONT Felç
ÇONTAR 1. Ampute kişi 2. Hurda
ÇONTMAK Ampute etmek
ÇONTUK Ampute organ
ÇONTUR Bacakları eğri kişi
ÇONUR Zehirli diken
ÇONUŞMAK Cemaat olmak
ÇOPAR Yaramaz
ÇOPMAK Sarhoş gibi yürümek
ÇOPUR Çiçek hastalığı
ÇOR Cin 11901
ÇORA 1. Cin çarpması 2. Tuz
ÇORA Tahmin
ÇORABAŞ İfrit
ÇORAĞLAN Tuzlu toprak
ÇORAL Yabani zeytin
ÇORALAMAK Sökmek
ÇORALANMAK Sökülmek
ÇORAMAK Cin çarpmak 11911
ÇORAMAN Cin çıkaran, ekzorsist
ÇORAMIK Göz iltihabı
ÇORAN Cin tutmuş
ÇORANMAK Cine tutulmak
ÇORAZ Harç (sıva)
ÇORBUĞUR iri dudaklı
ÇORGA Örtü
ÇORGAN Battaniye 11921
ÇORGU Musluk
ÇORGULAMAK Musluk açmak
ÇORGULANMAK Sürünmek
ÇORHALA Pazı (bitki)
ÇORK Kuluçka
ÇORKUZ Bıçak
ÇORLAK Çorak toprak
ÇORLAMA Tüy yakma
ÇORLAMAK Tüy yakmak
ÇORLAN Kirli su birikintisi
ÇORLAN ! Cin çarpsın! (Beddua)
ÇORLANMAK Cin musallat olmak
ÇORLATMAK Cin musallat etmek
ÇORMA Lanet
ÇORMAK Cin çarpmak
ÇORMUK Ağaç kurdu
ÇORNALDI Çorap
ÇORNALMAK Çorap giymek
ÇORNAMAK Sarılmak
ÇORNAŞMAK Dolaşmak (ip, tel)
ÇORNATMAK Dolaştırmak (ip, tel)
ÇORNAVUK Zehirli sarmaşık
ÇORT Şeytan
ÇORTAN Turna balığı
ÇORTLAMAK Şeytanlık etmek
ÇORTLANMAK Nefret etmek
ÇORTLATMAK Nefret ettirmek
ÇORTMA 1. Spor 2. idman
ÇORTMAK Spor / idman yapmak
ÇORUK 1. Spor 2. idman 3. inat
ÇORUŞMAK Bozulmak, çürümek
ÇORUYMAK Şahlanmak (at)
ÇORUZ Hastalıklı
ÇOT Sakat (eli veya ayağı kesik)
ÇOTAK Kabza
ÇOTMAK Ampute etmek
ÇOTUK Ağacın topraktaki kütüğü
ÇOTULGAMA Salyangoz
ÇOTULMAK Ampute olmak
ÇOTUR Ampute
ÇOTURUZ Küt dal
ÇOY Yalan
ÇOYGAN Ladin ağacı
ÇOYLAK Kurnazlık
ÇOYLAMAK Kurnazlık yapmak
ÇOYLAN Kurnaz
ÇOYLANMAK Kurnazlık etmek
ÇOYMAK Eritmek (maden)
ÇOYUN 1. Eriyik metal 2. Tencere
ÇOYUNMAK Erimek (maden)
ÇOZAK Disiplin
ÇOZAMAK Disiplinize etmek
ÇOZANMAK Disiplinize olmak
ÇOZMAK Baskın yapmak
ÇOZUNÇAK 1. Havlu 2. Peşkir
ÇOZUNMAK Baskına uğramak
ÇOZUŞ Baskın
ÇÖÇEK 1. Masal 2. Çocuk öyküsü
ÇÖÇÜGE Çocuk piyesi
ÇÖÇÜGEÇİ Çocuk piyesi oyuncusu
ÇÖĞÇE Kepçe
ÇÖĞE Ihlamur çayı
ÇÖĞELMEK Çökmek
ÇÖĞEMEK Çöktürmek
ÇÖĞEN Çevgen oyunu
ÇÖĞMEK Aniden fırlamak
ÇÖĞMEN Dal çekme sırığı
ÇÖĞÜN İbrik
ÇÖĞÜNÇEK Tahterevalli
ÇÖĞÜNDÜRÜK Tahterevalli
ÇÖĞÜNMEK İnip kalkmak
ÇÖĞÜR Telli çalgı (bağlama türü)
ÇÖĞÜRSÜN Servi ağacı
ÇÖĞÜTMEK Aşağı indirmek
ÇÖK Kurban Bayramı
ÇÖKE Diz çökme
ÇÖKEL Tortu
ÇÖKERMEK Depresyona girmek
ÇÖKEY 1. Krema 2. Kaymak
ÇÖKLEMEK Diz çökmek
ÇÖKLEŞMEK Kurban kesmek
ÇÖKLETMEK Diz çöktürmek
ÇÖKMEG Çorba
ÇÖKMEK Aşağıya inmek
ÇÖKMEN Kilim
ÇÖKTE Kulak arkası kemiği
ÇÖKÜĞE Depresyon
ÇÖKÜL 1. Tortu 2. Tas kebabı
ÇÖKÜMSEMEK Melankolikleşmek
ÇÖKÜMSER Melankolik
ÇÖKÜNÇ 1. Buhran 2. Kollaps
ÇÖKÜNMEK Diz çökmek
ÇÖKÜR Tarla artığı
ÇÖKÜREL Depresyon
ÇÖKÜREMEK Depresyona girmek
ÇÖKÜRMEK Buhrana girmek
ÇÖKÜT 1. Çökmüş yer 2. Çukur
ÇÖKÜTMEK Diz çöktürmek 11931
ÇÖLEK Sürgün (ceza)
ÇÖLEMEK Sürgüne gitmek
ÇÖLEŞMEK Topluca sürülmek
ÇÖLETME Sürgün (ceza)
ÇÖLETMEK Sürgün etmek
ÇÖLKEM Eğreltiotu
ÇÖLME Terkedilmiş diyar
ÇÖLÜRGE Hayalet kasaba
ÇÖLÜRMEK Terkedilmek
ÇÖLÜTMEK Terketmek
ÇÖM Tam
ÇÖMÇE Kepçe
ÇÖME 1. Tohum 2. Sperm
ÇÖMELİ Dölleyici
ÇÖMEN Koni biçimli kulübe
ÇÖMMEK Çömelmek
ÇÖMREK Vana
ÇÖMÜRGE Harabe
ÇÖMÜRMEK Harap olmak
ÇÖMÜRTMEK Harap etmek
ÇÖNE Peygamber 11941
ÇÖNEK Kepçe
ÇÖNEMEK Peygamberlik yapmak
ÇÖNEŞMEK Asistanlık etmek
ÇÖNEZ Asistan
ÇÖNKÜR Pik / dökme metal
ÇÖNÜK Dermansız
ÇÖNÜKLEMEK Dermansızlaşmak
ÇÖNÜKLETMEK Bitap etmek
ÇÖNÜKMEK Dermansızlaşmak
ÇÖNÜMEK Dermansızlaşmak
ÇÖNÜTMEK Bitap etmek
ÇÖPÜK Yiyecek artığı
ÇÖRÇEK Afacan
ÇÖRDÜK Yabani armut
ÇÖRGE Merdiven parmaklığı
ÇÖRGEM 1. Rulo 2. Kodeks
ÇÖRGEMEK Rulo yapmak
ÇÖRGEMİŞ Fasülye
ÇÖRGENMEK Rulo olmak
ÇÖRGETMEK Rulo yapmak
ÇÖRKÜ 1. Abaküs 2. Mihsap
ÇÖRTEN Çatı oluğu
ÇÖRTLEVÜK Fındık
ÇÖRÜŞ Sefer
ÇÖRÜŞMEK Sefere çıkmak
ÇÖTKER Şeytan
ÇÖTKERMEK Şeytan kovmak 11951
ÇÖVEK Telve (kahve çöküntüsü)
ÇÖVEMEK Şişmek
ÇÖVENÇ Helva
ÇÖVMEK Kabarmak
ÇÖY 1. Mıh 2. Çivi
ÇÖYLEMEK Mıhlamak
ÇÖYNEMEK Uyuşuklaşmak
ÇÖYNEŞMEK Uyuşmak (el, ayak)
ÇÖYNETMEK Uyuşukluk vermek
ÇÖZ Bumbar / Mumbar
ÇÖZDE Tahlil
ÇÖZDELEMEK Tahlil etmek
ÇÖZDELENMEK Tahlil edilmek
ÇÖZELTİ Solüsyon
ÇÖZERGE Analiz raporu
ÇÖZGE Tahlil
ÇÖZLEMEK Kokoreç kavurmak
ÇÖZLENMEK Kokoreç yağı erimek
ÇÖZMEN Ayakkabı bağı
ÇÖZÜNÇ Halletme
ÇÖZÜNÇLEMEK Halletmek
ÇÖZÜNÇLENMEK Hallolmak
ÇUBA Korse
ÇUBAĞAN Kederli
ÇUBAKAN Hünnap (bitki)
ÇUBAL Keder
ÇUBALAN Kederli
ÇUBALMAK Kederlenmek
ÇUBAMAK Keder vermek
ÇUBANÇ 1. Keder 2. Teselsül
ÇUBANMAK Teselsül etmek
ÇUBARMAK Soyulmak
ÇUBARTMAK Soygun yapmak
ÇUBAŞMAK Silsile oluşturmak
ÇUBATMAK Kederlendirmek
ÇUBAYAN Kederli
ÇUÇKA Domuz
ÇUGAL Edebiyat
ÇUGALÇI Edebiyatçı
ÇUĞ Yağmur duası
ÇUĞAK Yağmur duası havası
ÇUĞAN Sabun
ÇUĞAR Ela (karışık renkli)
ÇUĞAY Narin
ÇUĞLAMAK Yağmur duası etmek
ÇUĞMAK Dua için toplanmak
ÇUĞRULMAK Dua için toplanmak
ÇUĞTAĞAN Ortak yağmur duası
ÇUĞUK Girift
ÇUĞUL 1. Hakaret 2. Şakul
ÇUĞULDAMAK Hakaret etmek
ÇUĞULDAŞMAK Hakaret edişmek
ÇUĞUN Pik / dökme demir
ÇUĞUNÇ idam (asarak)
ÇUĞUNDUR Pancar
ÇUĞUNDURMAK Asmak (idam)
ÇUĞUNMAK Asılarak idam olmak
ÇUĞUR Düdük
ÇUĞURÇU Düdük çalgıcısı
ÇUĞURGA 1. Kilit 2. Larva
ÇUĞURGAÇI Çilingir
ÇUĞURGAN Asma kilit
ÇUĞURMAK Hayret etmek
ÇUĞUTUR Kafkas dağ keçisi
ÇUĞUZ Madeni para
ÇUĞUZLAMAK Para bozmak
ÇUKAL Zırh
ÇUKALAMAK Çukur eşmek
ÇUKANAK Burun (coğrafya)
ÇUKMAN Palto
ÇULA 1. Meşale 2. Fitil
ÇULA Su kaynağı
ÇULAĞAN Hararetli
ÇULAĞÇAMAK Hararetlenmek
ÇULAMAK Meşale yakmak
ÇULAN 1. Avlu 2. Ahır
ÇULANMAK Meşale yanmak
ÇULATMAK Meşale yakmak
ÇULGAMAK Sarmak
ÇULGANMAK Sarınmak
ÇULGUŞ Hırsız
ÇULMAK Hırsızlık yapmak
ÇULMAN Hırsız
ÇULMUZ Şeytan
ÇULUK 1. Heyecanlı 2. Telaşlı
ÇULUN Omurilik
ÇUM Kızılcık (ağaç, meyve)
ÇUMA Veba hastalığı
ÇUMAŞ Dağ sıçanı
ÇUMGUK Leş kargası
ÇUMMAK Suya dalmak
ÇUNGU Paten
ÇUNGUR Penguen
ÇUNMA Dağ keçisi
ÇUNMAK Temizlenmek
ÇURA Hayalet
ÇURAMAK Hızlanmak
ÇURAN içine hayalet girmiş
ÇURANA Armonika (çalgı)
ÇURANMAK Müzik yapmak
ÇURKAY Turna balığı
ÇURKU Fıtık
ÇURNU Müshil
ÇURUK Tablo (resim)
ÇURUKÇU Ressam
ÇURULGAMAK Resmetmek
ÇURULGANMAK Resmedilmek
ÇURUM Resim
ÇURUMAK Resim yapmak
ÇURUMÇU Ressam
ÇUŞKA Acı biber
ÇUTRA Kova
ÇUVAK Dedikoducu cin (mitoloji)
ÇUVALMAK Dolaşmak (ip, tel)
ÇUVAMAK Dolaştırmak (ip, tel)
ÇUVAŞ Bir Türk soyu
ÇUVAŞ Halim (yumuşak huylu)
ÇUVGA Rehber
ÇUVGAMAK Rehberlik etmek
ÇUVRAN Fare
ÇUVŞAK Ekşi (süt)
ÇUVŞAMAK Ekşimek (süt)
ÇUVŞATMAK Ekşitmek (süt)
ÇUVURGAN Battaniye
ÇUVURMAK Sarmak
ÇUVUT İbrani (İsrailli)
ÇUY Günah
ÇUYGUR Hile
ÇUYGURLAMAK Hile yapmak
ÇUYLU Günahkar
ÇUYUK Günahkar
ÇUYUKMAK Günah işlemek
ÇUYULMAK Günahkar olmak
ÇUYUNMAK Günaha girmek
ÇUYUR 1. Merhamet 2. Af
ÇUYURGAMAK Merhamet etmek
ÇUZAK Kukumav kuşu
ÇUZUR Kurnaz
ÇUZURLANMAK Kurnazlık etmek
ÇÜBEK Penis
ÇÜBELMEK Çiftleşmek (kadın)
ÇÜBEMEK Çiftleşmek (erkek)
ÇÜBEŞMEK Çiftleşmek (cinsellik)
ÇÜÇÜRGEN Çekirge türü
ÇÜDÜLGE Din
ÇÜDÜR Pranga
ÇÜDÜRLEMEK Prangalamak
ÇÜĞEMEK Dizginlemek
ÇÜĞEN Gem
ÇÜĞENEK Dizgin
ÇÜĞENMEK Dizginlenmek
ÇÜĞÜR 1. Koşu 2. Kısa pantolon
ÇÜĞÜRÇÜ Koşucu
ÇÜĞÜRMEK Koşmak
ÇÜĞÜRMEN Koşucu
ÇÜLEMEK Taklit etmek
ÇÜLENMEK Taklit yapmak
ÇÜLGÜ 1. Törpü 2. Tırnak makası
ÇÜLGÜLEMEK Törpülemek
ÇÜLGÜLENMEK Törpülenmek
ÇÜLÜK Perişan
ÇÜLÜKMEK Perişan olmak
ÇÜLÜN İlik
ÇÜMEK Araya girmek
ÇÜNÜK Çınar ağacı
ÇÜREK Kupa (iskambil)
ÇÜREKEY Bağırtlak kuşu
ÇÜRLEMEK Menfaat sağlamak
ÇÜRLEV Menfaat
ÇÜRÜKÇÜL Saprofil
ÇÜSEN Sağanak (yağmur)
ÇÜSENMEK Sağanak yağmak
ÇÜŞEK Minder
ÇÜŞEMEK Minder yaymak
ÇÜVŞEN Baykuş
ÇÜYEK 1. Çiklet 2. Sakız
ÇÜYEMEK Çiğnemek (ağızda)
ÇÜYKE 1. Masura 2. Makara
ÇÜYMEK 1. Sündürmek 2. Sarmak
ÇÜYRE Ters
ÇÜYREMEK Terslemek
ÇÜYRENMEK Terslenmek
ÇÜYŞE Cam
ÇÜYÜLMEK Sünmek
ÇÜYÜRMEK Tersine çevirmek
ÇÜYÜRTMEK Tersine çevirtmek
ÇÜZ Renk
ÇÜZÜM Dut (ağaç, meyve)
ÇÜZÜN Renk
ÇÜZÜNMEK Renklenmek
DABAZ 1. Kurdeşen 2. Ürtiker
DADAK Müptela
DADAKMAK Müptela olmak
DADAL Hazcı
DADALMAK Haz duymak
DADAN AK İpti la
DADANMAK Müptela olmak
DADIŞMAK Yumurta tokuşturmak
DAĞAÇA Devasa
DAĞAN 1. Üçayak 2. Sacayağı
DAĞAR 1. Torba 2. Poşet
DAĞIKMAK Dağa çıkmak
DAĞITMAN Distrübütör
DAĞITMANLIK Distrübütörlük
DAKAK Ucu ateşli ok
DALA Step (bozkır)
DALAÇ Dalış takımı
DALAĞAN Saldırgan (köpek)
DALAMA Kurban bağlama ipi
DALAMAZ Ballıbaba bitkisi
DALAMUK Dikenli çalı meyvesi
DALAN 1. Hol 2. Antre 3. Set
DALANGA Baraj (Mançuca)
DALANMAK Tebelleş olmak
DALARGA Denizaltı (gemi)
DALAŞ Sataşma
DALAŞMAN Sataşkan
DALAY Okyanus tanrısı (mitoloji)
DALAYAN Kostik maddesi (kimya)
DALAZ 1. Girdap 2. Anafor
DALBA Kenar (Mançuca)
DALBASMAK Çok meyvesi olmak
DALBASTI Çok meyveli ağaç
DALBAY Çuha şapka
DALDIZ Ağaçtan arı kovanı
DALGIÇ Balıkadam
DALGIR 1. Hare 2. Meneviş
DALINÇ İstiğrak
DALIZ 1. Antre 2. İç kulak
DALMAN Dalgıç giysisi
DALSAMAK Ekstaz olmak
DAMAKSAMAK Tadına bakmak
DAMAKSAV Gurme
DAMAZ Maya
DAMAZMAK Mayalamak
DAMÇIRMAK Damlamak
DAMIRMAK İçinden akmak
DAMIŞMAK Emmek (sünger)
DAMITAÇ İmbik
DAMITMAK Distile etmek
DAMIZ Ahır 11961
DAMIZGAÇ Dölleme istasyonu
DAMIZGAN Damızlık hayvan
DAMIZMAK Döllemek
DAMLAÇ Damlalık
DAMYAN Mandıra
DANARAK Yemin
DANARMAK Yemin etmek
DANGALAMAK Aklını almak
DANGALAR Fevkalade
DANGARA Dümbelek (çalgı)
DANGAZ Muhteşem
DANIK 1. Nam 2. Şöhret
DANIKLI Meşhur (tanınan)
DANIKSIZ Meçhul (tanınmayan)
DANIŞ 1. Sohbet 2. Kanaat (fikir)
DANIŞIK Mütala
DANIŞKAN Mütala eden
DANIŞMAK Mütala etmek
DANLAMAK Hayret etmek
DANLATMAK Hayret ettirmek
DANMAK 1. Akıl almak 2. Şaşmak
DARAÇ Hücre (hapishane)
DARALGA iç sıkıntısı
DARALGANMAK İçi sıkılmak
DARAYMAK Küçülmek (giysi)
DARAZ Kasvet
DARAZDIRMAK Kasvet vermek
DARAZMAK Kasvetlenmek
DARBALAK Pantolon
DARBAZ Sihirbaz
DARBAZLAMAK Sihir yapmak
DARBAZLANMAK Sihre uğramak
DARCAN Kanarya
DARDAĞAN Palmiye ağacı
DARGA Sıkışıklık
DARGAK Kızak köpeği
DARGAN Sıkışık
DARGANÇ Sıkıntı
DARGANMAK Sıkışmak
DARIKMAK Nefesi daralmak
DARILGAMAK Küskünlük duymak
DARILGAN Küskün
DARILGANMAK Rencide olmak
DARILMAK Küsmek
DARINÇAK Rencide olmuş
DARINDIRMAK Rencide etmek
DARINGAN Rencide olmuş
DARINMAK Rencide olmak
DARKAN 1. Demirci 2. Eşraf
DARLAL Eziyet
DARLAMAK Eziyet etmek
DARLAN Balmumu rengi
DARLANMAK Eziyet görmek
DARMATURA 1. Harabe 2. Virane
DARS Kasvet
DARSAMAK İçi sıkılmak
DARSIK Kasvetli
DARSIKMAK Kasvetlenmek
DARSINÇ Kasvet
DARSINTI Kasavet
DARUGA Beldiye başkanı
DAŞKA El arabası (Rusça)
DAVAĞAN Dağ geçidi
DAVLAĞAN Devasa
DAY Payanda
DAYANÇ Metanet
DAYANÇAK Koltuk arkalığı
DAYANÇLI Metanetli
DAYANÇSIZ Metanetsiz
DAYANGA 1. Metanet 2. Trabzan
DAYANGAN Metanetli, metin
DAYANGI Köşe minderi
DAYAR Hazır
DAYARLAMAK Hazırlamak
DAYARLANMAK Hazırlanmak
DAYARMA Hazırlık
DAYARMAK Hazırlamak
DAYARTMAK Hazırlatmak
DAYAŞKAN Sırt sırta
DAYAŞMAK Birbirine yaslanmak
DAYAZ Sığ (su)
DAYAZLAŞMAK Sığlaşmak
DAYÇA Teyze
DAYDAŞ Dayı çocukları
DAYIK Ayakta duran bebek
DAYIKIN Bebek tanrıçası 11981
DAYIKMAK Ayakta durmak
DAYIKTIRMAK Ayakta durdurmak
DAYIN Savaş tanrısı (mitoloji)
DAYLAK Genç deve
DAYLAMAK Kuvvet toplamak
DAYLANMAK Kuvvetlenmek
DAYMAK Ayağa kalkmak
DAYMAZ Yürümeyen çocuk
DAZ Kel
DAZLAK Kel
DAZLAMAK Saçı dökülmek
DAZLANMAK Saçı açılmak
DAZLAŞMAK Kelleşmek
DAZLATMAK Usturalatmak
DEBE Fıtık
DEĞDENE Yavru bıldırcın
DEĞE 1. Çengel 2. Kanca
DEĞEÇ Kutsal sunu (ilk lokma)
DEĞEÇLEMEK Sungu sunmak
DEĞEK Çaylak kuşu
DEĞEKEN Kutup porsuğu
DEĞELEY Beyaz balıkçıl kuşu
DEĞİNÇ 1. Temas 2. Liyakat
DEĞİNMEK Temas etmek
DEĞİNTİ Temas
DEĞİRMEK Döndürmek
DEĞİRMİ 1. Yuvarlak 2. Çember
DEĞİŞ Liyakat
DEĞİŞLİ Liyakatli
DEĞİŞMEN Mübadil
DEĞİŞSİZ Liyakatsiz
DEĞİŞTİRGEÇ Komütatör
DEĞİT Temas
DEĞRİNMEK Devri daim etmek
DEĞRİŞMEK Başa dönmek
DEĞRİTMEK Devri daim ettirmek
DEĞSİNÇ Kinaye
DEĞSİNME Kinaye
DEĞSİNMEK Kinaye yapmak
DEĞŞİNMEK Tahavvül etmek
DEĞZİRMEK Temas etmek
DELEMEN Topaç (oyuncak)
DELEYEN Kara ağaçkakan kuşu
DELGEÇ Kağıt deleceği
DELME 1. Mazgal 2. Menfez
DEMEÇ Beyanat
DEMEV Edat (dilbilgisi)
DEMİRGEN Ham demir
DENELGE Test
DENELGEN Kobay
DENER Dikkat
DENEŞ Kıyas
DENEŞMEK Birbirini denemek
DENEŞMEN Birbirini deneyen
DENEŞTİRME Mukayese
DENEŞTİRMEK Kıyaslamak
DENET 1. Teftiş 2. Kontrol
DENETÇİ 1. Teftişçi 2. Kontrolör
DENETMEN Müfettiş
DENEY Tecrübe (eksperiment)
DENGELEÇ Denge noktası (fizik)
DENGELEŞMEK Muvazeneleşmek
DENGEY 1. Stabil 2. Hiza
DENİZEK içdeniz
DENKTEŞ Muadil (eşdeğer)
DEPRENÇ Zelzele
DEPRENGEÇ Sismograf
DEPRENİŞ Yer sarsılması
DEPRENMEK Yer sarsılmak
DEREK Un helvası
DEREMET Adam / asker toplama
DEREN Kulüp
DERGEÇ Klasör
DERGEMEK Koleksiyon yapmak
DERGEMEN Koleksiyoner
DERGENÇ Koleksiyon
DERGENMEK Birikmek
DERGİN 1. Tedvin 2. Kodifiye
DERİM Ağustos ayı
DERİŞİK Konsantre (mütekasif)
DERİŞİM Konsantre sıvı
DERİŞMEK Konsantre olmak
DERLEMEN Derlemeci
DERMEG Canlılık
DERMEK Biriktirmek
DERNE Kahya (çiftlik sorumlusu)
DERNELMEK Koordine olmak
DERNEMEK Koordine etmek
DERNEN/ 1. Analiz 2. Organizasyon
DERNEŞİK Organize
DERNEŞME Organizasyon
DERNEŞMEK Organize olmak
DERNEŞTİRMEK Organize etmek
DERNEŞTİRMEN Organizatör
DERNETMEK Kahyalık etmek
DERNEVÇİ 1. Analizci 2. Kahya
DEVER 1. Demlik 2. Çaydanlık
DEVİLDEMEK Gayret etmek
DEVİLMEK Tökezlemek
DEVİN Hareket
DEVİNÇ Mobilite
DEVİNÇLİ Mobil
DEVİNGE Dinamizm
DEVİNGEÇ Dinamo
DEVİNGEN Dinamik (hareketli)
DEVİNİM Hareket
DEVİNMEK Hareket etmek
DEVİR 1. Hareketli 2. Devrik
DEVİTKEN Muharrik
DEVİTMEK Harekete geçirmek
DEVLÜGEÇ Delice kuşu
DEVRE 1. İsyan 2. İnfial 3. Zıt
DEVREMEK İsyan / infial etmek
DEVRETMEK Azmettirmek 201
DEVRİM 1. İhtilal 2. Revolüsyon
DEVŞİNMEK Gayret etmek
DEYİK Nişan (söz)
DEYİKDEŞ Nişanlı
DEYİKLEMEK Nişanlamak
DEYİKLENMEK Nişanlanmak
DEYİKLEŞMEK Nişanlanmak
DEYİN Vasiyet
DEYİNÇ Üslup (konuşma tarzı)
DEYİNLEMEK Vasiyet bırakmak
DEYİŞET Rivayet
DEYİŞETÇİ Ravi (rivayet eden)
DEYİŞETMEK Rivayet etmek
DIĞIRDAK Boncuk çan
DIĞIRDAMAK Şıngırdamak
DILAK Klitoris
DILKAÇAR Baştankara kuşu
DINGIRAK Trampet (çalgı)
DIRAZ Davet
DIRAZCI Davetçi
DIŞAL Harici
DIŞALMAK Dışarıya açılmak
DIŞSAMA Hariç tutma
DIŞSAMAK Hariç tutmak
DIŞTAMAK işten çıkarmak
DIZIK Diz çökme
DIZIKMA Şövalyelik seromonisi
DIZIKMAK Diz çökmek
DIZIKMAN Şövalye
DIZMAN 1. Şövalye 2. Kabadayı
DİBEK Havan
DİDEK Gaga
DİGİR Merdane (sıkıştırıcı)
DİĞ Verem / tüberküloz
DİĞİRÇEK 1. Bobin 2. Rulman
DİĞİRLENMEK Merdane dönmek
DİKEÇ Ağaç dikme çubuğu
DİKEL Sivri kürek
DİKELEÇ inatçı
DİKELEMEK Dik duruma getirmek
DİKELENMEK inat etmek
DİKELEŞMEK İnatlaşmak
DİKER Fidan dikme aracı
DİKEY 1. Vertikal 2. Şakuli
DİKGEN Dikdörtgen
DİKİNCİ Terzi
DİKİNÇ Terzilik
DİKİNDİZ Terzi
DİKİNTİ 1. Sütun 2. Kolon (inşaat)
DİKİŞKER Dikiş makinası
DİKİT Stalagmit
DİKİTMEK Sütun / direk dikmek
DİKME Fidan
DİKMEN 1. Zirve 2. İnatçı
DİKSE Konak ağaç (ökse paraziti)
DİLBEZEK Demogog
DİLBEZMEK Demogoji yapmak
DİLÇEK Küçük dil
DİLDEMEK Hakaret etmek
DİLDEŞMEK Hakaret edişmek
DİLDEV Hakaret
DİLEĞEN Geveze
DİLEMEZ Konuşamayan
DİLENCİR Sadaka toplayıcı
DİLENCİREMEK Dilencilik yapmak
DİLENÇ İstirham
DİLENGİR Güzel konuşan
DİLENGİRMEK Güzel konuşmak
DİLER Talepkar
DİLEŞ Sohbet
DİLEŞME Muhabbet
DİLEŞMEK Muhabbet etmek
DİLEV Emel
DİLEVÜK Dilenci
DİLMEÇ Mütercim
DİLMER Lisan
DİLMERMEK Ecnebice konuşmak
DİLMEŞMEK Tercümeli konuşmak
DİNÇ 1. Zinde 2. Enerjik
DİNÇELMEK Zindeleşmek
DİNGEÇ Maskara
DİNGİL Aks (mekanik)
DİNGİN Sakin
DİNK Havan (dibek)
DİNLEÇ Radyo
DİNLER Munis
DİNLERGE Radyo
DİNLETKE Konser salonu
DİNLETKEN Kendini dinleten
DİNSEK Rahat
DİNSEMEK Rahatlamak
DİNSETMEK Rahatlatmak
DİNŞİRGEÇ işitme cihazı
DİNŞİRMEK işitmek
DİPÇE Dipnot
DİPÇEMEK Kökenine inmek
DİPÇİN Kökü derinde
DİPÇİNMEK Kök salmak
DİR Can
DİRÇELME Reenkarnasyon
DİRÇELMEK Reenkarne olmak
DİRÇELMEN Reenkarne olan
DİRÇELTMEK Reenkarne etmek
DİRECEN 1. inatçı 2. Sebatkar
DİREJ Uzun boylu
DİREN 1. Şeytani insan 2. İblis 12041
DİRENEK Payanda
DİRENGE Temerrüt
DİRENGEÇ İnatçı
DİRENGEMEK Temerrüt etmek
DİRENGEN Mütemerrid
DİREŞ Sebat
DİREŞMEK Sebat etmek
DİREŞMEN Sebatkar
DİRETİM Temerrüd
DİRETKEN Muanid (inatçı)
DİRETMEK inat etmek
DİRETMEN Muanid (inatçı)
DİREV 1. Mesnet 2. Direme sırığı
DİREY Fauna (hayvan habitatı)
DİRGEÇ ilaç
DİRGEK Erzak
DİRGEN Harman çatalı
DİRGER Tabip
DİRGİ Sofra
DİRGİTMEK Sofra kurmak
DİRGİZ 1. Hayat 2. Can
DİRGİZEK Çizgi film
DİRGİZGEN Muhyi (can veren)
DİRGİZME Animasyon
DİRGİZMEK Hayatta kalmak
DİRİGER Tabip
DİRİK Canlı
DİRİL 1. Tik (refleks) 2. Biyolojik
DİRİLİŞMEK Canlanmak (birlikte)
DİRİM Can
DİRİNÇ Libido (yaşam enerjisi)
DİRİNDİZ Biyolog
DİRİNGE Pop müzik
DİRİŞKEN Yaşama bağlı
DİRİŞMEK Yaşama bağlanmak
DİRİZ 1. Biyo- 2. Canlı varlık
DİRİZGEN Biyonik
DİRİZMEK Canlılaşmak
DİRKEÇ 1. Sütun 2. Kiriş (inşaat)
DİRKEMEK Sütun / kiriş dikmek
DİRLEÇ Vitamin
DİRSE 1. İnatçı 2. Ters konuşan
DİRSİZ Cansız
DİRZEK Köşe
DİŞÇEKER Davya (dişçi kerpeteni)
DİŞEĞİ Kürdan
DİŞEK Diş çıkaran çocuk
DİŞEMEK Diş çıkarmak
DİŞENDİRİK Diş çekme ipi
DİŞENDİRMEK Diş çekmek
DİŞENEK Takma diş
DİŞENGİ Diş (mekanik)
DİŞENGİR Diş açma aygıtı
DİŞENMEK Diş göstermek
DİŞERMEK Dişeti kabarmak
DİŞERTİ Dişeti kabarması
DİŞETMEK Diş açmak
DİŞİNDİRİK Diş çekme ipi
DİŞKİRT Dişli dokuma tarağı
DİŞLEN Dişleri çıkık
DİŞLENTİ Diş izi
DİŞMİR Afacan
DİŞNEMEK Dişleriyle tutmak
DİVİK Termit (akkarınca)
DİVLEK Kalın kabuklu kavun türü
DİZBEK 1. Katar 2. Konvoy
DİZBEV Diz bağı
DİZDEV Dizlik
DİZELGE 1. Liste 2. Sıra (dizi)
DİZEME Çit
DİZEMEÇ Kortej
DİZENEK Sistem
DİZERGE 1. Kayıt defteri 2. Klasör
DİZGİ Tertip
DİZİK 1. Diz selamı 2. Kolye
DİZİKME Diz selamı verme
DİZİKMEK Diz selamı vermek
DİZİLDİRİK Diz koruyacağı
DİZİN indeks
DİZİNÇ 1. Endeks 2. Sıralama
DİZİNÇLEMEK Sıralamak
DİZLEME Dize kadar çorap
DİZLEMEK Dize kadar çekmek
DİZMEN Mürettip
DOĞ ilkbahar
DOĞAN Falko türü yırtıcı kuş
DOĞANAK Doğumhane
DOĞDA Doğum eğlencesi
DOĞDAŞ Aynı günde doğan
DOĞDAŞMAK Aynı gün doğmak
DOĞDU Doğum günü
DOĞDUK Öz evlat
DOĞLAM Piyes
DOĞLAMAK Piyes oynamak
DOĞRAMAÇ Ekmek parçası
DOĞRAMAŞ Papara yemeği
DOĞRUL Dürüst
DOĞU/DOĞI Kürek çekmek
DOĞUÇ Gün doğumu
DOĞULUŞ Tevellüt
DOĞUNÇ İrticai (doğaçlama)
DOĞUNÇLAMAK İlham gelmek
DOĞURGU Doğurma
DOĞURGULUK Doğum vakti
DOĞURTMAN Ebe (doğumcu)
DOĞUŞAD Doğu kanadı komutanı
DOĞUŞKAN ilham verici
DOĞUŞKAR ilham perisi
DOĞUT Doğum tarihi
DOKUNÇ Hüzün
DOKUR Tekstil dokuma aleti
DOKURCUN Dokumacı kuşu
DOKURGA Dokuma tezgahı
DOKUTMAN Tekstil makinesi
DOL Volga ırmağı (coğrafi ad)
DOLAĞAN Akdiken
DOLAK Sargı kuşağı
DOLAMA Viraj
DOLAMBAÇ Labirent
DOLAMIK Tırıvırı (misina ağ)
DOLANDI Seyyah derviş
DOLANGAÇ Karmaşık yol
DOLANTI 1. Kır gezisi 2. Deveran
DOLAŞ Ev kargası
DOLAY 1. Civar 2. Mücavir alan
DOLAYAN Mücavir
DOLAYLAMAK Mecaz yapmak
DOLÇA 1. Maşrapa 2. Sürahi
DOLGAN Ful (tam dolu)
DOLGUNAY Bedir, dolunay
DOLKUMA Hezeyan
DOLKUMAK Hezeyana gelmek
DOLKUNMAK Hezeyan etmek
DOLMAÇ Minder
DOLMAN Ceket
DOLMATAS Biber dolması
DOLMUŞ Minibüs
DOLUĞAN Simgesel sayılar (7, 9)
DOLUN Litre
DOLUNÇ Şarj
DOLUNDURMAK Şarj etmek
DOLUNMAK Şarj olmak
DOLUT Hacim
DOLUTMAK Şarj etmek
DOM Ihlamur ağacı
DOMALAK Yer mantarı
DOMURMAK Tomurcuk açmak
DOMURTMAK Gonca koparmak
DONAÇ Dondurucu hava
DONANGA Teçhizat
DONANGAN Teçhizatlı
DONAŞKA Üniforma
DONAŞMAK Üniforma giymek
DONAT Tuhafiye
DONATIR Tuhafiyeci
DONCUKMAK Pıhtılaşmak
DONDURAÇ Buzluk (buzdolabı)
DONDURGAÇ Dipfriz
DONGAR Kambur
DONGU Rijidite
DONKULDAK Bas (ses)
DONKULDAMAK Bas ses çıkmak
DONRA Saç kepeği
DONUŞKAN Jöle
DONUŞMAK Jöle gibi donmak
DONUT Soğuk hava
DORA Şahika
DORAK Yoğurtlu kaymak peyniri
DORALMAK Solgunlaşmak
DORAN Sivri
DORATMAK Soldurmak
DOVGA Yayla çorbası
DOYARKA Amele (gündelik işçi)
DOYDU Papağan
DOYGA Rızk
DOYGAMAK Rızıklanmak
DOYMAÇ Papara yemeği
DOYMAŞ Papara yemeği
DOYUMUYU Aş evi
DOYUNÇ Tatmin
DOYUNMAK Tatmin olmak
DOYUNTU Fast food
DOYUTMAK Tatmin etmek
DÖĞDÜ Balta / keser küt tarafı
DÖĞEÇ 1. Havan 2. Dibek
DÖĞMEÇ Pestil kuruyemiş ezmesi
DÖĞÜLCEK Bulgur unu
DÖKEÇ Damper
DÖKENEK Tezgah
DÖKER Damperli kamyon
DÖKERGE Damper
DÖKMEN Tezgah satıcısı
DÖKÜMGE Katalog
DÖKÜN 1. Gübre 2. Ahbun
DÖKÜNÇ Hastalık döküntüsü
DÖLEÇ Üreme gücü yüksek
DÖLEK Asil
DÖLEMEK Hamile bırakmak
DÖLEN 1. Asil 2. Şefkatli
DÖLENMEK Hamile kalmak
DÖLERGE Sperm
DÖLERGEN Döllenmiş
DÖLERME Döllenme
DÖLERMEK Döllenmek
DÖLEŞ Plasenta
DÖLEŞMEK Rahime yerleşmek
DÖLGEN Cenin
DÖNÇÜK 1. Tümsek 2. Yükselti
DÖNDÜREK Topaç
DÖNEÇ Rotor (döner aksam)
DÖNELGE Hortum (rüzgar)
DÖNELGEMEK Hortum esmek
DÖNEMEÇ Viraj
DÖNENBEY Dönerek uçan kuş
DÖNENGE Burç (astronomi)
DÖNERGE Pervane (gemi, uçak)
DÖNEY Devir
DÖNGE 1. Atıf 2. Çıkmaz sokak
DÖNGEL Muşmula
DÖNGELEK Çark
DÖNGEMEK Atıf yapmak
DÖNGEN Mürted (dinden dönen)
DÖNGÜ Rotasyon
DÖNGÜN Rijit
DÖNGÜN Rotatif
DÖNÜM Yüzey ölçü birimi (dekar)
DÖNÜŞTÜREÇ Transformatör
DÖRDEÇ 4 parmak işareti
DÖRDEN Kırk (sayı)
DÖRDÜLDEŞ Kare
DÖRDÜLDEŞMEK Karelenmek
DÖRMEK 1. Eşmek 2. Kazmak
DÖRTKÜL Dörtgen
DÖRTLENGEÇ 4 haftalık çalışma
DÖRTMÜYÜZ Dört köşeli
DÖRVEL Kare
DÖŞENÇ Mefruşat
DÖŞENEK Mobilya
DÖVÇEK Havan
DÖVEK Falaka
DÖVELEK Kelek (karpuz, kavun)
DÖVEN Kesici harman aracı
DÖVENSELİK Döven oku
DÖVER Harman makinesi
DÖVERGE Patos (harman aracı)
DÖVGÜÇ Havan
DÖVME Tatu (vücut boyama)
DUDUK Kekeme
DUDUKLANMA Kekeleme
DUDUKLANMAK Kekelemek
DUDUKLUK Kekemelik
DUĞAR Numara (sayı)
DUĞARLAMAK Numaralandırmak
DUĞARLANMAK Numaralanmak
DUĞLAMAK Set çekmek
DUĞLANMAK Set çekilmek
DUĞULDAMAK Vınlamak
DULAK 1. Genç dul 2. Tecrübeli
DULAMA Kaftan
DULDA 1. Himaye 2. Gölge
DULDAÇ Şemsiye
DULMAK Batmak
DULUNGAÇ Su altı dalış tüpü
DULUNMAK Suya dalmak
DULUTMAK Suya daldırmak
DUM Sis
DUMA Rus Parlamentosu (Rusça)
DUMAĞI 1. Nezle 2. Grip
DUMAK Örtmek
DUMLU Sisli
DUMRU Tef (çalgı)
DUNAMAK Hava kararmak
DUNMAK Loşlaşmak
DURA 1. Beka 2. Arzu
DURAÇ 1. Fren 2. Kaide (altlık)
DURAÇLAMAK Frenlemek
DURAÇLANMAK Frenlenmek
DURAĞ Nokta
DURAL 1. Sabit 2. Arzulu
DURALAMAK Arzulamak
DURALGA İstasyon
DURAMAK Baki kalmak
DURAMIŞ Baki
DURAN Bakir arazi (Mançuca)
DURATAY Baki
DURÇULGA Tecrübe
DURÇULGAMAK Tecrübelenmek
DURGAÇ Park yeri / alanı
DURGU Sekte
DURGUMAK Sekteye uğramak
DURGUTMAK Sekteye uğratmak
DURGUZMA Ereksiyon
DURGUZMAK Ereksiyon olmak
DURLAK ikametgah
DURLAN Berrak
DURLANMAK Berraklaşmak
DURMAÇ Sicim
DURMAZ "Değmez"
DURSAMAK Durmak istemek
DURUK Statik
DURUKSAMAK Durur gibi olmak
DURUKSANMAK Tereddüt etmek
DURUL 1. Berrak 2. Masum
DURULAÇ Durulama suyu
DURULCA Masumiyet
DURULMAK Berraklaşmak
DURUNÇ Mola
DURUNMAK Mola vermek
DURUŞKAN Dayanıklı
DURUŞMAK Ayakta bekleşmek
DURUTMAK Kaim kılmak
DURUZ Park (araç)
DURUZGA Park yeri (araç)
DURUZMAK Park etmek
DUŞAK Köstek
DUŞAMAK Köstek vurmak
DUŞANMAK Kösteklenmek
DUVA 1. Perde 2. Paravan
DUVADAK Toy kuşu
DUVALMAK Örtülmek
DUVAMAK Peçe örtmek
DUVMAK Perde / örtü örtmek
DUVULDAĞAN Mayıs böceği
DUVULDAMAK Vınlamak
DUYAÇ Radar
DUYANAK Sensör
DUYARAK Sansasyon
DUYARGA 1. Anten 2. Sensör
DUYARGAMAK Algılamak
DUYARI Hissiyatlı
DUYDAŞ Sempatizan
DUYDAŞLIK Sempati
DUYDAŞMAK Sempati duymak
DUYDURMAK İhbar etmek
DUYDURUŞ ihbar
DUYGUN Hissiyatlı
DUYSAL Hissi
DUYSAMAK Duymak istemek
DUYSANMAK Duyar gibi olmak
DUYSU His
DUYUK Haber
DUYUKMAK Haber almak
DUYUNÇ 1. Hissiyat 2. Feraset
DUYUNÇAK Gazete
DUYUNÇAMAK Haber almak
DUYURMAN Muhabir
DUYUSAN Hassas
DUYUŞAN Telepatik
DUYUŞMAK Telepati yapmak
DUYUZ İlan
DUYUZMAK İlan etmek
DÜĞELEMEK İlaçlamak
DÜĞELENMEK İlaçlanmak
DÜĞLEK Kavun
DÜĞÜ İnce bulgur
DÜĞÜR Tahıl tanesi
DÜĞÜRÇEK Granül
DÜLEK Saksı
DÜLEMEK Polenleşmek
DÜLENMEK Bitki oluşmak
DÜNEGÜN Evvelki gün
DÜNEN Üç yaşındaki at
DÜNENMEK Gün bitmek
DÜNETMEK Günü bitirmek
DÜNÜK Nazik
DÜNÜKMEK Nezaket göstermek
DÜNÜŞKE Şeker pancarı
DÜREK 1. Top (kumaş vs.) 2. Rulo
DÜREMEÇ Sandviç
DÜRGE Paket
DÜRGEÇ Paketleme aleti
DÜRGEK 1. Rulo 2. Bohça
DÜRGEKLEMEK Bohçalamak
DÜRGELEMEK Paketlemek
DÜRGÜ 1. Kefen 2. Sargı
DÜRGÜÇ 1. Dürüm 2. Makara
DÜRME Rulo
DÜRMELEMEK Rulo yapmak
DÜRMENE Sandviç
DÜRTKEMEK İtelemek
DÜRTKENMEK İtelenmek
DÜRTKÜN Dişi domuz
DÜRÜNÇ Çeyiz
DÜRÜNTÜ Rulo gibi kıvrılmış şey
DÜŞELGE 1. Pay 2. Hisse
DÜŞELGEMEK Pay düşmek
DÜŞELGENMEK Pay almak
DÜŞEMEK Rüya görmek
DÜŞERGE 1. Pay 2. Miras payı
DÜŞERGEMEK Pay almak
DÜŞEY 1. Vertikal 2. Şakuli
DÜŞGEL Rastlantı
DÜŞGELE ! Rastgele!
DÜŞGELMEK Rast gelmek
DÜŞGÜR Hayalet
DÜŞGÜRMEK Hayal etmek
DÜŞLEĞEN Hayali
DÜŞLEK Hayalperest
DÜŞLENCE Fantazi
DÜŞLENCESEL Fantastik
DÜŞLENTİ Muhayyile
DÜŞÖYKÜ Masal
DÜŞSEME Hayal
DÜŞSEMEK Hayal kurmak
DÜŞÜLGE Hayal
DÜŞÜLGEMEK Hayal etmek
DÜŞÜLKE Ütopya
DÜŞÜMDEŞ Mutabık
DÜŞÜMDEŞLİK Tetabuk
DÜŞÜMDEŞMEK Tetabuk etmek
DÜŞÜNÇ 1. Mülahaza 2. Tefekkür
DÜŞÜNDEME Felsefe
DÜŞÜNDEMEK Felsefe yapmak
DÜŞÜNDEŞ Hemfikir
DÜŞÜNDEŞME Tevarüt
DÜŞÜNDEŞMEK Hemfikir olmak
DÜŞÜNDEV Felsefe
DÜŞÜNDÜZ Filozof
DÜŞÜNGE Efkar
DÜŞÜNGEN Efkarlı
DÜŞÜNGÜ Tefekkür
DÜŞÜNMEN Mütefekkir
DÜŞÜNSEME Mülahaza
DÜŞÜNSEMEK Mülahaza etmek
DÜŞÜNÜK 1. Not 2. Havsala
DÜŞÜNÜKLEMEK Not düşmek
DÜŞÜRGE İskonto
DÜŞÜRGEMEK iskonto yapmak
DÜŞÜT Türbe
DÜYENEK Nasır (deri sertleşmesi)
DÜYNE Hacc
DÜYNEMEK Haccetmek
DÜYÜ 1. Pirinç (bitki ve tane)
DÜYÜÇÜ Çeltik ekicisi
DÜZE Ayar
DÜZEÇ Tesviye aleti
DÜZEÇLEME Tesviye
DÜZEÇLEMEK Tesviye etmek
DÜZELEMEK Ayarlamak
DÜZELENMEK Ayarlanmak
DÜZELİ Ayarlı
DÜZELTMEN Musahhih
DÜZEM Doz
DÜZEME Dozaj
DÜZEMEK Regüle etmek
DÜZENEK Mekanizma
DÜZENGEÇ Regülatör
DÜZENLEŞMEK Nizamileşmek
DÜZENMEK Nizama girmek
DÜZER Dozer
DÜZESİZ Ayarsız
DÜZET Islah
DÜZETMEK Islah etmek
DÜZEY Seviye
DÜZGE Makyaj
DÜZGEÇ Makyaj malzemesi
DÜZGEN Nizami
DÜZGENLİK Nizamiye
DÜZGÜ 1. Tertip 2. Çeyiz 3. Norm
DÜZGÜLÜ Tertipli
DÜZGÜSÜZ Tertipsiz
DÜZLEÇ Greyder
DÜZLEM Satıh
DÜZLEN ! "Hazırol!"
DÜZLENÇ Tesviye
DÜZLEV Ova
EBE Doğum hemşiresi
EBERMEK Elinde getirmek
EBEŞMEK Sırtında taşımak
EBZE Svan (Dağ Gürcüsü)
EBZEÇE Svanca (Dağ Gürcücesi)
ECE Abla
ECEGEY Kraliçe
ECENE Cüce
ECETEN 1. Hükümran 2. Egemen
ECETENGE Hükümranlık, egemenlik
ECETEY Küçük kız kardeş
ECİMEK Merhamet etmek
ECİMEN Merhametli
ECİNER 1. Elem 2. Keder
ECİNMEK Rahmet etmek
EÇEGE Abi (büyük erkek kardeş)
EÇEGEY Lor yemeği
EÇEK Taban (ayağın altı)
EÇİK Hece
EÇİKLEMEK Hecelemek
EÇİMEK Fermente olmak
EÇİNE 1. Doğru sözlü 2. Emin
EÇİNMEK Mayalanmak
EÇİTKEN Maya
EÇİTME Mayalama
EÇİTMEK Mayalamak
EÇKİ Oğlak burcu (astroloji)
ED Madde
EDE Dede (büyükbaba)
EDEGEY Kral
EDEKE Lala (erkek dadı)
EDER 1. Fiyat 2. Misk faresi
EDERGE 1. Fiyat 2. Paha
EDERGEN Pahalı
EDERLEK Tarife
EDERLEMEK Fiyat belirlemek
EDERLENMEK Pahalanmak
EDERMEK Pahalanmak
EDEŞ 1. Büyükbaba 2. Dede
EDGÜ Kıymet
EDGÜLÜ Kıymetli
EDGÜLÜK Kıymet
EDİĞE Muallim
EDİK 1. Ayakkabı 2. Papuç
EDİKÇİ Ayakkabıcı / Papuççu
EDİKMEK Muvaffak olmak
EDİL 1. Melodi 2. Hayır (iyilik)
EDİLEMEK Müzik yapmak
EDİLGE İfa konusu olan şey
EDİLGEMEK İfa etmek
EDİLGEN Pasif
EDİLGENMEK ifa olmak
EDİLMEK Gerçekleştirilmek
EDİM İfa (yerine getirme)
EDİNÇ Müktesebat
EDİR Gün (24 saat)
EDİRGE 1. Harman 2. Hasat
EDİRGEN Harman / hasat yeri
EDİRMEK Harman / hasat etmek
EDİZ 1. Sarp 2. Pahalı
EDSİZ Maddi olmayan
EFE Zeybek(Yunanca)
EFECEN Yaramaz çocuk
EGE 1. Efendi 2. Sahip 3. Özne
EGEÇE Hanımağa
EGEMEN Hükümran 12081
EGEMENLİK Hakimiyet
EGEV Törpü
EGEVLEMEK Törpülemek
EGEVLENMEK Törpülenmek
EĞBER Yamuk (geometri)
EĞBERMEK Yamulmak
EĞÇİM Rampa
EĞÇİMEK Meyillenmek
EĞÇİTMEK Meyil vermek
EĞDİ Çapa
EĞEGÖZ Kiklop (tepegöz)
EĞEK Çene
EĞELDEK Narin
EĞELDEMEK Narinleşmek
EĞELEMEK Başlamak (oyun)
EĞELETMEK Başlatmak (oyun)
EĞENİK Mahçubiyet
EĞENMEK Mahçup olmak
EĞERÇEK Semer / palan cebi
EĞERKEY 1. Semer 2. Palan
EĞERME Süzme yoğurt
EĞERMEK Torba bükmek
EĞEŞ 1. Melodi 2. Nağme
EĞEŞİK 1. Sataşma 2. Müzik
EĞEŞKEN Sataşkan
EĞEŞMEK Müzik yapmak 12091
EĞET 1. Sağdıç 2. Uşak (hizmetçi)
EĞEZ Müzik
EĞEZCİ Müzisyen
EĞEZMEK Musiki icra etmek
EĞİLÇEK Elastik
EĞİLÇEMEK Elastikleşmek
EĞİN 1. Sırt 2. Vücut
EĞİNÇ Rüku
EĞİNDEMEK Sırt dayamak
EĞİNDEŞ Dost
EĞİNDEŞMEK Sırt sırta dayaşmak
EĞİNMEK Rükuya varmak
EĞİNSEME Temayül
EĞİNSEMEK Temayül etmek
EĞİR 1. İlaç 2. Kür
EĞİRÇEK Kirmen, iğ
EĞİRGEÇ Kirmen, iğ
EĞİRMEN Kirmen, iğ
EĞİRSEK İlaca ihtiyacı olan
EĞİRSEMEK ilaca ihtiyaç duymak
EĞİT Sürme (göz boyası)
EĞİZ Şive
EĞİZMEK Şiveli konuşmak
EĞLEÇ Park yeri (araç)
EĞLEK Park alanı
EĞLEMEK Park etmek
EĞLENEÇ Parti (eğlence)
EĞLENEK Park (eğlence alanı)
EĞME 1. Torba 2. Poşet
EĞMEÇ Kavis
EĞNEZ Narin
EĞNEZMEK Narinleşmek
EĞNİK İçyağı yemeği
EĞREK Motel
EĞREM Viraj
EĞREMEK Viraj dönmek
EĞREN Kızılcık (ağaç, meyve)
EĞRİÇ Çarpık
EĞRİLÇE Raşitizm (kemik eğriliği)
EĞRİLÇEK Kavisli
EĞRİLÇEMEK Kavislenmek
EĞRİM 1. Pınar 2. Göze
EĞRİNDİ Reverans
EĞRİNMEK Reverans yapmak
EĞSİMEK Temayül etmek
EĞSİNMEK Temayül göstermek
EĞSİTMEK Temayül etmek
EKE Abi (büyük erkek kardeş)
EKELE Palamut ağacı
EKELMEK Yanında getirmek
EKEME Müzik aleti
EKEMEK Müzik aleti çalmak
EKENEK Tarla (ekilebilir alan)
EKER Mibzer (ekim makinesi)
EKEREK Ev önündeki bahçe
EKERGE Mibzer (ekim makinesi)
EKETEY Küçük birader
EKEV Çift (iki) öküz
EKİLEM Tereddüt
EKİLEMEK Kararsızlık göstermek
EKİLENMEK Tereddüt etmek
EKİLEV Kararsızlık
EKİNÇ 1. Kültür 2. Hars
EKİNMEK Kendiliğinden yetişmek
EKİNTİ Kendigelen bitki
EKİR Bitki kökü
EKİRMEK Köklü bitki ekmek
EKİRTMEK Köklü bitki ekmek
EKİT insaf
EKİTMEK insaf etmek
EKİZ 1. Kusur 2. Çift
EKİZMEK Kusur işlemek
EKLENÇ Aksesuar
EKLEŞ Rotasizm ("R" sesi sorunu)
EKLEŞMEK "R" sesi çıkaramamak
EKMEG Nan
EKMEK Ziraat yapmak
EKMEN 1. Ziraatçi 2. Çiftçi
EKSEN 1. Mihver 2. Ekvator
EKSER 1. Rod çubuğu 2. Kağnı oku
EKSİNÇ Maluliyet
EKSİNÇEK 1. Negatif 2. Elektron
EKŞİĞEN Limon
EKŞİMEK Kusuru olmak
EKŞİMEN Kuzukulağı bitkisi
EKŞİMİK Frenk üzümü
EKŞİNÇ Asiditasyon
EKŞİNMEK Kusur etmek
EKŞİRGE Turşu
EKŞİRGEMEK Turşu mayalanmak
EKŞİRGETMEK Turşu mayalamak
EKŞİT 1 . Asit 2. Hamız
EKŞİTMEK Noksanlaştırmak
EKTİ 1 . Parazit 2. Mezbahane
EKÜ Mafsal
EKÜN Çift (ikili)
ELBEĞEN 1. Bol 2. Bereketli
ELBEK 1 . Kafi 2. Ziyade
ELBEKLEMEK Arz etmek (iktisat)
ELBER Bilmece
ELBERMEK Bilmece sormak
ELBİR 1 . Arabulucu 2. Müşterek
ELBİRLİĞİ 1 . İttifak 2. İştirak
ELBİRMEK İttifak / iştirak etmek
ELBİZ Şeytan
ELCEMEK Mukavemet etmek
ELCİME Gurbet
ELCİMEK Gurbete gitmek
ELCİR 1 . Hasretli 2. Bunak
ELCİREMEK Sıla hasreti çekmek
ELCİRME Bunama
ELCİRMEK Bunamak
ELÇEĞEN Merkep (eşek)
ELÇEK 1 . Orak 2. Munis
ELÇEKME Feragat
ELÇEKMEK Feragat etmek
ELÇİK Eşek arısı
ELÇİLEME Görücü usülü
ELÇİLEMEK Görücü gitmek
ELÇİM 1. Avuç dolusu 2. Tutam
ELÇİN 1. Demet 2. Bağ
ELDEK 1. Basiretli 2. Eldiven
ELDEM 1. Basiret 2. Canayakmlık
ELDEMEK Elde etmek
ELDENMEK Elinden tutmak
ELDER Refakatçi
ELDERMEK Refakat etmek
ELDESE Foton (Mançuca)
ELDEŞ Muvaza
ELDEŞMEK Muvaza etmek
ELDEŞMEN Muvazacı
ELDEV 1. Çeşit 2. Nevi
ELDİZ Vatansever
ELEĞE Akraba
ELEKEY Neredeyse
ELEKLEMEK istihza etmek
ELEKTEMEK istihza etmek
ELEMEN Kalbur
ELEMGE iplik çıkrığı
ELEN Hobi
ELENEK Delegasyon
ELENGE Kalbur üstü (kalan)
ELENGEÇ Eleme makinası
ELENGEMEK Kalbur üstü kalmak
ELENLEMEK Hobi ile uğraşmak
ELENTİ Kalbur üstü kalanlar
ELERGE Eleme makinesi
ELERİM Vesile
ELERMEK Vesile olmak
ELEŞ El ele tutuşma
ELEŞMEK El ele tutuşmak
ELEŞMEN El ele tutuşan
ELEŞTİRİ Tenkit
ELEŞTİRMEN Münekkit
ELEV Delegasyon
ELEVÜR Kalbur
ELEY 1. Vatan 2. Memleket
ELEZ 1. Hayalet 2. Silüet
ELEZER İşkenceci
ELEZMEK Eziyet etmek
ELGE 1. Model 2. Kalıp
ELGEMEK Ekin ekmek
ELGENÇEK Falaka
ELGEŞMEK Birlikte ekin ekmek
ELGEY Vatansever
ELGEZEK 1. işgüzar 2. Kalbur
ELGEZMEK işgüzarlık etmek
ELGİ Gariplik
ELGİN Garip
ELGÜÇ Kanca
ELGÜÇEKE Parmak oyunu (iple)
ELGÜMEK Kancaya takmak
ELİ Uzunluk ölçüsü (15 cm) 12111
ELİF Arap alfabesinin ilk harfi
ELİGEÇE Hala (henüz)
ELİK 1. Gazel (hayvan) 2. Taklit
ELİKLEMEK Taklit etmek
ELİKTEMEK Özenmek
ELİKTEV Özenti (taklit)
ELİKTEVCİ Özentici (taklitçi)
ELİNCEK Salıncak
ELİNDİRME Manüplasyon
ELİNDİRMEK Manüple etmek
ELİNMEK Manüplasyon yapmak
ELİR 1. Uykusuz 2. Katır
ELİRME Uykusuzluk hastalığı
ELİRMEK Uykusuzluğa tutulmak
ELİŞ 1. Usta 2. Mahir
ELİŞMEK Maharet göstermek
ELİTMEK Hizmet vermek
ELİYE Yıldırım tanrısı 12121
ELİZ Bekaret tanrıçası (mitoloji)
ELKİMEK Yıldırım düşmek
ELKİN Yıldırım
ELKİNMEK Yıldırım çarpılmak
ELKİŞ Elleri bağlı
ELKİŞEN Kelepçe
ELLEZ İlyas (özel ad) 12131
ELLİK Kamu (devlet ve toplum)
ELLİKLEŞTİRME Kamulaştırma
ELLİKLEŞTİRMEK Kamulaştırmak
ELME Ihlamur ağacı
ELMEK Hizmet etmek
ELMEŞ Takas
ELMEŞİK Takas edilmiş
ELMEŞMEK Takas etmek
ELÖVER Takdire şayan
ELÖVMEK Tahsin etmek
ELSEK Kibar
ELSEL Sosyal
ELSELLEŞME Sosyalleşme
ELSELLEŞMEK Sosyalleşmek
ELSELLEŞTİRMEK Sosyalleştirmek
ELSEMEK Kibarlık etmek
ELSENÇ Kibarlık
ELSENMEK Kibar davranmak
ELTER Refakatçi
ELTİR Kuzu derisi
ELTME Refakat
ELTMEK Refakat etmek
ELVEREN Destekçi
ELVERMEK Destek olmak
EM 1. İlaç
EMBEL Nodul
EMÇEK Meme
EMÇEKTEŞ Süt kardeş
EMÇELGE İlaç tedavisi
EMÇELMEK Tedavi olmak
EMÇELTMEK Tedavi etmek
EMÇELTMEN 1. Hekim 2. Tabip
EMÇEMEN Halk hekimi
EMÇİ Eczacı
EMDEMEK İlaç vermek
EMDEN Bakire
EMDENMEK İlaç almak
EMDEV İlaç tedavisi
EME Hala (babanın kız kardeşi)
EMECEN Emici yılan
EMEÇ Vantuz
EMEGÇİN 1. Dişi 2. Kadın
EMEGEL Çocuk emzirme
EMEGELÇİ Süt annesi 12151
EMEGEN Dev anası (mitoloji) 12161
EMEGET 1. Put 2. Fetiş
EMEGEY Nine (büyükanne) 12171
EMEGTEY 1. Dişi 2. Kadın
EMEĞE 1. Kadın 2. Dişi
EMEHSİT Nine (büyükanne)
EMEKTEŞ iş arkadaşı
EMEL 1. ilaç tedavisi 2. Kür
EMELCİ Eczacı
EMELDEŞ Refika (karı, eş)
EMELEZMEK Kadın bulmak
EMELZEK Halk hekimi (kocakarı)
EMELZEMEK İlaçla tedavi etmek
EMEN l.Meşe ağacı 2. Can
EMENDİRMEK Zahmet vermek
EMENMEK Zahmet çekmek
EMER Rahat
EMEREK Mobilya
EMERMEK Rahatlamak
EMERTMEK Rahatlatmak 12181
EMET 1. Sınır 2. Hudut
EMEZ "Değil"
EMEZİ Kadınsı
EMEZİLEMEK Kadınsı davranmak
EMGEÇ 1. Zahmetli 2. Vantuz
EMGEK Zahmet
EMGEKLİ Zahmetli
EMGEKSİZ Zahmetsiz
EMGEMEK Zahmet çekmek
EMGENMEK Izdırap çekmek
EMGETMEK Zahmet vermek
EMİK Meme
EMİKDEŞ Süt kardeş
EMİL Feminal
EMİTMEK ilaçla tedavi etmek
EMİZMEK ilaçla tedavi olmak
EMKE Lezzetli
EMKEK 1. Dişi 2. Kadın
EMKEMEK Tadına bakmak
EMKESEMEK Kadın istemek
EMLEÇ 1. Enjektör 2. Şırınga
EMLEK 1.Şifalı bölge 2. Müşfik 12191
EMLEMEK İlaç vermek
EMLENMEK Bir kadınla evlenmek
EMLEŞ Aşı (tıbbi)
EMLEŞMEK Aşılanmak
EMLETMEK İlaçlatmak
EMLÜ Evli erkek (karısı olan kişi)
EMNEK Tedavi
EMNEKÇİ Hekim
EMNELGE Eczacılık
EMNELGER Eczacı
EMNELMEK İlaçla tedavi olmak
EMNEMEK İlaçla tedavi etmek
EMNER Aşı (tıbbi)
EMNERMEK Aşılanmak (tıbbi)
EMNETMEK İlaçla edavi ettirmek
EMRE Aşık (halk şairi)
EMREMEK Aşık (halk şairi) olmak
EMRENMEK Aşıklık almak (rüya)
EMSEK Kadın avcısı
EMSEL Karısını seven erkek
EMSELEK Zenne (kadınsı erkek)
EMSELİK Travesti, transeksüel
EMSEMEK Kadın istemek
EMSENEK Jigolo
EMSİNMEK Kadınsı davranmak
EMSİZ İlaçsız
EMTER Merkez
EMTERMEK Temerküz etmek
EMTÜ Evli erkek (karısı olan kişi)
EMZE Dul kadın
EMZEK Biberon
EMZEMEK Tadına bakmak
EMZİK Oyuncak meme
EMZİNÇEK Pipet
EMZİNMEK Pipetle çekmek
EN 1. Kesik işareti 2. Damga
ENÇ Rahat
ENÇEK Yavru (köpek, kedi)
ENÇİ Miras
ENÇİLEMEK Miras bölüşmek
ENÇİLENMEK Mirasa konmak
ENÇMEK Rahatlamak
ENDEK 1. Yemin 2. Mühür
ENDEMEK Yemin etmek
ENDER Boca
ENDERMEK Boca etmek
ENDEŞ Aynı damgaya sahip olan
ENDEŞMEK Aynı damgayı taşımak
ENDİK 1. Eda 2. Tavır
ENDİKMEK Eda / tavır takınmak
ENDÜŞMEK Minimize olmak
ENE Nine (büyükanne)
ENECEK Alt basamak (merdiven)
ENEÇ 1. Meyil 2. Ekstrem
ENEGEY Nine (büyükanne)
ENEHSİT Nine (büyükanne)
ENEK 1. Hadım (iğdiş) 2. Testis
ENEKE 1. Mürebbiye 2. iri bilye
ENEKLEŞ Münakaşa
ENEKLEŞMEK Münakaşa etmek
ENEMEK Keserek işaretlemek
ENENMEK Kesilerek işaretlenmek
ENER Akord (çalgı)
ENERMEK Akord etmek 12201
ENEŞ 1. Büyükanne 2. Nine
ENETKEK Hintli
ENETMEK Hadım (iğdiş) etmek
ENEZ 1. Hadım 2. Ağzı kesik testi
ENGEK Çene kemiği
ENGEME Badal (tümsek)
ENGER 1. Maraz 2. Dert
ENGEZ Cihaz
ENGEZER Dev
ENGİLMEK Temayül etmek
ENGİM 1. Parça 2. Kısım
ENGİME Hikaye
ENGİMEK Kısımlanmak
ENGİRMEK Takip etmek
ENGİTMEK Kısımlamak
ENGİZ Tescil
ENGİZLEMEK Tescil etmek
ENİR Pelikan kuşu
ENİŞ 1. Marjinal 2. Rahatlık
ENİT Sürpriz
ENİTMEK Sürpriz yapmak
ENKİŞ Tecrübeli
ENLEM Paralel (latitude)
ENMEK 1. Şaşırmak 2. Solmak
ENNE Hala (babanın kız kardeşi)
ENÖNE Enberi noktası (gökbilim)
ENÖNELEMEK En öne almak
ENÖTE En uzak nokta (gökbilim)
ENÖTELEMEK En arkaya almak
ENREK Kükreyen
ENREMEK Kükremek
ENSER Mıh (büyük çivi)
ENYÜKMEK Maksimize olmak
ENZE Kambur
EPENEK Pul (rondela)
EPEYLENME Hava atma
EPEYLENMEK Hava atmak
EPİNÇ 1. Kültür 2. Hars
EPİT Sanat
EPİTKEN Sanatçı
EPİTMEK Sanat eseri yapmak
EPİTMEN Sanatçı
EPKİN Sanat yeteneği olan
EPLEMEK Sebep olmak
EPLENMEK Sebebiyet vermek
EPMEK Ekmek (tahıl saçmak)
ERBEĞEN Pervane böceği
ERBEKEY Kelebek
ERBÖRÜ Kurtadam
ERBÜKE Yılan adam
ERÇE Mertçe
ERÇİM Enerji
ERÇİN idari bölge (köy, şehir vs.)
ERÇİNMEK İdare etmek
ERDE Kemal
ERDEÇİ Kamil
ERDEM Fazilet
ERDEMEK Mert davranmak
ERDEN Bakir
ERDENE Cevher
ERDENMEK Namusunu korumak
ERDEŞ Kuma (aynı erkekle evli)
ERDEŞMEK Kuma olmak
ERDİBEY Olgun erkek
ERDİBİKE Olgun kadın
ERECE 1. Prensip 2. Mevzuat
EREGEN Dede (büyükbaba)
EREHSİT Dede(büyükbaba)
EREK 1. Gaye 2. İki hörgüçlü deve
EREKÇİN Erkek
EREKE 1. Etil alkol 2. Genç erkek
EREKEY Başparmak
EREKMEN Dulavrat otu
EREKTEY Erkek
EREL 1. Hasret 2. Vefa
ERELEMEK Hasret / vefa duymak
ERELENMEK Hasret çekmek
ERELEZMEK Koca bulmak
EREM 1. Müjde 2. Pelin otu
EREMÇEK Lor peyniri
EREMİK Kısır (çocuğu olmayan)
EREMLEMEK Rıza göstermek
EREN 1. Evliya 2. Derviş
ERENBEY İhtiyar erkek
ERENBİKE İhtiyar kadın
ERENDİZ Jüpiter gezegeni
ERENER Vaat
ERENERMEK Vaat etmek
EREŞMEK Keramet etmek
EREŞMEN Zehirsiz örümcek
ERETME Sünnet (tıbbi)
ERETMEK Sünnet etmek (tıbbi)
EREVİL Grev
EREY Piyon
EREZ 1. Mert 2. Delice otu
EREZİ Erkeksi
EREZİLEMEK Erkeksi davranmak
ERGE Maden yatağı
ERGEMEK Birikmek
ERGENE Maden ocağı
ERGENEK Sandık
ERGENEKEN Maden ocağı tüneli
ERGİL 1. Nimetli 2. Kamil
ERGİLEMEK Nimet vermek
ERGİLENMEK Rekor kırmak
ERGİRMEK Erimeye başlamak
ERGİT Eritme / carper peynir
ERGİZMEK Erimek (maden)
ERGÜ 1. Rica 2. Nimet
ERGÜÇE 1. Dilekçe 2. Armağan
ERGÜL Rica
ERGÜMEK Rica etmek
ERGÜN Ricacı
ERGÜVEN Devir (çağ)
ERİKEN Kamil
ERİKMEK 1. Bıkmak 2. Usanmak
ERİLMEK Biçim değiştirmek
ERİN 1. Dudak 2. Reşit 3. Nehir
ERİNÇ Huzur (içsel)
ERİNÇEK Üşengeç
ERİŞ 1. Gayret 2. Muvaffakiyet
ERİŞEK 1. ideal (ülkü) 2. Gaye
ERİŞMEN Muvaffak
ERİYİK Mahlul
ERK iktidar
ERKE Otorite
ERKECEY Parmak kız (masal) l221]
ERKEÇ Genç teke
ERKELEMEK Destek olmak
ERKELENMEK Destek bulmak
ERKELİ Otoriter
ERKEM Naz
ERKENEK Parmak çocuk 12221
ERKESEMEK Erkek istemek
ERKETEY Otokrasi
ERKEY Naz
ERKEYİN Nazlı
ERKİ 1. Turfanda 2. Olgun
ERKİL Cumartesi günü
ERKİLEMEK Serbest davranmak
ERKİLENMEK Serbest bırakılmak
ERKİN 1. Hür 2. Serbest
ERKİNDİK 1. Hürriyet 2. Serbesti
ERKLİ 1. Muktedir 2. Otoriter
ERKLİĞ(ERKLİ) Dikkatsiz
ERKLİK 1. İktidar 2. Otorite
ERKMEN Diktatör
ERKSİNME Hakimiyet
ERKSİNMEK Hakimiyet sağlamak
ERKSİZ Kudretsiz
ERKTİ Muhtar (özerk)
ERLEG Yeraltı tanrısı (mitoloji) 12231
ERLEN Hamster
ERLENMEK Kocaya varmak
ERLÜ Evli kadın (erkeği olan kişi)
ERMEN 1. Pelin otu 2. Kutsal 12241
ERMİŞ 1. Evliya 2. Derviş
ERNEK Başparmak
ERPELMEK Törpülenmek
ERSE Yarı olgun
ERSEK Nemfoman
ERSEL Kocasını seven kadın
ERSELEK Erkeksi kadın
ERSELEN 5 renkli aslan (mit) 12251
ERSELİK Hermafrodit
ERSEMEK Erkek istemek (cinsel)
ERSENEK Fahişe
ERSİN Amin (dilek sözcüğü)
ERSİNMEK Erkek gibi davranmak
ERŞEK Kafası pars biçimli ayı (mit)
ERŞİ Çirkin
ERŞİLENMEK Çirkinleşmek
ERTE Sabah
ERTEGEN Sabahleyin
ERTEĞİ Masal
ERTEKİ Yarın
ERTELE Şimdiye dek (Mançuca)
ERTELİK Kahvaltı (sabah yemeği)
ERTELMEK Sabah olmak
ERTEN imsak
ERTENÇEK Sabahleyin
ERTENE 1. Sahur 2. Cevher
ERTİK 1. Geçen 2. Meslek
ERTİKLİ Fani
ERTİM Kamil
ERTİR Sabah
ERTİRLİK Kahvaltı
ERTMEK Zaman geçmek
ERTÜ Evli kadın (erkeği olan kişi)
ERZE Dul erkek
ERZEMEK Amaç edinmek
ERZENE Zirve
ERZİ 1. Vasi 2. Evliya
ERZİN 1. istiklal 2. Ateş küreği
ES 1. Dimağ 2. Zihin 3. Not
ESE 1. İsa (özel ad) 2. Saadet
ESEGE Baba
ESEĞEN Rüzgarlı yer
ESELİK 1. Saadet 2. Selamet
ESEM Hatıra
ESEME 1. Nüfus cüzdanı 2. Künye
ESEMEK Hatırlamak
ESEN 1. Selam 2. Selamet
ESENDEME Selamet
ESENDEMEK Selamete ermek
ESENDEŞMEK Selametleşmek
ESENDİK Selim
ESENGÜ 1. Sıhhat 2. Selamet
ESENGÜLEMEK Sıhhat dilemek
ESENGÜLENMEK Sıhhat bulmak
ESENGÜLEŞMEK Sıhhat dileşmek
ESENLEME Selamlama
ESENLEMEK Selamlamak
ESENLEŞMEK Selamlaşmak
ESENMEN Salim
ESER 1. His 2. Saadetli 3. Rüzgar
ESERGE Manik nöbet (hastalık)
ESERGEN Manik
ESERMEK Hissetmek
ESETMEK Hatırlatmak
ESGİN Rüzgarlı yer
ESİÇ Tencere
ESİN İlham
ESİNÇ Cereyan (hava akımı)
ESİNLEMEK ilham vermek
ESİNLENMEK İlham almak
ESİRGEMEK Himaye etmek
ESİRGEN Hami (himayeci)
ESİRGENÇ Himaye
ESİRGENMEK Himaye edilmek
ESİRGEŞ Vesayet
ESİRGEŞMEK Vesayet etmek
ESİRGİN Ani kar fırtınası
ESİRİK Ani duygusal tepki
ESİRMEK Ani tepki vermek
ESİRMEN Ani tepki veren kişi
ESİRTMEK Ani tepki vermek
ESİTEÇ Telefon
ESİTMEK Telefon etmek
ESİZ 1. Eyvah 2. Fena
ESİZGEMEK Hayıflanmak
ESİZMEK Vah etmek
ESKERME Hatıra
ESKERMEK Hatırlamak
ESKERT Not (hatırlatma kağıdı)
ESKERTME İhtar
ESKERTMEK İhtar etmek
ESKİN Kalbur makinası
ESKİRGEMEK Külüstürleşmek
ESKİRGEN Külüstür
ESKİRMEK Yıpranmak
ESLEK 1. Farkında 2. Halim
ESLEMEK Farketmek
ESLENMEK Farkedilmek
ESLETMEK Farkettirmek
ESLEV Farketme
ESME Esinti
ESNEĞEN Elastiki
ESNEK Elastik
ESPEK Esinti
ESPEREK Muhabbet çiçeği
ESRE "I—İ" sesi veren işaret
ESREÇ Alkollü içki
ESRENMEK Aklı başından gitmek
ESRETMEK Aklını başından almak
ESRİK Sarhoş
ESRİMEK Sarhoş olmak
ESRİTKEN Sarhoşluk verici
ESRİTMEK Sarhoş etmek
ESTE Mantık
ESTELİK 1. Rasyonel 2. Yadigar
ESTELMEK Mantıklı olmak
ESTEMEK Mantık yürütmek
ESTENMEK Sesi duyulmak
ESTİ Rüzgar
Eşanlam ALTANDIZ (ALTANTIR) - ALTAN
Eşanlam BUĞDAY (BODAY, BUĞDA)
Eşanlam ÇABAK, UÇULU
Eşanlam ÇOLPANDIZ (ÇOLPANTIR) - ÇOLPAN
Eşanlam ERENDİZ (ERENTİR) - EREN
Eşanlam İKİZLER (İĞİZ, EGİZ, EKİZLER), İGİRELER
Eşanlam KESİL, TARTI, IYAHIN
Eşanlam KIZANDIZ/KIZILDIZ (KIZANTIR/KIZILTIR) - KIZAN/KIZIL
Eşanlam Kİ SALA (KIŞLA), SUVŞAYAN, PAKA, ARAĞAK
Eşanlam KÖNEK (KÜNEK), KOVA (KOĞA), DOLÇA, ÇELEK (ŞELEK), KÜRÜLGEN
Eşanlam KUYRUĞAN
Eşanlam KUZU (KOZI, GUZU), HOY
Eşanlam OKÇU, OKTAR, OHÇUT, BÖKEY
Eşanlam SEKENDİZ (SEKENTİR) - SEKEN
Eşanlam SERKE, KEÇİ, EÇKİ (ÖÇKE), ÇUBUKU
Eşanlam TİLEKDİZ (DİLEKTİR) - TİLEG
Eşanlam TONGA (TUNGA), HAHAY
Eşanlam UD (UT), ÖKÜZ (ÖGÜZ, ÜGİZ, OGUS)
Eşanlam USANDIZ (USANTIR) - USAN
Eşanlam YERDİZ (YERİNTİR) - YER
Eşanlam YETENDİZ (YEDENTİR) - YETEN
EŞBİÇMEK Aynı şekli vermek
EŞBİLMEK Aynı kabul etmek
EŞBÖRÜ Kurt kadın
EŞBÜKE Şahmaran
EŞÇEKİM Eşleşme (kura)
EŞÇEKMEK Eşleşmek (kura)
EŞDEĞER Muadil
EŞDEN Bakire
EŞDEYİŞ Ezber
EŞDEYİŞLE Ezberden
EŞELEK 1. Ahmak 2. Budala
EŞELEK Maden ocağı
EŞEY Cinsiyet
EŞEY Esinti
EŞEYSEL Cinsel
EŞGÜTMEK Koordine etmek
EŞİK 1. Kapı 2. Başkent
EŞİL Feminal
EŞİM 1. Saç örgüsü 2. Hamarat
EŞİNGEN Müsavi
EŞİNMEK Cereyan etmek
EŞİR 1. İri ağızlı 2. Timsah
EŞİTGEN Müsavi
EŞİV 1. Tempo 2. Ritim
EŞİVÇİ 1. Tempo tutan 2. Ritimci
EŞKEN 1. Kurdeşen 2. Ürtiker
EŞKESEMEK Kadın istemek
EŞKİN 1. Atik 2. Rüzgarlı
EŞLENÇ Eşleşme
EŞME 1. Su kuyusu 2. Saç örgüsü
EŞMEG Kadın ceketi
EŞMEK Ceket / yelek giymek
EŞNE Çayırlık alan
EŞTEL Rahat
EŞTELMEK Rahatlamak
EŞTEMEK Rahatlatmak
EŞTEN 1. Alışkın 2. Rahat
EŞTENMEK Alışmak
EŞTİ 1. Lahana 2. Maça (iskambil)
EŞTİK 1. Rahat 2. Konforlu
EŞTÜ Evli
ETÇEKER Kıyma makinası
ETEN Meyvelerin yenilen kısmı
ETENE Plasenta
ETENMEK Embriyo oluşmak
ETEŞ Horoz
ETEŞMEK Şişmanlamak
ETİK 1. Vücut 2. Tezyinat
ETİKMEK Etlenmek
ETİLMEK Nihayete ermek
ETİN Gök gürültüsü
ETİNEMEK Kükremek
ETİNGİ Fevkalade
ETİNMEK Gök gürlemek
ETİRMEK Nihayete erdirmek
ETİŞ Faaliyet
ETİŞMEK Faaliyette bulunmak
ETİZ 1. Vücut 2. Tarla
ETİZMEK Vücut bulmak
ETKENÇEK Salıncak
ETKESMEK Hayvan kesmek
ETKİMEK Tesir etmek
ETKİN 1. Aktif 2. Faal
ETKİR Tesirli
ETTE Amca
ETÜGEN Yer tanrıçası
ETYEMEZ Vejeteryan
EVCİM Hamaratlık
EVCİMEK Muktesit
EVÇEL Genelev
EVÇELME Fuhuş
EVÇELMEK Fahişelik etmek
EVÇEMEK Geneleve gitmek
EVÇENEK Garsoniyer
EVÇENMEK Metres tutmak
EVDE Ev kazası
EVDEL Ev kazası
EVDEMEK Ev kazası yapmak
EVDER Karı koca kavgası
EVDERMEK Kavga etmek (eşler)
EVDEŞ Ev arkadaşı
EVDEŞMEK Aynı evde kalmak
EVDİRMEK Acele ettirmek
EVELEK Labada
EVER 1. Boynuz 2. Parsel
EVERE Torunun çocuğu
EVERGE Nikah / evlilik cüzdanı
EVERİM Evlendirme
EVERLEK Tekboynuz (mitoloji)
EVERME Evlendirme
EVERMEK Evlendirmek
EVERNE Örümcek ağı
EVERTME Nikah
EVERTMEK Nikah kıymak
EVERTMEN Nikah memuru
EVETİLGEN Fatura
EVETİLMEK Fatura kesilmek
EVETMEK Fatura kesmek
EVEYİK Sarı buğday
EVEZ 1. Balmumu 2. Akçakavak
EVGER Tekerlek
EVGEZER Ev cini
EVGİ 1. Aciliyet 2. Telaş
EVGİL Aile
EVGİN 1. Aceleci 2. Telaşlı
EVİN Tane (tahıl)
EVİNÇ 1. Aciliyet 2. Huzur
EVİNLİK Tahıl ambarı
EVİNMEK Tanelenmek (tahıl)
EVİR 1. Çember 2. Halka
EVİRGE Çember / halka (el ele)
EVİRGEMEK Çember oluşturmak
EVİRGEN 1. Tedbirli 2. Mahir
EVİRGENMEK Çember oluşmak
EVİRİ 1. Devir 2. Taklip
EVİRMEK Taklip etmek
EVKENMEK Yuvarlanmak
EVKER Yuvarlak
EVKERMEK Yuvarlaklaşmak
EVLEK 1. Uyumlu 2. Parsel
EVLEMEK Uyumlaşmak
EVLENSEK Evlenmek isteyen
EVLEŞ Evin çok olduğu alan
EVLEŞMEK Binalaşmak
EVLİK 1. Kiler 2. Depo
EVMEK Acele etmek
EVNEK Pencere
EVRE Safha
EVREÇ Çevirme tahtası (sac)
EVREĞEN Ejderha
EVREK 1. Bukle 2. Cyan renk
EVREMEK Bükülmek
EVREN 1. Kainat 2. Kozmoz
EVRENSEL Universal
EVREŞMEK İhtilafa düşmek
EVRET ihtilaf
EVRETMEK ihtilaf etmek
EVRİK 1. Maklup 2. Sebatkar
EVRİLİM Metamorfoz
EVRİLMEK Dönüşmek
EVRİM 1. Tekamül 2. Evolüsyon
EVRİNMEK Dönüşüm geçirmek
EVRİŞ 1. Civar 2. Dönüşüm
EVRİŞİM Müşakele (dönüşme)
EVRİŞME Müşakele (dönüşme)
EVRİŞMEK Müşakele etmek
EVRİTMEK Dönüştürmek
EVSEK Evini özleyen
EVSEMEK Evini özlemek
EVSİN Siper
EVSİNMEK Sipere yatmak
EVŞEN Per yavşanı otu
EVÜR Sine (göğüs)
EVÜRLEMEK Göğsüne bastırmak
EVZEK Sulh yanlısı
EVZELMEK Terhis olmak (asker)
EVZEME 1. Sulh 2. Ateşkes
EVZEMEK Sulh /ateşkes yapmak
EVZETMEK Terhis etmek (asker)
EVZİN Siper
EVZİNMEK Sipere çekilmek
EYDER 1. Lider 2. Sözcü 12291
EYDİ Hitap
EYDİCİ Hatip
EYDİŞ Muhabbet
EYDİŞMEK Muhabbet etmek
EYDİVEREN İtirafçı
EYDİVERME İtiraf
EYDİVERMEK İtiraf etmek
EYE 1. Bileği taşı 2. Bileği aleti
EYEĞEZ 1. Nazik 2. Narin
EYELEMEK Bileylemek
EYELENMEK Bileylenmek
EYEMEK Kıskanmak
EYENMEK Kıskanmak
EYER At oturacağı
EYERE Kuyrukluyıldız (Mançuca)
EYEV Boyun heybesi
EYGE 1. iane 2. Dünya
EYGEN Koca (eş)
EYGİR Fuşya rengi
EYGİŞ Hayırlı insan
EYGÜ Hayır (iyilik)
EYGÜLÜ Hayırlı
EYİN 1. Böylece 2. Libas
EYİNÇ 1. Saadet 2. Hayır (iyilik)
EYİRDEK Simit (gevrek)
EYİŞ Köz tavası
EYİŞMEK Sataşmak (sözle)
EYİTÇİ 1. Hatip 2. Edip
EYİTMEN Öğretim görevlisi
EYLEÇ Park yeri (araç)
EYLEK Park alanı
EYLEM Fiil
EYLENÇ Amel (fiil)
EYLENE Daire
EYLENEK Fiiliyat
EYLENÜ Dönüştürme
EYLETİR Hayırlı, hayırşinas
EYLETMEK Hayır (iyilik) yapmak
EYLETMEZ Aman vermez
EYLEV Fiil (dilbilgisi)
EYLİK iane
EYMEN Hayırlı, hayırşinas
EYMENÇ İmtina
EYMENÇEK İmtina eden
EYMENMEK İmtina etmek
EYMÜR Hayırlı, hayırşinas
EYNEL İrtifak
EYNELMEK İrtifak hakkı kurmak
EYNEZ Nazik
EYNEZMEK Nazikleşmek
EYREK 1. Otel 2. Pansiyon
EYTELME Slogan
EYTELMEK Slogan atmak
EYTEM Deyim
EYTER Randevu
EYTERMEK Randevu almak
EYTİLİŞ Telafuz
EYTİLMEK Telafuz edilmek
EYTİŞ Sohbet
EYTİŞME Münazara
EYTİŞMEK Münazara yapmak
EZDİ Zalim
EZE 1. Dayı 2. Sahip
EZEGEY Hükümdar
EZEK Eziyet
EZEKLEMEK Eziyet etmek
EZELEMEK Eziyet etmek
EZEM Ezber
EZEMEK Ezberlemek
EZEN 1. Sahip 2. Malik
EZENGİREK Nakavt (spor)
EZENTEY 1. Kraliyet 2. Monarşi
EZERTERE Anason
EZEŞİK Müzik
EZEŞMEK Müzik çalmak 12301
EZETMEK Beste yapmak
EZEV Zulüm
EZGİ 1. Nağme 2. Melodi
EZGİN 1. Mazlum 2. Melodik
EZİLGEN Mazlum
EZİM Eziyet
EZİNÇ Eziyet
EZİNMEK Zulüm görmek
EZİR Kaya kartalı
EZİTMEK Zulüm yapmak
EZLEÇ Zalim
EZLEK 1. Despot 2. Tiran
EZLEMEK Sahip olmak
EZMEN Zalim
FALAN Salon (Mançuca)
FARS Pers (İranlı)
FELEMENK Duç (Hollandalı)
FIRLAĞAÇ Fırıldak (oyuncak)
FIRLANGAÇ Topaç
FIRLANMAK Dönmek
FIŞKIRTAÇ Fıskiye
FİN Suomi (FinlandiyalI)
FRENK Fransız
GABAMAK Muhasara etmek
GABAN Muhasara
GABAR Nasır (deri sertleşmesi)
GABARMAK Nasırlaşmak
GACA Kasis
GACAMAK Kasis yapmak
GACIMAK Kuruyup büzülmek
GAÇAĞAN Ateşböceği
GADALMAK Taciz edilmek
GADAMAK Birini sıkıştırmak
GADARMAK Taciz etmek
GADAŞMAK Birbirini sıkıştırmak
GADURA Kevgir
GAKAY Yunus balığı (Moğolca) 12311
GAL Ateş
GALAGUN Yaban kazı
GALAĞAN Devedikeni
GALAK Tezek yığını
GALAMA Ateş yakma
GALAMAK Ateş yakmak
GALANMAK Ateş yanmak
GALATMAK Ateş yaktırmak
GALAV Şehvet
GALCIMAK Ateş basmak
GALCIN 1. Ateşli 2. Şehvetli
GALCINMAK Şehvetlenmek
GALCIR Çiftleşmek isteyen
GALCIRMAK Çiftleşmek istemek
GALÇA Etsuyu çorbası
GALÇAMAK Haşlamak
GALÇANMAK Haşlanmak
GALÇAŞ Haşlama et yemeği
GALÇI İtfaiyeci
GALİN Başlık parası
GALTAR Demirci (ateş ustası)
GALTAŞ Sataşma
GALTAŞMAK Sataşmak
GALU Kaz ve ördek türü hayvan
GALUÇ 1. Gaz ocağı 2. Tüplü ocak
GALYANGIÇ Salıncak
GALYANMAK Salınmak
GANAMAK Hendek kazmak
GANAV Hendek
GANŞAK Sarhoş
GANŞAMAK Sarhoş olmak
GAPÇAMAK Mengenelemek
GAPÇANMAK Mengenelenmek
GAPÇAVAÇ Mengene
GARDAŞ Kardeş
GARGIMAK Küfür etmek
GARGIN Kafir
GARGINMAK Kafir olmak
GARGIŞ Küfür
GARGIŞMAK Küfür edişmek
GARILDAK Karından öten kuş
GARILDAMAK Vaklamak
GARILDANMAK Karırdan ötmek
GARILDAR Vantrolog
GARŞAK Tencere
GARŞAMAK Karışmak (yemeklik)
GARŞATMAK Karıştırmak (yemek)
GATALAK Kabız (dışkı katılaşması)
GATALGAN Koyun dışkısı
GATALMAK Kabız olmak (dışkı)
GATAMAK Katılaşmak
GATNAŞIK Beton
GATNAŞKAN Harç (beton)
GATNAŞMAK Katılaşmak (beton)
GAVRAK Alerji
GAVRAMAK Alerji olmak
GAVRATMAK Alerji yapmak
GAYAVUZ Balina
GEBE Hamile
GEBELMEK Karnı şişmek (hamile)
GEBEMEK Şişmek
GEBENMEK Hamile kalmak
GEBERMEK Karnı şişmek (ceset)
GEBETMEK Hamile bırakmak
GECEGEZER Uyurgezer
GECEGEZMEK Uyurgezerlik etmek
GECGERE Dört kulplu taşıyacak
GECİKSEMEK Biraz gecikmek
GEÇEĞEN 1. Muvakkat 2. Rayiç
GEÇEK 1. Köprü 2. Geçit
GEÇEK Keman (çalgı)
GEÇELET Tünel
GEÇELGE Kur (döviz)
GEÇENEK Yaya geçidi
GEÇER 1. Cari 2. Caiz
GEÇERE Çultar (eyer örtüsü)
GEÇEREK icazet
GEÇERGE Pasaport
GEÇERGEN 1. Cari 2. Rayiç
GEÇİK 1. Bayat 2. Eski
GEÇİKLİK 1. Bayatlık 2. Eskilik
GEÇİNGE Bütçe
GEÇİŞKEN Tedahül eden
GEÇKE Akşam
GEÇKEL Makbul
GEÇKELMEK Kabil olmak
GEÇKEMEK Akşam olmak
GEÇKİ Vize
GEDEK 1. Elbise eteği 2. Tünel
GEDEL Kulak memesi
GEDELEÇ Sadak (ok çantası)
GEDEMEÇ Antre
GEDER Eşek
GEDEY Perçin
GEDEYLEMEK Perçinlemek
GEDEYLENMEK Perçinlenmek
GEDİZ Gölet
GEĞİN Şiddetli
GEĞİNMEK Şiddet uygulamak
GEKEZ Uyumlu
GELDEÇ İstikbal
GELDEK İplik çilesi
GELDİ Ati (gelecek)
GELE Görücü usulü
GELEÇİ Görücü
GELEK Halef
GELEME Flörtle evlenme
GELEMEK Flörtle evlenmek
GELEMEN Flörtle evlenen kız
GELENCE Enişte
GELENEK Örf
GELENGİZ Sel
GELENİ Yer sincabı
GELESER Mahsuldar
GELEŞ Flört
GELEŞMEK Flört etmek
GELETE Küçük çuval
GELEYMEK Gelin gelmek
GELEZ 1. Birikinti 2. Sersem
GELEZİN Peynir altı suyu
GELGİN Suyu kabarmış ırmak
GELİÇ Zehirli ayrık otu
GELİÇLENMEK Zehirlenmek
GELİK 1. Patik 2. Gelmiş olan
GELİMSEK Muhacir
GELİMSEMEK Sonradan gelmek
GELİNÇEK Tekrar evlenen kadın
GELİNDEŞ Elti
GELİNMEK Gelip yerleşmek
GELİT Kurabiye
GELİZ Hicret
GELİZGEN Muhacir
GELİZMEK Hicret etmek
GELİZMEN Muhacir
GELMEÇ Bağ sarmaşığı
GELNE Misafirlik
GELNECİ Misafir öğrenci
GELNEMEK Misafir olmak
GELSEMEK Gelmek istemek
GELŞİK Sempati
GELŞİKLİ 1. Sempatik 2. Şirin
GELTE Halef olma
GELTECİ Halef
GEMEÇ Bahriyeli (deniz askeri)
GEMGE 1. Köy odası 2. Ortak oda
GENCE Taze
GENCER Kutlu gün (Kandil gibi)
GENDEK Enlem
GENELGE 1. Tamim 2. Sirküler
GENELGEMEK Tamim etmek
GENELMEK Umumileşmek
GENERK Demokrasi
GENERKÇİ Demokrat
GENEŞ Konferans
GENEŞİK Mütala
GENEŞMEK Mütala etmek
GENEŞMEN Müşavir
GENEŞTEY Kongre
GENEZ 1. Amme (kamu) 2. Kolay
GENGİZ Deniz börülcesi
GENGÜN Tatil günü
GENİTMEK Umumileştirmek
GENRİK 1. Mukoza 2. Mukus
GENZEK Genizden konuşan kişi
GENZEMEK Genizden konuşmak
GENZEV Genizden konuşma
GEPİRGEN Geveze
GEPİRMEK Gevezelik etmek
GER 1. Çadır 2. Ahit 3. ittifak
GERÇİ Çadır direği
GERÇİLEMEK Gıcırdamak (direk)
GERDEK Zifaf
GERDEME Tere (bitki)
GERDEMEK Süslenmek
GERE Parlaklık
GEREKE Şafak
GEREKSEK Muhtaç
GEREKSEMEK İhtiyaç duymak
GEREKSER ihtiyacı olan
GEREKSİNİM ihtiyaç
GEREL Volt (elektrik)
GERELME Voltaj (elektrik)
GERELTEÇ Gölge oyunu perdesi
GERELTİ Sinema perdesi
GEREN 1. Killi toprak 2. Cemaat
GEREŞ Yay kirişi
GEREY Tensör
GEREZ Odalık (cariye)
GERGEÇ Gergef kasnağı
GERGEZ Zabıta
GERİK Patlıcan
GERİM Hicap
GERİNÇ Stres
GERİŞ Dağ sırtı
GERİZ 1. Lağım 2. Kanalizasyon
GERLENME Evlenme (nikah)
GERLENMEK Çadır sahibi olmak
GERMEN Kasnak
GERNE Davul derisi
GERNEK Kasnak
GERNELMEK Kasnağa gerilmek
GERNEMEK Kasnağa germek
GERNETMEK Kasnağa germek
GERS Ergen kız
GERTME Yaban armudu
GERZE Han çadırı, otağ
GESEK Saç düğümü
GESER Cesur
GEŞME Vapur
GEVER Ark (su yolu)
GEVEŞ Raşitizm (kemik eğriliği)
GEYGİ Olta
GEZEGEN Seyyare, planet (gezegen olduğu anlaşılmıştır. Adları Yaldırık ve Yıldırak olarak ikili hale getirilebilir.)
GEZEK Devriye
GEZEKÇİ Devriyeci (polis, bekçi)
GEZEKLEMEK Devriye atmak
GEZEKLEŞMEK Devriye atışmak
GEZELENÇ Rastgele gezinti
GEZELGE Vize (geçiş belgesi)
GEZEM İki yaşındaki keçi
GEZEMEK Seyahat etmek
GEZENE Minör planet, asteroid
GEZENEK Avlu
GEZENTE Avare
GEZEREV Karavan
GEZEYEN Konsomatris
GEZGE Devriye polisi
GEZGİN 1. Seyyah 2. Turist
GEZİNÇ 1. Seyahat 2. Turizm
GEZİNEK Fuaye
GEZİYYE Macera (Arapça)
GEZLEMEK Nişan almak
GEZLER Nişancı
GEZMEN Turist
GICAĞAN 1. Tahriş 2. irritasyon
GICAMAK Tahriş / irrite etmek
GICANMAK Tahriş / irrite olmak
GILDIRAK Tekerlek çemberi
GIRILDAMAK Horuldamak
GIRNATA Klarnet (müzik aleti)
GIYGAĞAN Keman (müzik aleti)
GIYGAMAK Keman sesi çıkarmak
GIZGALA Mamaliga yemeği
GİC 1. Ahmak 2. Sersem
GİCEĞEN Alerjen
GİCEK Kabak kemane
GİCELME Baş dönmesi
GİCELMEK Başı dönmek
GİCELTME Delibaş hastalığı
GİCELTMEK Başını döndürmek
GİCENEK Alerji
GİCİŞ Kaşıntı
GİCİŞMEK Kaşınmak
GİCİTKEN Ballıbaba otu
GİDERGE Tazminat
GİDERGEMEK Tazmin etmek
GİDERGENMEK Tazmin olmak
GİDERİM Telafi
GİDİ Vefasız
GİDİK 1. Sınır 2. Limit
GİDİK Oğlak
GİDİMSEMEK Yola çıkmak
GİDİMSER Gitmek üzere olan
GİDİZ Hicret
GİDİZGEN Muhacir
GİDİZMEK Hicret etmek
GİL 1. Maça (iskambil) 2. Aile
GİLDİ 1. Lonca 2. Ahi teşkilatı
GİNELİK Hamam
GİRÇE Tecavüz
GİRÇEK Tecavüzkar
GİRÇELMEK Tecavüz edilmek
GİRÇEMEK Tecavüz etmek
GİRDE 1. Bahçe 2. Küre
GİRDEŞ Bahçe komşusu
GİRE Ciro (hasılat)
GİREÇE Kar (kazanç)
GİREĞMEN Hipermarket
GİRELGE 1. Hol 2. Giriş koridoru
GİRENEK Avlu
GİRENTE Sosyal insan
GİREV Depozito
GİRİ Uzunluk ölçüsü (5 cm)
GİRİK 1. Antre 2. Lahit
GİRİKSEMEK Girmek istemek
GİRİLÇEK Antre
GİRİN Cemaat (Mançuca)
GİRİNÇ Girizgah
GİRİŞMEN Müteşebbis
GİRİT Antre
GİRİZ Gişe
GİRKİ Sancı
GİRKİLENMEK Sancılanmak
GİRME Çalılık
GİŞİ 1. Erkek 2. Koca
GİTGİN Suyu çekilmiş ırmak
GİTSEMEK Gitmek istemek
GİYE Efsanevi kuş (mitoloji)
GİYERGE Giyinme kabini
GİYEV Moda (giyim)
GİYİN/ Kız isteme (talip olma)
GİYİNÇ Moda (giyim)
GİYİNGEMEK Denemek (elbise)
GİYİNGEN Şık (güzel giyinen)
GİZDEŞ Sırdaş
GİZDEŞMEK Sır saklaşmak
GİZEK Kemençe
GİZEMEK Gözden kaçırmak
GİZEN/ Esrar (gizem)
GİZENÇ Mistisisizm
GİZENÇLİ Mistik
GİZENMEK Esrarengiz davranmak
GİZER Ketum (sır vermez)
GİZERGE Şifre
GİZERGEÇ Şifre makinesi
GİZERLEMEK Şifrelemek
GİZERMEK Sır saklamak
GİZETMEK Esrarengizlik yapmak
GİZETMEN Esrarengiz
GİZEVLİ 1. Esrarengiz 2. Mistik
GİZEY Harem
GİZİK Gizli bölme
GİZİKMEK Hareme çekilmek
GİZİL Kırmızı altın
GİZLENBEÇ Saklambaç oyunu
GİZLENCEK Gizli yer
GİZLENÇ Mahremiyet
GİZMEK Saklamak
GİZMEN 1. Ajan 2. Casus
GOCUK Mont (Bulgarca)
GOCUNMAK Rahatsızlık duymak
GOCUR İstihza (alay)
GOCURGAMAK İstihza etmek
GOCURGANMAK İstihza edilmek
GOCURMAK istihza etmek
GOCUŞMAK İstihza edişmek
GOÇURGAK Müstehzi (alaycı)
GOL Nehir (Moğolca)
GOLMUN Uzun (Mançuca)
GOMUSKA Büyük karınca türü
GONA 1. Olgun (meyve) 2. Eylül
GONAMAK Olgunlaşmak (meyve)
GONAMIŞ Olgun (meyve)
GONDARGAN Kurgulanmış
GONDARMA Bilim kurgu
GONDARMAK Kurgulamak
GONGÇAN Komünist (Çince)
GONKA Atlı tramvay (Rusça)
GOR Maya
GORA 1. Ham 2. Temmuz ayı
GORAMAK Mayalamak
GORAMAZ Maya tutmaz
GORAMIŞ Mayalanmış
GORANMAK Mayalanmak
GORSAMAK Mayalamak
GORSANMAK Mayalanmak
GORULDAY İskete kuşu
GOŞA Mani (edebiyat)
GOŞAK Beyit (şiir)
GOŞAKLAMAK Beyit yazmak
GOŞAKLANMAK Beyit yazılmak
GOŞAMAK Mani yazmak
GOŞANMAK Mani okumak
GOŞANT Nakarat (şiir)
GOŞAR Kelepçe
GOŞARLAMAK Kelepçelemek
GOŞARLANMAK Kelepçelenmek
GOŞLAMAK Şiir okumak
GOŞLANMAK Şiir okunmak
GOŞLAŞMAK Şiir okuşmak
GOŞMAG Nakarat
GOŞMAK Şiir yazmak
GOŞUK Halk şiiri
GOŞUKÇU Halk şairi
GOŞULGA Vezin (şiir)
GOŞULGAN Vezinli (şiir)
GOŞULMAK Şiir yazılmak
GOŞUM Kafiye
GOŞUMÇA Kafiye hecesi
GOŞUN Güfte
GOŞUNÇA Güfte
GOŞUNÇU Güfteci
GOŞUNMAK Güfte yazmak
GOŞUR İlave
GOVŞAK Harap
GOVŞAMAK Harap olmak
GOYALAN Pıhtı
GOYALGA Pıhtılaşma oranı (tıp)
GOYALGAN Pıhtılaşmış
GOYALMAK Pıhtılaşmak
GOYALTMAK Pıhtılaştırmak
GOYDUK Bodur
GOYMA Ambar
GOZAL Halbur
GOZAMAK Elemek
GOZANMAK Elenmek
GOZAR Kalbur
GÖBEĞEN Marul
GÖBELEK Mantar
GÖCEK Tavşan yavrusu
GÖÇEBE 1. Bedevi 2. Nomad
GÖÇEK Göçmen kuş
GÖÇELGE Göç alanı
GÖÇEN Tavşan yavrusu
GÖÇENMEK Tehcir olmak
GÖÇER 1. Bedevi 2. Nomad
GÖÇERGE Bedevi obası
GÖÇERGEN Yarı bedevi
GÖÇERMEN Muhacir
GÖÇKÜ Heyelan (toprak kayması)
GÖÇMEL Muhacir
GÖÇMEN Muhacir
GÖÇPENDİ Bedevi
GÖÇÜN Geçici konaklama
GÖÇÜNCÜ Misafir
GÖÇÜNMEK Geçici konaklamak
GÖÇÜRE Canlı yayın (TV, radyo)
GÖÇÜRÜM Tehcir
GÖDEK 1. Manda yavrusu 2. Kısa
GÖDEMEK Kısalmak
GÖDEN Çocuk maması
GÖDENMEK Kısa kalmak
GÖDEŞ Kısa ve şişman kişi
GÖDEŞMEK Sırt sırta vermek
GÖĞCE Ökse otu
GÖĞEN Mavi
GÖĞENMEK Mavileşmek
GÖĞER Sebze
GÖĞERCİ Manav
GÖĞEZ Lacivert
GÖĞNÜK Mavimsi
GÖĞÜLDÜR Firuze (değerli taş)
GÖKÇEL 1. Mavimsi 2. Semavi
GÖKÇİN Mavimsi
GÖKEŞLEK Gök koordinatı
GÖKEŞLEMEK Yön belirlemek
GÖKGÖMBEZ Gökkubbe
GÖKLEN Semavi
GÖKLENMEK Semaya yükselmek
GÖKMEN 1. Atmosfer 2. Semavi
GÖLDEVEK Yapay göl
GÖLEĞEZ 1. Göl çiçeği 2. Nilüfer
GÖLEK Küçük göl
GÖLENDİR Maydanoz
GÖLERMEK Gölleşmek
GÖLGEÇ Perde
GÖLGEĞEN Taş levreği balığı
GÖLMEÇ Küçük göl
GÖM Mezar
GÖMBE Maden (yeraltı)
GÖMBEZ Kubbe
GÖMBÜL 1. Şişman 2. Tıknaz
GÖMEÇ Tandır ekmeği
GÖMEK Mezar
GÖMELEK Ebegömeci
GÖMENEK Mezarlık
GÖMEZ Köz ekmeği
GÖMGEN Mezar
GÖMREN Ada soğanı
GÖMÜ Define
GÖMÜÇ Define
GÖMÜLGEN Bataklık
GÖMZEK Saksı
GÖMZEMEK Bitki dikmek
GÖN 1. Meşin 2. Deri (işlenmiş)
GÖNCÜK Cüzdan
GÖNÇ 1. Müreffeh 2. Zengin
GÖNDEK itaatkar
GÖNDEM İtaatkarlık
GÖNDÜRMEK İkna etmek
GÖNE İftihar
GÖNEN Memnuniyet
GÖNENÇ Rahatlık
GÖNENGEN Memnun
GÖNENMEK Memnun olmak
GÖNERMEK Huzur vermek
GÖNÜLGÜ Moral
GÖRÇEK Ufuk
GÖRÇEMEK Görmeye çalışmak
GÖRÇÜM Fani
GÖRDE İftira
GÖRDEÇİ İftiracı
GÖRDEK Acıbalık (Rhodeus türü)
GÖRDEM İftira
GÖRDEMÇİ İftiracı
GÖRDEMEK İftira etmek
GÖRDENMEK İftiraya uğramak
GÖREÇ 1. Vizör 2. Büyüteç
GÖREĞÇİ Bekçi
GÖREĞEN Basiretli
GÖREK 1. Manzara 2. Peyzaj
GÖRELGE Vazife
GÖRENEK Adet (alışkanlık)
GÖRENMEK Gıyaben yapmak
GÖRET Ziyaret
GÖREV Vazife
GÖREVDEŞMEK Aynı işi yapmak
GÖREY Ziyaret
GÖREZ 1. Kehanet 2. Meltem
GÖREZE Kehanet
GÖREZECİ Kahin
GÖREZGE Film (sinema)
GÖREZMEK Kehanet etmek
GÖRGEN 1. Edep 2. Adap
GÖRGEZME 1. Pazar 2. Fuar
GÖRGEZMEK Pazar / fuar gezmek
GÖRGÜÇ Dürbün
GÖRGÜN Terbiyeli
GÖRGÜR Kamera
GÖRGÜZ 1. Dürbün 2. Liste
GÖRGÜZLEMEK Listelemek
GÖRGÜZLENMEK Listelenmek
GÖRK Haşmet
GÖRKEM İhtişam
GÖRKEMEK Haşmetlenmek
GÖRKEN Muhterem
GÖRKENMEK Hürmet görmek
GÖRKETMEK Haşmetlendirmek
GÖRKEZ Muayene
GÖRKEZME Muayene
GÖRKEZMEK Muayene etmek
GÖRKLEMEK Haşmet etmek
GÖRKLENMEK ihtişam kazanmak
GÖRKLÜ Muhteşem
GÖRKÜTMEK Yer göstermek
GÖRNEK Gelin evi
GÖRNEMEK Gelin görmek
GÖRNÜK 1. İhtişam 2. Plaka (araç)
GÖRNÜKLÜ ihtişamlı
GÖRSEMEK Görmek istemek
GÖRSENMEK Görür gibi olmak
GÖRSET Teşhir
GÖRSETMEK Teşhir etmek
GÖRÜĞEN Hologram
GÖRÜK 1. Hayal 2. Güzel
GÖRÜKMEK Hayal görünmek
GÖRÜKSEME Görmek isteme
GÖRÜKSEMEK Görmek istemek
GÖRÜLDE Şov
GÖRÜLDEMEK Şov izlemek
GÖRÜLEĞEN Sıradan
GÖRÜLMEĞEN Sıradışı
GÖRÜMCEK Görmeye değer
GÖRÜMLÜ Güzel
GÖRÜMSÜZ Çirkin
GÖRÜN 1. Sarih 2. Net
GÖRÜNÇ 1. Seyir 2. Vizyon
GÖRÜNÇLEMEK Seyretmek
GÖRÜNÇLÜK Teşhir alanı
GÖRÜNDEMEK Aynaya bakmak
GÖRÜNDEŞ Ayna
GÖRÜNDEŞMEK Yansımak
GÖRÜNDÜK 1. Sarihlik 2. Netlik
GÖRÜNGE Perspektif
GÖRÜNGEMEK Uzaktan belirmek
GÖRÜNTEÇ 1. Ekran 2. Monitör
GÖRÜŞMEL Diplomasi
GÖRÜŞMEN Diplomat
GÖRÜT Müşahade
GÖSTERGE Emare
GÖSTERGEÇ ibre
GÖŞ Yemeklik et
GÖTÜRGE El arabası
GÖV Ham (meyve, sebze)
GÖVDE 1. Beden 2. Vücut
GÖVEK Cevizin yeşil kabuğu
GÖVERÇEK Güherçile
GÖVERGE Morluk
GÖVERGEN Mor
GÖVEZ Mağrur
GÖVLEK Ergen
GÖVRE 1. Hacim 2. Ceset
GÖVRELİK Morg
GÖVREMEK Hacimlenmek
GÖVŞEK Geviş (çiğneme)
GÖVŞEMEK Geviş getirmek
GÖVŞEN Küçük karpuz türü
GÖVTER Pekmez, yağ, un yemeği
GÖY Taze
GÖYDÜRGE Şarbon hastalığı
GÖYDÜRMEK Tahriş etmek
GÖYMEK Yanmak
GÖYMEN Yanık
GÖYNEMEK Kaşınmak
GÖYNETMEK Kaşındırmak
GÖYNÜK Kederli
GÖYNÜMEK Kederlenmek
GÖYÜK Humma hastalığı
GÖYÜNÇ Çile (dert)
GÖZBE Sihirli ayna
GÖZBEĞEN Televizyon 12361
GÖZBEV ilüzyon
GÖZBEVÇİ ilüzyonist
GÖZDEĞİŞ Nazar
GÖZDEĞMEK Nazar değmek
GÖZDEK Nişan (hedef)
GÖZDEMEK Nişan almak (hedefe)
GÖZEBE 1. Beklenti 2. Takibat
GÖZEGE Perde
GÖZEGER Cazibeli
GÖZEĞÇİ Direk gözcüsü (gemi)
GÖZEĞEN 1 . Ayna 2. Ufuk
GÖZEĞİR Cazip
GÖZEĞLEMEK Aynaya bakmak
GÖZEK 1 . Soroga balığı 2. Dürbün
GÖZEKLEMEK El gözde bakmak
GÖZEKLENMEK Dürbünle bakmak
GÖZEMEK Kopya çekmek
GÖZEN 1 . Kertenkele 2. Hoş
GÖZENMEK Nazar değmek
GÖZER 1 . Kalbur 2. Sempatik
GÖZERGE Fiyaka
GÖZERGEMEK Fiyakalanmak
GÖZERGEN Fiyakalı
GÖZERGENMEK Fiyakalılaşmak
GÖZERMEK Fırsat kollamak
GÖZET 1 . Bekleme 2. Nöbet
GÖZETÇİ 1. Bekçi 2. Nöbetçi
GÖZETMEN Müşahit
GÖZEV Menba
GÖZGE Vizör
GÖZGEÇ Ayna
GÖZGENEŞ Gözenek
GÖZGÖRGEN Ufuk
GÖZGÜ Ayna
GÖZKÜŞ Bakışma
GÖZKÜŞMEK Bakışmak
GÖZLEÇ Kapı dürbünü
GÖZLEK Fırlak gözlü
GÖZLENÇ Rasat
GÖZLENEK Rasathane
GÖZLERGE Rasathane
GÖZLEV Müşahade
GÖZLEVÜK Mazgal
GÖZNEK Akis (yansıma)
GÖZNÜ Ayna
GÖZNÜK Pencere
GÖZSENMEK Nazar değmek
GÖZTEMEK Nişan almak
GÖZTEZ Nişan (hedef)
GÖZÜGEŞ Hayalet
GÖZÜNÇ Vizyon
GÖZÜNDÜ Göz kırpma
GÖZÜNDÜRÜK At gözlüğü
GÖZÜNGÜ Ayna
GÖZÜNMEK Aynaya bakmak
GÖZÜNÜR Göz önündeki
GÖZÜR Kumar
GÖZÜRGE Rulet aleti
GÖZÜRGEMEK Rulet oynamak
GÖZÜRGEMEK Sanrı görmek
GÖZÜRGENMEK Sanrı görünmek
GÖZÜRMEK Kumar oynamak
GÖZÜŞMEK Gözle işaretleşmek
GÖZÜTMEK Gözle işaret etmek
GUÇAMAK Kucağına almak
GUÇMAK Hoşlanmak
GUÇUK Köpek yavrusu
GUDUL Kanal (suyolu)
GUJMAK Kucaklamak
GULAŞ Macar çorbası
GULGULA Hengame
GULU Hindi (culuk)
GUR 1. Mezar 2. Şiddet
GURA Hiyerarşi
GURAMA Teşkilat
GURAMAK Teşkilatlandırmak
GURANMAK Teşkilatlanmak
GURÇUK Tırtıl (kurtçuk)
GURGUN Mezar
GURSAÇMAK Şiddet uygulamak
GURSAÇTI Şedid (şiddetli)
GURŞAK Muhasara
GURŞAMAK Muhasara etmek
GURŞANMAK Çembere alınmak
GURŞATMAK Çembere almak
GURUŞ Karıncalanma (TV)
GURUŞMA Karıncalanma (TV)
GURUŞMAK Karıncalanmak (TV)
GURVAĞA Zemberek
GURVAMAK Kurmak (mekanik)
GURVANMAK Kurulmak (alet)
GUTARAN Tebrik eden
GUTARMA Tebrik
GUTARMAK Tebrik etmek
GUYULDAMAK Ahenkli olmak
GUYULDAR Ahenkli
GUYULDAŞMAK Ahenklenmek
GUZ Yakışıklı
GUZAR Süvari (Macarca)
GÜBELEK Kelebek
GÜBÜR Çöp (süprüntü)
GÜCEM Cebir (zorlama)
GÜCEME Mecburi
GÜCEMEK Kuvvet uygulamak
GÜCENİR Mahcup
GÜCÜK Şubat ayı
GÜCÜNMEK Zoruna gitmek
GÜCÜNSEMEK Zoruna gelmek
GÜÇEK Kuvvetli
GÜÇEL Zorluk
GÜÇELMEK Zorlanmak
GÜÇEM Cebir (zorlama)
GÜÇEMÇİ Zorba
GÜÇEMEK Zorbalık etmek
GÜÇEMEN Zorba
GÜÇENMEK Güç toplamak
GÜÇETKİÇ Jeneratör
GÜÇETMEK Güç vermek
GÜÇEV Kuvvet
GÜÇEY Kuvvetli
GÜÇEYMEK Güç toplamak
GÜÇKEY Zorlu
GÜÇLEMEK Takviye etmek
GÜÇLEV Takviye (Güçlü ve kızgın bir yiğit olarak düşünülür. Çıplak gözle görülür. )
GÜÇSÜNMEK Zor bulmak
GÜÇSÜRMEK Kuvvetten düşmek
GÜÇTEMEK Kuvvetlendirmek
GÜÇTENMEK Kuvvetlenmek
GÜÇÜN 1. An (zaman) 2. Lahza
GÜÇÜNMEK Mülahaza etmek
GÜÇÜRGEMEK Kuvvet kullanmak
GÜÇÜRGEN Kuvvet kullanan
GÜDE Özet
GÜDEK 1. Motivasyon 2. Murat
GÜDELEMEK Özetlemek
GÜDER 1. Çoban 2. Murat eden
GÜDERGE 1. Taktik 2. Strateji
GÜDERGEÇ Uzaktan kumanda
GÜDERGEMEK Taktik uygulamak
GÜDERMEN Çoban
GÜDEY Çoban
GÜDÜL Sacda mısır ekmeği
GÜDÜLENÇ Motivasyon
GÜDÜM Kumanda etme
GÜDÜNÇ 1. Siyaset 2. Politika
GÜDÜR Kurgu (hayal)
GÜDÜRMEK Kurgulamak
GÜĞEREK Küf
GÜĞERMEK Küflenmek
GÜLÇÜRMEK Gülümsemek
GÜLDÜRÇÜ Komedyen
GÜLDÜRGEN 1. Komik 2. Mizahi
GÜLDÜRGÜ Fıkra
GÜLDÜRMEN Komedyen
GÜLEGEŞ 1. Şaklaban 2. Soytarı
GÜLEĞEN Mütebessim
GÜLEK Mütebessim
GÜLER Güleryüzlü
GÜLERMEK Tebessüm etmek
GÜLERMEN Gülümseyen
GÜLESİN iyi niyet temennisi
GÜLEYEN Gürlü kuşu
GÜLGÜ 1. Komedi 2. Mizah
GÜLGÜLÜK 1. Komik 2. Mizahi
GÜLGÜN Mütebessim
GÜLSÜN İyi niyet temennisi
GÜLSÜRGEN Gülümseyen
GÜLSÜRMEK Gülümsemek
GÜLÜÇEN Matrak (gülünç)
GÜLÜK Komik
GÜLÜMÇEK Müstehzi (alaycı)
GÜLÜNMEK İstihza etmek
GÜLÜNTÜ 1. Komedi 2. Mizah
GÜLÜT 1. Komedi 2. Mizah
GÜMEÇ Ebegümeci
GÜMELEK Ebegümeci
GÜMÜL Buket
GÜNBİLİM Kronoloji
GÜNBİLİMSEL Kronolojik
GÜNBİLMEK Takvim tutmak
GÜNCÜK Kısa gün (kış günü)
GÜNÇE 1. Şemsiye 2. Takvim
GÜNÇEK Şemsiye
GÜNÇEMEK Gün saymak
GÜNDEM Aktüalite
GÜNDEMEK Gün geçmek
GÜNDEN Aktüel
GÜNDENKLİĞİ Solstis
GÜNDEŞ Aynı günde olan / doğan
GÜNDEŞMEK Aynı günde olmak
GÜNDİZME Takvim
GÜNDİZMEK Takvim tutmak
GÜNDÜK Pencere
GÜNDÜLEMEK Hürmet etmek
GÜNDÜLENMEK Hürmet gürmek
GÜNDÜN Güneş ışığı
GÜNDÜR Güneşlik yer
GÜNE Sabah vakti
GÜNEÇ 1. Nafaka 2. istihkak
GÜNEK Mühlet
GÜNEL Vade
GÜNELMEK Vade geçmek
GÜNELTMEK Vade koymak
GÜNEMEK Mühlet vermek
GÜNENMEK Hava aydınlanmak
Güneşin durumuyla bağlantılı olarak yönlere de şu adlar verilmiştir  
GÜNEY/KÜNEY Ablalık etmek
GÜNGEME Takvim
GÜNGEMEK Gün saymak
GÜNGEN Güneş saati
GÜNGÖRE Pencere
GÜNKEŞ İçtima
GÜNKEŞMEK İçtima yapmak
GÜNLE Gece vakti
GÜNÖNE Perihel (günberi)
GÜNÖTE Afel
GÜNSÜMEK Güneş çarpmak
GÜNSÜR Güneş çarpmış
GÜNÜ Haset
GÜNÜCÜ Hasetçi
GÜNÜKLEN Mutat (her gün olan)
GÜNÜKLENMEK Mutat yapmak
GÜNÜLEMEK Haset etmek
GÜNÜLENMEK Hasede uğramak
GÜNÜZ Gübre
GÜNYELİ Sabah rüzgarı
GÜRE Kuvvet
GÜRELEŞ Bereket
GÜRELEŞMEK Bereketlenmek
GÜRELMEK Feyz bulmak
GÜREMEK Kuvvetlenmek
GÜREMEN Kuvvetli
GÜREN Ahır
GÜRENE Devlet
GÜRENMEK Kuvvet toplamak
GÜREŞÇİ(GÜREŞÇİLER) Su değirmeni
GÜREŞENGİ Pehlivan duası
GÜREŞMEN Pehlivan
GÜRKE 1. Gök gürlemesi 2. Salı
GÜRKEMEK Gök gürlemek
GÜRKÜM Safran bitkisi
GÜRLEVÜK Gök gürültüsü
GÜRNEK Birbirine yaslanma
GÜRNEL Saf (sıra)
GÜRNELMEK Saf oluşturmak
GÜRNEMEK Birbirine yaslanmak
GÜRNEŞ Birbirine sokulma
GÜRNEŞMEK Birbirine sokulmak
GÜRNETMEK Biraraya getirmek
GÜRSEMEK Mayalamak 12381
GÜRSENMEK Mayalanmak
GÜRÜÇ Esmer pirinç (bitki)
GÜRÜK Sıpa
GÜRÜLGEN Şelale
GÜRÜZ Kambur
GÜRÜZMEN Kambur
GÜRZE Bol (ağaç, bitki, saç)
GÜRZELEK Bol bulunan
GÜVELEK Küçük kelebek
GÜVENÇ 1. Teminat 2. Garanti
GÜVENEK Kefalet (hukuk)
GÜVENİR Emin olan kişi
GÜVERİLMEK Serbest bırakılmak
GÜVERMEK Serbest bırakmak
GÜVEY Damat
GÜVEYÇEK Tekrar evlenen erkek
GÜVEYDEŞ Bacanak
GÜVEYMEK Başka eve taşınmak
GÜVEYTMEK Salmak, göndermek
GÜVEZ Mor renk
GÜVÜLDEK Uğultulu
GÜVÜLDEMEK Uğuldamak
GÜVÜLTÜ Uğultu
GÜYEGÜ Baharat
GÜYMEN Şovmen
GÜYMENÇE Şov
GÜYMENMEK Şov yapmak
GÜZDEK Güzü geçirme
GÜZDEMEK Güzü geçirmek
GÜZELEY Güzün kalınan ev
GÜZEM Sonbahar
GÜZEN Hoş
GÜZER Sempatik
GÜZERMEK Sonbahar gelmek
GÜZEY 1. Kuzey 2. Gölgelik
GÜZLEK Güzün kalınan yer
GÜZLEMEK Güzün kalmak
GÜZMEK Hoş görünmek
HAÇA 1. Hırs 2. inat
HAÇAGAY 1. Hırslı 2. inatçı
HAÇAMAK Hırs / inat etmek
HAÇAN Ne zaman?
HAÇANMAK Hırslanmak
HAÇIRGAMA Çiftleşme (cinsel)
HAÇIRGAMAK Çiftleşmek (cinsel)
HADAK Karakol
HADAKÇI Karakol nöbetçisi
HADAMAK Sabitlemek
HADAR Sabit
HADAS 1. Nöbet 2. Kazık
HADAŞ Dost
HADAŞMAK Dost olmak
HADAV Karakol nöbeti
HAĞIZ Bal
HAĞIZAK Bal arısı
HAK Muhafaza
HAKAN İmparator
HAKÇI Muhafız
HAKLAMAK Muhafaza etmek
HAKLANGAN Mahfuz
HAKLANMAK Muhafaza edilmek
HALAÇ Simit (gevrek)
HALAGAY Rus şapkası
HALAL Helal (Arapça)
HALAMAK Dönüşmek
HALAP Sel
HALASAMAK Zennelik etmek
HALAY Halk dansı
HALAYLAMAK Halay çekmek
HALAYMA Sürü
HALAYMAK Sürü oluşmak
HALAZA Kendigelen ekin
HALAZMAK Kendisi çıkmak (bitki)
HALÇA 1. Kilim 2. Küçük halı
HALDAK Penis
HALDAMAK Zıpkınlamak
HALDANMAK Zıpkınlanmak
HALDAV Zıpkın
HALHA Moğol
HALIM Balina (Moğolca)
HALINMAK Havalanmak
HALITMAK Havalandırmak
HALİK Hava
HALKAMAK Hayırdua etmek
HALKAŞ Hayırdua
HALKAŞMAK Hayırdua edişmek
HALKIMAK Fırtına esmek
HALKIN Rüzgar tanrısı (mit)
HALLAĞAN Samanyolu galaksisi
HALMA Erişte
HALMAK Erişte kesmek
HALMAN Sabun (Mançuca)
HALPAMA Ekmek (un karışımı ile)
HALPAMAK Ekmek yapmak
HAM 1. Tam 2. Hep
HAMAK Tamamen
HAMAN Çuval
HAMANÇA Azık torbası
HAMI 1. Tamamı 2. Hepsi
HAMİŞ Perşembe günü
HAMRUN Enfiye
HAN Kral
HANA Nereye?
HANAR Balık yüzgeci
HANAY 1. Kızak 2. Köşk 3. Villa
HANÇA Kraliçe
HANDALA Tahtakurusu
HANDIRMAK Memnun etmek
HANDU Çeltik (Çince, Mançuca)
HANDUCUN Pirinç töreni / şarkısı
HANDUGAÇ Tepeli bülbül kuşu
HANMAK Memnun olmak
HANTURGAY Kanarya kuşu
HAR Kara kartal
HARA Nere?
HARADA Nerede?
HARADAMAK Yoklama yapmak
HARAGAY Karaçam ağacı
HARAK Mercek
HARAKÇIK Göz merceği
HARAKSAK Hipermetrop
HARAKSAMAK Gözünü açmak
HARALGAN Miyop
HARALMAK Lanetlenmek
HARAMA Teşhir
HARAMAK Lanetlemek
HARAN 1. Teşhirci 2. Hasis
HARANDA Düğün çadırı
HARANMAK Teşhir olmak
HARATMAK Teşhir etmek
HARAV 1. Teşhir (cinsel) 2. Lanet
HARAVÇI Teşhirci (cinsellik)
HARAY 1. Nara 2. İmdat
HARAYAK Buzağı
HARAYÇI İmdat isteyen kimse
HARAYGA Alarm
HARAYLAMAK İmdat istemek
HARAYLANMAK Nara atmak
HARAZ Değirmen
HARAZAN Kamçı
HARAZMAN Değirmenci
HARBASMAK Kabus görmek
HARÇAK Kumbara
HARGA Halbur
HARGAMAK Elemek
HARGANMAK Elenmek
HARGASAN Anayasa Mahkemesi
HARGAŞ Halbur
HARGAY Kuru
HARGAYMAK Kurumak
HARKIT Torbalı cin (baca cini)
HARLAS Aralık ayı
HARMAK 1. Durmak 2. Kaldırmak
HARSA Kuduz (hastalık)
HARSAL Kudurmuş
HARSAMAK Kudurmak
HARUGAR 1. Beddua 2. Lanet
HASAK Paten
HAŞLAÇ Tencere
HAŞLAĞAN Tencere
HAŞLAK Kaynar
HATA 1. Defa 2. Kere
HATALAMAK Tekrarlamak
HATALANMAK Tekrarlanmak
HATAN İmparatoriçe
HAVAR Bahar
HAVLU Peşkir (Kürtçe)
HAVURGA Hilal
HAY 1. Ne? 2. Esef 3. Destan
HAYAK Seyahat
HAYAMAK Seyahat etmek
HAYAN 1. Ne taraf? 2. Hovarda
HAYATMAK Seyahat ettirmek
HAYÇAN Mühlet
HAYÇI Destan anlatıcısı
HAYÇIN Teessüf eden
HAYÇINMAK Teessüf etmek
HAYDAÇ Yular
HAYDAK Dehleme (at vb.)
HAYDAKÇI At arabası sürücüsü
HAYDAMA Atlı eşkiya (Macarca)
HAYDAMAK Dehlemek (at vb.)
HAYDAMAN Sürücü (at arabası)
HAYDATMA İş gördürme
HAYDATMAK İş gördürmek
HAYDAV At sürme
HAYDAVÇI At arabası sürücüsü
HAYDUT Harami (Macarca)
HAYGAMAK Feryat etmek
HAYGAŞ Figan
HAYGAŞMAK Figan edişmek
HAYGAY Feryat
HAYIŞ İstirham
HAYIŞKAN Saksağan kuşu
HAYIŞMAK İstirham etmek
HAYIŞMAN İstirham eden
HAYKIRGAÇ Megafon
HAYKIRGAN Çok bağıran
HAYKIRMAK Bağırmak
HAYKIRTLAK Sesi yüksek
HAYLAK Hazar martısı (kuş)
HAYLAM Seçim propagandası
HAYLAMAK Propaganda yapmak
HAYLAMÇI Propagandacı
HAYLANGA Miting
HAYLANGAN Miting katılımcısı
HAYLANMAK Motive olmak
HAYLAP Destan
HAYLAV 1. Propaganda 2. Tercih
HAYLAVÇI Propogandacı
HAYLIK Teessüf
HAYMAN Cüzdan
HAYRA 1. Rica 2. istirham
HAYRALMAK Rica edilmek
HAYRAMAK Rica /istirham etmek
HAYRAN Ricacı
HAYZAMAK Uykuda konuşmak
HAYZAN Hezeyan
HAYZANMAK Hezeyan etmek
HAYZAR Uykuda konuşan
HAZANAK Tencere
HAZARAN En uzun gündüz
HAZARMAK Beyazlaşmak
HEÇİR Katır (köken net değil)
HEDEN Ne kadar?
HELMEFİN Sinema (Mançuca)
HELMEN Gölge (Mançuca)
HEMDEŞ Hemfikir
HEMDEŞMEK Hemfikir olmak
HEPÇEK 1. Ataç 2. Kıskaç
HEPTEĞEN Totalite
HEPTEĞENCİ Totaliter
HEPTELMEK Totalite yapılmak
HEPTEMEK Totalite yapmak
HERE Müşahade
HEREÇİ 1. Müşahit 2. Şahit
HEREK Vaka
HEREL Şua (ışın)
HEREMEK Müşahade etmek
HEREN Göbek bağı
HERENDEŞ Akraba
HERGEN Alfabe (Mançuca)
HERLEĞEN Frenk üzümü
HEVEK Kepek (saç)
HEY 1. Enerji 2. Seslenme sözü
HEYLEŞMEK Ayaküstü konuşmak
HIBIZGI Düdük
HIĞIR Düşman
HIĞIRLAMAK Düşmanlık etmek
HIĞIRLAŞMAK Husumet etmek
HINÇ 1. Kin 2. Nefret
HINILIŞ 1. Kısas cezası 2. Buhran
HINILMAK Kısas edilmek (ceza)
HINMAG Kısas (ceza)
HINMAK Kısas etmek (ceza)
HIRÇIN Huysuz
HIRDA Bozuk para
HIRDALAMAK Para bozdurmak
HIRDALANMAK Para bozulmak
HIRDAN Adem elması kemiği
HIRLAŞMAK Arası bozulmak
HIRŞI Bileği taşı
HIRŞILAMAK Bilemek
HIRŞILANMAK Bilenmek
HISKILIK Flamingo kuşu
HIŞKIL Turşu
HIŞKILAMAK Turşu kurmak
HIŞKILANMAK Turşulaşmak
HIV Nem
HIVLANMAK Nemlenmek
HIYINMA İltica
HIYINMAK İltica etmek
HIYRALMAK Seks yapmak (kadın)
HIYRAMAK Seks yapmak (erkek)
HIYRAŞ Seks (cinsel birleşme)
HIYRAŞMAK Seks yapmak
HIZIK 1. Şerit (yol) 2. Satır (yazı)
HIZINMAK Tahammül etmek
HIZMAK Şerit çekmek I250]
HİM İşaret direği
HİMİZ 1. Trafik tabelası 2. Marka
HİMLEÇ Trafik lambası
HİMLEMEK Direk kertmek
HİMLENMEK Trafik ışığı yanmak
HİMLEŞ Siren ışığı
HİMLEŞMEK Siren yanıp sönmek
HİN 1. Kısas 2. Ceza
HİN Mağara
HİYZİK idrar
HİZGİ Feraset
HİZGİR Feraset sahibi
HİZGİRLİK Feraset
HİZMEK Feraset etmek
HOBANAK Kelebek tırtılı
HOCA Tecrübeli kişi
HOCAMAK Tecrübe edinmek
HOD 1. Çakmaktaşı 2. Yıldız
HODUGAN Hayret eden
HODUKMA Hayret
HODUKMAK Hayret etmek
HODUKMAN Hayret eden
HODUTAY Takımyıldız
HOKUNÇ Pişmanlık
HOKUNMA Pişmanlık
HOKUNMAK Pişman olmak
HOKUZ Manda (camız) 12531
HOLA Delta (çatalova)
HOLAVAR Pastoral şiir
HOLLE Tahıl çorbası
HOLMAK Arzulamak
HOMUDAL Şikayet
HOMUDAMAK Şikayet etmek
HOMUDANMAK Şikayetlenmek
HOMURGA Abluka
HOMURGAMAK Ablukaya almak
HOMURGANMAK Kuşatılmak
HOMUZ Flüt
HONAK 1. Kervansaray 2. Otel
HONAKLAMAK Otelde kalmak
HONMAK Bir yerde gecelemek
HOR 1. Hakir 2. Elverişsiz
HORA 1. Halay 2. Cins at
HORABAŞ Halaybaşı
HORAKAY Halk (toplum)
HORALMAK Hor görülmek
HORAMA Karaağaç
HORAMAK Hor görmek
HORANMAK Dilencilik yapmak
HORAV Cemaat
HORAYDA Çok sesli müzik
HORAYDAMAK Koroyla söylemek
HORGA Burç (kale)
HORHAR Nargile
HORHARMAK Nargile içmek
HORKUNÇ Manyetizma
HORKUNÇAK Mıknatıs
HORKUNÇAMAK Mıknatıslanmak
HORLAV Tahkir (hakir görme)
HORMAK Göğüs kafesi
HORMAKÇAK Göğüs zırhı
HORTDAMAK Mezardan çıkmak
HORTDAN Zombi (yaşayan ölü)
HOŞAL Memnun
HOŞALMAK Memnun olmak
HOŞNA Hoppa
HOŞNAMAK Hoppalık etmek
HOŞNAŞMAK Cilveleşmek
HOTAN Pelikan kuşu
HOTAY Akrep burcu (gök) 12541
HOYLAMAK Telafuz etmek
HOYLAŞ Aksan
HOYLAŞMAK Aksanlı konuşmak
HOYLAV Telafuz
HOYNUK Küre (içi boş)
HOYRA Nara
HOYRAMAK Nara atmak
HOYRAŞMAK Nara atışmak
HOYRAT Uzun hava
HOYUNÇA Striptiz
HOYUNÇAMAK Striptiz yapmak
HOYUNÇU Striptizci
HOYUNMAK Koynunu açmak
HOZAK Bekar
HOZAMAK Yalnız kalmak
HÖBELEN Kuzu göbeği mantarı
HÖL 1. Nem 2. Rutubet
HÖLEK Nemli toprak
HÖLEM Başlık parası
HÖLEMEK Nemlendirmek
HÖLEN Yeşil arazi
HÖLENGE Vaha
HÖLENMEK Nemlenmek
HÖLEŞMEK Nemlenmek
HÖLETMEK Nemlendirmek
HÖMEY Gırtlak
HÖREMEK Nara atmak
HÖREN Nara
HÖRENMEK Nara atmak
HÖRGÜÇ Hacamat aleti
HÖVENK Pamuk
HÖYEK 1. Fildişi 2. Kemik
HÖYKÜRMEK Ötmek (horoz)
HÖYLEM Cümle (dilbilgisi)
HÖYLEMEK Cümle kurmak
HÖYLEŞ Hasbıhal 12561
HÖYLEŞME Hasbıhal
HÖYLEŞMEK Hasbıhal
HÖYÜK Tümülüs
HÖZ Hece 12571
HÖZDE Güya
HÖZDEME Kekeme
HÖZDEMEK Kekelemek
HÖZLEMEK Hecelemek
HÖZLENMEK Hecelenmek
HUBAR Soluk (renk)
HUBARMAK Rengi solmak
HUBULGAN Kurtadam
HUBULMAK Kurda dönüşmek
HUĞANGA Kuşkonmaz (bitki)
HUĞUL Havale (hastalık)
HUĞULMAK Havale geçirmek
HUĞUR Keman (çalgı)
HUĞURÇU Kemancı
HUĞURDAMAK Keman çalınmak
HUĞURDATMAK Keman çalmak
HUĞURGAN Kemankeş
HULA Esmer
HULDAMAK 1. Yaymak 2. Örtmek
HULDASUN Muşamba
HULGAMAK Çalmak (hırsızlık)
HULGANA Bozkır faresi (Mus)
HULGANMAK Çalınmak (hırsızlık)
HULGAV Hırsızlık
HULGAVÇI Hırsız
HULGAY Hırsız
HULGAYLAMAK Hırsızlık yapmak
HULMAKUN Tavşan
HUMA Susam (Mançuca)
HUNAR Elbise
HUNDA 1. Hırsızlık 2. Çuval
HUNDAÇI Hırsız
HUNDAĞAN Kadeh
HUNDAMAK Kadeh doldurmak
HUNGAR Macar
HUNMAK Çalmak (hırsızlamak)
HUR Karatavuk
HURA Hiyerarşi
HURAĞAN Kuzu
HURAK Koleksiyon
HURAKÇI Koleksiyoncu
HURAL Konsey
HURALDAMAK Konsey toplamak
HURALDAŞ Senatör
HURALDAŞMAK Senato toplamak
HURALGA Kongre
HURALGAMAK Kongre toplamak
HURALTAY Senato
HURAMA Teşkilat
HURAMAK Bir araya gelmek
HURANMAK Teşkilatlanmak
HURBAY Sıkma börek
HURÇAK Kemer
HURÇAMAK Kemer takmak
HURÇANMAK Kemer takınmak
HURGUÇ Kerpeten
HURKU Kükürt (Mançuca)
HURLAK Kundak
HURLAMAK Kundak sarmak
HURLANDIRMAK Sarmak
HURLANMAK Kundak sarılmak
HURMAK Ulumak (kurt, köpek)
HURT Kurtçuk (solucan)
HURTMA Köpekbalığı
HURTMAK Isırmak
HUSMA Suçiçeği hastalığı
HUSMAK Döküntü olmak (vücut)
HUSUMAK Traş etmek
HUSUNMAK Traş olmak
HUŞTAK Düdük
HUŞTAMAK Düdük çalmak
HUŞUN Traş
HUŞUR Kısır (çocuğu olmayan)
HUTAG Kudsiyet
HUTAGTAY Zikir ayini
HUTUK Asalet
HUTUKLU Asil
HUVA 1. Kestane rengi 2. Bahçe
HUVALAMAK Ezmek
HUVASAN Rahip (Çince)
HUYAK Ürküntü
HUYAN Ürkek
HUYANMAK Ürkmek
HUYMA Kulübe
HUYMAK Ürkmek
HUYUK Canavar
HUYZU Çinli Müslüman (Çince)
HÜDER Misk geyiği
HÜN Joker (iskambil)
HÜNÜRDEMEK Mırıldanmak
HÜREN Kahverengi
HÜRNE Kokarca (hayvan)
HÜVESEN Rahibe (Çince)
HÜZGEÇ Filtre
HÜZGEMEK Filtrelemek
HÜZGENMEK Filtrelenmek
HÜZMEK Filtrelemek
HÜZÜLMEK Filtrelenmek
IÇANMAK Dikkat etmek
IÇKINMAK Vicdanına uymak
IÇLAK Astar
IDA Muhafaza
IDAÇI Muhafız
IDALAMAK Kışkılamak (köpek) 12581
IDALANMAK Kışkılanmak (köpek)
IDIGA Azad kurbanı
IDIĞ Fevkalade
IDIĞAN Azad edilmiş hayvan 12591
IDILMAK Azad edilmek
IDIMAK Azad etmek
IDINMAK Azad olmak
IDITMAK Tehdit etmek
IĞAÇ 1. Kereste 2. Fersah (ölçü)
IĞAÇÇI Keresteci
IĞAR Kıymetli
IĞARLIK Kıymet
IĞIK Keman (çalgı)
IĞILÇAK Salıncak
IĞILDAMAK Yavaşça akmak
IĞILMAK Sallanmak
IĞIR Fecir
IĞIRDAK Viyolensel
IĞIRDAMAK Gıcırdamak
IĞIRMAK Salınmak
IĞIŞAK Web (internet)
IĞIŞMAK Gezinmek
IĞLAMAK Figan etmek
IĞLAŞMAK Figan edişmek
IĞMAK Hızlı hareket etmek
IĞRAM Salınım
IĞRAMAK 1. Sarsmak 2. Sallamak
IĞRANMAK Salınmak
IĞRIK Sarkaçlı saat
IĞUNGAÇ Küçük salıncak
IĞUNMAK Salınmak
IHMAK Çökmek (deve)
IHRA Yabani sarmaşık
IHTIRMAK Çöktürmek (deve)
IJILDAMAK Islık çalmak
IJILDANMAK Islık çalmak (hafif)
IJILDAŞMAK Islık çalışmak
IJILDAV Islık
IJKIR Islık
IJKIRIK Islık
IJKIRMAK Islık çalmak
IKIRMAK Soluğu tıkanmak
IKIŞMAK Bunalmak (kalabalık)
IKITMAK Ikındırmak
IKLIĞ 1. Rebap 2. Lir (telli çalgı)
IKMAK Süt sağmak
ILAÇIN Şahin kuşu
ILAMAK Haber götürmek
ILANMAK Haber almak
ILAŞ icabet
ILAŞMAK icabet etmek
ILAY Harç (vergi)
ILCIR iltihap
ILCIRANMAK İltihaplanmak
ILÇAMAK Hoppalık yapmak
ILÇIN 1. Hoppa 2. Hafifmeşrep
ILÇINMAK Hafifmeşreplik etmek
ILDAM 1. Sürat 2. Hız
ILDAMAK Sürat / hız yapmak
ILDANMAK Sürat / hız artırmak
ILDIRIŞ Parıltı
ILDIRIŞMAK Parlamak (alev)
ILDIRMAK Hiddetlenmek
ILGA Hücum
ILGAL 1. Nem 2. Fark
ILGAMAK Hızlı hareket etmek
ILGANMAK Hızlanmak
ILGANUS Yunus balığı
ILGAR 1. Hücum 2. Atlı saldırı
ILGAT Müphem
ILGAV 1. At koşusu 2. Ganyan
ILGAVUL Süvari
ILGINÇAR Kuşkirazı
ILGIT Halim
ILGITMAK Halimleştirmek
ILIMDAMA İtidal
ILIMDAMAK itidal etmek
ILIMDAŞ Mutedil (itidalli)
ILIMDAŞLIK İtidal
ILIMDAŞMAK itidal edişmek
ILIZMAK Zayıflamak
ILİNÇ İtidal
ILKIM Serap
ILKIMAK Serap görmek
ILMA Vahiy
ILMAK Vahiy gelmek
IMAK Göndermek
IMÇI Biberon
IMÇILAMAK Biberonla beslemek
IMÇILANMAK Biberon emmek
IMIZGANMAK Yarı uyanık olmak
IMIZMAK Hafiften hareketlenmek
IMLAÇ Trafik işareti
IMLAMAK İşaret kazığı çakmak
IMLANMAK İşaret kazığı çakılmak
IMRAK Hasret duyan
IMRAMAK Hasret duymak
IMRANMAK Hasret çekmek
IMRAZ Hasta
INAÇ Emin (güvenilir)
INAKSIZ Emin olmayan
INAMAK Şehadet etmek (dinsel)
INANGAN 1. Mümin 2. Mutemet
INANGI itimat
INAVAT Şehadet (dine girme)
INCALIZ Yaban soğanı
INCALMAK Narinleşmek
INCALTMAK Narinleştirmek
INCAMAK Rencide olmak
INCATMAK Rencide etmek
INÇAK Gamlı
INÇAKLAMAK Hıçkırarak ağlamak
INÇAMAK Gamlanmak
INÇATMAK Gamlandırmak
INDIRMAK Harman etmek
INGAMAK Tasdik etmek
INGAY 1. Tasdik 2. Kip
INGAYLI 1. Tasdikli 2. Müsait
INGIR Hayvan sırtı
INGIRÇAK 1. Semer 2. Palan
INGIRÇAMAK Hayvan binmek
INIRDAMAK Uğuldamak
INIRDANMAK İnlemek
INIRDAŞMAK Uğuldaşmak
INIRGA Üzüm arısı
INKILDAMAK İnlemek
INRAMAK Böğürmek
INRATMAK Böğürtmek
IPRAMAK Korezyona uğramak
IPRATMAK Korezyona uğratmak
IRABAKAÇ Teleskop
IRABAKAN Rasathane
IRABAKMAK Uzağa bakmak
IRAGAY Uzak
IRAGAYMAK Uzaklaşmak
IRAKSAK Miyop
IRAKSAMAK Gözünü kısmak
IRAKTALMAK Kement atmak
IRAKTAMAK Uzağa bakmak
IRAKTANMAK Gözleri dalmak
IRALGAN Hipermetrop
IRALMAK Uzaklaşmak
IRAM 1. Uzaklık 2. Kehanet
IRAMAK Uzaklaşmak
IRAMÇI Kahin
IRAMÇILAMAK Kehanet etmek
IRAN Sabah
IRANMAK Sabah olmak
IRAŞMAK Mesafe açılmak
IRATMAK Uzaklaştırmak
IRAY Cennet
IRAZ 1. Baht 2. Talih
IRÇAK Manivela
IRÇAMAK Ağırlık uygulamak
IRÇAN 1. Terazi ağırlığı 2. Sırıtkan
IRÇANMAK Ağır çekmek
IRÇMAK Sırıtmak
IRDAM Şarkı
IRDAMAK Şarkı söylemek
IRGA 1. Talih 2. Baht 3. Şans
IRGAK 1. Kanca 2. Mandal
IRGALAMAK Sarsmak
IRGALANMAK Sarsılmak
IRGALMAK Sallanmak
IRGAMAK 1. Sallamak 2. Sıkmak
IRGAN Çamaşır ipi
IRGANMAK Sallanmak
IRGAŞMAK Boğuşmak
IRGATMAK Sarsmak
IRGAY Yayın balığı
IRGAYMAK Bükülmek
IRGAYTMAK Bükmek
IRGIN Hasta
IRGINMAK Hastalanmak
IRGITMAK Hücum etmek
IRIK Kehanet
IRIKLAMAK Kehanette bulunmak
IRILDAMAK Laf atmak
IRILDAŞMAK Ağız dalaşı yapmak
IRILMAK Bitap olmak
IRILTMAK Bitap etmek
IRIMÇI Kahin
IRINMAK Kehanet etmek
IRITMAK Bitap etmek
IRIZ Meşum kehanet
IRIZÇI Şom ağızlı
IRIZLAMAK Kötüye yormak
IRIZLANMAK Kötüye yorulmak
IRK 1. Alamet 2. Fal
IRKALMAK İşaret olmak
IRKANMAK İşaret etmek
IRKILMAK Fal bakılmak
IRKIMAK Şaman dansı yapmak
IRKINMAK Büyülü söz söylemek
IRKIT Fal malzemesi
IRKITMAK Fal baktırmak
IRKMAK Fal bakmak
IRLAM ispiyon
IRLAMAK İspiyonlamak
IRLANMAK ispiyonlanmak
IRLAŞ Ağız dalaşı
IRLAŞMAK Ağız dalaşı yapmak
IRLAY Şırıltılı akarsu
IRMAG Nehir
IRMAK İspiyonlamak
IRMAN ispiyoncu
IRSAMAK Uzun hava okumak
IRSAN Uzun hava okuyucusu
IRZAMAK Sırıtmak
IRZAN Sırıtkan
ISAÇ Kalorifer
ISIDAN Hardal
ISIĞÇAK 1. Hamam 2. Kaplıca
ISINAK Soba
ISIRGI Trahoma
ISITAÇ Radyatör
ISITMAÇ Kettle (su ısıtıcı)
ISIYAH Nevruz bayramı
ISKA Hedefi kaçırma
ISKALAMAK Hedefi kaçırmak
ISKANAK Lağım faresi
ISKINMAK Hırıltılı solumak
ISKIR Düdük
ISKIRMAK Düdük çalmak
ISKIRMAN Flüt
ISKIRTMAK Flüt çalmak
ISKITÇAK Verem hastalığı
ISKITMAK Derinden öksürmek
ISLAÇ Hortum / duş başlığı
ISLATKI Hidrojen
ISMAK Sevk etmek
ISMAN İrsaliye
ISMARGA Sipariş
ISMARIÇ Sipariş
ISMARLAMAK Sipariş vermek
ISMARLANMAK Sipariş verilmek
ISMAZ 1. Gayrı menkul 2. Felçli
ISMAZLIK 1. Sabitlik 2. Felç
ISOT Biber
ISSIK Hararet
ISTAMAK Duman çıkarmak
ISTANMAK Duman tütmek
ISTATMAK Sigara içmek
ISTI KLAN M AK Hararetlenmek
ISTIK Hararet
ISTIM Bebek bekleme (gece)
ISTIMLAMAK Bebek beklemek
ISTISU Termal su
IŞAN 1. Hedef 2. Şafak
IŞANÇ İtimat
IŞANDIRAN Kefil
IŞANDIRI Kefalet
IŞANDIRMAK Kefil olmak
IŞANGA Garanti Belgesi
IŞANGAN Garantili
IŞANIK Teminat
IŞANIKLI Teminatlı
IŞANIKSIZ Teminatsız
IŞANIŞ itimat
IŞANMAK İtimat etmek
IŞANMAZ İtimat etmez
IŞARGAN Mütebessim
IŞARMAK Tebessüm etmek
IŞIK 1. Kalori 2. Hararet
IŞIL Parıltı
IŞILAÇ Projektör
IŞIN 1. Şua 2. Lazer
IŞINAR Fosfor
IŞINIM Şualanma
IŞINLAMA Teleportasyon
IŞINLAMAK Teleporte etmek
IŞINLANMAK Teleporte olmak
IŞIRGA Projektör
IŞIRGAMAK Parlamak
IŞITAÇ Lamba
IŞITMAN Lamba
IŞKIMAK İptila etmek
IŞKINMAK Müptela olmak
IŞKIR Islık
IŞKIRlK Islık
IŞKIRMAK Islık çalmak
IŞKIVAZ Müptela
IŞNAMAK Işık yaymak
IŞNAR Fosfor
IŞTAMAK İçine giymek
IŞTAN Külot
IŞTANMAK Külot giymek
IŞTIR Yabanpazısı
ITALAMAK Tevzi etmek
ITALANMAK Tevzi olmak
ITANMAK Uzaklaşmak
ITARMAK Uzaklaştırmak
ITIĞ Koku
ITIR Güzel koku
ITMAK Kokmak
IVALAMAK Cilalamak
IVALANMAK Cilalanmak
IY 1. Feryat 2. Ay (takvim)
IYAK Kararname
IYAM Ağustos ayı
IYAMAK Hesaplamak
IYÇI Ağlayıcı (cenazelerde)
IYDAMAK Takvim tutmak
IYDAR Takvim
IYDARMAK Takvim tutmak
IYGAR Maaş
IYGARMAK Maaş almak
IYIĞ 1. Doğa ruhu 2. Mukaddes
IYIK 1. Hafta 2. Omuz
IYIKDAT Haftalık
IYINÇ Tazyik
IYINMAK Eziyet görmek
IYIŞ 1. Armağan 2. Hediye
IYIŞAK 1. Armağan 2. Hediye
IYIŞMAK Hediyeleşmek
IYKILAMAK Sevk etmek
IYLAMAK Feryad etmek
IYLIK Edep
IYLIKMAK Edepli davranmak
IYLIKSANMAK Ar etmek
IYMAK Tazyik uygulamak
IYNAK 1. Mani 2. İktisat
IYNAMAK Mani okumak
IYNAR Mani (edebiyat)
IZALAMAK Alay etmek
IZALANMAK Alay edilmek
IZANMAK Kefil olmak
IZATMAK Kefil etmek
IZAY Tebessüm
IZAYMAK Tebessüm etmek
IZGAR Ayaz
IZGARMAK Ayaz çıkmak
IZGIL Kabile
IZGIŞ 1. Polemik 2. Nifak
IZGIŞÇI Nifakçı
IZGIŞMAK Polemiğe girmek
IZGIT Kız kuşu
IZIH Hayvan tanrısı (mitoloji)
IZIK Sürgün (ceza)
IZILDAMAK Vızıldamak
IZILDANMAK Vızıldanmak
IZIRAK Sinekkapan bitkisi
IZIRGA Küpe
IZIRGAĞAN Küpe deliği
IZIRGALIK Kulak memesi
IZIRGAN Küpe çengeli
IZIRMAK Küpe deliği açmak
IZIRTMAK Küpe takmak
IZKINDIRMAK Serbest bırakmak
IZKINMAK Serbest kalmak
IZLAMAK Takibat yapmak
IZLANMAK Takibata uğramak
IZLAV Takibat
IZMAK Sürgüne göndermek
İÇDENET Dahili teftiş
İÇDENETİM Dahili teftiş
İÇDÜZEN Disiplin
İÇEĞEN 1. Meyhane 2. Mağara
İÇEK 1. Hortum 2. Sucuk
İÇELMEK İçe kapanmak
İÇELTMEK İçe kapatmak
İÇENDİRMEK içeriye kapatmak
İÇENEK Meyhane
İÇENMEK İçine kapanmak
İÇEREK Pipet
İÇERGE 1. Meyhane 2. Samimi
İÇEV Bahçeli ev
İÇGEÇİT Tünel
İÇGER Enderun
İÇGERMEK İçinde bulunmak
İÇİGEN Samimi
İÇİK 1. içine kapanık 2. Dahili
İÇİKMEK Dahil olmak
İÇİNGİR Hassas (duygulu)
İÇİNMEK içine çekmek
İÇİRGİ 1. Keçe 2. Sünger
İÇİTEÇ 1. Enjektör 2. Şırınga
İÇİTKEN Serum iğnesi
İÇİTMEK Enjekte/ şırınga etmek
İÇİTMEN 1. Enjektör 2. Şırınga
İÇKE Dahil
İÇKEK Vampir
İÇKELİK Dahili
İÇKER Teba
İÇKERMEK Tabi olmak
İÇKEZİK Tifo hastalığı
İÇKEZMEK Tifo olmak
İÇKİ Vicdan
İÇKİN 1. Samimi 2. Mündemiç
İÇKİN Vicdanlı
İÇKİR Riya
İÇKİRLİ 1. Riyakar 2. Mürayi
İÇKÖYNEK Fanila
İÇLEK Hassas (duygulu)
İÇLEMEK Tazammun etmek
İÇMEN Ayyaş
İÇMEZ içki içmeyen kişi
İÇMEZLİK Alkol içmeme durumu
İÇÖLÇER Manometre
İÇRE İçinde
İÇREMEK ihtiva etmek
İÇSEMEK Darılmak
İÇTELİK Muhteva
İD 1. Rakam 2. Sembol
İDE 1. Sihir 2. Nüfuz 3. İşaret
İDEGER Nüfuzlu
İDEGET Sihirbaz
İDEĞ İşaret (hayvan)
İDEĞLİ işaretli (hayvan)
İDEĞSİZ İşaretsiz (hayvan)
İDEK 1. Ümit 2. Malumat
İDEKLİ Ümitvar
İDELEK Sendika
İDELİ Sihirli
İDELMEK Haber almak
İDEME İşaret
İDEMEK İşaret etmek
İDENMEK Tetkik etmek
İDER Nüfuzlu
İDERE Karahindiba otu
İDERGE Süt sağımı
İDERGEN Süt sağım yeri
İDERMEK Süt sağmak
İDERZEK Güğüm (süt kabı)
İDEŞ Haberleşme
İDEŞME Telgraf
İDEŞMEK Haberleşmek (telgraf)
İDETEY Sihirbazlar toplantısı
İDETMEK Haber vermek
İDEY Büyükbaba(dede)
İDİ İlah
İDİK 1. Mübarek 2. İnatçı
İDİK Azad kurbanı (Bahire, Şaibe)
İDİLMEK Donanmak
İDİM Zaruret
İDİMEK Donatmak
İDİŞ Kap kacak
İDİZ 1. ilahi 2. Yüce
İGE Ruh
İGEL Meşe palamudu ağacı
İGEV Tırnak törpüsü
İGEVLEMEK Tırnak törpülemek
İGEZE Nekahat
İGİL iki telli çalgı
İĞ 1. Maraz 2. Patoloji 3. Dert
İĞDEMEK Hile yapmak
İĞDIR Hoş
İĞDİ Hilekar
İĞDİLE Zehir
İĞDİLEMEK Zehirlemek
İĞDİLENMEK Zehirlenmek
İĞDİŞ Hadım
İĞDİZ Verem hastalığı
İĞEK 1. Çene 2. Çene kemiği
İĞEMEK İtiraz etmek
İĞENÇ inat
İĞENMEK İnat etmek
İĞER Zağar (av köpeği)
İĞEŞKEN inat
İĞEŞMEK İnatlaşmak (karşılıklı)
İĞEZ 1. Hastalık 2. Maraz
İĞİL Küçük telli saz
İĞİLMEK Beli bükülmek
İĞİNMEK Zaafiyet geçirmek
İĞİNSEME Zaaf
İĞİNSEMEK Zaaf göstermek
İĞİR 1. Çark 2. Kerahat vakti
İĞİRÇEK Topaç
İĞİRMEK Dönmek
İĞİRTMEK Döndürmek
İĞİT Hilekar
İĞİTMEK Hile yapmak
İĞLEK Marazlı
İĞLEMEK Dert sahibi olmak
İĞLENMEK Marazlanmak
İĞLEZ Maraz
İĞLİ 1. Marazlı 2. Dertli
İĞMEK 1. Bükmek 2. Çevirmek
İĞNEÇ 1. Arı iğnesi 2. Enjektör
İĞNİK Dizanteri
İĞNİKMEK Dizanteri olmak
İĞREK Bilinmeyen kötü güç
İĞREMEK Negatif enerji almak
İĞRENMEK Midesi bulanmak
İĞREŞMEK ihtilafa düşmek
İĞRETMEK Negatif enerji vermek
İĞSEK Yoldan çıkan kişi (mecaz)
İĞSEMEK Yoldan çıkmak (mecaz)
İĞSEN 1. Kalleş 2. ilgisiz
İĞSENMEK Yön değiştirmek
İĞSİZ 1. Marazsız 2. Dertsiz
İJENÇ itimat
İJENMEK İtimat etmek
İKEN Yirmi (sayı)
İKENGE 1. Orijin 2. Element
İKEV Çift (ikili)
İKEVLEN 1. Çift kişi 2. Karı-koca
İKİLEV Kararsızlık
İKİLEVÇİ Kararsız
İKİLİK Hıçkırık
İKİN Sani
İKİNDİ Öğle ve akşam arası
İKİNTİ 1. Emsal 2. Kopya
İKİNTİSİZ Emsalsiz
İKİT Hayvan terbiyesi
İKİTÇİ Hayvan terbiyecisi
İKİTMEK Hayvan terbiye etmek
İKİTMEN Hayvan terbiyecisi
İKİZEK İkizlerin her biri
İKİZER ikizlerin her biri
İKŞİT Tımarlı sipahi
İLBEN Vatansever
İLBEY Vali
İLBİLGE Müsteşar
İLBİLİK Devlet arşivi
İLBİLMEK Kamu idare etmek
İLBİZ Sümüklü böcek
İLCER Memleket (doğulan yer)
İLCERMEK Memlekete dönmek
İLÇEBEY Kaymakam
İLÇİ Bürokrat
İLÇİK 1. Kasaba 2. Yaban arısı
İLÇİMEK Vücut ısısı artmak
İLÇİN Vücut ısısı
İLÇİNMEK Ateşten sayıklamak
İLÇİR Zincir
İLÇİRBE Zincir
İLÇİRME Zincirleme
İLÇİRMEK İç içe geçirmek
İLDEM 1. Acele 2. Pişmanlık
İLDEMEK Acele etmek
İLDEN Aşikar
İLDENMEK Aşikar olmak
İLDERME Belediye
İLDERMEK Belediyecilik yapmak
İLDEŞ Hemşehri
İLDEŞMEK Aynı şehirde yaşamak
İLDİ Fayda
İLDİK Çelme
İLDİR 1. Hiddetli 2. Dehşetli
İLDİR Sicim
İLDİRME 1. İdam ipi 2. idam
İLDİRMEK Asarak öldürmek
İLDİŞMEK Kavga etmek
İLDİZ 1. Menşe 2. Orijin
İLEĞMEK Rencide olmak 12641
İLEK 1. Yazı tarafı (para) 2. Kopça
İLEKÇE Kopça
İLEKLEMEK Kopçalamak
İLEKLENMEK Kopçalanmak
İLEKTİRMEK iliklemek
İLELEŞ Beraberlik (birliktelik)
İLELEŞMEK Beraber olmak
İLEM 1. Hoş 2. Ferah
İLEMEK 1. Takmak 2. ilmik atmak
İLEMEN Bir şehrih kurucusu
İLENÇ Lanet
İLENEK Lanet
İLENGEŞ Mavi yengeç
İLENMEK Lanet etmek 12651
İLER Vaka
İLERGEN Önde olan
İLERK Eyalet
İLERLEK Terakki eden
İLERMEK Öne çıkmak
İLERTMEK Öne çıkartmak
İLEŞ Flört
İLEŞKEN Çapkın
İLEŞMEK Flört etmek
İLEŞMEN Flört eden
İLEŞTİRMEK Çöpçatanlık yapmak
İLEŞTİRMEN Çöpçatan
İLETİŞİM Haberleşme
İLETİŞMEK Haberleşmek
İLETKEÇ Kablo
İLETKEL Rapor
İLETKELCİ Raportör
İLETKEMEK Rapor vermek
İLETKER Raportör
İLETMEN Mesajcı
İLEV 1. Cinsel ilişki 2. Seks
İLEY Cinsel organ (her iki cins için)
İLEZ Halüsinasyon
İLEZİK Filiz
İLEZLENMEK Halüsine olmak
İLEZMEK Filizlenmek
İLEZMEK Halüsinasyon görmek
İLGE Kalıp
İLGEÇ Edat
İLGEK Çengel
İLGEMEK Nakletmek 12661
İLGEN 1. Delil 2. ispat 3. Dişi deve
İLGENÇEK Ceza kırbacı
İLGENMEK Sevk edilmek
İLGER Raf
İLGEŞ Fermuar
İLGEŞMEK İç içe geçmek
İLGEŞTİRMEK iç içe geçirmek
İLGETMEK Sevk etmek
İLGEVÜR Vestiyer
İLGEZDİ Çok yer görmüş kişi
İLGEZEK 1. Seyahat 2. Zeki
İLGEZER Seyyah
İLGEZMEK Seyahat etmek
İLGİK Sulh
İLGİMEK 1. Ait olmak 2. Barışmak
İLGİN Ait
İLGİNÇ Enteresan
İLGİNMEK Tesir etmek
İLGİR Sulh sever
İLGİRMEK Sulh yapmak
İLGİZ Merak
İLGİZEK Meraklı
İLİKMEN Kandil (lamba)
İLİMEK Rastlamak
İLİMTE Rabıta
İLİMTEMEK Rabıta kurmak
İLİN Hafif
İLİNÇİ Eğlence
İLİNÇİLEMEK Eğlenmek
İLİNÇİLETMEK Eğlendirmek
İLİNDİRMEK Bağlantı kurmak
İLİNEK Link (internet)
İLİNGİ 1. Bürokrasi 2. Rabıta
İLİNMEK Linke gitmek (internet)
İLİŞ Fiş (elektrik)
İLİŞİK Yayın balığı
İLİŞTİRİ Post-it not
İLİTMEK Sevk etmek
İLİZ Zayıf
İLKE Prensip
İLKİNMEK Yerinden sıçramak
İLKİT Dil tutukluğu
İLKİTMEK Dili tutulmak
İLKMEK Birikmek
İLMEK Hücum etmek
İLMEN Kamusal
İLMEŞEK Bağırsak ağrısı
İLMÜN Cehennnem (Mançuca)
İLSEK Vatan hasreti
İLSELLEŞMEK İstimlak olmak
İLSELLEŞTİRME istimlak
İLSELLEŞTİRMEK İstimlak etmek
İLSEMEK Vatanını özlemek
İLSER Vatan hasreti çeken
İLSEVER Vatansever, patriot
İLSEVMEK Vatan sevmek
İLSİRET Yurt bozan
İLSİRETMEK Yurdundan etmek
İLSÜYER Vatansever, patriot
İLSÜYMEK Vatan sevmek
İLTE Sevkiyat
İLTEBER Vali (şehir yöneticisi)
İLTECİ Sevkiyatçı
İLTER Vali (şehir yöneticisi)
İLTERİM Şehir yönetimi
İLTERİŞ Devlet kurucusu kişi
İLTERME Devlet / şehir yönetimi
İLTERMEK Devlet / il yönetmek
İLTİNDİRMEK Sevk etmek
İLTİNMEK Sevk edilmek
İLTMEK Sevk etmek
İM İşaret
İMCEMEK Pandomim yapmak
İMCEMEN Pandomimci
İMCENMEK Jest yapmak
İMÇİZER Stenograf
İMÇİZİM Stenografi
İMÇİZMEK Steno yazmak
İMDEĞEN Marka
İMDEMEK Markalamak
İMDİ Öyleyse
İME Dağ keçisi
İMECE Dayanışma
İMECİ Dayanışmacı
İMEÇ Kooperatif
İMEG 1. Haz 2. Aş (yemek)
İMEGEN Çengelboynuz dağ keçisi
İMEK Yardım etmek
İMEN Panik
İMENMEK Paniklemek
İMER 1. Hayırsever 2. Abluka
İMERMEK Ablukaya almak
İMGE 1. Sembol 2. İmaj
İMGELEM Sembolizasyon
İMGELEMEK Sembolize etmek
İMİR 1. Sis 2. Sis tanrısı
İMİRÇEMEK Sis çıkmak
İMİRÇENMEK Sislenmek
İMİŞ Meyva
İMLEÇ Kursör
İMLEMEK İşaretlemek
İMLENMEK İşaretlenmek
İMLEŞMEK işaretleşmek
İMLİK Ünlem işareti (imla)
İMNEMEK İşmar etmek
İMREK Gıpta eden
İMREMEK Gıpta etmek
İMREN Gıpta edilen şey
İMRENCE Heves
İMRENCEK Hevesli
İMRENÇ Gıpta
İMRENMEK Gıpta etmek
İMREŞ İhtiras
İMREŞMEK ihtiras etmek
İMSİK Kokuya hassas burun
İMSİKLEMEK Koku almak (köpek)
İMSİLEMEK Koklayarak aramak
İMSİLENMEK Koklanıp bulunmak
İMSİMEK Koklamak
İMSİNMEK Koklanmak
İMSİR Arama köpeği
İMTİNMEK Şevke gelmek
İNAK 1. Eminlik 2. Dost 3. Yaver
İNAL 1. Mümin 2. Kont 3. Baron
İNAM İman
İNAMA Şehadet (dine girme)
İNAN İman
İNANÇ İtikat
İNANMAK İman etmek
İNCENEK Nezaket
İNCEREK Nazik
İNCESEN Meltem
İNÇ Huzur
İNÇEK Bataklık samuru
İNÇKİ Sükunet
İNÇLİ Huzurlu
İNÇSİZ Huzursuz
İNDEK 1. Zarar 2. Ziyan
İNDEMEK Zarar etmek
İNDEŞ İflas
İNDEŞMEK İflas etmek
İNDETMEK Zarar ettirmek
İNDİ 1. Öyleyse 2. Halen
İNDİR Harman
İNDİR Kürsü
İNEÇ 1. Kurbanlık 2. Mahzen
İNEHSİT Doğum tanrıçası
İNELGE İskele
İNELGEMEK Istırap çekmek
İNELGEMEK İskeleye inmek
İNELİK Kız böceği
İNELMEK Kurban edilmek
İNEMEK Kurban etmek
İNENÇ Kurban
İNENGİ Sabah
İNENİZ Slalom
İNENMEK Kurban töreni yapmak
İNER 1. Merhametli 2. Mütevazi
İNERGE Yokuşun iniş yönü
İNERMEK Merhamet etmek
İNEŞ 1. Dere 2. Çay (akarsu)
İNEŞMEK Dere / çay akmak
İNEV Dağlama (yakma)
İNEVLEMEK Dağlamak (yakmak)
İNEVLENMEK Dağlanmak
İNEY Büyükanne (nine)
İNEZ Zayıf
İNEZMEK Zayıflamak
İNGEN Dişi deve
İNGİN 1. Nezle 2. Nevazil
İNGİR Alacakaranlık
İNGİZ Derin
İNİ Prens
İNİÇE Prenses
İNİLGE Istırap
İNİLGETMEK Istırap vermek
İNİR Akşam
İNİRÇEK Süzme yoğurt
İNİRÇEMEK Yavaşça çökelmek
İNİRDEMEK Mırıldanmak
İNİRME Alacakaranlık
İNİRMEK Akşam olmak
İNİŞKE Rampa
İNJEMEK Gülmek (Mançuca)
İNKİŞ Eşek arısı
İNMEN Vatka (omuzluk)
İNREME Figan
İNREMEK Figan etmek
İNSEMEK inme eğiliminde olmak
İNSER inme eğiliminde olan
İNZER Yıkma vinci (inşaat)
İNZERMEK Yıkmak
İPELEK İpek böceği kelebeği
İPİLDEMEK Işık titreşmek
İPKİN Menekşe rengi
İPSEK Devedikeni
İPSEMEK ip gibi uzamak
İPSİL 1. Elyaf 2. Lif (tel)
İPSİMEK ip gibi uzamak
İR 1. İspiyon 2. Şarkı
İR 1. iyi niyet 2. Makam
İRBEN Kekik
İRBİÇ Porsuk
İRBİZ Leopar
İRÇİ Makam sahibi
İRDE 1. Tetkik 2. Tahlil
İRDEBİL Dava (hukuk)
İRDEBİLMEN Avukat
İRDELEMEK Tetkik etmek
İRDELENMEK Tetkik edilmek
İRDELMEK Tetkik / tahlil edilmek
İRDEM 1. Sperm 2. Hüner
İRDEME Laboratuvar sonucu
İRDEMEK Tetkik / tahlil etmek
İRDEMEN Tetkik / tahlil eden
İRDENMEK Kendini incelemek
İRDEŞ 1. Tetkik 2. Tahlil
İRDEŞMEK Birbirini incelemek
İRDİK Kıymet
İRDİŞ Hüner
İREK 1. İrade 2. Daha (da)
İRELDEMEK içine yerleştirmek
İRELDEY Barut çubuğu
İREMÇEK Labne peynir
İREMEK İrade etmek
İREN 1. Erkek 2. Geyik 3. Vasıta
İRENÇ İrade
İRENÇİ İradeli
İRENMEK İrade göstermek
İRET Şarap
İRETMEK Şarap üretmek
İREY Büyükbaba(dede)
İRGE 1. Esas 2. Asıl
İRGECENGE Demokratik (Mançuca)
İRGEN Sivil (Mançuca)
İRGERMEK Muvaffak olmak
İRGESEMEK Şuh bakmak (kadın)
İRGEYEK Cüce
İRGİ 1. Muşmula 2. Turfanda
İRGİN Profesyonel
İRİGEN Peynir eritmesi yemeği
İRİK Muazzam
İRİLTEÇ 1. Mikroskop 2. Büyüteç
İRİM 1. Kehanet 2. Büyülü söz
İRİM Müjde
İRİMÇEK Peynir
İRİMEK Ekşimek (süt)
İRİNÇ Bedbahtlık
İRİNÇLEMEK Bedbaht olmak
İRİNÇLETMEK Bedbaht etmek
İRİNÇLİ Bedbaht
İRİNDİRMEK Cerahatlendirmek
İRİNGEN Kanlı cerahat
İRİNMEK Cerahatlenmek
İRİS 1. Hürriyet 2. Koruyucu ruh
İRİŞKEN Meşgul
İRİŞKİN Sucuk
İRİŞMEK Meşgul olmak
İRİTME Lor peyniri
İRİTMEK Lor haline getirmek
İRİZ Dev
İRİZDİRMEK Bıktırmak
İRİZMEK Bıkmak
İRK 1. Koyun 2. Naz
İRKE Naz
İRKECEY Nazlı
İRKELEMEK Nazlandırmak
İRKELENMEK Nazlanmak
İRKELİ Nazlı
İRKEŞ Yaramazlık
İRKEŞMEK Yaramazlık edişmek
İRKETEY Çocuk çetesi
İRKEY Naz
İRKEYİN Nazlı
İRKİ Taharrüş
İRKİL 1. Falcı 2. Efsanevi Kam
İRKİL 1. Heybetli 2. Ürkünç
İRKİLCİN Medusa (deniz anası)
İRKİLDEK Ahtopot
İRKİLENME Taharrüş etme
İRKİLENMEK Taharrüş etmek
İRKİLMEK Taharrüş etmek
İRKİLTMEK Taharrüş ettirmek
İRKİN 1. Afacan 2. Hikmetli
İRKİNÇ Taharrüş
İRKİNMEK Taharrüş etmek
İRKİŞİ Erkek
İRKİT 1. Lor peyniri 2. Ürkütücü
İRKİTMEK Lor peyniri yapmak
İRKLEMEK Zorlamak
İRKLENMEK Zorlanmak
İRKLETMEK Zorlatmak
İRKLİ Nazlı
İRKMEK Taharrüş etmek
İRLEMEK Peynir mayalamak
İRLENMEK Peynir mayalanmak
İRMEG 1. Haz 2. Zevk
İRMEK Haz /zevk duymak
İRMEKLENMEK Eğlenmek
İRPEK Makas
İRPEKLEMEK Makaslamak
İRPEKLENMEK Makaslanmak
İRSEK Orospu (argo)
İRSEMEK Orospuluk etmek (argo)
İRŞİ Peri (Sanskritçe, şüpheli)
İRT Vergi
İRTÇEK Saat
İRTMEK Zaman geçmek
İRTSİZ Vergisiz
İRYİĞİT Mert
İRZİ Evliya 12711
İSEGEY Keçe
İSEKMEK Kokmak
İSEMCEMEK Koleksiyon yapmak
İSEMCEN Koleksiyon (Mançuca)
İSEN 1. Koku 2. Sahih
İSERLENMEK Sersemlemek
İSİLMEK Terden kaşınmak
İSİMEK Sıcaktan terlemek
İSİNMEK Hararet yapmak
İSİRGEMEK Sıcak basmak
İSİRGENMEK Sıcaktan fenalaşmak
İSİRMEK Gözü kararmak
İSİZ 1. Fena 2. Şerli
İSİZLİK 1. Fenalık 2. Şer
İSKE Maya
İSKEK 1. Cımbız 2. İstihza
İSKEKÇİ Cımbızla tüy alan kişi 12721
İSKEMEK Mayalamak
İSKENMEK Mayalanmak
İSKER Mil (çamurlu kum)
İSKERME Telkin
İSKERMEK Telkin olmak
İSKERT Dipnot
İSKERTME Tembih
İSKERTMEK Tembihlemek
İSKİMEK Koklamak
İSKİNMEK Burun çekmek
İSKİRlK Düdük sesi
İSKİRMEK Koku yaymak
İSKİTMEK Koklatmak
İSLEMEK İs yapmak
İSPAN İspanyol
İSRE Uzak
İSREMEK Uzaklaşmak
İSRİK 1. Buhur 2. Tütsü
İSRİMEK Buhur / tütsü yayılmak
İSRİNMEK Buhur / tütsü kokmak
İSRİTMEK Buhur / tütsü yapmak
İSSİ Hararet
İSSİLEMEK Sıcak basmak
İSSİLENMEK Sıcaktan bunalmak
İSSİMEK Hararet basmak
İSTAT Sigara
İSTELGE Rica
İSTEMEY Kafkas halk oyunu
İSTENÇ İrade
İSTİ 1. Kalori 2. Hararet
İSTİLEMEK Hararetlenmek
İSTİNMEK Hararet yapmak
İŞAR Menkul
İŞBİLİR Ehil
İŞBİLMEK Ehil olmak
İŞÇEN 1. Hamarat 2. Faal
İŞÇİMEL işçi kurumu
İŞÇİMEN Hamarat
İŞDİŞİ Dilber
İŞEN 1. Kadın 2. Güvenilir insan
İŞENDİRMEK Güvendirmek
İŞENMEK itimat etmek
İŞENMEK Koklamak
İŞER Sersem
İŞEVİR Müteşebbis
İŞEVİRMEK İş kurmak
İŞEY Büyükanne (nine)
İŞGEÇ 1. Alet 2. Makina
İŞGEK Kayık küreği
İŞGÖREV Hizmet
İŞGÖREVCİ Hizmetçi
İŞGÜDER Müşavir
İŞGÜDÜM Maslahat
İŞGÜN Yayla çiçeği
İŞGÜTMEK Maslahat etmek
İŞİ Prenses
İŞİÇ Tencere
İŞİL Feminal
İŞİM Deri bacak örtüsü / altlığı
İŞİM Samimiyet
İŞİN Saç örgüsü
İŞİTEÇ İşitme cihazı
İŞİTKEN İşitme yeteneği olan
İŞİTMEK Hararetlendirmek
İŞKE Narin
İŞKEK Kadın
İŞKELEK İşkolik
İŞKELEME Angarya
İŞKELEMEK Angarya çalışmak
İŞKELETMEK Angarya çalıştırmak
İŞKER Aktif
İŞKERMEK Aktifleşmek
İŞKİRTİ İpek kumaş
İŞLEĞEN 1. Aktif 2. Faal
İŞLEMEZİK Günah
İŞLENCE Faaliyet
İŞLENÇ 1. Endüstri 2. Sanayi
İŞLENDİZ Fabrika
İŞLENEK Fabrika
İŞLENGE 1. icraat 2. Faaliyet
İŞLENGEN 1. Cari 2. Faal
İŞLENİR Mesai
İŞLENTİ Faaliyet
İŞLER 1. Aktif 2. Faal
İŞLERGE Sanayi
İŞLERGEN Sınai
İŞLEŞMEK Birlikte çalışmak
İŞLEV Fonksiyon
İŞLİK Atölye
İŞMAR 1. Sevk 2. Sipariş
İŞMEK 1. Örmek 2. Çalışmak
İŞMEN Memur
İŞMER Çalışkan
İŞÖYÜ Atölye
İŞTELMEK Hazırlanmak
İŞTEMEK Hazırlamak
İŞTENKEY Faal
İŞTENMEK Faaliyete geçmek
İŞTERMEK Faaliyete geçirmek
İŞTEŞ Mesai arkadaşı
İŞTEŞMEK Aynı işte çalışmak
İŞTİR Şayet
İŞTİRMEK Hikaye anlatmak
İTEÇ El arabası
İTEK Çizme
İTELGÜ Yayla şahini kuşu
İTENEK Piston
İTER Yırtıcı kuş
İTERCİ Kuşbaz
İTEREK El arabası
İTERGE Jet motoru
İTERMEK 1. itelemek 2. izlemek
İTEYİK 1. Faraza 2. Eğer ki
İTİ 1. Güdü 2. Keskin
İTİK 1. Alet 2. İhtisas
İTİKLİ 1. Aletli 2. Mütehassıs
İTİKMEK Alet kullanmak
İTİKSİZ Aletsiz
İTİMGE itiş gücü (motor)
İTİMGEN itiş gücü yüksek
İTİMGER Jet motoru
İTİNMEK Teçhizatlanmak
İTİZ Enstrüman
İTİZMEK Enstrüman çalmak
İTKİ itiş gücü
İTKİLİ İtiş gücü olan
İTME idman
İTMEÇ 1. Alet 2. Edevat
İTMELEME idman yapma
İTMELEMEK idman yapmak
İTMELEŞMEK Maç yapmak
İTMİŞ Mütehassıs
İTNİ Pazartesi günü
İTTİRGEÇ Scooter (ayak bisikleti)
İVÇEL Seks (cinsel ilişki)
İVÇELMEK Seks yapmak (kadın)
İVÇEMEK Seks yapmak (erkek)
İVDE Tahribat
İVDEÇİ Tahripkar
İVDEL Harap
İVDELMEK Harap olmak
İVDEMEK Tahrip etmek
İVDER Tahribat
İVDERMEK Tahrip etmek
İVDEŞ 1. Refik/Refika 2. Partner
İVDEŞMEK Refakat etmek
İVDİRMEK Acele ettirmek
İVE ilkyardım hemşiresi
İVEDİ Acele
İVEĞEN Aceleci
İVEL İlk-Yardım
İVEMEK İlk-Yardım yapmak
İVENMEK İlk-Yardım almak
İVGİ Telaş
İVGİN Telaşlı
İVİK Su geyiği
İVİLDİ Rl K Havyar
İVİN Sıra
İVİNÇ Aciliyet
İVİNKİ Sıradaki
İVİNMEK Sıraya girmek
İVLEMEK Acele etmek
İVLEŞMEK Tacil olmak
İVLETMEK Tacil etmek
İVME Tacil (hız artırımı)
İVMEK Acele etmek
İYDE Kuvvet
İYDEMEK Kuvvet uygulamak
İYDENMEK Kuvvetlenmek
İYDİLEK Hayırdua
İYDİLEMEK Hayırdua etmek
İYDİLENÇ Hüsnüniyet
İYDİRMEK Nakletmek
İYE 1. Sahip 2. Koruyucu ruh 12731
İYEGE Eğe kemiği
İYEK Çene kemiği
İYELEMEK Sahip olmak
İYELENGEN Sahiplenilmiş
İYELENMEK Sahiplenmek
İYELEŞMEK Sahibine alışmak
İYELİK Sahiplik
İYEM 1. Sempati 2. Cazibe
İYEMEK Gıpta etmek
İYEMEN 1. Malik 2. Melik
İYENMEK Gıpta etmek
İYER Semer
İYERÇEN Uydu (doğal)
İYERLEMEK Semer vurmak
İYERLENMEK Semer vurulmak
İYGELEMEK Şüphe vermek
İYGELENMEK Şüphelenmek
İYGİ Nimet
İYİK 1. Omuz 2. Heves 2. Uğur
İYİLMEK Nakledilmek
İYİM Hüsnü niyet
İYİMSEMEK Optimize etmek
İYİMSENMEK Optimistlik etmek
İYİMSER Optimist
İYİN 1. Dolayısıyla 2. Kavis
İYİN Artarak
İYİNÇ İstibdat
İYİNMEK İstibdat etmek
İYİR Nilüfer (bitki, çiçek)
İYİRMEK Koklamak
İYİŞMEK Kokmak
İYİTE Tazı (av köpeği) 12741
İYİTMEK Koklatmak
İYİZ 1. Güzel koku 2. Kaşıkçı kuşu
İYİZGEMEK Güzel kokmak
İYİZGENMEK Güzel koku saçmak
İYLEMEK Deri işlemek
İYLENMEK Deri İşlenmek
İYMEG Küpe
İYMEK 1. Nakletmek 2. Postalamak
İYMELMEK Naklolmak
İYMENMEK İmtina etmek
İYMİŞ Meyva
İYNEM Yaren
İZBİZ Kireç
İZDEM Tema
İZDEMEK Tema oluşturmak
İZDEŞ Aynı yoldan giden
İZDEŞMEK Aynı yoldan gitmek
İZDÜŞMEK İrtisam etmek
İZELMEK iz oluşmak
İZEMEK iz oluşturmak
İZEN 1. Din 2. Sahih
İZENÇ 1. itikat 2. Sahihlik
İZENÇLİ İtikatlı
İZENGEN Mütedeyyin
İZENLEMEK İyi intiba bırakmak
İZENLEMEK Selamet bulmak
İZENLEŞMEK iyi etkileşim almak
İZENLEŞMEK Selametleşmek
İZENMEK İman etmek
İZER Dedektif
İZERLEMEK Dedektiflik yapmak
İZERMEK iz takip etmek
İZERTMEK Arkada iz bırakmak
İZEV 1. Selamet 2. inayet
İZGE Mukaddes
İZGEN Mübarek
İZGİ Sevap
İZGİLEMEK Sevap işlemek
İZGİLENMEK Sevap kazanmak
İZGİN Hayırlı
İZGÜDER 1. Hafiye 2. Dedektif
İZGÜTMEK Takip etmek
İZGÜVER 1. Hafiye 2. Dedektif
İZİ Rab
İZİK Sıcak kompres
İZİKLEMEK Kompres yapmak
İZİKLENMEK Kompres yapılmak
İZİLDEÇİ iz sürücü
İZİLDEMEK iz sürmek
İZİM Alamet
İZİNÇ Takibat
İZİNMEK Takibat yapmak
İZİRMEK Bayılmak
İZİRTKİ Narkoz
İZİRTMEK Bayıltmak
İZİT Film (fotoğraf)
İZİTMEK iz bırakmak
İZLEÇ Sinyal
İZLEK 1. Program 2. Politika
İZLEM Politika
İZLEN Müşahede
İZLENÇ Müşahede
İZLENEK Şov
İZLENTEY Konsültasyon (tıp)
İZLETİ 1. Video 2. Şov
İZLEV Program (televizyon vs.)
İZME 1. Hamur 2. Fermuar
İZMEK iz sürmek
İZMEN 1. Dedektif 2. Hafiye
İZMENT Zayıf
İZNEK Nişan (işaret)
İZVET Zayıf
JAGUĞAR Panter (Guaranice)
JAGULAMAK Şırıldamak
JAKSAKA Elma yanak (Mançuca)
JALAK Aşı (ziraat)
JALDAMAK Soymak
JALDANMAK Soyunmak
JALGIN Ateş tanrısı (mitoloji)
JALIN 1. Alev 2. Ateş dansı
JALINTAY Ateş merasimi
JALINTOY Ateş merasimi
JALKIMAK Alevlenmek
JALKINMAK Yıldırım düşmek
JALMUS Dev
JARGIL Haberci meleği (mitoloji)
JARIK Nur
JARLAMAK Sesli konuşmak
JARLANMAK Gevezelik etmek
JASALGAN Sahte
JASALMAK Sahtesi yapılmak
JASAMAK Sahtesini yapmak
JASATMAK Sahtesini yaptırmak
JASIĞAN Mektup (Mançuca)
JASMAK Mektup yazmak (Mançuca)
JAYIK Irmak tanrısı (mit)
JILGA Paten
JILGAMAK 1. Kaymak 2. Akmak
JILGAN Kaygan
JIR 1. Cırıltı sesi 2. Melodi
JIRGA Melodi
JIRGAMAK Melodi mırıldamak
JIRGANMAK Melodi mırıldanmak
JIRLAMA Böcek ötüşü
JIRLAMAK Böcek ötmek
JULUN Biyografi (Mançuca)
JUNFA Savaş lordu (Çince)
JURA Tabir
JURAMAK Ayrılmak (Mançuca)
JURLAMAK Tabir etmek (rüya)
JURLANMAK Tabir edilmek (rüya)
KABAL Tahkimat (madencilik)
KABALLAMAK Tahkim etmek
KABAN Yaban domuzu
KABAR 1. Kalça 2. Kabadayı
KABARÇA Kalça (her biri)
KABARGA Sibirya geyiği
KABAY Beşik
KABAYLAMAK Beşik sallamak
KABAYLANMAK Beşik sallanmak
KABIRZIK Pul (balık, yılan vs.)
KABIZ Ateşleme
KABIZGAÇ Buji
KABIZGAMAK Şerare yapmak
KABIZMAK Ateşlemek
KABLAVUÇ Tabansız terlik
KABULBAZ Zarf
KABULÇAK Kostüm
KABULGAMAK Şekil değiştirmek
KABULGAN Şekil değiştirme
KABULGANMAK Şekle girmek
KABULMAK Şekil değiştirmek 12781
KABULTA Metamorfoz
KABUR Sandık
KABURÇAK 1. Tabut 2. Sert kabuk
KABURŞAK Pul (balık, yılan vs.)
KAÇAGAY Dağ keçisi
KAÇAĞAN 1. Eşek 2. Antisosyal
KAÇALGA Tekerlekli sandalye
KAÇALGANMAK Araçla itilmek
KAÇALGATMAK Araçla itmek
KAÇAMAG Mamaliga yemeği
KAÇAMAK Gizlice yapmak
KAÇAN 1. Vakit 2. Vade
KAÇAR Katır
KAÇAV Muhalefet
KAÇAVCI Muhalif
KAÇAVLAMAK Muhalefet etmek
KAÇAYGA Sallanan sandalye
KAÇAYLAMAK Sallamak
KAÇAYLANMAK Sallanmak
KAÇIKMA Yön değiştirme
KAÇIKMAK Yönünü değiştirmek
KAÇIL Sinek (iskambil)
KAÇIMSAK İmtina eden
KAÇIMSAMAK İmtina etmek
KAÇIR Panikletici
KAÇIRA Panik
KAÇIRGAMA Kız kaçırma
KAÇIRGAMAK Kız kaçırmak
KAÇIT 1. Firar 2. Mızrak
KAÇKAR Hızlı koşan
KAÇMAG Haremlik
KAÇMAK Erkekten sakınmak
KAÇMAN Firari
KAÇMAZ Korkusuz
KAÇSAMAK Kaçmak istemek
KAÇUN Kaçarak gelen gelin
KADAÇ 1. Çekiç 2. Rozet
KADAĞAN 1. Çakılmış 2. Emir 12791
KADAK 1. Mıh 2. Ağırlık (200 gr)
KADAKA Kutup yıldızı (Mançuca)
KADALGAK Çakal eriği
KADALGAN Kahraman
KADALMAK Çakılmak
KADAMA 1. Muhkem 2. Kavi
KADAMAK Çakmak (fiil)
KADANMAK Hapsolmak
KADAR 1. Hayvan sürüsü 2. Kilit
KADARÇI Çoban
KADARGAZ Üvez ağacı
KADARMAK Muhafaza etmek
KADAŞ Yaren
KADAŞMAK Yarenlik etmek
KADATMAK Hapsettirmek
KADAV 1. Hapishane 2. Kilit
KADAVIÇ Firkete
KADAVLAMAK Hapsetmek
KADAVLANMAK Hapsedilmek
KADAZ Mıh (büyük çivi)
KADAZLAMAK Mıhlamak
KADI Mıh (büyük çivi)
KADIK 1. Temel (bina) 2. Kazık
KADINMAK Pişman olmak
KADIRGA Ağaç kabuğu
KADIRGAK Nasır (deri sertliği)
KADIRMAK Kabuk bağlamak
KADIZ Tarçın
KADİR 1. Hiddetli 2. Kuvvetli
KAĞA Amca
KAĞADAŞ Amca çocukları
KAĞAL Tembel
KAĞAN İmparator
KAĞANAK Mukoza
KAĞANÇA İmparatoriçe
KAĞAR Hastalık getiren ruh
KAĞAY Martı
KAĞAZ Caka
KAĞAZLANMAK Caka satmak
KAĞBAL Eşek arısı
KAĞIL Kırbaç
KAĞILDAMAK Vaklamak (ötmek)
KAĞILDANMAK Vaklamak (ötüş)
KAĞILMAK Çakılmak
KAĞILTI Vaklama sesi
KAĞIMAK Çakmak
KAĞINGA Zatürre
KAĞINMAK Zatürre olmak
KAĞIRMAK Balgam sökmek
KAĞIŞMAK Tokuşmak
KAĞITMAK Çakmak
KAĞIZ Balmumu
KAĞMAK Silkeleyerek düşürmek
KAĞSIRIK Balgam
KAĞŞAK Harap
KAĞŞAMAK Harap olmak
KAĞŞATMAK Harap etmek
KAH AÇ Kuru meyve
KAH AVA Kahve (Arapça)
KAHACIMAK Kurumak (meyve)
KAJAY Kolye
KAK Meyve kurusu
KAKIMAK Hırpalamak
KAKINÇ Hiddet
KAKINMAK Kendini hırpalamak
KAKIZ 1. Hiddetli 2. Gözüpek
KAKLAMAK Kurutmak
KAKLANMAK Kurumak
KAKPAR Sıtma
KAKPARMAK Sıtma tutmak
KAKRAŞ Kurumuş
KAKRAŞMAK Suyu çekilmek
KAL Hava
KALABAY Hiçbir zaman
KALABUK Yusufçuk kuşu
KALAÇ 1. Kürek 2. Simit (gevrek)
KALAGAY Isırgan otu
KALAĞAN 1. Baki 2. Otel
KALAK 1. Mala 2. Atmosfer
KALAKÇA Ayakkabı çekeceği
KALAKLI 1. Havadar 2. Yüksekte
KALAMAK Kutulamak
KALAN 1. Gökyüzü 2. Arazi vergisi
KALANAK Pansiyon
KALANCI Arazi vergisi tahsildarı
KALANÇA Bakiye
KALANÇAK Taş duvar
KALANDIR Stok
KALANDIRMAK Stoklamak
KALANGIRMAK Havaya sıçramak
KALANLIK Vergi alınacak arazi
KALANMAK Yığılmak
KALAP Vahşi
KALAŞ Ekmek (ortası basık)
KALAŞÇI Ekmekçi ("Kalaş" satıcısı)
KALATMAK Stoklamak
KALAV Stok
KALAYMAN İsyancıbaşı
KALBA 1. Yabani soğan 2. Kepçe
KALCAMAK El dağıtmak (iskambil)
KALCANMAK Zar atmak (oyun)
KALCAŞ Et suyu çorbası
KALCIMAK Vahşileşmek
KALCIN Vahşi
KALCINMAK Vahşilik etmek
KALCIR Vahşi
KALCIRMAK Vahşileşmek
KALCITMAK Vahşileştirmek
KALÇA 1. Kel 2. El (iskambil)
KALÇAMAK Nükte / espri yapmak
KALÇAN 1. El (iskambil) 2. Dazlak
KALÇANMAK Sözünden dönmek
KALÇARMAK Saçları dökülmek
KALÇAV 1. Nükte 2. Espiri 12801
KALÇAY Kel
KALÇAYMAK Kelleşmek
KALDA Zootoca türü kertenkele
KALDAY Veliaht prens (1. derece)
KALDAYMAK Öne çıkmak
KALDAZ Ateş cini
KALDIK İzmarit balığı
KALDIRAÇ Manivela
KALDIRAK Zırh
KALDIRÇAK Levye
KALDIRGAÇ 1. Kriko 2. Vinç
KALDIRKAN Atlas kelebeği
KALDUN Beka (kalıcılık)
KALGA Güveç kabı
KALGAMAK Sıçrayıp kalkmak
KALGANAŞ Yıldönümü aşı (ölü)
KALGANÇI Kıyamet günü 12811
KALGANMAK Kıyam etmek
KALGATMAK Yerinden sıçratmak
KALGAY Veliaht prens (2. derece)
KALGAYMAK Arkada kalmak
KALGIN Bakiye
KALI 1. Hava (atmosfer) 2. Artık
KALIĞ Hava (atmosfer)
KALIĞLANMAK Havalanmak (kuş)
KALIĞLATMAK Havalandırmak
KALIK 1. Zamk 2. Tavan arası
KALILANDIRMAK Havalandırmak
KALILANMAK Havalanmak
KALINÇ Beka (kalıcılık)
KALINÇSIZ Fani
KALINDI Başlık parası
KALINGI Bakiye
KALIR Uğultu
KALIRAMAK Uğuldamak
KALIŞIZ Bakiyesiz
KALITAN Muris
KALITIM Genetik (irs)
KALITMAK Genleri aktarılmak
KALITMAN Muris
KALITSAL Genetik (irsi)
KALITSAMAK Tevarüs etmek
KALIV Tarafsızlık
KALIVÇI Bitaraf (tarafsız)
KALKA 1. Gard (spor) 2. Siper
KALKAK Kriko
KALKAMAK Havada durmak
KALKANMAK Havaya kalkmak
KALKARMAK Havalanmak
KALKATMAK Havaya kaldırmak
KALKAVUÇ Şamandıra
KALKAY Siper
KALKAYMAK Sipere yatmak
KALKIMA 1. Şamandıra 2. Duba
KALKINÇ Kıyam
KALKINMAK Kıyam etmek
KALKIRA Turna kuşu (Grus türü)
KALKSAMAK Kalkmak istemek
KALKSI İmsak vakti
KALKUDAY Gökyüzü tanrısı 12831
KALMA Kuş kirazı
KALMAN Baki
KALPAK Türk ulusal şapkası
KALPAKLILAR Türk milliyetçileri
KALSAMAK Kalmak istemek
KALSIZ Havasız
KALTAK 1. Eyer 2. Orospu (argo)
KALTAMAK Üzerine binmek
KALTAMAN Yankesici
KALTAN Aceleci
KALTANDAMAK Acele etmek
KALTANDAŞMAK Acele edişmek
KALTANMAK Üzerine yerleşmek
KALTAR 1. Mavi tilki 2. Madenci
KALTARMAK Kayarak düşmek
KALTAY Mütevazı (alçakgönüllü)
KALTAYMAK Tevazu göstermek
KALTI Nasıl ki
KALTIRAK Sıtma hastalığı
KALTIRAV Titreme
KALTIRAVUK Titrek çiçek
KALTIRMAK Titremek
KALVA Eğitim oku
KALYAN Nargile (Farsça)
KAM Şaman
KAM KALAK Nöbet
KAMA 1. Sur (duvar) 2. Tereyağı
KAMAÇAV 1. Bariyer 2. Barikat
KAMAG Hapishane
KAMAĞ Topyekün
KAMAĞAN Totaliter
KAMAK Etrafını çevirmek
KAMAKUYU Hapishane
KAMAL 1. Sur (duvar) 2. Kale
KAMALAK Sedir ağacı
KAMALAMAK Sur ile çevirmek
KAMALANMAK Sur ile çevrilmek
KAMALGAN Mahpus
KAMALMAK Hapsedilmek
KAMAMAK Hapsetmek
KAMAN 1. Cesur 2. Amansız 12841
KAMANMAK Kamlık bahşolmak
KAMAR Zindan
KAMARLAMAK Zindana atmak
KAMAŞIK 1. Parlak 2. Melez
KAMATMAK Şaman ayini yapmak
KAMAV 1. Muhasara 2. Abluka
KAMAZ 1. Rüzgar 2. İlham
KAMBAR Şaman yardımcısı 12851
KAMÇAT Kunduz
KAMDAMAK Kam dansı yapmak
KAMDAŞ Hemfikir
KAMDAŞMAK Hemfikir olmak
KAMDI Su samuru
KAMGA Ağaç kabuğu
KAMGAK Sarımsak
KAMGALAK Sigorta (hukuk)
KAMGALAKÇI Sigortacı (hukuk)
KAMGALAMAK Sigortalamak
KAMGALANMAK Sigortalanmak
KAMIÇ Kepçe
KAMIK Kara yılan
KAMILMAK Fırlatılmak
KAMINMAK Dövünmek
KAMITMAK Fırlatmak
KAMIYAK Şaman kehaneti
KAMJAK Haşere
KAMKALAKÇI Nöbetçi
KAMKALAMAK Nöbet beklemek
KAMKI Kumaş ölçüsü
KAMLAMAK Şamanlık yapmak
KAMMAK 1. Dövmek 2. Fırlatmak
KAMORTAN Şamanı koruyan ruh
KAMOS Kabus 12861
KAMRAMAK Şamil olmak
KAMRANMAK Şümul etmek
KAMRAV Şümul (kapsam)
KAMŞAK Istakoz
KAMŞAMAK Tereddüt etmek
KAMŞAT Tereddüt verici
KAMŞATMAK Tereddüt ettirmek
KAMTUMAK İhtiva etmek
KAMTURMAK Havi olmak
KAMU Devlet ve toplum
KAMUGA Mülk (idari)
KAMUK Amme
KAMUSAL Umumi
KAMUTAY Cumhuriyet
KAMZAL İşlemeli yelek
KAN DAĞ AY Pantolon
KAN DAL Pranga
KANAĞAN Tatminkar
KANAK Hacamat
KANAKMAK Hacamat olmak
KANALMAK Hacamat etmek
KANAR Çuval
KANARMA Mercimek çorbası
KANARMAK Kan vermek
KANAŞ Kan kardeşliği
KANAŞMAK Kan kardeşi olmak
KANAV 1. Zenne 2. Şarampol
KANAVLANMAK Zennelik yapmak
KANBASAR Yapay kalp
KANBASINÇ Tansiyon
KANÇA 1. Ne kadar? 2. Kaç?
KANÇAK Fahişe
KANÇAMAK Fahişelik yapmak
KANÇAR Kan davalısı
KANÇAŞMAK Pazarlık etmek
KANÇAY Fahişe (hayat kadını)
KANÇIR Kan donması (soğuktan)
KANÇIRA Kangren
KANÇIRMAK Kanı donmak
KANÇURA Kan emici cin 12911
KANDA 1. Nerede 2. Lehim
KANDAK 1. Düğüm 2. Budak
KANDALA Kene
KANDALAMAK Prangaya vurmak
KANDALANMAK Prangalanmak
KANDAMAK Lehimlemek
KANDANMAK Lehimlenmek
KANDAŞ Soydaş
KANDAY Nasıl?
KANDAZ 1. Usare 2. Serum
KANDI Kanaatkar
KANDIK Nisan ayı
KANDIZ Hacamat iğnesi
KANDIZLAMAK Hacamat etmek
KANDIZLANMAK Hacamat olmak
KANGA 1. Şeytan kovma 2. Keklik
KANGAL Onopordum (bitki)
KANGAMAK Şeytan kovmak
KANGANMAK Şeytan çıkarmak
KANGI Pelin otu
KANIK Tatminkar
KANIKIŞ Tatmin
KANIKMAK Tatmin olmak
KANIKTIRMAK Tatmin etmek
KANIM Güven tanrısı (mitoloji)
KANINÇ Tatmin
KANIRÇAK Levye
KANIRSAMAK Cinsel birleşmek
KANIRSANMAK Çiftleşmek (dişil)
KANIRSATMAK Çiftleşmek (eril)
KANIRTKAÇ Levye
KANIŞ Tatmin
KANIŞMAK Tatmin olmak
KANIŞTIRILMAK Tatmin edilmek
KANIŞTIRMAK Tatmin etmek
KANIT 1. Delil 2. ispat
KANITKA İkna
KANITKAMAK İkna etmek
KANITKAN Mukni (ikna eden)
KANKAZ Kuğu kuşu
KANKIRAN Kangren (benzeşimle)
KANKIRMAK Dejenere etmek
KANRAK Çan
KANRAMAK Çan çalınmak
KANRATMAK Çan çalmak
KANSAK Anemi hastası
KANSAMAK Kansız kalmak 12921
KANSAR Anemi hastalığı
KANSARMAK Anemi olmak
KANSIK Ana veya baba bir kardeş
KANSIMAK Tevarüs etmek
KANSINMAK Kanı kaynamak
KANSIRA Kan kaybı
KANSIRAMAK Kan kaybetmek
KANSORAN Kan davalısı
KANSORGUÇ Kan alma aleti
KANSORGUŞ Vampir
KANSORMA Kan davası
KANSORMAK Kan davası gütmek
KANSU Plazma
KANŞAV Lale
KANTALAMAK Kangren olmak
KANTALAV Kangren
KANTAR 1. Kapris 2. Ocak ayı
KANTARGA Dizgin
KANTARMA Dizginleme
KANTARMAK Dizgin çekmek
KANTIK 1. Hilekar 2. Muvazacı
KANTO Bir dans türü (İtalyanca)
KANYA Bir yıldız adı (Sanskritçe)
KANZA Pipo (Çince)
KANZAMAK Pipo içmek (Çince)
KANZAR Rahatsız
KANZARLANMAK Rahatsız olmak
KANZIK Kan tutması
KANZIKMAK Kan tutmak
KANZIR 1. Kindar 2. Rahatsız
KAPAÇ Sübap
KAPAĞAN Kapıp kaçıran (hayvan)
KAPAL 1. Zindan 2. Mahpus
KAPALANGAN Melankolik
KAPALANMAK Melankolikleşmek
KAPAMAÇ Soğanlı kuzu eti aşı
KAPAMIŞ Mahfuz
KAPANÇA Kaftan
KAPANTI Melankoli
KAPAR 1. Ruh 2. Can 2. Zırh
KAPAŞMAK Birbirine sarılmak
KAPAZ Hücre (hapsihane)
KAPÇAGAY Kapıcı kuş
KAPÇAK Hücum
KAPÇAMAK Hücum etmek
KAPÇAR Fermuar
KAPÇARMA Fermuar
KAPÇARMAK Kıstırmak
KAPÇIRMA Fermuar
KAPÇIRMAK Kapılıp gitmek
KAPILGA Kara sevda
KAPILGAN Kara sevdalı
KAPINÇ Enfeksiyon
KAPINMAK Mikrop kapmak
KAPKAN 1. Fare kapanı 2. Zırh
KAPKAR Fatih
KAPKIR Şüpheci
KAPLAK Ambalaj
KAPLAM Pelerin
KAPLAV 1. Satıh 2. Parke
KAPMAÇ Caps (görüntü tutma)
KAPSA Vajina
KAPSAM Şümul
KAPSANÇ Kapsama alanı
KAPSIK Cüzdan
KAPSIRMA Fermuar
KAPSIRTMA Fermuar
KAPSIRTMAK Fermuar çekmek
KAPŞAGAY Septik (kuşkucu)
KAPTAÇ 1. Valiz 2. Bavul
KAPTAGAY 1. Kainat 2. Alem
KAPTAĞAN Kütle
KAPTAMA Valiz
KAPTAMAK Valize doldurmak
KAPTAV Takma diş
KAPTI RA Palaska
KAPTIRGA Zincir toplama demiri
KAPUZ Vadi
KAR AÇIL Esmer
KAR AV 1. Nazar 2. Kabus
KARABAĞA Kara kurbağası
KARABASMAK Kabus görmek
KARABAY Siyah leylek
KARABURÇ Karabiber
KARAÇ Betonyer
KARAÇALMAK İftira etmek
KARAÇMAN Esmer
KARAÇURA Zararlı cin
KARADAMAK Şüphelenmek
KARAGA Zenci
KARAGAY Köknar ağacı
KARAĞ 1. Matem 2. Gözbebeği
KARAĞAN 1. Göre 2. Taraftar
KARAĞANDA Görünüşte
KARAĞÇIK Gözbebeği
KARAĞI Köz demiri
KARAĞLl Matemli
KARAK 1. Pencere 2. Gözbebeği
KARAKÇI Röntgenci (dikizci)
KARAKLAMAK Dikizlemek
KARAKLANMAK Dikizlenmek
KARAKUŞ 1. Kartal 2. Mizan yıldızı
KARAL 1. Mühlet 2. Vade
KARALGAN Namussuz
KARALMAK Namussuzluk etmek
KARALMAZ Namuslu
KARALTMAK Fuhuş yaptırmak
KARAM Hendek
KARAM ASTAN Rağmen
KARAM AT Karabasan 12951
KARAMA Alüvyon
KARAMAK Kem bakmak 12941
KARAMAN Esmer tenli
KARAMAY Petrol
KARAMIŞ 1. Kem gözlü 2. Yaslı
KARAMSAMAK Pesimistlik etmek
KARAMSAR Pesimist
KARAMUK Çalı üzümü
KARAN Nazarcı (kem gözlü) 12961
KARANA Kardan kadın (Kar-Ana)
KARANAT Siyah frenk üzümü
KARANÇ Nazar (kem göz)
KARANÇA Bostan korkuluğu
KARANÇAMAK Görüp korkmak
KARANÇI Nazarcı (kem gözlü)
KARANDAMAK Nazar etmek
KARANDAŞ Kara kalem
KARANDIZ Karadelik (astronomi)
KARANGAT Siyah frenk üzümü
KARANGI 1. Zifir 2. Zifiri karanlık
KARANLAMAK Nazar etmek
KARANLANMAK Nazar değmek
KARANMAK Nazar değmek
KARANTA Silüet
KARANYATMA Karantina
KARANYATMAK Karantina yatmak
KARAR 1. Rasat 2. Muayene
KARARTMA Röntgen (bilimsel)
KARASAMAK İftira atmak
KARASANMAK İftiraya uğramak
KARASATMAK İftira atmak
KARASAV İftira
KARASAVCI iftiracı
KARASAVLAMAK İftira atmak
KARASI Karakalem resim
KARAŞ Ters bakış
KARAŞA Aralık ayı
KARAŞAN En uzun gece
KARAŞIN Esmer
KARAŞMAK Ters bakışmak
KARAŞMAN Ters bakan
KARATA Kardan adam (Kar-Ata)
KARATMAK Gözle taciz etmek
KARAVAŞ Cariye
KARAVÇI Nazarcı (kem gözlü)
KARAVUL Jandarma
KARAVUZ Esmer
KARAY Şaha kalkma (at)
KARAY AĞ Petrol
KARAYIŞ Ters bakış
KARAYLAMAK Şaha kalkmak (at)
KARAZ Zenci
KARAZMAN Zenci
KARBA Mesir macunu
KARBAK Olta
KARBAKLAMAK Oltayla tutmak
KARCAMAK Çatışmak
KARCIGAY Kır şahini
KARÇAK Pençe
KARÇAMAK Kar küremek 12991
KARÇANA Kar kızağı 13001
KARÇANMAK Karda gitmek
KARÇAR Kar küreyici 13011
KARÇUK Gözbebeği
KARDAK Küvet
KARDIĞAÇ Kaya kırlangıcı
KARGAĞUL 1. Faraş 2. Köz tavası
KARGAMAK Lanetlemek
KARGAMIŞ Lanetlenmiş
KARGANA Salkım söğüt
KARGANAŞ Soyağacı
KARGANMAK Lanetlenmek
KARGAŞMAK Mülaene etmek
KARGI Mızrak
KARGIMAK Beddua etmek
KARGIN Lanetli
KARGINMAK Beddua almak
KARGIRA Bas ses
KARGIRAMAK Bas ses çıkarmak
KARGIŞ Beddua
KARGIŞLAMAK Beddua okumak
KARGIŞLANMAK Beddua almak
KARGITMAK Beddua ettirmek
KARGIZ 1. Gaddar 2. Zorba
KARGIZMAK Gaddarlık etmek
KARGU Kule
KARGUY Atmaca
KARIÇ 1. Ölçek 2. Mikser
KARIK 1. ihtiyar 2. Melez
KARIKMAK Gözü fersizleşmek
KARIKSIZ Halis
KARILMAK Takatten kesilmek
KARIMAK İhtiyarlamak
KARIMIŞ İhtiyar
KARIN Rüşvet
KARINAYAK Karından bacaklı
KARINÇ Hakaret
KARINÇLIK Hakir
KARINDAMAK Rüşvet almak
KARINDAŞ Kardeş
KARINMAK Rüşvet almak
KARINSAMAK Karnı çıkmak
KARIŞ Uzunluk birimi (20 cm)
KARIŞBAY Tefeci
KARIŞKA Karınca yuvası
KARIŞKAN Kaotik
KARITMAK ihtiyarlatmak
KARK Burç
KARKANDUZ Kusma hastalığı
KARKANMAK Midesi bulanmak
KARKIN Tempo
KARKIT 1. Torba 2. Kapı direği
KARLANBAÇ Karlı pekmez
KARLIĞAÇ Kardelen çiçeği
KARLIĞAN Kar eriyince açan çiçek
KARMAÇ 1. Lapa 2. Püre
KARMAG Çengel
KARMAK 1. Karıştırmak 2. Asmak
KARMAKLAMAK Çengele asmak
KARMALAMA Fikstür
KARMALAMAK Karıştırmak 13041
KARMALANMAK Karıştırılmak
KARMAN Cep
KARMANMAK Yardım almak
KARMAŞ Tabldot yemek
KARMAZ Halis
KARNAK 1. Şişman 2. Göbekli
KARNAMAK Karnı şişmek
KARNAŞ Kardeş
KARNAŞMAK Kardeş olmak
KARNAZ Haset eden
KARS Post
KARSAK 1. Bozkır tilkisi 2. Pens
KARSAL Boyun çıngırağı
KARSALAMAK Sıçramak
KARSALANMAK Birden sıçramak
KARSAMAK Kar biriktirmek
KARSAMBAÇ Kar tatlısı
KARSAN Arefe günü
KARSANMAK Kar birikmek
KARSIK Acuze (kocakarı)
KARSMAK İçine doldurmak
KARSMAN Mide
KARŞAK İki elin karşılıklı olması
KARŞAMAK iki eli bitiştirmek
KARŞIDAŞ Rakip
KARŞIDAŞMAK Rekabet etmek
KARŞIĞAN Hasım
KARŞIĞANLIK Husumet
KARŞINMAK Karşı gelmek
KARŞIT 1. Zıt 2. Muhalefet
KARŞITLAMA İhtilaf
KARŞITMAN Muhalif
KARŞIYAK Muhalefet
KARŞIYAKÇI Muhalif
KARTAGAY Bozkır kartalı
KARTALAŞ Mayasız hamur pidesi
KARTALMAK Tırmalanmak
KARTAMAK Tırmalamak
KARTANMAK Tedavi olmak
KARTARMAK Tedavi etmek
KARTAY ihtiyar
KARTAYGAN İhtiyarlamış
KARTAYMAK İhtiyarlamak
KARTAZ Anka kuşu
KARTIZA Hardal
KARTMAG Kabuk (yara)
KARTMAK Kabuk bağlamak (yara)
KARTOY Kar şenliği
KARYOLU Samanyolu galaksisi
KARZALAMAK Ütülemek
KARZALANMAK Ütülenmek
KARZAN Saçı beyazlamış
KARZANMAK Saçı beyazlamak
KASAĞAN Entrika
KASALMAK Mağrurlanmak
KASANAK Kas teli
KASAR Yabani köpek
KASARLAR Yabani köpek sürüsü
KASARTKA Büyük kertenkele
KASAY Kervan tüccarı
KASILGA Kramp
KASILGAMAK Kramp girmek
KASIM Sistol
KASINÇ Stres
KASINÇAK Stresli
KASINIK Stresli
KASINMAK Strese girmek
KASIRGA Fırtına
KASIRGANMAK Fırtına çıkmak
KASKALTA Ev Çekirgesi
KASKAR Kurt köpeği
KASKIR Kurt
KASMAG Taş kömürü
KASMAK 1. Sıkmak 2. Germek
KASMIŞ 1. Gururlu 2. Kibirli
KASNALMAK Gerilmek
KASNAMAK Germek
KASNAŞMAK Gerilmek
KASNATMAK Gerdirmek
KASNI Baldıran zamkı
KASPAK Müzeyyen (süslü)
KASTAMAK Talep etmek
KASTAN Kestane (Yunanca)
KASTANMAK Talep edilmek
KASTIRIK Pul (balık, yılan)
KAŞ ALAN Cımbız
KAŞ AY Kolye
KAŞAĞAN Ahır
KAŞAK 1. Kaşıma çubuğu 2. Kör
KAŞALMAK Cımbızla kaş almak
KAŞAMAK Kör olmak
KAŞAN idrar
KAŞANAK Pisuvar
KAŞANAY Saç örgüsü (kadın)
KAŞANIK idrar
KAŞANMAK idrar yapmak
KAŞAR Ekşitme peynir
KAŞARMAK Kesmez olmak
KAŞAYMAK Körelmek
KAŞBASMAK Kaş çatmak
KAŞIRGAMAK Alerji olmak
KAŞIRGAN Alerjik
KAŞIRGANMAK Alerji olmak
KAŞIRGATMAK Alerji etmek
KAŞIRMAK Alerji olmak
KAŞIRTKAN Alerjen
KAŞIRTMA Alerji
KAŞIRTMAK Alerji yapmak
KAŞKA 1. Cesaret 2. Yarı kellik
KAŞKALAK Orman ördeği
KAŞKAMAK Kaşları dökülmek
KAŞKAN Damat evi / odası
KAŞKAR 1. Cesur 2. Gür kaşlı
KAŞKARMAK Alnı açılmak
KAŞLAĞIÇ Tımar (kaşağı)
KAŞLAK 1. Sahil 2. Plaj
KAŞMAK Dilimlemek
KAŞTAK 1. Sahil 2. Plaj
KAŞTAMAK Sahilde gezmek
KAŞTANMAK Sahilde gezinmek
KAŞTARMAK Himaye etmek
KATA 1. Defa 2. Kere
KATAĞ Enerji
KATAĞAN Marul
KATAĞLAMAK Enerji sağlamak
KATAĞLANMAK Enerji almak
KATAK 1. Katkı maddesi 2. Enerji
KATALA At sineği
KATALAK Kıvam artırıcı
KATALGA 1. Tescil 2. Vapur
KATALGAMAK Tescil etmek
KATALGAN Müseccel
KATALGANMAK Tescil olmak
KATALMAK Kıvamı artmak
KATALTMAK Kıvamını artırmak
KATAMA Peksimet
KATAMAK Sertleşmek
KATAN 1. Sert 2. Bisküvi 3. Haşin
KATANAK Sertleştirici madde
KATANÇ Sertleştirici madde
KATANDIRMAK Sertleştirmek
KATANMAK Sertleşmek
KATAR 1. Avcı kuşu 2. Posta kuşu
KATARGA Bumerang
KATARGAN Gidip dönen şey
KATARGANMAK Gidip gelmek
KATARMAK Rücu etmek 13061
KATAŞ Akrep
KATAVUZ İngiliz anahtarı
KATAY 1. Sert 2. Birlikte
KATAYMAK Sertleşmek
KATI Pazar günü
KATI LG AN Kayıtlı
KATI MAY Margarin
KATILGA 1. Kayıt 2. Kayıt belgesi
KATILGAMAK Kayıt yaptırmak
KATILGAN Kayıtlı
KATILGANMAK Kayıt olmak
KATILGI İştirak
KATIM Aralık ayı
KATINÇ 1. Hisse 2. Pay
KATINDIRMAK Pay vermek
KATINMAK Pay almak
KATIRAK Haşin
KATIRGAN Akasya (ağaç)
KATIRMA Yufka ekmeği
KATIRMAK Pişman olmak
KATIŞ Mersin balığı
KATIŞIK 1. Harç 2. Mürekkep
KATIZ Ağaç kabuğu
KATKAMAK Bayatlamak
KATKAN Bayat
KATKANMAK Bayatlamak
KATKIÇ Kepçe
KATKOMUZ Akordeon (çalgı)
KATLAÇ Katlama börek
KATLAM Kat (kağıt vs.)
KATLAMA Börek
KATLANÇ Tahammül
KATLANMAK Tahammül etmek
KATLAŞ Tepside mısır çöreği
KATLAV 1. Pile 2. Zırh
KATLICAK Baklava
KATLIK Sert
KATMAÇ Sıfat (dilbilgisi)
KATMAR Katmer
KATMIŞ 1. Katlı 2. Sert
KATNA Sonradan katılan
KATNAMAK Sonra katılmak
KATNARMAK Sefere çıkmak
KATNAŞIK Müşterek
KATNAŞMAK İştirak etmek
KATPAR Tabaka
KATPAŞ Pile
KATRA Baca
KATRAMAK Çarpmak (çoğaltmak)
KATSAMAK Etkisi artmak
KATURMAK Mumyalamak
KATURULGAN Mumya
KATURULMAK Mumyalanmak
KAV 1. Ağaç mantarı 2. Çıra
KAVA Yüzük
KAVAN Mantar hastalığı
KAVANMAK Mantarla kaplanmak
KAVAR Nasır (deri sertleşmesi)
KAVARGAN Nasırlaşmış
KAVARIK Nasırlaşmış
KAVARMAK Nasırlaşmak
KAVAŞ 1. Harp 2. Muharebe
KAVAŞKAN Muharip
KAVAŞMAK Harp etmek
KAVÇIMAK Hücum etmek
KAVÇIN Kısa süreli ziyaret
KAVÇINMAK Ziyaret etmek
KAVÇIR Hücum
KAVÇIRMAK Hücum etmek
KAVDUN Şefkat
KAVDUNMAK Şefkat göstermek
KAVGAR Asker
KAVIZ 1. İçi boş 2. Kof
KAVIZGAÇ 1. Şalter 2. Buji
KAVIZGAMAK Şaltere basmak
KAVLA Sebze
KAVLAĞAN Çınar ağacı
KAVLAMAK Soyulmak
KAVLATMAK Soymak
KAVLIÇ Fıtık
KAVRA Alabalık
KAVRAÇ Polip kepçe (mekanik)
KAVRAK 1. Kumaş 2. Çıra 3. Alerji
KAVRAM 1. Mefhum 2. Nosyon
KAVRANÇ Konsept
KAVRULGAN Leblebi
KAVRUŞMAK Kavrulmak
KAVSAK Pörümüş
KAVSAMAK Pörsümek
KAVSATMAK Pörsütmek
KAVŞAĞAN Yönünü şaşırmış
KAVŞAK Dörtyol
KAVŞAL 1. Kol 2. Branş
KAVŞALMAK Dallara ayrılmak
KAVŞAMAK Birleşmek (dere, yol)
KAVŞAT İttifak
KAVŞATILMAK Birleştirilmek
KAVŞATMAK Birleştirmek
KAVŞURMAK Bağlanmak
KAVŞUT Irmak ve deniz kavşağı
KAVŞUTMAK Bağlamak
KAVUK Fes (başlık)
KAVUMAK Etrafını kaplamak
KAVUNMAK Etrafı kaplanmak
KAVUR Bronz (Güneşte yanmış)
KAVURAN Güneş çarpması
KAVURDAK Pirzola
KAVURGA Buğday kavurması
KAVURMAÇ Kavurma et yemeği
KAVURT Haşmet
KAVUŞ Menzil
KAVUŞKAN Klips
KAVUŞTAK Kavuşma yeri
KAVUT Kavurma buğday unu
KAVUTMAK Ezmek
KAVUZ Tahıl kabuğu
KAVZA Havuç
KAVZAMAK Muhafaza etmek
KAVZAMAN Muhafız
KAVZATILMAK Muhafaza olmak
KAVZATMAK Muhafaza ettirmek
KAY 1. Destan 2. Epik şiir
KAYAKÇAK Buz pateni ayakkabısı
KAYALAK Heyelan
KAYAN Sel
KAYAR 1. Nal 2. Onur
KAYARÇI Nalbant
KAYARGA Kızaklı kar motoru
KAYARLAMAK Nallamak
KAYARLANMAK Nallanmak
KAYAŞ Hısım (evlilik akrabası)
KAYAŞMAK Hısım olmak
KAYAZ Bıyıklıbalık
KAYÇAK Bazen
KAYÇAN Mühlet
KAYÇANMAK Zaman geçirmek
KAYÇAR Makas
KAYÇARMAK Makasla kesmek
KAYÇI Destan okuyucu
KAYÇIN Makas
KAYÇINMAK Makasla kesilmek
KAYÇITMAK Makasla kesmek
KAYDA Nerede?
KAYDAMAK Gaip olmak
KAYDATMAK Sürgün etmek
KAYDI Sel suyu
KAYGA Paten (spor türü)
KAYGAÇ Paten (araç)
KAYGAK Paten (araç)
KAYGAL 1. Harika 2. Şahane
KAYGALAK Buz pateni pisti
KAYGALAMAK Paten kaymak
KAYGAMAK Hayret etmek
KAYGANA Krep
KAYGANMAK Taaccüb etmek
KAYGAŞ Keramet (mucize)
KAYGIMAK Endişe etmek
KAYGIN Endişeli
KAYGINMAK Endişelenmek
KAYGIR Hayıflanan
KAYGIRMAK Hayıflanmak
KAYI Sel
KAYI KUYU Kayıkhane
KAYIKTAMAK Kayık kullanmak
KAYILGAMAK Krem sürmek
KAYILGAN Krem
KAYILGANMAK Krem sürünmek
KAYILMAK Eriyip yayılmak
KAYILTMAK Eritip yaymak
KAYIN 1. Kutlu ağaç 2. Hısım 13081
KAYIN DAN M AK Nişanlanmak
KAYINAÇA 1. Görümce 2. Baldız
KAYINAKA Kayınbirader
KAYINANA Kayınvalide
KAYINAPA 1. Görümce 2. Baldız
KAYINATA Kayınpeder
KAYINDAMAK Nişanlamak (söz)
KAYINDIRMAK Nişanlamak
KAYINGA Patinaj
KAYINGAMAK Patinaj yapmak
KAYINGATMAK Patinaj yaptırmak
KAYINLIK Evlilik hısımlığı 13091
KAYIR 1. Kum 2. Lütuf 3. Himaye
KAYIRCI 1. Lütufkar 2. Hami
KAYIRÇAK 1. Kumsal 2. Sandık
KAYIRGA Himaye
KAYIRGAMAK Himaye etmek
KAYIRGAŞ 1. Demet 2. Himaye
KAYIRLAMAK Kuma saplanmak
KAYIRLANMAK Kumlanmak 13101
KAYIRMAN Hami
KAYIŞMA Kayma yarışması
KAYIŞMAK Kayma yarışı yapmak
KAYIT Patinaj
KAYITIM Rücu
KAYITKA Terhis
KAYITKAMAK Terhis olmak
KAYITKAN Terhis olan asker
KAYITMAK Rücu etmek
KAYITMAZ Rücu etmez
KAYIZ Ağaç kabuğu
KAYKAL Sürpriz
KAYKAMAK Sürpriz yapmak
KAYKANMAK Sürprize uğramak
KAYKILMAK Geriye yaslanmak
KAYKITMAK Geriye yaslamak
KAYLA Kazma (kazıcı araç)
KAYLAMAK Destan okumak
KAYLAN Ağaç (Mançuca)
KAYLANMAK Destan okunmak
KAYLAP Destan
KAYLAŞMAK Destan okuşmak
KAYMAG Süt kreması
KAYMAK Krema oluşmak
KAYMANA Mecaz
KAYMANMAK Mecaz yapmak
KAYNAÇ Gayzer
KAYNARAK Menba
KAYNARGA Gayzer
KAYNARTAŞ Zeolit
KAYNATAÇ Kettle (su ısıtıcı)
KAYNATMA 1. Hoşaf 2. Marmelat
KAYNATPA Reçel
KAYNAVUK Semaver
KAYPA Patinaj
KAYPALAMAK Patinaj yapmak
KAYPALANMAK Patinaj yapmak
KAYPALATMAK Patinaj yaptırmak
KAYPAMAK Patinaj yapmak
KAYRA 1. Lütuf 2. İhsan 13111
KAYRAK Bileği taşı
KAYRAKAN Baştanrı (mitoloji) 13121
KAYRAKLAMAK Bileylemek
KAYRAKLANMAK Bileylenmek
KAYRAL Lütufkar
KAYRALDIK Lütuf gören
KAYRALMAK Lütuf görmek
KAYRAM Hak (hukuki)
KAYRAMAK Lütfetmek
KAYRAMAN Lütufkar
KAYRAN Orman içi boş alan
KAYRAN/ Keskinlik
KAYRAN/AÇ Bileyleme makinesi
KAYRANMAK Lütuflanmak
KAYRATMAK Lütuf göstermek
KAYRI iltimas
KAYRIM 1. inayet 2. Himmet
KAYRUN Nefsi müdafa
KAYSALA Müphem
KAYSALAMAK Müphemleşmek
KAYSALANMAK Tereddüt etmek
KAYSAYAK Mütereddit
KAYŞAK Heyelan
KAYŞAMAK Kararsızlık göstermek
KAYŞAR 1. Kararsız 2. Sebatsız
KAYT AVLAMAK Feragat etmek
KAYT AZ Kalleş
KAYT AZMAK Kalleşlik etmek
KAYTA Tekrar
KAYTADAN Tekrardan
KAYTAK 1. Mükerrer 2. Kalleş
KAYTALAMAK Tekrarlamak
KAYTALAN 1. Tekerrür 2. Sabıka
KAYTAN İnayet eden
KAYTAR Posta güvercini 13131
KAYTARGA Grev
KAYTARGAÇ Reflektör
KAYTARGAMAK Grev yapmak
KAYTARIM iade
KAYTARMA İşten kaçma
KAYTARMAK işten kaçmak
KAYTAŞ Soğanlı baharatlı börek
KAYTAŞMAK Alt üst olmak
KAYTAV Feragat
KAYTAVUL Zorunlu asker 13141
KAYTIŞ Fesih
KAYTIŞMAK Karşılıklı fesh etmek
KAYURUN Meşru müdafa
KAYZAMAK Kabuk soymak
KAYZANMAK Kabuğu soyulmak
KAZAÇ 1. Greyder 2. Skrayper
KAZAK Başıboş
KAZALAK 1. Hendek 2. Kazı alanı
KAZALAMAK Kazı yapmak
KAZALANMAK Kazı yapılmak
KAZAMUK Kazandibi tatlısı
KAZANAK 1. Mezar 2. Gecekondu
KAZANÇA Tencere
KAZAR Kötü ruh
KAZARAK Ekskavatör
KAZARGA Ekskavatör
KAZARMA Kamp alanı
KAZARMAK Kamp kurmak
KAZGAN Kazıcı
KAZGIÇ Kazıcı sivri demir
KAZGIRMAK Kazımak
KAZGIRT Spatula
KAZGIRTMAK Kazımak
KAZI RAMAK Zulmetmek
KAZI RATMAK Zulmetmek
KAZIKMAK Kabuğunu soymak
KAZIL Kıldan bükülmüş ip
KAZILGAMAK Kök salmak
KAZILGAN Frenk üzümü
KAZILGAR Sağlam köklü bitki
KAZILIK Kazılacak alan
KAZIMAL Maden (çıkarılmış)
KAZINÇ Maden ocağı
KAZINGA Define
KAZIR Zalim
KAZIRANMAK Zulüm görmek
KAZIRGAN Cehennem
KAZIRGANMAK Eziyet çekmek
KAZIRTMAÇ Kaz çobanı
KAZIRTMAŞ Kaz kızartması
KAZMAÇ Kazıcı kepçe ağzı
KAZMAG Define
KAZMAK Define çıkarmak
KAZNA Define
KAZNAMAK Kazıp çıkarmak
KEBE Sandal (kayık)
KEBELÇEK Chordeilinae türü kuş
KEBEZ Halı
KEBİLGEN Meyhane
KEÇEGEY Saç örgüsü
KEÇEL 1. Kel 2. Dazlak
KEÇEMEN Zehirli kertenkele
KEÇERTKE Kıkırdak
KEÇİK Neşeli
KEÇİKLİK Neşe
KEÇİL 1. Rahip 2. Keşiş
KEÇİLÇE 1. Rahibe 2. Kadın keşiş
KEÇİR Af
KEÇİRGEN Affedici
KEÇİRİM Özür dileme
KEÇİRMEK Özür dilemek
KEDEGE Arka koltuklar (araba)
KEDEĞEN At sineği
KEDEK 1. Terki (at) 2. Pusu
KEDERGE Düğüm
KEDERGEMEK Düğümlemek
KEDERGENMEK Düğümlenmek
KEDEY 1. Fakir 2. Çekingen
KEDİM Zırh
KEDİMLİK Zırh malzemesi
KEDİR Yüzülmüş deri (hayvan)
KEDİRGE Deri yağmurluk
KEDİRMEK Deri yüzmek (hayvan)
KEDİŞ Rıza
KEDİŞMEK Razı olmak (karşılıklı)
KEĞERÇEN Su yoncası
KEĞERMEK Rezil olmak
KEJEGEY Saç örgüsü
KEKEÇ 1. Kekeme 2. Peltek
KEKEN Veba
KEKENMEK Tehdit edilmek
KEKETMEK Tehdit etmek
KEKETREN Ağrı kesici ilaç
KEKİRDEK Gırtlak
KEKİRDEMEK Kıkırtılı gülmek
KEKŞİRMEK Hiddetlenmek
KEKÜL Kakül (Farsça, şüpheli)
KELDİ Migren hastalığı
KELE 1. ibadet 2. Dua 3. Boğa
KELEGEY Kekeme
KELEK Hile
KELEM 1. Lahana 2. Meşe ağacı
KELEMEK Dua etmek
KELEN Gergedan (Çince)
KELENMEK Müzik aleti çalmak
KELEP 1. Deste 2. Çile (ip, yün)
KELEPEN Cüzzam hastalığı
KELER Ev kertenkelesi
KELESİ 1. Ertesi 2. Sonraki
KELEŞ Civan
KELEŞKEN Duvar kertenkelesi
KELEŞME Orkestra
KELEŞMEK Orkestra çalmak
KELETKE 1. Put 2. Fetiş
KELETMEK Puta tapmak
KELEV Mecusi kurban bayramı
KELEY Lehim
KELEYLEMEK Lehimlemek
KELEYLENMEK Lehimlenmek
KELEZ Nişanlı (kız)
KELEZLENMEK Nişanlanmak
KELGİNDİ 1. Ecnebi 2. "Alien" 13151
KELGİNMEK Uzaktan gelmek
KELİ Ağırlık ölçüsü birimi (1 kg)
KELİK Hayalet
KELİKME Tezahür
KELİKMEK Tezahür etmek
KELİMSEK Yabancı dil konuşan
KELİMSEMEK Ecnebice konuşmak
KELİRMEK Doğurmak
KELKÜN Med-cezir
KELKÜNMEK Med-cezir etmek
KELTE 1. Tüfek 2. Bukalemun
KELTECİ Tüfekli asker
KELTEGEY Şaman ruhu
KELTEĞEN Alabalık
KELTEK Cop (değnek)
KEM Noksan
KEME 1. Filika 2. Lağım faresi
KEMEÇ 1. Mayasız hamur 2. Asker
KEMEGE 1. Tandır 2. Soba
KEMELEK Gökkuşağı
KEMİLMEK Noksanlaşmak
KEMİRÇEK Pirzola
KEMİRDEK Kıkırdak
KEMİŞMEK Birbirini kemirmek
KEMİTMEK Noksanlaştırmak
KEMNE Kusur
KEMNEMEK Kusur aramak
KEMPİR 1. Acuze 2. Cadı
KEMRE Ahbun
KEMSİL Hakaret
KEMSİLMEK Tahkir olmak
KEMSİMEK Hakir görmek
KEMSİNMEK Pişman olmak
KEMSİR Hakir
KEMSİTMEK Tahkir etmek
KEMŞEGEY Peltek
KEMŞEMEK Peltek konuşmak
KEN 1. Maden ocağı 2. Açıkça
KENCE En küçük evlat
KENCELEMEK Geride kalmak
KENCELETMEK Geride bırakmak
KENÇE Maden çukuru
KENÇEK Maden işçisi
KENDEK 1. Küp 2. Göbek
KENDİL Safdil
KENDİZ Nefs
KENELMEK İstişare edilmek
KENEMEK Görüş bildirmek
KENEN Konsültasyon
KENENMEK İkna olmak
KENERMEK Şura toplamak
KENEŞ Şura / Konsey
KENEŞLİ İstişareli
KENEŞME İstişare
KENEŞMEK istişare etmek
KENEŞMEN Müsteşar
KENEŞTEY 1. Komite 2. Komisyon
KENET Tesadüfen
KENETMEK Tesadüf etmek
KENEZ Basit
KENEZMEK Basitleşmek
KENGEL Komedi
KENGELÇİ Komedyen
KENGEŞ Sovyet (Şura)
KENGEŞTEY Sovyetler Birliği
KENİ Adil
KENKE Tetanos hastalığı
KENLİK En
KENSE 1. Büro 2. Devlet dairesi
KEPEN Hoşnut
KEPENÇ Hoşnutluk
KEPENEK Gece kelebeği
KEPEZ 1. Pamuk 2. İbik 3. Tac
KEPİR 1. Bayat 2. Otbitmez
KEPİRMEK Bayatlamak
KEPİT Meyhane
KEPİTMEK Kurutmak
KEPKE Numune
KEPMEK 1. Kurumak 2. Çökmek
KEPSE Bitki sapı
KEPŞENGE Teşbih böceği
KERÇENGE Uyuz hastalığı
KERÇİ Mermi
KERÇİM Parça
KERÇİMEK Parçalamak
KERÇİNMEK Parçalanmak
KEREGE Çadır
KEREGTEN Farizi (zorunlu)
KEREK 1. Farz (görev) 2. Daire
KEREKLEMEK Farz kılmak
KEREKLENMEK Farz kılınmak
KEREKLİ Farz olan
KEREKMEK Farz olmak
KEREKŞİN Dişi geyik
KEREKTİ Lüzumlu
KERELMEK Şahitlik etmek
KERELTİ Şehadet
KEREN 1. Kebir (büyük) 2. Sağır
KERENDEK Pencere
KERENMEK Sağır olmak
KEREP Vapur
KEREŞ 1. Muhtaçlık 2. Cilve
KEREŞKE Yabani fiğ bitkisi
KEREŞME 1. ihtiyaç 2. Cilveleşme
KEREŞMEK Muhtaç olmak
KEREY Ustura
KEREYET 1. Sahil 2. Plaj
KEREZ Petek
KERGEMEK Noksan olmak
KERGEN Sedir kuşu
KERGENMEK Kusur etmek
KERGETMEK Sınırlandırmak
KERGİÇ Tezgah
KERİK 1. Gergedan 2. Cimri
KERİKMEK Derisi gerilmek
KERİNÇ 1. Emsal 2. Yaygınlık
KERİNÇLİ Yaygın
KERİNÇSİZ Emsalsiz
KERİNMEK ihtiyarlamak
KERİNTİ Tırpan
KERİŞ 1. Rende 2. Niza (çekişme)
KERİŞKE Marangoz rendesi
KERİŞMEK Rendelenmek
KERKİ Nacak (alet)
KERKİT Nacak (alet)
KERKÜYEK Eylül ayı
KERMEK Deri germek
KERMEN 1. Şehir 2. Kent' 3171
KERTE 1. Derece 2. Çit
KERTEK Nişan (söz)
KERTELEME Tedriç (dereceleme)
KERTELEMEK Derecelendirmek
KERTELENMEK Derecelenmek
KERTELİ Tedrici
KERTEMEK Nişanlamak (söz)
KERTENMEK Nişanlanmak (söz)
KERTİK Çentik
KERTME Aşılı ağaç
KERTPE Armut
KERZE Hısımlık derecesi
KERZEMEK Hısım olmak
KERZEŞ Akraba
KERZEŞMEK Akraba olmak
KES 1. Biçilmiş ot 2. Kuru ot
KESEĞEN Çöl faresi
KESEK Grup
KESEKE Makas
KESEKLEMEK Gruplandırmak
KESEKLENMEK Gruplanmak
KESEKLEŞMEK Gruplaşmak
KESEL 1. Hastalık 2. Maraz
KESELEK Kars kertenkelesi
KESELMEK Kemirilmek
KESELMEN Bukalemun
KESEMEK Kemirmek
KESEN Kiriş (geometri)
KESENE Abonelik ücreti
KESENGİ Helva
KESENMEK Kemirilmek
KESEREK Mezbahane
KESERGE Testere
KESERMEK Ereksiyon olmak
KESERTMEK Erekte etmek
KESEY Başörtüsü
KESEYEN Çöl faresi
KESİK Kedi (Mançuca)
KESİL Terazi burcu (astroloji)
KESİNÇ 1. Stopaj 2. Sansür
KESİNİV Otopsi
KESİNMEK Otopsi yapmak
KESİRMEK Kemirmek
KESİRTKE Semender
KESİTMEK Ortadan ikiye kesmek
KESKİR Keskin
KESKİŞ Çelik kalem
KESKÜK Tasma
KESLEN Yeşil kertenkele (Lacerta)
KESME 1. Mağara 2. Makarna
KESMEN Kasap
KESMİK Pıhtı
KESMİKLENMEK Pıhtı kaplamak
KESMİKLEŞMEK Pıhtılaşmak
KESNİ Hindiba otu
KESPE Makarna
KESTER Saksı
KESÜRGE Dağarcık
KEŞ 1. Tuzsuz peynir 2. Ok kılıfı
KEŞEGEY Saç örgüsü
KEŞEĞEN Yusufçuk kuşu
KEŞENE Lahit
KEŞİ 1. Ameliyat kesiği 2. Zerafet
KEŞİK 1. Nöbet 2. Hediye
KEŞİKLEMEK Nöbet tutmak
KEŞİKLEŞMEK Münavebe etmek
KEŞİLMEK Affedilmek
KEŞİR 1. Havuç 2. Helal
KEŞKER iplik makarası
KEŞMEK Affetmek
KEŞTE Nakış
KEŞTEMEK Nakış yapmak
KEŞTENMEK Nakışlanmak
KET 1. Zor 2. Darbe
KETEK Kümes
KETEMEK Kesmek (süt, yoğurt)
KETEMEZ Muhallebi
KETENMEK Kesilmek (süt, yoğurt)
KETERMEK Traş olmak
KETERTMEK Traş etmek
KETEŞ Kümes
KETEZ Jant çemberi (bisiklet)
KETİK Yoğurt
KETİLMEK Ayrılmak (kimyasal)
KETİRMEK Kesilmek (süt, yoğurt)
KETİŞMEK Ayrışmak (kimyasal)
KETKİRMEK Şaha kalkmak (at)
KETKİZMEK 4 ayak düşmek 13181
KETMEK Ayırmak (kimyasal) 13191
KETMEL Kırmızı yaban mersini
KETMEN Çapa
KEV 1. Kabuk 2. Örtücü yaprak
KEVE Melodi
KEVEK Sinüs (burun)
KEVELE Çavuş kuşu
KEVEMEK Melodi çıkarmak
KEVENMEK Melodi mırıldanmak
KEVER Pırasa
KEVİK Saman
KEVİLMEK Zayıflamak
KEVRİK Gürgen ağacı
KEVŞİR Lehim
KEVŞİRLEMEK Lehimlemek
KEVŞİRLENMEK Lehimlenmek
KEVÜRKEN Yaban soğanı
KEY 1. Ahir (sonra) 2. Hissiz
KEYEK Yaban ördeği
KEYİK 1. Baht 2. Talih
KEYİN Bilahere (sonradan)
KEYİNGE Tehir
KEYİNGEMEK Tehir olmak
KEYİNGETMEK Tehir etmek
KEYİNMEK Uyumak (anestezi)
KEYİRGEN İsyan
KEYİRMEK İsyan etmek
KEYİT 1. Narkoz 2. Uyuşturucu
KEYİTİCİ Anestezik madde
KEYİTKEN Narkoz
KEYİTME Anestezi
KEYİTMEK Anestezi yapmak 13201
KEYİTMEN Anestezi uzmanı
KEYLEMEK Uyumak (anestezi)
KEYLENÇEK Narkozla sayıklayan
KEYLENMEK Narkozla sayıklamak
KEYLEŞMEK Hissizleşmek
KEYLEŞTİRMEK Hissizleştirmek
KEYLETMEK Uyutmak (anestezi)
KEYMEG Bluz
KEYMEK Komaya girmek
KEYNE Ev / yuva değiştirme
KEYNECİ Ev / yuva değiştiren
KEYNELMEK Ev / yuva değişmek
KEYNEMEK Ev / yuva taşımak
KEYNETMEK Ev / yuva taşıtmak
KEYŞEK Gelin
KEYZE Vücut
KEZ Uzunluk ölçüsü (80 cm)
KEZBE Seyyar satıcı
KEZBEME Seyyar satıcılık
KEZBEMEK Seyyar satıcılık etmek
KEZDE Bostan / tarla korkuluğu
KEZDEME Arşınlama
KEZDEMEK Arşınla ölçmek 13211
KEZDEŞME Maç
KEZDEŞMEK Maç yapmak
KEZE Sırasıyla
KEZEK Vardiya
KEZEKLEMEK Vardiya yapmak
KEZEN Milat
KEZENCE Milenyum
KEZENÇ Tekerrür
KEZENDİ Miladi
KEZENDİRMEK Tekrar ettirmek
KEZENGE Devri daim
KEZENGEMEK Devri daim etmek
KEZENMEK Tekerrür etmek
KEZER 1. Cerrah 2. Cesur
KEZERÇİ Cerrah
KEZERME Ameliyat (cerrahi)
KEZERMEK Ameliyat etmek
KEZERMEN Cerrah
KEZET Tembih (tekrar uyarma)
KEZETME Tembihleme
KEZETMEK Tembihlemek 13221
KEZGEN Hovarda
KEZİK 1. Devriye 2. Tifo
KEZİKÇE Sırasıyla
KEZİKÇİ Devriyeci
KEZİKLEMEK Devriye gezmek
KEZİKLİK Nöbetleşe
KEZİM Cüret
KEZİN Bir yaşındaki keçi
KEZİR Cüretkar
KEZİŞ Ameliyat (cerrahi)
KEZİŞKİN Ameliyat (cerrahi)
KEZİŞMEK Ameliyat olmak
KEZİŞTİRMEK Ameliyat etmek
KEZİV Zaman
KEZLEMEK Tekrarlamak
KEZLENMEK Tekrarlanmak
KEZMEK Tekrarlamak
KEZNE Üvey abla
KICIR intikam
KICIRGAN İntikamcı
KIÇAMAK Tehlike teşkil etmek
KIÇAN Tehlike
KIÇANMAK Tehlike hissetmek
KIÇIRMAK Ayıplamak
KIÇMIK 1. Zerre 2. Atom
KIDATMAK Islah etmek
KIDIK 1. Sınır 2. Hudut
KIDIKSIZ Sınırsız
KIĞ Gübre
KIĞDIK Gübrelik
KIĞDIRAK Çınlama
KIĞDIRMAK Çınlamak
KIĞLAMAK Gübrelemek
KIĞLANMAK Gübrelenmek
KIJGIRMAK Şehvetlenmek
KIJGIRTMAK Şehvetlendirmek
KIKIRIŞMAK Hırıldaşmak
KIKIRMAK Hırıldamak
KILAĞ Katarakt
KILAĞI Zağ (bileyi taşı)
KILANIŞ 1. Eda 2. Tavır
KILANMAK Eda / tavır sergilemek
KILANSAMAK Cilve yapmak
KILANSIK 1. Edalı 2. Cilveli
KILAVSIZ Ahlaksız
KILAVUN 1. Hediye 2. Armağan
KILAVUZ Rehber
KILBARK Fino köpeği
KILÇAMAK Bakım yapmak
KILÇANMAK Bakım yapılmak
KILDAMAK Nefsetmek
KILDANMAK Nefsi çekmek
KILDAT Nefis
KILDAV Nefs
KILDAY Enfes
KILDI Faal
KILGA 1. Lif 2. Elyaf
KILGAN Çayır yumağı bitkisi
KILGI Faaliyet
KILIMSAK Rol yapan
KILIMSAMAK Yapıyor gibi olmak
KILIMSANMAK Rol yapmak
KILIN 1. Rol 2. Huy 3. İşve
KILINÇ 1. Amel (fiil) 2. Karakter
KILINDIRMAK Rol yaptırmak
KILINMAK Rol yapmak
KILINSAK 1. Cilveli 2. Şuh
KILINSAMAK Cilve yapmak
KILINSAR Cilveli
KILINSATMAK Cilve yaptırmak
KILIR Kürdan otu
KILIŞ Birlikte yapma
KILIŞMAK Birlikte yapmak
KILIYAŞ Kereviz
KILMAG İcraat
KILMAK İcraat yapmak
KILSAMAK Rol yapmak
KILSANMAK Taklit etmek
KILSATMAK Rol yaptırmak
KILT Aniden
KILTAK Ani
KILTAMA Kanser
KILTAMAK Aniden olmak
KILTAYMAK Ani tepki vermek
KIMILDAVUK Yerinde duramayan
KIMIRTI 1. Kıpırdama 2. Jest
KIMIZ At sütü içeceği
KIMSIR Hasis
KIMSIRMAK Hasislik etmek
KIN 1. Ceza 2. Kılıç kılıfı
KINA Hicviye
KINAK Ayıp
KINANÇ Ayıplanma
KINANÇLANMAK Ayıplanmak
KINANTI 1. Ayıp 2. Hiciv
KINAP Kılıf
KINAPLAMAK Kılıfa koymak
KINAŞMA Ayıplaşma
KINAŞMAK Birbirini ayıplamak
KINAV Protesto
KINAVCI Protestocu
KINAY Protestocu
KINCAL Narin
KINÇ Ceza
KINÇAK Bıçak kılıfı
KINÇI Ceza kesen
KINÇIR Fırlak göz
KINDAK Silah kılıfı
KINDAMAK Kemere asmak
KINDAP Sicim
KINDAPLAMAK Sicimle bağlamak
KINDAŞ Yamuk
KINDAŞMAK Yamuklaşmak
KINDI Zincir
KINDILAMAK Zincire vurmak
KINDILANMAK Zincire vurulmak
KINDIRAK Merdane
KINDIRMA Izdırap
KINDIRMAK Muzdarip etmek
KINGIR 1. Eğri 2. Metin
KINGIRA Bükülmüş metal
KINGIRAK Metal üçgen (çalgı)
KINIK 1. Kavi 2. Şehvetli 3. Şerefli
KINIKMAK Şehvetlenmek
KINIR 1. Gaddar 2. Huysuz
KINIRLANMAK Gaddarlık etmek
KINIŞMAK Cilveleşmek
KINIZ Huysuz
KINIZMAK Huysuzlanmak
KINLARGA Hapis cezası
KINMAK Muzdarip olmak
KINRAK Satır (kasap bıçağı)
KINTAMAK Beslenmek
KINZIMAK Çığlık atmak
KIP Sayfa, sahife
KIPÇINMAK Kuyruk sıkıştırmak
KIPMAK Makasla kesmek
KIPTI Makas
KIPTI Mısırlı
KIR AV İskonto
KIR AVLAN M AK İskonto edilmek
KIRA Arazi
KIRAGAY Yabani
KIRAGAYLANMAK Vahşilik etmek
KIRAGAYLAŞMAK Vahşileşmek
KIRAĞAL Akasya ağacı
KIRAK 1. Kenar 2. Köşe
KIRAL Hükümdar (Slavca)
KIRALÇA Hükümdar karısı (Slavca)
KIRALMAK Parçalanmak
KIRAMAK Parçalamak
KIRANMAK Şikayetlenmek
KIRARIK Tahribat
KIRATMAK Tahrip etmek
KIRAVLAMAK İskonto etmek
KIRÇALMAK Grileşmek
KIRÇAM Grip
KIRÇAMAK Grileşmek
KIRÇAN Nisan ayı
KIRDAK Çeyiz
KIRGAK Bozkır
KIRGALAMAK Rendelemek
KIRGALANMAK Rendelenmek
KIRGAMAK Rende sürtmek
KIRGANMAK Rendelenmek
KIRGAVUR Sülün
KIRGAY Atmaca kuşu
KIRGIL Hüzün
KIRGIN Afet
KIRGUÇ Avcı uçağı
KIRĞA Rende
KIRĞI iskonto
KIRIM 1. Aralık ayı 2. Peçete
KIRIMSA ince bulgur
KIRIMSAK Narin
KIRIMSAMAK Narinleşmek
KIRIN Raks
KIRINÇ İskonto
KIRINÇI Rakkas / rakkase
KIRINDAV Raks gösterisi
KIRINGAÇ Raks elbisesi
KIRINLAK Kıvrak
KIRINMAK Raks etmek
KIRINSAK Kırıtarak yürüyen
KIRINSAMAK Kırıtarak yürümek
KIRIŞ 1. Hayvan güreşi 2. Cenk
KIRIŞMAK Cenk etmek
KIRIŞTAK Yosma
KIRIZ 1. Mağrur 2. Ustura edilmiş
KIRIZMAK Mağrurlanmak
KIRKAÇ Kırkma makası
KIRKAR Mayıs ayı
KIRKAT Muşmula
KIRKAVLAN Kırk eren
KIRKAVUZ Eylül ayı
KIRKDALAMAK Kırkta birini almak
KIRKDALANMAK 40’ta biri alınmak
KIRKI Gırtlak
KIRKIM Haziran ayı
KIRKIN 1. Traş 2. Cariye 3. Bahşiş
KIRKINÇAK Traş makinesi
KIRKINMAK Traş olmak
KIRKIR Turna sesi
KIRKIRMAK Turna ötmek
KIRKITMAK Traş etmek
KIRKLAMAK Boğazı ovuşturmak
KIRLAÇ Ocak ayı
KIRLAĞAN Adaçayı
KIRLAMAK Ot kurumak 13231
KIRLAN 1. Step (bozkır) 2. Sıradağ
KIRLANMAK Ağaçsız kalmak
KIRLAŞ 1. Sırt 2. Sıradağ
KIRLATMAÇ Kapuska
KIRMA Tabanca
KIRMAÇ Köfter (pekmez lokumu)
KIRMAÇAK Dağıtılan buğday 13241
KIRMAG Olta
KIRMAK Parçalara ayırmak
KIRMALAŞMAK Parçalanmak
KIRMAN 1. Kırbaç 2. Melez
KIRMANLAMAK Kırbaçlamak
KIRMANLANMAK Kırbaçlanmak
KIRMAŞ Yağlı mısır ekmeği aşı
KIRMAVUK Yapışkan otu
KIRNA Yabanzambağı
KIRNAK 1. Cariye 2. Esire
KIRNAMAK Şuh davranmak
KIRNAŞIK Cilveli
KIRNAŞKAN Şuh
KIRNAŞMAK Cilve yapmak
KIRNAV Şehvet
KIRSINTAŞ Çakıl
KIRŞAK At kenesi
KIRŞALGAN Tırtıl
KIRŞALMAK Kıvrılmak
KIRŞAMAK Derisi beyazlamak
KIRŞAN Pudra
KIRŞAV Tekerlek jantı
KIRTAÇ Salyangoz
KIRTIŞ Nefret
KIRTIŞTANMAK Nefret etmek
KIRTIZ Temizleme çubu (silah)
KIRTIZLAMAK Çubukla silmek
KIRTMA Yerinden çıkmış şey
KIRTMAK Yerinden çıkmak
KIRTNAK Merdane
KIRZA Firavun sıçanı
KISAÇ Pense
KISALA Tatlısu yengeci
KISAR Müşkül
KISARLAMAK Müşkül etmek
KISARLANMAK Müşkül olmak
KISAT Sıkıştırılmış
KISATLAMAK Sıkıştırmak
KISGAK Hasis
KISIL Vadi
KISILGAMAK içi daralmak
KISILGAN Zindan
KISILGANMAK Zindana tıkılmak
KISILGATMAK Zindana tıkmak
KISIM 1. Azaltma 2. Tasarruf
KISINÇ iktisat (tasarruf)
KISINMAK İktisat etmek
KISITMAK Tahammül etmek
KISKA 1. Not 2. Mengene
KISKAÇ 1. Maşa 2. Ataç
KISKAÇA Kestirme (yol)
KISKALAMAK Not almak
KISKALATMAK Not aldırmak
KISKAMA Mengene
KISKAMAK Sıkıştırmak
KISKAR 1. Sınır 2. Dokuma tezgahı
KISKARMA Sınırlanma
KISKARMAK Sınırlanmak
KISKARTMA Sınırlandırma
KISKARTMAK Sınırlandırmak
KISKI Mengene
KISKIÇ Mengene
KISKIRMAK Haykırmak
KISLANKA Nadas
KISMA Menenjit hastalığı
KISMAN Pantolon
KISNIK 1. Cimri 2. Pinti
KISRIK Mahçup
KISRIN Bakla
KISTAK Berzah
KISTALAN Tehlikeli
KISTAMAK Preslemek
KISTANMAK Preslenmek
KISTARGA Pres
KISTAVUL Telaşlı
KISTIRGAÇ Mengene
KISTIRMAÇ Sandöviç
KIŞA Hardal
KIŞAK Kızak
KIŞALAY Kışlık (kış evi)
KIŞARMAK Kış gelmek
KIŞDAK Kışı geçirme
KIŞDAMAK Kışı geçirmek
KIŞIK Kış armudu
KIŞIL Kışa ait
KIŞIRMAK irrite olmak
KIŞIRTKAN İrrite edici
KIŞIRTMA İrritasyon
KIŞIRTMAK İrrite etmek
KIŞIYAK Ispanak
KIŞKANA Karadut
KIŞKIL 1. Ekşi 2. Turşu
KIŞKILDAK Karabatak kuşu
KIŞKILDAMAK Turşu oluşmak
KIŞKILDATMAK Turşu yapmak
KIŞKILDAV Turşu
KIŞKILTI Provakasyon
KIŞKILTMAK Ekşitmek
KIŞKIR Kepek
KIŞKIRGA Provokasyon
KIŞKIRGAMAK Provoke olmak
KIŞKIRGATMAK Provoke etmek
KIŞKIRTI Provakasyon
KIŞKIRTMAK Haykırtmak
KIŞKIRTMAN Provokatör
KIŞKİLMAK Ekşimek
KIŞLAK Kışın kalınan yer
KIŞLAMAK Kışın kalmak
KIŞLAMAK Nadasa bırakmak
KIŞLANMAK Nadasa kalmak
KIŞLAR Kışın doğan
KIŞLAVUK Kışlık ev
KIŞMAK Kaymak (fiil)
KIŞMUT Kış şenliği
KIŞTOY Kış festivali
KITALMAK Zor bulunurlaşmak
KITARKAY Eflatun
KITIK Leblebi
KITIRGAN Peksimet
KIV 1. Saadet 2. ikbal
KIVAK Çalı
KIVANDIK Gururlu
KIVANMAK Gurur duymak
KIVATMAK Gurur vermek
KIVIÇ Çam iğnesi (yaprak)
KIVIK Fasıla
KIVIL Elektrik
KIVILCA Şerare (ateş)
KIVILCIK Şerare (elektrik)
KIVILDAŞMAK Kaynaşmak
KIVIRGAK Hasis
KIVIRGANMAK Hasislik etmek
KIVIRŞAK Pazı (pancar)
KIVLAMAK Motive etmek
KIVLANMAK Motive olmak
KIVLIK Saadet
KIVRANGAN Sürüngen
KIVRAŞIL Kertenkele
KIVRAŞMAK Yılan gibi bükülmek
KIVRIMÇAK Devetabanı (bitki)
KIVŞIL Volta
KIVŞILMAK Volta atmak
KIY 1. Mahalle 2. Sınır 3. Hudut
KIYA Cinayet
KIYAL 1. Kriminal 2. Felaket
KIYALMAK Cinayetle öldürülmek
KIYAM Reçel
KIYAMAK Cinayet işlemek
KIYAN Gaddar
KIYANAK Cinayet
KIYANT Gergedan
KIYAR 1. Tehlike 2. Noksan
KIYAV 1. Cinayet 2. Tehlike
KIYAVUT 1. Felaket 2. Soykırım
KIYÇA Kenara yakın
KIYÇIK Çam fıstığı
KIYGA 1. Pintilik 2. Cimrilik
KIYGAÇ 1. Çapraz 2. Kalemtraş
KIYGALAMAK Saklayıp vermemek
KIYGALANMAK Cimrilik etmek
KIYGAN 1. Pinti 2. Cimri
KIYGAŞ Kıymalı yumurta yemeği
KIYGI Gaddarlık
KIYGILAK Kız kuşu
KIYGIMAK iç geçirmek
KIYGIR Tavus kuşu
KIYGIRMAK Haykırmak
KIYIK Çarpık
KIYIMIZ 1. Zıpkın 2. Kargı
KIYIN 1. Zulüm 2. Müşkül 3. Akit
KIYINÇ Zulmet
KIYINÇI Zalim
KIYINDAMAK Eziyet etmek
KIYINDANMAK Eziyet görmek
KIYINDIK 1. Eziyet 2. Müşkülat
KIYINLIK işkencehane
KIYIR 1. Kenar 2. Sınır 3. Hudut
KIYIŞKAN Gaddar
KIYKAR Huysuz
KIYKARMAK Huysuzlanmak
KIYKAŞ Huysuzluk
KIYKAŞMAK Huysuzlaşmak
KIYMAÇ Gamze
KIYMAN Çemen
KIYMAŞ Kıyma kavurması
KIYMIL Fiil
KIYNA İşkence
KIYNACI İşkenceci
KIYNAK 1. Pençe 2. İşkence
KIYNALMAK işkence görmek
KIYNAMAK işkence yapmak
KIYNAR Çeyrek
KIYNATMAK İşkence yaptırmak
KIYNAV 1. İşkence 2. Zahmet
KIYNAZ Boynuz
KIYRAĞAN 1. Harap 2. Katledici
KIYRALMAK Katledilmek
KIYRAMAK Katletmek
KIYRANMAK Harap olmak
KIYRATMA 1. Katliam 2. Tahribat
KIYRATMAK Harap etmek
KIYRAV Katliam
KIYSAMAK Çaprazlamak
KIYSAN Çapraz
KIYSANMAK Çaprazlaşmak
KIYSATMAK Çaprazlaştırmak
KIYŞAK Gümeç otu
KIYŞAMAK Eli / ayağı üste atmak
KIYŞAN Eli / ayağı dolaşan
KIYŞANDAMAK Elini dolamak
KIYŞANDAR Oynaşkan
KIYŞANDAŞMAK Sarılışmak
KIYŞANDAV Oynaşma
KIYŞANMAK Eli / ayağı dolaşmak
KIZAÇ Sac kavurma
KIZAĞAN 1. Öfkeli 2. Savaş tanrısı
KIZAĞANDIZ 1. Mars 2. Merih
KIZALAK Çöl lalesi
KIZAMAG Domates
KIZAMAK Bekaretini bozmak
KIZAMBAK Acer Rubrum (ağaç)
KIZAN Çiftleşme isteği
KIZANMAK Bekareti bozulmak
KIZANSAMAK Çiftleşmek istemek
KIZARAK Domates
KIZAŞ Düğün yemeği
KIZAŞI Düğün yemeği
KIZDIRMA Hararet
KIZGAÇ Sauna
KIZGAK Aşırı sıcak
KIZGALDAK Kırmızı gül
KIZGALMAK Kızarmak (çiçek)
KIZGAN 1. Öfkeli 2. Asabi
KIZGAT Eziyet
KIZGIL Hararet
KIZGILT Turuncu renk
KIZGIR Kızgın demir
KIZGIRMAK Isınmak (metal)
KIZGIRTMAK Kızgın demir basmak
KIZGIT Eziyet
KIZI Asabiyet
KIZIK 1. Merak 2. Asabiyet
KIZIKLANMA Meraklanma
KIZIKLANMAK Meraklanmak
KIZIKMAK Merak etmek
KIZIKMAN 1. Aşırı sıcak 2. Meraklı
KIZIKSAMAK Enteresan bulmak
KIZIKSANMA Merak duyma
KIZIKSANMAK Merak duymak
KIZIKSAR Enteresan
KIZIKTIRMAK Merak ettirmek
KIZILBURÇ Kırmızı biber
KIZILDAN/ Kor kırmızısı
KIZILDIRAK Kırmızımsı renk
KIZILGI Mürdi oymağı mürşidi
KIZILHAN Öfke tanrısı (mitoloji)
KIZILKUŞ Doğan kuşu
KIZILŞIN Kızıl saçlı
KIZIMTAY Arena
KIZIN/ Kalori
KIZINÇ Hararet
KIZINDI Kalori
KIZINDIRMAK Şehvetlendirmek
KIZINMA 1. Şehvet 2. Hararet
KIZINMAK Şehvetlenmek 13261
KIZIRAK Şehvetli
KIZIRGA Şehvet
KIZIRGAMAK Şehvet duymak
KIZIRGANMAK Şehvetlenmek
KIZIRMAK Orgazm olmak
KIZKAYIT Matmazel
KIZKIL Kırmızı
KIZLAÇ Salça sosu
KIZLAK Alıç (ağaç, meyve)
KIZLAN Kızıl toprak
KIZLANAT Kırmızı frenk üzümü
KIZLANGAT Kırmızı frenk üzümü
KIZLANMAK Şevke gelmek
KIZLAŞ Salça soslu erişte
KIZLAŞMAK Şevklenmek (birlikte)
KIZLATMAK Şevke getirmek
KIZMA 1. Şömine 2. Şehvet
KIZMAG Hazine
KIZMAK Şehvetlenmek
KIZMAN Anahtar
KIZMAR Şehvetli
KIZNAÇ Şafak
KIZNAMAK Şafak sökmek
Kİ DAT Çinli
Kİ LAV 1. Ahlak 2. Teşvik
Kİ RAY 1. Gaddar 2. Sahil 3. Plaj
Kİ YAMAN Cani
Kİ YAT Fettan
KİBERMEK Patlamak
KİBERTMEK Patlatmak
KİÇEGEY Saç örgüsü (erkek)
KİÇEME Zahmet
KİÇEMEK Zahmet etmek
KİÇENİŞ Gayret
KİÇENME Gayret etme
KİÇENMEK Gayret etmek
KİÇENMEN Gayretli
KİÇİK Minyon
KİÇİN Zincir
KİÇİR Af
KİÇİRİLMEK Affedilmek
KİÇİRİŞMEK Birbirini affetmek
KİÇİRME Af (ceza)
KİÇİRMEK Affetmek
KİÇİRTEY Genel af
KİDEY Cimri
KİDEYLENMEK Cimrilik etmek
KİDİZ Keçe
KİDİZGEK Keçeleşmiş
KİĞENEK Helleborus bitkisi
KİKET Yekûn
KİKİNÇ İzahat
KİKİNMEK İzah etmek
KİLAVLI Ahlaklı
KİLEGEY Kekeme
KİLEMEK Dilemek
KİLEN Gazap
KİLENÇİ Dilenci
KİLENMEK Dilenmek
KİLEŞKE Podarcistürü kertenkele
KİLİN Unikorn (tekboynuz)
KİLİNDEŞ Elti
KİLİŞ Sulh
KİLİŞMEK Sulh yapmak
KİN Misk kokusu
KİNÇEK Misk göbeği
KİNDİK 1. Göbek bağı 2. Merkez
KİNDİKTEŞ İkiz kardeş
KİNEK 1. Ceza 2. Kısas cezası
KİNELMEK Ceza almak
KİNEMEK Cezalandırmak 13271
KİNENMEK Cezalandırılmak
KİNEŞME Ceza mahkemesi
KİNEŞMEK Ceza için yargılamak
KİNEZ Rus prensi (Rusça)
KİNEZNE Rus prensesi (Rusça)
KİNGEŞMEK Arabuluculuk etmek
KİNİĞE Kitap (Sakaca)
KİNİŞ Cilve
KİNİT Teşhir (suçlu)
KİNİTMEK Teşhir etmek (suçluyu)
KİNLEMEK Parçalamak
KİNLENMEK Parçalanmak
KİNLİK Hapishane
KİNREK Tef
KİNREMEK Gümbürdemek
KİNRETMEK Gümbürdetmek
KİP 1. Kalıp 2. Model
KİPE Vezin (şiir)
KİPEK Yumurta kabuğu
KİPELEMEK Vezinlemek (şiir)
KİPELENMEK Vezinlenmek (şiir)
KİPLEMEK Kalıba koymak
KİPLENMEK Kalıba koyulmak
KİPTEMEK Model almak
KİPTENMEK Model alınmak
KİRALAMAK Araziyi sürmek
KİRALANMAK Arazi sürülmek
KİRAM Taş kırığı
KİRAMA Parçalı
KİRANÇ Tahribat
KİRDE Mayasız hamur pidesi
KİRE Testere
KİRELEMEK Testere ile kesmek
KİRELENMEK Testere ile kesilmek
KİREMET Tabu alanı 13281
KİREN 1. Nisan ayı 2. Kızılcık
KİRES Vaftiz (Slav dillerinden)
KİRESTEMEK Vaftiz etmek
KİRESTENMEK Vaftiz edilmek
KİREVKE Zırh
KİREZ Mayıs ayı
KİRGEYEK İlaç bitkisi
KİRİ Ters
KİRİK Sıpa
KİRİNDİ Evlatlık
KİRİNDİRMEK Evlatlık almak
KİRİNDİRTMEK Evlat edinmek
KİRİNMEK Evlatlık gelmek
KİRİŞİL Bilakis
KİRİT Taç (Sanskritçe)
KİRİZME Saban
KİRİZMEK Saban sürmek
KİRKİT Çorap şişi
KİRME Burun (coğrafya)
KİRMEK Batmak (Güneş, Ay)
KİRMEN 1. Kale 2. Hisar
KİRMİÇ Krampon (ayakkabı)
KİRŞE Taciz
KİRŞELEMEK Taciz etmek
KİRŞELENMEK Taciz edilmek
KİRŞEMEK Haddi aşmak
KİRŞEN 1. Pudra 2. Krem
KİRŞENMEK Sınırı zorlamak
KİRŞİ Sepeleme
KİRŞİLEMEK Sepelemek
KİRTE 1. Set (engel) 2. Duvar
KİRTELEMEK Set çekmek
KİRTELENMEK Set çekilmek
KİRTELMEK Düğümlenmek
KİRTİ 1. Hakiki 2. Yemin
KİRTİGÜN Kıyamet günü
KİRTİLEMEK Tasdiklemek
KİRTİLENMEK Tasdiklenmek
KİRTİLMEK Tasdik edilmek
KİRTİMEK Tasdik etmek
KİRTİNÇ 1. Yemin 2. Tasdik
KİRTİNÇEK Kolay inanan
KİRTİNE İman
KİRTİNMEK İman etmek 13291
KİRTLEK Yangın yeri mantarı
KİRTMEK Düğüm atmak
KİRTMEN Düğüm sihirbazı
KİSEK 1. Parça 2. Nasip
KİSELMEK Parçalanmak
KİSEMEK Parçalamak
KİSENMEK Nasiplenmek
KİSETMEK Nasiplendirmek
KİSEY Tülbent
KİSMEK 1. Yayık (alet) 2. Bölmek
KİSRE Sonra
KİSREKİ Sonraki
KİŞEMEK Zincirlemek
KİŞEN Zincir
KİŞENLEMEK Zincirlemek
KİŞENLENMEK Zincirlenmek
KİŞENMEK Zincire vurulmak
KİŞİLEN 1. Humanoid 2. insansı
KİŞİLENMEK İnsansı davranmak
KİŞKE Su samuru
KİŞKEN Kuru
KİŞMEK Kurumak
KİŞMİŞ Kuru üzüm
KİŞTİK Kedi
KİT Nihayet (son)
KİTERMEK Tahkir etmek
KİTİN Ahir (sonrası)
KİTMEK Zail olmak
KİTMEN Bel (sivri kürek)
KİTRE Ahır
KİYE 1. Evliya 2. Ve (bağlaç) 3. Kut
KİYELİ Kutlu
KİYİK Yabani hayvan (boynuzlular)
KİYİZ Keçe (kumaş)
KİYNEŞME Flört
KİYNEŞMEK Flört etmek
KİZ 1. Sır 2. Esrar 3. Şifre 4. Kap
KİZÇİ 1. Ajan 2. Casus
KİZEK Kedi yavrusu
KİZELMEK Kesilmek (süt)
KİZEME Kazandibi tatlısı
KİZEMEK Kesilmek (süt)
KİZENMEK Dibi tutmak (süt)
KİZERMEK Dibine tutmak (süt)
KİZETMEK Cinlere hükmetmek
KİZETMEN Cinlere hükmeden
KİZEV Haram
KİZEY Harem
KİZİK Peçe
KİZİKMEK Yüzünü örtmek (kadın)
KİZİLÇE Şeker pancarı
KİZİM Epidemi (salgın)
KİZİR 1. Kahya 2. Atılgan
KİZİR Orgazm
KİZLEMEK Şifrelemek
KİZLENMEK Şifrelenmek
KİZMEK Haram kılmak
KİZMEN Anahtar
KİZTELEN Esrar (afyon)
KOBAN Ada tavşanı
KOBARMAK Karnı şişmek
KOBRAMAK Toplamak
KOBRANMAK Toplanmak
KOBRATMAK Toplatmak
KOBUK Kehrüba taşı
KOBURGA Baykuş
KOBZAMAK Kopuz çalmak
KOBZAŞMAK Kopuz çalışmak
KOCA İhtiyar
KOCALMAK ihtiyarlamak
KOCAMAK ihtiyarlamak
KOCASAK Evlenmek isteyen kız
KOCASAMAK Evlilik istemek (kız)
KOÇ(KOÇAK,KOÇKAR) Kürek (sandal)
KOÇA 1. Maske 2. Bereket tanrısı
KOÇAÇ Armut
KOÇAGAN Bahar Bayramı 13311
KOÇAK 1. Kafa değdirme 2. Kibar
KOÇAKLAMAK Kafa değdirmek
KOÇAKLAŞMAK Selamlaşmak
KOÇAM Deste
KOÇAN Centilmen
KOÇAR 1. Asilzade 2. Sıra (dizi)
KOÇAŞ Rehberlik
KOÇKAR 1. Dövüş koçu 2. Şubat
KOÇKUL Koyu kırmızı renk
KOÇMAG Boynuz süsü
KOÇMAK Toslamak
KOÇMAR Damızlık koç
KOÇSAK Koç isteyen koyun
KOÇSAMAK Koç istemek (koyun)
KOÇU Centilmen
KOÇUGAR 1. Mert 2. Dürüst
KOÇUM Centilmenlik
KOÇUN Fair-play
KOÇUNGAR Koç olacak kuzu
KOÇUR Centilmen
KOÇURGAK 1. Maske 2. Riya
KOÇURGAMAK Maske takmak
KOÇURGAN 1. Maskeli 2. Riyakar
KOÇURMAK Tos vurmak
KOÇUŞMAK Toslaşmak
KODAK Saban
KODAMAK Ekabirleşmek
KODAMAN 1. Ekabir 2. Burjuva
KODAN Ahır
KODANA Kalın bağırsak
KODAŞ Eşek yavrusu
KODAZ Mağrur
KODU 1. İlan 2. Adi (sıradan)
KODUÇU Tellal
KODUK Sıpa (eşek yavrusu)
KODUKARMAK Adilik yapmak
KODUŞMAK Birbirine güvenmek
KOF içi boş
KOFALMAK içi boşalmak
KOFALTMAK içini boşaltmak
KOFUL Vakuol (biyoloji)
KOĞ 1. Dedikodu 2. Zerre
KOĞALAY Menekşe
KOĞAMAY Hanım böceği
KOĞAY Turna balığı
KOĞCU Dedikoducu
KOĞCULUK Dedikoduculuk
KOĞÇAMAK Rivayet etmek
KOĞÇAN Rivayet
KOĞÇANDAMAK Rivayet etmek
KOĞÇANMAK Rivayet edilmek
KOĞÇUNMAK Dedikodu yapmak
KOĞDAMAK Savunmak (avukat)
KOĞDAŞ Müdafa (avukat)
KOĞDAŞMAK Birbirini savunmak
KOĞLAMAK Dedikodu yapmak
KOĞLANMAK Dedikodu yapılmak
KOĞLAŞ Spekülasyon
KOĞLAŞIK Spekülatif
KOĞLAŞMA Spekülasyon
KOĞLAŞMAK Speküle etmek
KOĞRAK Nötron
KOĞŞAK Gevşek
KOĞŞAMAK Gevşemek
KOĞULGA Parlaklık
KOĞULGAMAK Parlamak
KOĞULGATMAK Parlatmak
KOĞUR Tabut
KOĞURÇAK Vantrolog bebeği
KOĞURÇAMAK Genizsi konuşmak
KOĞURMAK Boğazdan ötmek
KOĞURSAK Gırtlak
KOĞUŞ 1. Yatakhane 2. Kürk
KOĞUŞMAK Birbirine sokulmak
KOĞUŞTAK Hücre
KOĞUZ Valiz
KOĞZAK Laçka
KOĞZAMAK Laçkalaşmak
KOĞZATMAK Laçkalaştırmak
KOJA Çift (ikili)
KOJAK Çift (ikili)
KOJAKLAMAK Çiftlemek
KOJAKLANMAK Çiftlenmek
KOJALAMAK Çift yapmak
KOJALANMAK Çift olmak
KOJAN Deri ceket (Rusça)
KOJUK Şiir
KOJUN 1. Güfte 2. Şiir
KOJUNMAK Güfte / şiir okumak
KOJUR İlave
KOJURMAK İlave etmek
KOK Dışkı
KOKRAĞAN Davul derisi
KOKRAK Davul
KOKRAMAK Gümbürdemek
KOKRAR Davul tokmağı
KOKRATMAK Davul çalmak
KOKUM Koku yayılması
KOKURDAK Nargile
KOKURDAMAK Fokurdamak
KOKURDATMAK Fokurdatmak
KOKURUZ Fesleğen
KOKUŞ Akçaağaç
KOLAÇ 1. Kulaç 2. Kol hizası
KOLAÇAN Devriye gezme
KOLAÇIK Cömert
KOLAÇMA Şınav
KOLAÇMAK Şınav çekmek
KOLADA Noel (Slav dillerinden)
KOLAK Dambıl (kol halteri)
KOLAMAK Kamp kurmak
KOLAN 1. Komşu 2. Bahşiş
KOLANMAK Bahşiş almak
KOLARBA El arabası
KOLAŞ Hamur kızartması
KOLAŞMAK Kol kola girmek
KOLAT Dağ arslanı
KOLATMAK Kulaç atmak
KOLAVAN Araba oku
KOLBAĞ Pazubent
KOLBALA Evlatlık
KOLBASA 1. Salam 2. Sosis 13331
KOLBASMAK Kol gücü kullanmak
KOLBAŞ Komiser
KOLBAY Kolordu komutanı
KOLBUÇ Koltukaltı
KOLBUĞUŞ Mikser
KOLBUKAV Kelepçe
KOLBURGA Matkap
KOLÇAK Pazubent
KOLÇAM Elde taşınabilen eşya
KOLÇAMAK Elle itmek
KOLÇANA Küçük kızak
KOLÇANMAK Elle itilmek
KOLÇAPAN Alkış
KOLÇAPAR Alkışçı
KOLÇAPMAK Alkışlamak
KOLDAK Rütbe
KOLDAM 1. Asayiş 2. Pratik
KOLDAMAK Asayişi sağlamak
KOLDAMAN Polis
KOLDANMAK Himaye etmek
KOLDAŞ Silah arkadaşı 13341
KOLDAŞMAK Birbirini kollamak
KOLDAV 1. Asayiş 2. Himaye
KOLDAVÇI Bekçi
KOLDAVUÇ Himaye
KOLDAY Hami
KOLDAYAK Koltuk değneği
KOLDU Şamdan
KOLDURMA Tezahürat
KOLDURMAK Tezahürat yapmak
KOLGA 1. Sırık 2. Şahdamarı
KOLGAÇ 1. Yarasa 2. Vampir
KOLGAK Tevkif (tutuklama)
KOLGAMA Tevkif etme
KOLGAMAK Tevkif etmek 13351
KOLGANÇ Tevkif (tutuklama)
KOLGANMAK Tevkif edilmek
KOLGAP Kol apoleti
KOLGAR Kelepçe
KOLGARMAK Kelepçelemek
KOLGAY Kol saati
KOLGUR Künde
KOLGURMA Kündeye getirme
KOLGURMAK Kündeye getirmek
KOLKA Bronş
KOLLAŞ iltimas
KOLLAŞMAK Birbirini kollamak
KOLMAG Şerbetçiotu
KOLMAK Yakalamak
KOLMAN Polis
KOLPUNAY Frambuaz
KOLSALA İmza
KOLSALGA İmza
KOLSALMA 1. İmza 2. İmzalama
KOLSALMAK İmzalamak
KOLSAMAK Taraftarlık etmek
KOLŞAM Fener 13361
KOLTAK Himaye
KOLTAMGA İmza mührü
KOLTUR Rica
KOLTURMA Çapraz
KOLTURMAÇ Çocuk koltuğu
KOLTURMAK Rica etmek
KOLTURTMAK Rica ettirmek
KOLU 1. Zaman 2. Lahza
KOLUÇ Dipçik
KOLUK Dosya
KOLUKA Evcil güvercin
KOLULAMAK Mülahaza etmek
KOLUN Rica
KOLUNAY Basit
KOLUNÇUK Niyaz
KOLUNGA Filiz
KOLUNLUK Rica yoluyla
KOLUNMA Manüplasyon
KOLUNMAK Manüple olmak
KOLUNSAL Manüplatif
KOLUSUZ Vakitsiz
KOLUTMAK Manüple etmek
KOLYAZMA El yazması
KOLYAZMAK Elle yazmak 13371
KOLYUĞUÇ Lavabo
KOM 1. Vaftiz 2. Hörgüç yağı 13381
KOMA Vaftiz babası
KOMAÇ Ekmek arası yiyecek
KOMAÇA Vaftiz anası
KOMAÇAV Mani (engel)
KOMAÇAVLAMAK Mani olmak
KOMAG Lağım faresi
KOMAGAY 1. Cimri 2. Haris
KOMAĞAN İbrik
KOMAK Yerleştirmek
KOMALMAK Namaza durmak
KOMALTMAK Namaz kılmak
KOMAN 1. Muris 2. Kısrak
KOMAR Miras
KOMARMAK Miras bırakmak
KOMARTI Vasiyet
KOMARTMAK Vasiyet bırakmak
KOMAŞ Şekerli ekmek
KOMATAY Vaftiz töreni
KOMAZ Miras bırakmamış kişi
KOMDA Tabut
KOMDALAMAK Tabuta koymak
KOMDALANMAK Tabutlanmak
KOMGAN İbrik
KOMKA Vaftiz töreni
KOMKALAMAK Vaftiz etmek
KOMKALANMAK Vaftiz olmak
KOMLAK Cami
KOMLAMAK Bir araya toplamak
KOMLANAK İbadethane
KOMLANMAK Cemaate katılmak
KOMLAŞ Cemaat
KOMLAŞMAK Bir araya gelmek
KOMNAMAK Hüzünlenmek
KOMSUNMAK Teveccüh etmek
KOMUDAL Şikayet
KOMUDALÇI Şikayetçi
KOMUDAMAK Şikayet etmek
KOMUDANMAK Şikayetlenmek
KOMUK Ağaç kabuğu
KOMUNA Komün (Rusça)
KOMUNATÇI Komünist (Rusça)
KOMUR 1. Sert kabuklu 2. Gaddar
KOMURGAMAK Kaval çalmak
KOMURGANMAK Kaval çalınmak
KOMURGAY Kaval
KOMUSKA Büyük karınca türü
KOMUT 1. Emir 2. Tahrik
KOMUTAÇ Uzaktan kumanda
KOMUTAN Kumandan
KOMUTMAK Emretmek
KOMUZ Müzisyen (Mançuca)
KOMÜN Müzik (Mançuca)
KOMÜN Stok
KOMZAMAK Merak duymak
KOMZANMAK Merak etmek
KON 1. Geçit 2. Kıç (gemi) 3. Yer
KON DAR Rota
KONA Hamur tahtası
KONAÇ 1. Uçak pisti 2. Kuş yuvası
KONAK 1. Köşk 2. Mısır (bitki)
KONAKA Ziyafet
KONAKAY Yulaf
KONAKBAY Ev sahibi
KONAKTAMAK Ziyaret etmek
KONAKTANMAK Ziyaret edilmek
KONALGA Kamp alanı
KONALGAMAK Pistte beklemek
KONANDIRMAK Uçak indirmek
KONANMAK Uçak inmek
KONAR Kahve
KONARAK İniş pisti
KONARGA Hava alanı
KONAŞ Yurtlak (oba alanı)
KONAŞMAK Oba kurmak
KONAT 1. Uçak pisti 3. Kamp
KONATMAK indirmek (uçak)
KONAZ Melez köpek
KONCALA Kıl torba
KONCALAZ Tüylü yaratık
KONCUK Kış günü
KONÇ Tayt (dar pantolon)
KONÇA Bahşiş
KONÇAK Yuva (kuş)
KONÇAL Kıllı insan
KONÇALA Kıl çorap
KONÇALAK Kıl çuval
KONÇAMAK Nazardan korkmak
KONÇUK 1. Aşina 2. Mahalle
KONÇUMAK Tartıda hile yapmak
KONÇUY Prenses
KONDAK 1. Kümes 2. Dipçik (silah)
KONDAMAK Kümeste beklemek
KONDARMAK Rota belirlemek
KONDATMAK Yuvada bekletmek
KONDU Meskun (yerleşik)
KONDUR Misafirperver
KONDURGA Fabrika
KONGA Zil (kapı vs.)
KONGALAK iri ceviz
KONGAR Koyu kızıl renk
KONGRA Zil
KONGRAMAK Ötmek
KONGRATMAK Öttürmek
KONGU Kamp yeri
KONGUL Mağara
KONGULUR El çanı
KONGUR Zil
KONGURA Şaman halkası (uğurlu)
KONGURAK Zil (çalgı)
KONGURAMAK Zil çalınmak
KONGURATMAK Zil çalmak
KONGUZ Hamamböceği
KONGUZAK Çıngıraklı yılan
KONRA Su çulluğu
KONRAMAK Ötmek
KONRATMAK Öttürmek
KONRUL Anka kuşu
KONUKÇAY Misafirperver
KONUKLAMAK Misafir etmek
KONUKLANMAK Misafir olmak
KONUKLAYAN Misafirperver
KONUKUYU Otel
KONUL Baza (kanepe)
KONULGA Baş köşe (divan, sedir)
KONUR Kestane rengi
KONURMAK Sökmek
KONURŞIN Esmer
KONURTMAK Söktürmek
KONUŞ Karargah
KONUŞDAŞ Muhatap
KONUŞDAŞMAK Muhatap olmak
KONUŞKA Sohbet
KONUŞKAMAK Sohbet etmek
KONUŞMAN Spiker
KONUŞTAY Kolokyum
KONUŞUK Venüs gezegeni
KONUŞUK(KONUŞU) Dümen
KONUT İkametgah
KONUTMAK ikamet etmek
KONYAK Cenub (güney)
KOP 1. Tüm 2. Hep
KOPAĞ Kümes
KOPAK Çamaşır sepeti
KOPAN 1. Tamam 2. Muzaffer
KOPAR Dere otu
KOPRA Ağaç çileği
KOPTA Bluz
KOPTAMAK At koşturmak
KOPTARMAK At koşmak
KOPTURMAK Huzurda durmak
KOPTURU Saygı duruşu
KOPU 1. Deste 2. Hayli
KOPUN Bereket
KOPUNMAK Bereketlenmek
KOPUR Demet
KOPURCUK Küçük demet
KOR Köz
KORA 1. Tencere 2. Alabalık
KORACAY Çiftlik
KORAÇAN Izgara
KORAK Ekin kargası
KORAL 1. Silah 2. Kısmet 3. Nasip
KORALANMAK Silahlanmak
KORALATMAK Silahlandırmak
KORALAY Kara antilop
KORALMAK Közleşmek
KORAM Köz parçası
KORAMA Patchvvork (kırk yama)
KORAMAK Közde pişirmek
KORAMAL Kara yılan
KORAMAZ Sütlü ayran 13391
KORAN Karaca (hayvan)
KORANMAK Közde pişmek
KORAP 1. Dağ evi 2. Sandık
KORASAN Çiçek hastalığı
KORAŞ Fırın (örme duvarlı)
KORAŞMAK Kor gibi ısınmak
KORATMAK Közleştirmek
KORAV 1. Muhafaza 2. Avlu
KORAVA Marmelat
KORAVÇI Muhafız
KORAZ Rezistanslı ızgara
KORAZMAK Kor gibi olmak
KORBA Filiz
KORBAL Zehir
KORBALAMAK Filiz çıkmak
KORBALANMAK Filizlenmek
KORBALÇAK Zehirli diş (yılan)
KORBALÇAN Zehirli örümcek
KORBAŞ Zabıta
KORBAY Korgeneral
KORBOLKO Ateş kuşu 13401
KORÇAK Kukla 13411
KORÇAMAK Kamburlaşmak
KORÇAN Kambur
KORÇANMAK Beli bükülmek
KORÇMA Siper
KORDAMAK Arzu duymak
KORDANMAK Arzulamak
KORDAY Balıkçıl kuşu
KORDUK Skandal
KORGA 1. Himaye 2. Maşrapa
KORGAMAK Himaye etmek
KORGAN 1. Himaye 2. Kale (spor)
KORGANMAK Himaye edilmek
KORGAV 1. Himaye 2. Avlu
KORGAVUŞ Hami
KORGUÇ Mısır patlatma tavası
KORGUŞ Tava
KORGUT Hami (himaye eden)
KORKAR Nargile
KORKARMAK Nargile içmek
KORKAV Fobi
KORKOY Çöl yılanı / canavarı 13421
KORKULDAK Hırıldayan
KORKULDAMAK Hırlamak
KORKULDAŞMAK Hırıldaşmak
KORKULDATMAK Hırıldatmak
KORKUMAK Paniklemek
KORKUNÇAK Bostan korkuluğu
KORKUR Horultu
KORKURATMA Nargile
KORKURATMAK Nargile içmek
KORKURMAK Horuldamak
KORKUT 1. Hami 2. Heybetli
KORKUTAÇ Öcü
KORLAMAK israf etmek
KORLANMAK israf edilmek
KORLAV israf
KORMA Yaban pırasası
KORMAÇ Popkorn (patlak mısır)
KORMAK Isıyla şekil vermek
KORMAN Koruluk (küçük orman)
KOROÇUN Süt votkası
KORSAL Fırın çevirme tahtası
KORSUK Sivri diş
KORSULDAK Kudüm (çalgı)
KORSULDAMAK Gümbürdemek
KORSULDATMAK Gümbürdetmek
KORŞAK 1. Muhasara 2. Heykel
KORŞAMAK Muhasara etmek
KORŞANMAK Muhasara edilmek
KORŞATMAK Muhasara etmek
KORŞAV 1. Muhasara 2. Duvar
KORT Kesmez
KORTALMAK Kesmez olmak
KORTAY Kör (kesmez)
KORTKU Gelincik (lota) balığı
KORTMAÇ Kek
KORTMAK Körelmek
KORTMAŞ Pasta
KORTUŞKAN Acem köstebeği
KORUÇ Çelik
KORUGAN Kale
KORUK 1. Tabu 2. Nisan ayı
KORUKÇU Tabu alanı bekçisi
KORUKMAK Paniklemek
KORUL Römork
KORULGAN Beyaz leblebi
KORULMAK Közlenmek
KORULTAZ Anka kuşu
KORUM Tabu
KORUMAN Bodyguard
KORUMBAŞ Rastık
KORUN Zehir
KORUNÇ Muhafaza
KORUNÇAK Siper
KORUNDU Prezervatif (kondom)
KORUNGA Tirfil (yabani yonca)
KORUŞ Astiğmat (göz bozukluğu)
KORUŞMAK Astiğmat olmak
KORUT Kaşar peyniri
KORUTMAK Közlemek
KOS 1. Tarım aleti 2. Payanda
KOSAK Mide
KOSALAK Mağrur
KOSALMAK Mağrurlanmak
KOSAMAK Kesmek
KOSAT 1. Güdük 2. Küt
KOSATMAK Ağacı kısa kesmek
KOSAYAK Kanguru 13431
KOSMAÇ Türlü yemeği
KOSMAG 40 kg
KOSPA Aşure malzemesi
KOSPAK 1. Melez 2. Hibrit
KOSPAŞ Aşure yemeği
KOSUR Mağrur
KOSURMAK Gururlanmak
KOSURTMAK Mağrurlanmak
KOŞ 1. Düal 2. Çift 3. Seri (dizi)
KOŞA 1. Tırpan 2. Nevruz bahşişi
KOŞA Çift (ikili)
KOŞAĞAN Çok koşan (yavru kuzu)
KOŞAK 1. Çift (ikili) eşi 2. Neşide
KOŞAKLAMAK Çiftlemek
KOŞAKLANMAK Çiftlenmek
KOŞALAMAK Çift yapmak
KOŞALANMAK Çift olmak
KOŞAM iki avuç dolusu
KOŞAMA Uzunluk ölçüsü (4 m)
KOŞAMAK Yedeğe almak
KOŞAMAT Lakap
KOŞANMAK Yedeğe alınmak
KOŞANT Stepne (Yedek lastik)
KOŞAR 1. Yedek 2. Atlet (koşucu)
KOŞAR Tırpan
KOŞARBA Bisiklet
KOŞARGAÇ Koşu bandı
KOŞARLAMAK Yedeklemek
KOŞARLANMAK Yedeklenmek
KOŞARMAK Yan yana getirmek
KOŞAT 1. Çift at 2. Şart
KOŞAV Naz
KOŞBAŞ Çiftbaşlı
KOŞÇAK Bisiklet
KOŞÇAMAK Koşar adım gitmek
KOŞKAMAK İlave etmek
KOŞKANMAK ilave edilmek
KOŞKAR Kutup yıldızı
KOŞKUÇ Fiş (elektrik)
KOŞKUL Servet
KOŞLAMAK İkili hale gelmek
KOŞLANMAK Eş bulmak
KOŞLAŞMAK Eşleşmek (oyun) 13461
KOŞLATMAK ikili hale getirmek
KOŞMA Aşure yemeği
KOŞMAG Muadil
KOŞMAK 1. Karıştırmak 2. Katmak
KOŞMAK Eşleştirmek
KOŞMAN Atlet (koşucu)
KOŞMAR Çift yıldız
KOŞNA 1. Komşu 2. Yaren
KOŞNAK Yarenlik
KOŞNAMAK Yarenlik etmek
KOŞNAŞMAK Komşuluk etmek
KOŞNU Sepet
KOŞTAK Partner
KOŞTAKSAMAK içine cin girmek
KOŞTAKSAR içine cin girmiş
KOŞTAMAK Çiftleşmek (eril)
KOŞTAN Orospu (argo)
KOŞTANMAK Çiftleşmek (dişil)
KOŞTAŞ Çift
KOŞTAŞMAK Çiftleşmek
KOŞU Kuluçka
KOŞUK 1. Halk şiiri 2. Römork
KOŞUK Fındık
KOŞUKÇU Halk şairi
KOŞUKMAK Şiir okumak
KOŞUKMAN Halk şairi
KOŞULGA Teçhizat
KOŞULGAMAK Teçhiz etmek
KOŞULGAN Teçhizatlı
KOŞULGANMAK Teçhiz olmak
KOŞULMAK Katılmak
KOŞULMAK Teçhiz edilmek
KOŞUM Teçhizat
KOŞUMÇA Teçhizat parçası
KOŞUMÇAR Teçhiz edilmiş
KOŞUN 1. Saf (dizi) 2. Güfte 13491
KOŞUN/ 1. Pozitif 2. Artı
KOŞUNÇ 1. Şiir 2. Güfte
KOŞUNÇA Saf (sıra)
KOŞUNÇAMAK Saf oluşturmak
KOŞUNÇAR Saf tutan (asker)
KOŞUNÇU Saf tutan (asker)
KOŞUNDAŞ Asker arkadaşı
KOŞUNDAŞMAK Saf tutmak
KOŞUNDATMAK Safa sokmak
KOŞUNMAK Saf (sıra) tutmak
KOŞUR İlave
KOŞURMAK İlave etmek
KOŞUTAY Maraton
KOŞUZ Çift (ikili)
KOTAÇ Av köpeği
KOTAJ Teknoloji (Mançuca)
KOTAK Kepçe
KOTALA Helva tavası
KOTAN 1. Çiftlik 2. Saban
KOTARA Ahır
KOTARGA Su pompası
KOTARMAK Tahliye etmek
KOTAY Mübarek
KOTAYMAK Mübarekleşmek
KOTAZ Nazar boncuğu
KOTKU 1. Tahliye 2. Mütevazi
KOTLAN Fırın
KOTMAK Tahliye etmek
KOTULMAK Tahliye olmak
KOTUR Uyuz hastalığı
KOTURMAK Uyuz hastası olmak
KOTURTMAK Uyuz bulaştırmak
KOTUZ Yaban sığırı
KOV 1. Yanık 2. Sıfır
KOVAK 1. Lacivert 2. Gök
KOVAKTAŞ Meteor
KOVALKAN Tesir altında kalan
KOVALMAK Tesir altında kalmak
KOVALTMAK Tesir etmek
KOVAMAK Takip etmek
KOVAN Arı yuvası
KOVANMAK Takip edilmek
KOVÇUN Ayaküstü konuşma
KOVÇUNMAK Speküle etmek
KOVGA Muhtar (köy, mahalle)
KOVMAN Av tüfeği
KOVRAMAK Elle ot / ekin yolmak
KOVŞAK Perdah
KOVŞAMAK Perdahlamak
KOVŞANMAK Perdahlanmak
KOVU Def (kovma)
KOVUÇ Def etme
KOVULGA Sürgün (ceza)
KOVULGAN Sürgün edilmiş
KOVULGANMAK Sürgün edilmek
KOVULGATMAK Sürgün etmek
KOVUMSAK Antipatik
KOVUMSAMA İstiskal
KOVUMSAMAK İstiskal etmek
KOVUMSAR İstiskal eden kişi
KOVUN ! Defol!
KOVUNÇ İşten çıkarma
KOVUNMAK Defolmak
KOVUNSAK Antipatik
KOVUNSAMAK Antipati duymak
KOVUNSATMAK Antipati vermek
KOVUŞ 1. Def etme 2. Kadeh
KOVUŞTURMA Takibat (hukuk)
KOVUŞTURMAK Takibat yapmak
KOVUŞTURMAN Takibat görevlisi
KOVUTMAK Def etmek
KOVUZ Cin çıkarma
KOVZAK Laçka
KOVZAMAK Laçkalaşmak
KOVZATMAK Laçkalaştırmak
KOYAK Körfez
KOYALAN Pıhtı
KOYALGA Pıhtılaşma oranı (tıp)
KOYALGAN Pıhtılaşmış
KOYALMAK Pıhtılaşmak
KOYALTMAK Pıhtılaştırmak
KOYAN Eklem romatizması
KOYAR Akarsu kavşağı
KOYASA Mayalı ekmek
KOYAŞ Güneş tanrısı (mitoloji)
KOYÇAĞIR Tüfek
KOYÇUMAN Koyun çobanı
KOYÇUNMAK Koyun gütmek
KOYÇUTMAK Koyunları sürmek
KOYGA Kürk
KOYGUÇ Huni
KOYGUN Çinçilya tavşanı
KOYLAN Girdap
KOYLANMAK Girdap oluşmak
KOYMA 1. Duvar 2. Mahzen
KOYMAG Bütçe
KOYMAK Bütçe belirlemek
KOYNAK Aşık kemiği
KOYNUT Dere otu
KOYRALMAK Eğrilmek
KOYRALTMAK Eğriltmek
KOYRAMAK Eğmek
KOYRATMAK Eğmek
KOYRUĞAN Engerek yılanı
KOYRULMAK Kıvrılmak
KOYRULTMAK Kıvrıltmak
KOYRUMAK Kıvırmak
KOYRUNG Yılan
KOYRUTMAK Kıvırmak
KOYSALAK Dolap
KOYSALAMAK Depolamak
KOYSALANMAK Depolanmak
KOYSALATMAK Depolatmak
KOYTURGA 1. İhsan 2. Lütuf
KOYTUYAK Külçe
KOYUK 1. Hüzün 2. Pıhtı
KOYUKLAMAK Pıhtı tutmak
KOYUKLAŞMAK Pıhtılaşmak
KOYUKMAK Hüzünlenmek
KOYULDAMAK Merhamet etmek
KOYULDAR Merhametli
KOYULGA 1. Pıhtı 2. Tabut
KOYULGAMAK Pıhtılaşmak
KOYULMAK Kıvamı artmak
KOYULTAÇ Kıvam artırıcı
KOYULTMAÇ Lor
KOYULTMAK Kıvamını artırmak
KOYULTMAŞ Lor peyniri yemeği
KOYUM Mevduat (banka hesabı)
KOYUNMAK Dökünmek
KOYUR İlave
KOYURGA Azat
KOYURGAMAK Azat etmek
KOYURTMA Serbesti
KOYURTMAK Serbest bırakmak
KOYUT Önbilgi
KOZ Ceviz ağacı
KOZAK Ceviz meyvesi
KOZALAMAK Koza oluşturmak
KOZALANMAK Koza oluşmak
KOZAMAK Süslemek
KOZAN Gümüş (dev) tavşan
KOZANMAK Süslenmek
KOZAR Cam
KOZAŞMAK Süsleşmek
KOZÇUĞUN Ceviz helvası
KOZDURÇU Tahrik eden
KOZDURMA Tahrik
KOZDURMAK Tahrik etmek
KOZGALAN Galeyan
KOZGALMAK Galeyana gelmek
KOZGAMAK Galeyan etmek
KOZGAMAN Amigo (spor)
KOZGANMAK Tahrik olmak
KOZGATMAK Galeyana getirmek
KOZGAV Galeyan
KOZGUÇ Ceviz değneği
KOZLAMAK Hücre bölümek
KOZLANMAK Yeni hücre oluşmak
KOZLAV Hücre bölünmesi
KOZMAK Tahrik etmek
KOZUK Ceviz içi
KOZULMAK Tahrik olmak
KOZUM 1. Motivasyon 2. Katkı
KOZUMAK Motive etmek
KOZUNMAK Motive olmak
KOZUR Canavar
KOZUŞMAK Motive edişmek
KÖBEMEK Karnı şişmek
KÖBENMEK Hamile kalmak
KÖBETMEK Karnını şişirmek
KÖBEZ Keman (çalgı)
KÖBÜRGEN Tarla soğanı
KÖCEN Tavşan yavrusu
KÖÇE Arpa
KÖÇEK Tavşan yavrusu
KÖÇENMEK Tatile gitmek
KÖÇER 1. Mihver 2. Sürgün (filiz)
KÖÇERGET Frambuaz
KÖÇERMEK Filiz vermek
KÖÇET Göçürme fidan
KÖÇETMEK Fidan göçürmek
KÖÇEYMEK Uzaklaşmak
KÖÇEYTİ Teyit
KÖÇEYTMEK Teyit etmek
KÖÇÜGEN Kerkes kuşu
KÖÇÜRGEÇ Ağaç sökme aracı
KÖÇÜRMEK Ağaç taşımak
KÖÇÜRÜM Ağaç taşıma
KÖDEÇ Bardak
KÖDEK Patates
KÖDEMEK Müjde vermek
KÖDEN Galeopsis bitkisi
KÖDENMEK Müjde almak
KÖDERGEÇ Telefon
KÖDERGEMEK Telefon etmek
KÖDERMEK Telefon açmak
KÖDEŞME Randevu
KÖDEŞMEK Randevulaşmak
KÖDEZMEK Randevuda beklemek
KÖDÜK Ticaret
KÖDÜN Tohum posası
KÖDÜRGE Kurban
KÖDÜRMEK Kurban kesmek
KÖDÜRTEY Kurban töreni
KÖDÜRTMEK Kurban kestirmek
KÖFÜK Fino (tüylü köpek)
KÖGERGE Pompa
KÖĞBE Tereotu
KÖĞEL Bot (kayık)
KÖĞEN Yaban ördeği
KÖĞENEK 1. Kürk 2. Libas
KÖĞENMEK Kürke bürünmek
KÖĞER Şömine demiri
KÖĞEREK Küf
KÖĞERGE Küf
KÖĞERGEN Küflenmiş
KÖĞERMEK Küflenmek
KÖĞERT Küf
KÖĞERTMEK Küflendirmek
KÖĞET Meyve
KÖĞETMEK Methetmek
KÖĞLEMEK Aranje etmek (müzik)
KÖĞLENMEK Aranje olmak
KÖĞMEK Taklit etmek
KÖĞMEN Taklitçi
KÖĞŞÜM Müzik
KÖĞŞÜMCÜ Müzisyen
KÖĞŞÜMEK Müzik çalınmak
KÖĞŞÜTMEK Müzik çalmak
KÖĞTEMEK Akord etmek
KÖĞTENMEK Akord olmak
KÖĞTEY Akordlu (çalgı)
KÖĞÜR Ötüş
KÖĞÜRÇÜN Ötücü güvercin
KÖĞÜRGE 1. Akciğer 2. Davul
KÖĞÜRMEK Derin soluk almak
KÖĞÜSPEK Bluz (kolsuz gömlek)
KÖĞÜZ Diyafram (anatomi)
KÖĞÜZEK İskete kuşu
KÖJEGE Perde
KÖJEMEK Perdelemek
KÖJENMEK Perdelenmek
KÖK ilkbahar
KÖKDEŞ 1. Emsal 2. Aynı kökten
KÖKDEŞMEK Aynı kökten gelmek
KÖKE 1. Mavi 2. Kurabiye
KÖKEÇE Çivit
KÖKEGÜN Gök sinek
KÖKEK 1. Nisan ayı 2. Leylek
KÖKEL Kakül (saç perçemi)
KÖKELEK Tıknaz
KÖKELEN Obez
KÖKELMEK Obezleşmek
KÖKEM 1. ilkbahar 2. Şeftali
KÖKEMEK Kök salmak 13511
KÖKEMEREN Yabani kekik
KÖKENÇ Etimoloji
KÖKENDİZ Etimolog
KÖKENEK Kerkenez kuşu
KÖKENİZ Sebze
KÖKENMEK Kök salmak
KÖKER 1. Ağ kepçe 2. Dekar
KÖKERE Ev bahçesi
KÖKERMEK ilkbahar gelmek
KÖKETMEK Akord etmek (çalgı)
KÖKEY 1. Guguk kuşu 2. Tencere
KÖKEZ Zayıf
KÖKEZLEMEK Zayıflamak
KÖKEZLEŞMEK Zayıflaşmak
KÖKEZLETMEK Zayıflatmak
KÖKEZMEK Zayıflamak
KÖKLEK Akordlu (çalgı)
KÖKLEM Akord (çalgı)
KÖKLEMEK Akord etmek (çalgı)
KÖKLEŞİK Kronik
KÖKLEŞMEK Kronikleşmek
KÖKLÜK Parfüm
KÖKME Sökülmüş ağaç kökü
KÖKMEK Kökünden sökmek
KÖKNEÇ Peştamal
KÖKREK Sine (göğüs)
KÖKREKÇEK Sütyen
KÖKREMEK Hızlı nefes almak
KÖKREŞMEK Nefes alıp vermek
KÖKSE Meme (göğüs)
KÖKSEĞİZ Sakız ağacı
KÖKSEK Memesi yeni çıkan
KÖKSEMEK Memesi çıkmak
KÖKSERKE Kanarya kavunu
KÖKSÜMEL Sebze
KÖKSÜMEN Manav
KÖKŞİN Mavi renk
KÖKTEK Baharda kalınan yer
KÖKTEM İlkbahar
KÖKTEMEK Baharı geçirmek
KÖKTEŞ Aynı soydan gelen
KÖKTEŞMEK Aynı soydan gelmek
KÖKTET Sebze
KÖKTETÇİ Manav
KÖKTÜRKÇE Orijin Türk Dili
KÖKTÜRMEK İnat etmek 13521
KÖKTÜY Kertenkele (yeşil / mavi)
KÖKÜM Orijin
KÖKÜMEK Meme emmek
KÖKÜN Meme başı
KÖKÜNDEŞ Süt kardeşi
KÖKÜNMEK Süt sağmak
KÖKÜNTÜYEN Sütyen
KÖKÜR Kevgir
KÖKÜRMEK Kevgirden geçirmek
KÖKÜŞ 1. Hindi 2. Culuk
KÖKÜŞMEK Emişmek (yavrular)
KÖKÜTMEK Meme vermek
KÖKÜZ Göğüs arası
KÖKÜZMEK Göğsünü kabartmak
KÖL Azamet
KÖLBEN Havuz
KÖLBÜRGE Phoenico kertenkelesi
KÖLÇE 1. Pide 2. Suböreği
KÖLÇEK Nilüfer (bitki, çiçek)
KÖLÇÜGE Düdüklü tencere
KÖLÇÜMEK Haşlanmak
KÖLÇÜTMEK Haşlamak
KÖLEÇ Zincir halkası
KÖLEÇKE Zincir
KÖLEK 1. Silüet 2. Mart ayı
KÖLEM Ebat
KÖLEMEK Gölge düşmek
KÖLEMEN Parayla hürleşen köle
KÖLEMEZ Kaymaklı süt
KÖLENGE Karasevda
KÖLENGEN Karasevdalı
KÖLENKE Gölge oyunu
KÖLENMEK Ardısıra gitmek 13531
KÖLERMEK Gizlenmek
KÖLEŞMEK Gölge oynamak
KÖLETMEK Gölge düşürmek
KÖLGEN Satranç tahtası
KÖLMÜK Halk
KÖLTE Demet
KÖLTELEMEK Demet yapmak
KÖLTÜRGEÇ 1. Vinç 2. Lifter
KÖLTÜRMEK Kaldırmak
KÖLÜÇEMEK Gölge oynatmak
KÖLÜÇEN Karagöz-Hacivat oyunu
KÖLÜK Yük hayvanı
KÖLÜMEK Yük taşımak
KÖLÜNGE Vasıta
KÖLÜNMEK Araca binmek
KÖLÜTMEK Yük taşıtmak
KÖM 1. Öbek 2. Yığın
KÖMBE Kül çöreği
KÖMÇEK Ot kökü
KÖME 1. Yığın 2. Servet
KÖMEÇ Çörek
KÖMEG İnayet
KÖMEK 1. Yığın 2. Yığın yapmak
KÖMEKÇİ Yardımcı
KÖMEKEY Define
KÖMEL Yaban soğanı
KÖMELEK İstiridye mantarı
KÖMELMEK Öbeklenmek
KÖMEN 1. Hamile 2. Hayal 3. Irk
KÖMENMEK Hamile kalmak
KÖMER Servet biriktiren
KÖMERGE Mezar
KÖMERLEMEK Servet yığmak
KÖMERLENMEK Servet yığılmak
KÖMEŞ Mahzen
KÖMEŞKE Ev şarabı
KÖMEVÜL Bataklık
KÖMEY Gırtlak şarkısı
KÖMEYLEMEK Yardım etmek
KÖMEYLENMEK Yardım almak
KÖMEZ Köz ekmeği
KÖMGEN 1. Türbe 2. Kabir
KÖMSEK Saksı
KÖMSEMEK Bitki dikmek
KÖMSÜMEK Yemek yanmak
KÖMSÜTMEK Yemek yakmak
KÖMÜ Maden (yeraltında)
KÖMÜÇ Define
KÖMÜGEY Teras
KÖMÜK Küçükayı takımyıldızı
KÖMÜLDÜRÜK At göğüslüğü
KÖMÜLGEN Mahzen
KÖMÜLMEK Mahzene koyulmak
KÖMÜNMEK Mahzende durmak
KÖMÜRGE Kömür deposu
KÖMÜRMEK Alt üst etmek
KÖMÜRSEĞEN Altı yanmış (aş)
KÖMÜRSEMEK Altı yanmak (aş)
KÖMÜRSETMEK Altına yakmak
KÖMÜRTLEK Siyah üzüm
KÖMÜŞ Manda (camız)
KÖMÜTMEK Mahzene koymak
KÖMZEK Toprağa gömülü küp
KÖMZEMEK Küpe doldurmak
KÖN Cariye
KÖNÇEK Pantolon
KÖNDE Sepet
KÖNDELEN Çapraz
KÖNDELENMEK Çaprazlaşmak
KÖNDEMEK Yaka kesmek 13541
KÖNDEŞ 1. Rakip 2. Kuma
KÖNDEŞMEK Rekabet etmek
KÖNE 1. Fiyonk 2. Civa
KÖNEK 1. Kova 2. Kova burcu
KÖNELMEK Razı olmak
KÖNEMEK Fiyonk yapmak
KÖNER Çamfıstığı (ağaç, meyve)
KÖNERMEK Hidayet etmek
KÖNEZ Beceriksiz
KÖNEZLEMEK Beceriksizlik etmek
KÖNGEN Sahibine alışkın
KÖNKEŞ Meşveret
KÖNKÜREŞ Yaşam tarzı
KÖNMEK Sahibine alışmak 13551
KÖNTÜLMEK Dürüst davranmak
KÖNÜ 1. Dürüst 2. Adil
KÖNÜK 1. Şemsiye 2. Platin
KÖNÜKME Antrenman
KÖNÜKMEK Antrenman yapmak
KÖNÜKSÜĞ Civa
KÖNÜKÜŞ Antrenman
KÖNÜLÜK Dürüstlük
KÖNÜRMEK Dürüst davranmak
KÖNÜZEK Aktüalite
KÖP 1. Çok 2. Şişkin
KÖPÇEK 1. Kepçe 2. Teker mili
KÖPÇÜMEK Mayalanmak
KÖPÇÜNMEK Kabarmak (maya)
KÖPÇÜTMEK Mayalanmak
KÖPELMEK Kopyalanmak
KÖPELTMEK Kopyalamak
KÖPEMEK Tamamını bitirmek
KÖPERMEK Bölünmek (hücre)
KÖPET Halı
KÖPEYMEK Teksir olmak
KÖPEYTİŞ Teksir
KÖPEYTMEK Teksir etmek
KÖPLEMEK Tasarruf etmek
KÖPLENÇ Tasarruf
KÖPLENMEK Tasarruf edilmek
KÖPLÜK Şişlik
KÖPMEK Şişmek
KÖPREK Bir hayli
KÖPREMEK Kabarmak
KÖPRETMEK Kabartmak
KÖPSEMEK Karnı şişmek (ceset)
KÖPSETMEK Karnını itmek
KÖPŞE 1. Namlu 2. Yabani turp
KÖPTEĞEN Toptancılık
KÖPTEĞENCİ Toptancı
KÖPTELMEK Toptan alınmak
KÖPTEMEK Toptan almak
KÖPTÜK Bereket
KÖPÜLMEK Birleşmek
KÖPÜNÇ Enflasyon
KÖPÜRCÜK Kabarcık
KÖPÜRÇEK Mürekkep balığı
KÖPÜRGE Traş fırçası
KÖPÜRGEN Deterjan
KÖPÜRGENMEK Deterjanlanmak
KÖPÜRGETMEK Deterjanlamak
KÖPÜRTEÇ Traş fırçası
KÖPÜŞKEN Pekmezli bulgur unu
KÖPÜŞMEK Köpüklenmek
KÖPÜTGEN Teleferik
KÖPÜTMEK Birleştirmek
KÖRBEĞEN Kör fare (Spalaks)
KÖRCENGE Adi Korunga bitkisi
KÖRÇEK Kör nokta
KÖRÇEMEK Karanlıkta bakmak
KÖRDEMEK Zifiri karanlık olmak
KÖRDEY Zifiri karanlık
KÖREĞEN Ufuk
KÖREĞLEMEK Ufka bakmak
KÖREK Gıda
KÖREKE Maya
KÖREM 1. Taze 2. Edepli
KÖREMEK Görüşü zayıflamak
KÖREMEZ Süt yoğurt karışımı
KÖREN 1. Zifiri karanlık 2. Mor
KÖRENMEK Karanlıkta görmemek
KÖREŞ Gece harbi
KÖREŞMEK Gece harbi yapmak
KÖRETMEK Körleştirmek
KÖRGEN Nezaketli
KÖRGÜZ Centilmen
KÖRK 1. Zerafet 2. Endam
KÖRKDEŞ Aynı zariflikte
KÖRKDEŞMEK Zerafette yarışmak
KÖRKE Tahta tabak
KÖRKETMEK Talimat vermek
KÖRKEZMEK inat etmek
KÖRKLE Zarif
KÖRKLEMEK Zerafet göstermek
KÖRKLENMEK Zarif davranmak
KÖRMEK Göz kırpmak
KÖRMEN Dağ lalesi
KÖRMEZ Hayalet
KÖRNEK Levha
KÖRPEYMEK Tazelenmek
KÖRŞEK 1. Çömlek 2. Güveç
KÖRŞELMEK Kesmez olmak
KÖRŞEMEK Körelmek
KÖRŞETMEK Kesmez etmek
KÖRTÜK 1. Aşık (sevgili) 2. Çöl
KÖRÜ Casusluk
KÖRÜK Mart ayı
KÖRÜLDE Sinema
KÖRÜLDEMEK Sinema izlemek
KÖRÜLDEŞMEK Film izlemek
KÖRÜLMEK Serap görünmek
KÖRÜM Fal
KÖRÜMÇÜ Falcı
KÖRÜMDEMEK Kehanet etmek
KÖRÜMDÜK Kehanet
KÖRÜMEK Pompalamak
KÖRÜNÇ 1. Piyes 2. Film
KÖRÜNÇEK Televizyon
KÖRÜNÇEMEK TV izlemek
KÖRÜNÇLEMEK Teşhir etmek
KÖRÜNÇLENMEK Teşhir olmak
KÖRÜNÇLÜK Sinema perdesi
KÖRÜNDEMEK Fotoğraf çekmek
KÖRÜNDEŞ Fotoğraf
KÖRÜNDEŞMEK Foto çekinmek
KÖRÜNGE Kapital (sermaye)
KÖRÜNGETEN Kapitalist
KÖRÜNMEK Karanlıkta görmek
KÖRÜR Kader
KÖRÜSTE Keten
KÖRÜT Erkek keçi
KÖRÜTMEK Pompalatmak
KÖSEL 1. Arzu 2. Şehvet
KÖSEM Lider
KÖSEMEK Arzulamak
KÖSEMEN Önde giden hayvan
KÖSENÇ İştah
KÖSENÇEK İştah verici
KÖSENMEK iştahlanmak
KÖSER Zemin
KÖSEYE Taş heykel
KÖSLEMEK Cebir kullanmak
KÖSLENMEK Cebire uğramak
KÖSLEV Cebir (zorlama)
KÖSMEK Ayağını bağlamak
KÖSNE Şehvet
KÖSNEMEK Şehvetlenmek
KÖSNEŞMEK Birbirini arzulamak
KÖSPEĞEN Televizyon
KÖSPEK Ceket
KÖSTEĞE Çoban
KÖSTEMEK Zincire vurmak
KÖSTENMEK Zincire vurulmak
KÖSTÜ Kör köstebek
KÖSÜNMEK Ayağı bağlanmak
KÖSÜRGE Kafkas köstebeği
KÖSÜRGEN Pranga
KÖSÜRMEK Ayaklarını bağlamak
KÖSÜRÜK Pranga
KÖSÜŞ Arzu
KÖSÜŞLÜK Arzulanan
KÖŞEĞE Perde
KÖŞEK 1. İştah 2. Soroga balığı
KÖŞEK Deve yavrusu
KÖŞEMEK Perdelemek
KÖŞENE Kulübe
KÖŞENMEK Perdelenmek
KÖŞER inat
KÖŞERMEK inat etmek
KÖŞGEK Nazar boncuğu
KÖŞPENDİ Bedevi
KÖŞÜK 1. Perde 2. Temenni
KÖŞÜMEK Perde çekmek
KÖŞÜNMEK Perdelenmek
KÖŞÜR Merdane
KÖŞÜRLEMEK Merdanelemek
KÖŞÜTMEK Perdelemek
KÖTE Hizmet
KÖTEÇİ Hizmetçi
KÖTEK 1. Sopa 2. Dayak
KÖTEL Mertek
KÖTELEMEK Fırlatmak, atmak
KÖTELENMEK Fırlatılmak, atılmak
KÖTEMEK Hizmet etmek
KÖTEN Saban
KÖTENMEK Hizmet görmek
KÖTERE Toptan
KÖTERGE 1. Set 2. Barikat
KÖTERGEÇ Asansör
KÖTERİLMEK Yukarı çıkmak
KÖTERME 1. Rıhtım 2. Set
KÖTERMEK Yukarı kaldırmak
KÖTKÜ Dağlık alan
KÖTÜK Lahana
KÖTÜLÇE Rehberlik
KÖTÜLGE Harita
KÖTÜLGEMEK Rehberlik etmek
KÖTÜLMEK Yukarı kalkmak
KÖTÜMSEMEK Pesimistlik etmek
KÖTÜMSER Pesimist
KÖTÜNMEK Kibirlenmek
KÖTÜRGE 1. Sedye 2. Mancınık
KÖTÜRMEK Yukarı kaldırmak
KÖTÜRÜM Felçli
KÖTÜZ Değersiz
KÖV Lağım çukuru
KÖVEK Lağım
KÖVEN Tuvalet (hela)
KÖVENÇ Kibir
KÖVENÇEK Kibirli
KÖVEZ 1. Define 2. Şımarık 3. Afili
KÖVKE Mağara
KÖVLEMEK Kazıp çıkarmak
KÖVLENMEK Kazıp çıkarılmak
KÖVMEK Altını oymak
KÖVRÜK Davul
KÖVŞEK Zarif
KÖVÜK Tünel
KÖVÜLMEK Altı oyulmak
KÖVÜNMEK Maden çıkarmak
KÖVZEK Kabuğu soyulmuş
KÖVZEMEK Kabuğunu soymak
KÖVZENMEK Kabuğu soyulmak
KÖY 1. Ateş 2. Güneş yanığı
KÖYDÜRGEN Pipo
KÖYDÜRMEK Yakmak
KÖYE 1. is 2. Kurum (duman tozu)
KÖYEK 1. Keder 2. Hasret
KÖYELEMEK Keder vermek
KÖYELENMEK Kederlenmek
KÖYENMEK Hasret duymak
KÖYENTE Omuz taşıncağı (su) 13591
KÖYEZ Şuh
KÖYEZLENMEK Şuhluk yapmak
KÖYGEK Kuraklık
KÖYGELEK Kiraz kuşu
KÖYGEN Bronzlaşmış
KÖYKENEK Bozdoğan kuşu
KÖYLEK 1. Bluz (kadın) 2. Cadı
KÖYLEMEK Tempo artırmak
KÖYLENMEK Tempo artmak
KÖYLEP 1. Tempo 2. Aranjman
KÖYLETMEK Tempo artırmak
KÖYLEV 1. Ritim 2. Beste
KÖYME Sandal (kayık)
KÖYMECİ Sandalcı
KÖYMEK Güneşte yakmak
KÖYMEN 1. Yanık 2. Hayalperest
KÖYMEZ Yanmaz
KÖYNEK Gömlek (erkek)
KÖYNÜK Bronzlaşmış
KÖYNÜMEK Bronzlaşmak
KÖYNÜTMEK Bronzlaştırmak
KÖYREMEK Harlanmak (ateş)
KÖYREN Ateş gösterisi / oyunu
KÖYRENMEK Ateşle ısınmak
KÖYRETMEK Ateşi harlamak
KÖYSEK Hasret çeken
KÖYSEME Hasret
KÖYSEMEK Hasret çekmek
KÖYÜK 1. Bronzlaşmış 2. Yanık
KÖYÜKMEK Bronzlaşmak
KÖYÜNÇ 1. Kahır 2. Gam (keder)
KÖYÜNGE Şehvet
KÖYÜNGEMEK Şehvetlenmek
KÖYÜNMEK Kahırlanmak
KÖYÜNÜŞ Kahırlanma
KÖYÜRMEK Kahretmek
KÖZE Hücre
KÖZEGE Soba / şömine kapağı
KÖZEĞİ Ateş karıştırma demiri
KÖZEK Köz tavası
KÖZEKLENMEK Şüphelenmek
KÖZEKLETMEK Şüphelendirmek
KÖZEMEK Ateşi közleştirmek
KÖZEN 1. Kiler 2. Yara kabuğu
KÖZEN/İ Ucu yanmış odun
KÖZENE Tel başlık (arıcılık)
KÖZENEK 1. Tel kafes 2. Yama
KÖZENMEK Yamayarak örmek
KÖZER İskambil
KÖZERGE Gurur
KÖZERGEMEK Gururlanmak
KÖZERGEN Mağrur
KÖZERGENMEK Mağrurlanmak
KÖZERLEŞMEK iskambil oynamak
KÖZERME Közleşme (ateş)
KÖZERMEK Közleşmek (ateş)
KÖZERTME Ampül
KÖZERTMEK Közleştirmek
KÖZET Ateş kulesi
KÖZETÇİ Kule nöbetçisi
KÖZETMEK Ateşle haberleşmek
KÖZLÜK At kuyruğu kumaş
KÖZMEG Pencere
KÖZMEK Pencereden bakmak
KÖZMEN Mangal
KÖZNEK Görüntü dalgalanması
KÖZNÜ Ayna
KÖZNÜK Pencere
KÖZPE Sihirli ayna
KÖZPEĞEN Sihirli küre
KÖZPEK Kehanet (küre ile)
KÖZPEKÇİ Kahin
KÖZÜÇ Güveç
KÖZÜÇER Gece görür
KÖZÜGEŞ 1. Ateş ışığı 2. Hayalet
KÖZÜN 1. Fer 2. Köz ateşi
KÖZÜNÇ Yakıcılık
KÖZÜNDÜR Fotoğrafçı örtüsü
KÖZÜNDÜRMEK Fotoğraf çekmek
KÖZÜNDÜRÜK At gözlüğü
KÖZÜNGÜ Fotoğraf
KÖZÜNMEK Fotoğraf çekinmek
KÖZÜNÜR 1. Modern 2. Medeni
KÖZÜR 1. Avantaj 2. Epilepsi
KÖZÜRGE Rulet
KÖZÜRLEMEK Avantaj sağlamak
KÖZÜŞ Şehvet
KÖZÜŞMEK Şehvetlenmek
KÖZÜV Sıra (düzen)
KÖZÜVLEMEK Sıraya koymak
KÖZÜVLENMEK Sıraya koyulmak
KUBAĞAN Alaca kelebek
KUBAL Gürz
KUBAN Koza
KUBANAK Kozalak
KUBANIŞ Hoşlanma
KUBANMAK Hoşlanmak
KUBARMAK Kabarmak
KUBAŞ Çoban köpeği
KUBAŞMAK Hoşlaşmak
KUBAT 1. Hoşluk 2. Sempati
KUBAY 1. Hoş 2. Sempatik
KUBULÇAK Maske
KUBULMAK Maske takmak
KUBULTAY Maskeli balo
KUBURGA Baykuş
KUBURGAMAK Tüyleri kabarmak
KUÇAN 1. Sarılan 2. Kucaklayan
KUÇAR 1 . Sarılan 2. Kucaklayan
KUÇMAK Kucaklamak
KUÇULMAK Kucaklanmak
KUÇUNMAK Bağrına basmak
KUÇUŞMAK Kucaklaşmak
KUÇUTMAK Kucaklatmak
KUÇUYAK Arıkuşu
KUDAÇA 1 . Dünür 2. Hısım (dişi)
KUDAGAY Dünürcü (görücü)
KUDAK Sihir
KUDAKÇI Sihirbaz
KUDALAMAK Dünür gitmek
KUDALAŞMAK Dünür olmak
KUDAŞ Dost
KUDAŞMAK Dost olmak
KUDAY 1 . Hûda 2. Tanrı 13621
KUDAYÇIL Tanrıya tapan
KUDAYZAK İlahi (tanrısal)
KUDUL Kanal (suyolu)
KUDULÇAK Kanalet (suyolu)
KUDURÇAK Kuyruk kemiği
KUĞAK Funda
KUĞAN Cam
KUĞANÇ Memnuniyet
KUĞANDIRMAK Memnun etmek
KUĞANIŞ Memnuniyet
KUĞANLl Memnun
KUĞANMAK Memnun olmak
KUĞANSIZ Memnuniyetsiz
KUĞAR Hoşnut
KUĞARLANMAK Hoşnut olmak
KUĞARLATMAK Hoşnut etmek
KUĞU Güzellik simgesi kuş
KUĞUK Mesane
KUĞUL Pirinç (metal)
KUĞULDAMAK Uğuldamak
KUĞUMAK Takip etmek
KUĞUN Harem
KUĞUNMAK Takip edilmek
KUĞURÇAK Oyuncak bebek
KUĞURMAÇ Tahıl kavurması
KUĞURMAK Kavurmak
KUĞURMAŞ Un kavurması aşı
KUĞURTMAK Kavurtmak
KUĞUŞMAK Peş peşe gitmek
KUKSUN Leylak rengi
KUKURUZ Mısır (bitki ve tane)
KULA 1. Kestane rengi 2. Bordo
KULAÇ Uzunluk birimi (1,8 metre)
KULAGAY Rüşvetçi
KULAĞAKAN Kulağa kaçan böcek
KULALMAK Gizlice yardımlaşmak
KULALMAŞ Gizli yardımlaşma
KULAMAK Kulağına söylemek
KULAN 1. Yaban eşeği 2. Musiki
KULANMAK Söyleneni yapmak
KULANŞAR Müzisyen
KULANŞI Müzisyen
KULAŞIN Esmer
KULAŞMAK Fısıltılı konuşmak
KULATMAK Emretmek
KULAV 1 . Emir 2. Keçe başlık
KULAY Rahat 13641
KULAYSIZ Rahatsız
KULBAK Merhamet
KULBUĞA Su samuru
KULCA 1 . Nakış 2. Dağ koçu
KULÇA Kelle soğan
KULÇUR 1. Efendi 2. Sahip
KULDAĞ Nakit
KULDAM 1. İtaat 2. Sadakat
KULDAMAK İtaat etmek
KULDAMLI 1. İtaatkar 2. Sadık
KULDAMSIZ İtaatsiz
KULDAŞ İtaatkar
KULDAŞMAK İtaatkar olmak
KULDATMAK İtaat ettirmek
KULDAV İtaat
KULDUN Mağara (Mançuca)
KULDUR 1. Eşkıya 2. Haydut
KULDURBAŞI Elebaşı
KULGA 1. Dilenme 2. Güvercin
KULGAÇI 1 . Dilenci 2. Talepkar
KULGAMA Yalvarma
KULGAMAK Yalvarmak
KULGANMAK Rica etmek
KULGARMAK Rica etmek
KULGAV Sahtekarlık
KULGAVÇI Sahtekar
KULGAY Sahtekar
KULGAYLAMAK Sahtecilik etmek
KULGU Paten (spor)
KULGUMAK Paten kaymak
KULGUR Paten (araç)
KULGURMAK Paten kaymak
KULLAMA At eti çorbası
KULLAMAK Servis yapmak
KULLAN ILGAN Müstamel
KULLATMAK Servis yaptırmak
KULMAÇ Ricacı
KULMAK Rica etmek
KULMAN Kapıkulu
KULMAŞ Kalleş
KULMAŞMAK Kalleşlik etmek
KULNAK Yavrusu olan (at)
KULNAMAK Yavrulamak (at)
KULPU Kilit
KULPUNAY Frambuaz
KULSA Gidon (direksiyon)
KULSAMAK Gidon kullanmak
KULSUK Dalkavuk
KULUÇKA Yavru çıkarma (Slavca)
KULUGA Sumru kuşu
KULUĞAN Holigan
KULUK Hayvan
KULUN Tay (süt emen)
KULUNMAK İtaat etmek
KULUR 1. Un 2. Hamur
KULUT Köle
KULUTMAK itaat ettirmek
KULUZUN Bambu çalgısı
KUMA ikinci eş (çokeşlilik)
KUMAÇ Kül çöreği
KUMAG İnce kum
KUMAĞAN Kum havuzu
KUMAK 1. Parçalamak 2. Bölmek
KUMALAK Öğütülmüş taş
KUMAN Dirayetli
KUMANAK Şerbetçi otu
KUMANMAK Dirayet etmek
KUMAR 1. Hisse 2. Pay 3. Parça
KUMARGA Muhasara
KUMARMAK Hisse almak
KUMARTI Paylaşım
KUMARTMAK Hisse vermek
KUMAŞ Sigara böreği
KUMAY Büyük karga türü
KUMAYIK Kum kuşu
KUMAZ Kavrulmuş tahıl
KUMÇAK Larva
KUMDAK 1. Sahil 2. Plaj
KUMLAK 1 . Sahil 2. Plaj
KUMMAK Dalgalanmak
KUMPUR Patates (Bulgarca)
KUMSAR Haset
KUMSARMAK Haset etmek
KUMULGAK Kum fırtınası
KUMULGAMAK Kum yeli esmek
KUMURSKA Termit
KUMUŞ 1 . Madeni para 2. Kuruş
KUMUŞLU 1 . Paralı 2. Ücretli
KUMUŞSUZ 1 . Parasız 2. Bedava
KUMZAK Şerbetçiotu
KUNA 1 . İrtikap 2. Ayıp 3. Dana
KUNAK İtalyan darısı
KUNAMAK İrtikap etmek
KUNAN Tay (iki yaşında)
KUNANMAK Zimmetlemek (suç)
KUNAR 1. Baht 2. Bereket
KUNAŞ 1. Şans 2. Piyango
KUNAŞMAK Piyango kazanmak
KUNAZ Leylek
KUNAZMAK Talihi yaver gitmek
KUNÇAY Prenses
KUNDA Hırsızlık
KUNDAÇI Hırsız
KUNGA Vadi (Mançuca)
KUNGAL Müfettiş
KUNKAV Arp (Çince)
KUNKAVÇI Arp çalgıcısı (Çince)
KUNMAK Zimmetlemek (suç)
KUNT 1. Sade 2. Basit 3. Adi
KUNUÇAK Kutup porsuğu
KUNUK Mahzun
KUNUR İftihar
KUNURMAK İftihar etmek
KUPTAN Niyaz
KUPTANMAK Niyaz etmek
KUR 1. Karaca (hayvan) 2. Dizi
KURA 1. Samanlık 2. Ahır
KURAÇ Zemberek
KURAĞ Tesisat
KURAĞA Meyve kurusu
KURAJ Montaj
KURAKAN Damat
KURAKSAK Hafif kurak alan
KURAKSAMAK Hafif kurak olmak
KURALAY 1. Mayıs ayı 2. Ahu
KURALÇAK Kamp
KURALGA Montaj
KURALGAMAK Monte etmek
KURALGAN Müteşekkil
KURALGANMAK Monte edilmek
KURALIMA Tesisat
KURALMAK Tesis edilmek
KURAM 1. Teori 2. Nazariye
KURAMA Tesisat
KURAMAK Tesis etmek
KURAMSAL 1. Teorik 2. Nazari
KURANGA Kurmalı saat
KURANGAZ Fesat
KURANMAK Kurulmak (saat)
KURANTI Saat kulesi
KURAR Organizatör
KURAŞ 1. Savunma sporu 2. Seyir
KURAŞMAN Pehlivan
KURAŞTIRMA Güreş müsabakası
KURAŞTIRMAK Güreştirmek
KURATMAK Tesis etmek
KURAV Mekanizma
KURAY 1. Kaval 2. Saz (bitki)
KURCUMAK Kımıldamak
KURCUNMAK Kımıldamak
KURCUTMAK Kımıldatmak
KURÇ Sert çelik
KURÇA 1. Zemberek 2. Halka
KURÇAK Kurmalı oyuncak
KURÇAMAK Kurmak (yay)
KURÇANMAK Kurulmak (yay)
KURÇUK Maya tozu
KURDAK 1. Mekanik 2. Tahmin
KURDAM Mekanizma
KURDAMAK Tahmin etmek
KURDAN Şaman kemeri
KURDANMAK Tahmin edilmek
KURDAŞ Akran (yaşıt)
KURDAŞMAK Sıralanmak
KURDUN Hicret (Mançuca)
KURGA Montaj
KURGAK 1. Kara (yer) 2. Makara
KURGALDAY Bülbül
KURGAMAK Monte etmek
KURGAN Türbe
KURGANMAK Monte edilmek
KURGAŞ Lehim alaşımı
KURGAŞMAK Lehimlenmek
KURGAŞTIRMAK Lehimlemek
KURGU Gerçek olmayan
KURGUN Köprücük kemiği
KURGUT Kurumuş
KURKAK Çöl
KURKAN Damat
KURLA Sıra (dizi)
KURLAMAK Mayalamak
KURLANMAK Mayalanmak
KURLAZ 1. Ahenk 2. Fiktif
KURMACA 1. Hayali 2. Fiktif
KURMAÇ Katlama hamur
KURMAN 1. Ahenkli 2. Yay kabı
KURMAŞ Peynirli börek
KURMAY Yaver
KURMUŞ Plan
KURSAL Kurşunlu balık ağı
KURSALIK Kakule
KURSAMAK Kuruyup sertleşmek
KURSANMAK Sertleşmek
KURSATMAK Sertleştirmek
KURŞA Sargı
KURŞAK Kemer
KURŞALAMAK Sargı yapmak
KURŞAMAK Sarmak
KURŞANMAK Kemer bağlanmak
KURŞATILMAK Kemer bağlanmak
KURŞATMAK Kemer bağlatmak
KURTAR Halas
KURTARMAN Cankurtaran
KURTKA İhtiyar
KURTMAK Isırmak
KURTUL Cizye
KURTULGA Fidye
KURTULGAMAK Fidye vermek
KURTULGU Kefaret
KURUDAN Verem hastalığı
KURUĞÇUN Talyum (element)
KURUK 1. Kof 2. Kurumuş
KURUKAN 1. Çadır 2. Koruluk
KURUL Heyet
KURULÇAK 1. Mağrur 2. Demonte
KURULÇAMAK Mağrurlanmak
KURULGA Teşekkül
KURULGAN Müteşekkil
KURULŞAK Demonte
KURULTAY Kongre
KURUM Müessese
KURUMLAK Entrikacı
KURUMSAK Ateş kurbanı
KURUMSAMAK İsi tütmek
KURUMSATMAK is tüttürmek
KURUN 1. Hurafe 2. Şarap 3. Devlet
KURUNÇ Fiksiyon
KURUNDUZ Mekaniker
KURUNMAK Vesvese yapmak
KURUNTU Vesvese
KURUT Kurutulmuş peynir
KURUTKA Peksimet
KURUTMAŞ Kurutma biber aşı
KURUY Kurban sunusu (yağ, süt)
KURZAK Oyuncak bebek
KUSALAMAK Midesi kalkmak
KUSALANMAK Yol / araç tutmak
KUSAMUK Arıların acı salgısı
KUSKUN Kuyruk kayışı (atçılık)
KUŞAMAK Sargı sarmak
KUŞARGA Bandaj
KUŞARGAMAK Bandaj yapmak
KUŞARGANMAK Bandaj yapılmak
KUŞÇAK Kuş tersbiyecisi
KUŞKAMIŞ Muşmula
KUŞKUN Şüpheci
KUŞLAK Kuşun bol olduğu alan
KUŞLAMAK Kuş avlamak
KUŞTU Costus (bitki)
KUŞULGAN Tertip edilmiş
KUŞULMA Tertip
KUŞULMAK Tertip edilmek
KUŞULTMAK Tertip etmek
KUŞUYU Kuş evi
KUTADGU Mukaddes
KUTAK Kutsal enerji
KUTALAN Mübarek
KUTALMAK Mübarekleşmek
KUTAMAK Takdis etmek
KUTAMIŞ Mukaddes
KUTAN Balıkçıl kuşu
KUTANMAK Mübarek kılınmak
KUTAR Tebrik eden
KUTARAN Mezun
KUTARGA Mezuniyet
KUTARGAN Mezun
KUTARMA Mezuniyet
KUTARMAK Mezun olmak
KUTAŞ Tebrikleşme
KUTAŞMAK Tebrikleşmek
KUTATMAK Mübarek kılmak
KUTAY Ateş Tanrısı (mitoloji)
KUTAZ 1. Kutsal nesne 2. Nazarlık
KUTKA Sandık
KUTKAR 1. Bereketli 2. Ferman
KUTKARMAK Bereketlenmek
KUTKU 1. Mübarek 2. Vakur
KUTKURMAK Tebrik etmek
KUTLAK Mübarek
KUTLAV Tebrik
KUTLUCA Mukaddes
KUTLUK Mübareklik
KUTMAK Takdis etmek
KUTMAN 1. Aziz 2. Evliya
KUTSAL 1. Kudsi 2. Mübarek
KUTSAMAK Takdis etmek
KUTSANDI Mukaddes
KUTSANMAK Takdis edilmek
KUTULMA İflah
KUTULMAK iflah olmak
KUTULUŞ İflah
KUTUN Bahtiyarlık
KUTUNMAK Bahtiyar olmak
KUTUNMUŞ Bahtiyar
KUTUR Bahtiyar
KUTUTMAK Bahtiyar etmek
KUTYAK Avrupa
KUV Saadet
KUVA 1. Hoş 2. Sempatik 3. Geyik
KUVAK Mecburi hizmet
KUVARIK Kurumuş
KUVARMAK Kurumak (ağaç)
KUVART Kuru
KUVGUN 1. Acil durum 2. Alarm
KUVGUNLAMAK Alarm vermek
KUVLAMAK Neşe vermek
KUVLANMAK Neşelenmek
KUVRAĞAN Cemaat
KUVRAK Cemiyet
KUVRAMAK Cem etmek
KUVRATMAK Cem ettirmek
KUVUK Mesane
KUVULDAMAK Uğuldamak
KUVULDAŞMAK Uğuldaşmak
KUVUR Hortum (araç)
KUVURMAK Hortum bükmek
KUVUŞKAN 1. Semer 2. Palan
KUY Mağara
KUYAK 1. Zırh 2. Lavabo
KUYAKLANMAK Zırh giymek
KUYAN Yabani tavşan
KUYANIK Yabani tavşan
KUYAŞ Güneş ışığı
KUYGA Mercan
KUYGUÇ Huni
KUYKA 1. Kafa derisi 2. Küpe
KUYKALAMAK Kafa damgalamak
KUYKALGA Kafa derisi damgası
KUYLANMAK Müteessir olmak
KUYLATMAK Müteessir etmek
KUYMA Külçe
KUYMAÇ Eritilmiş peynir
KUYMAG Un omleti
KUYMAK Kalıba dökmek (metal)
KUYMAŞ Eritilmiş peynir yemeği
KUYMU Neşe
KUYRUĞAN Kuyrukluyıldız
KUYRULMAK Kuyruk oluşmak
KUYRUNMAK Peşine takılmak
KUYTAK Siper
KUYTUN Kanyon
KUYUK 1. Pıhtı 2. Canavar
KUYUKLAŞMAK Pıhtılaşmak
KUYUKMAK Pıhtılaşmak
KUYULGAK Su girdabı
KUYULGAMAK Dibe çekilmek
KUYULMAK Kuyu açılmak
KUYUM Mücevher
KUYUMAK Kalıp oymak
KUYUN Hortum (rüzgar)
KUYUNMAK Hortum esmek 13681
KUYUNTAZ Tayfun
KUYUŞKAN Kuyruk kayışı (atçılık)
KUYUŞMAK Kuyruk sallamak
KUYUTMAK Kuyu açmak
KUZ Güneş görmez
KUZAK Fasülye
KUZAY Şimal
KUZGA Fayton
KUZGALAK Kuzu kulağı (bitki)
KUZGAMAK Fayton sürmek
KUZGANMAK Faytona binmek
KUZGUTMAK Ayaz etmek
KUZLA Faytonda sürücü bölmesi
KUZLAK Yeni doğmuş kuzu
KUZMAK Ayaz yakmak
KUZUK Çam fıstığı
KUZULMAK Ayazda yanmak
KUZUN Ferah
KUZUNMAK Ferahlamak
KUZUTMAK Ferahlatmak
KÜBA Alaca (karışık renkli)
KÜBEGÜN Evlat
KÜBEĞEN Tümsek
KÜBEL Spor (mantar tohumu)
KÜBELEK Kükürt mantarı
KÜBELMEK Çoğalmak
KÜBEY Doğum tanrıçası (mitoloji)
KÜBEYMEK Teksir olmak
KÜBEYTMEK Teksir etmek
KÜBEZ Gurur
KÜBÜLMEK Dikiş dikilmek
KÜBÜMEK Dikiş dikmek
KÜCÜ Öd ağacı
KÜÇ Dirayet
KÜÇE 1. Sokak 2. Çaydanlık
KÜÇEĞEN Akbaba kuşu
KÜÇEK Kayıkçı küreği
KÜÇEM 1. Zorblık 2. Yağmacılık
KÜÇEMEK Yağma etmek
KÜÇEN 1. Zorba 2. Yağmacı
KÜÇENMEK Yağmalanmak
KÜÇER Aks (dingil)
KÜÇERGEÇ Fotokopi makinesi
KÜÇERME Kopya
KÜÇERMEK Kopyalamak
KÜÇERTMEK Kopya çekmek
KÜÇETMEK Yağma ettirmek
KÜÇEV Zorbalık
KÜÇEY Zorba
KÜÇKEREK Kasım ayı
KÜÇÜL 1. Su faresi 2. Kardelen
KÜÇÜN 1. Gayret 2. An (zaman)
KÜÇÜNMEK Gayret etmek
KÜÇÜR Sahtekarlık
KÜÇÜRGEMEK Gururlanmak
KÜÇÜRGEN 1. Gururlu 2. Ekim ayı
KÜÇÜRLEMEK Sahtecilik yapmak
KÜÇÜRMEK Hırsızlık yapmak
KÜDA 1 . Dünür 2. Hısım (erkek)
KÜDE 1. Bukle 2. Demet
KÜDEĞEN İçgüdü 13691
KÜDEK Ziyafet
KÜDEMEK Ziyafet vermek
KÜDEN Düğün yemeği
KÜDENMEK Ziyafete gitmek
KÜDER Maden ocağı
KÜDEY 1. Sakin 2. Halim
KÜDEZ Nişanlı (erkek)
KÜDÜK Evham
KÜDÜKLENMEK Evhamlanmak
KÜF Bakteri yığışımı
KÜFSÜMEK Küflenir gibi olmak
KÜĞ Şiir
KÜĞÇÜ Şair
KÜĞDÜ Pantolon
KÜĞEL Yaban ördeği
KÜĞEM Şiir kitabı
KÜĞEN Menteşe
KÜĞEREK Küf
KÜĞERMEK Küflenmek
KÜĞLEGEÇ 1. Nağme 2. Melodi
KÜĞLEGEN 1. Bestekar 2. Şarkıcı
KÜĞLEMEK Şiir okumak
KÜĞLEŞMEK Düet şiir okumak
KÜĞLEV Vezin (şiir ölçüsü)
KÜĞMEK Şiir okumak / yazmak
KÜĞMEN Şair
KÜĞSENDİK Enstrüman (müzik)
KÜĞŞÜM Müzik
KÜĞŞÜMCÜ Müzisyen
KÜĞŞÜMEK Müzik çalmak
KÜĞŞÜNMEK Müzik yapmak
KÜĞÜK 1. Mısra 2. Guguk kuşu
KÜĞÜL İlahi (musiki)
KÜĞÜLDEMEK Uğuldamak
KÜĞÜLDEŞMEK Uğuldaşmak
KÜĞÜLMEK ilahi okumak
KÜĞÜNDÜZ Şair
KÜĞÜNGEMEK Acıklı şiir okumak
KÜĞÜNMEK Merhamet etmek
KÜĞÜNZEK Merhametli
KÜĞÜRGE Enfiye
KÜĞÜZ Manzume
KÜKE 1. Guguk kuşu 2. Cyan renk
KÜKEL Yabani erik
KÜKESÜN ihtiyar
KÜKEVÜN At sineği
KÜKEY Yumurta (küçük)
KÜKEYLEK Yumurtalık (araç)
KÜKLEMEK Yıldız falı bakmak
KÜKLER Müneccim
KÜKREK 1. Çok kükreyen 2. Göğüs
KÜKREKÇEK Sütyen
KÜKSE 1. Küf 2. Meme (göğüs)
KÜKSEMEK Küflenmek
KÜKSETMEK Küflendirmek
KÜKŞE Kestane kargası
KÜKÜN Yaban arısı
KÜL Kenar ("-gen" takısı)
KÜLBESE Külbastı yemeği
KÜLÇER Gerdanlık
KÜLÇÜGE Mangal
KÜLÇÜMEK Közü küllemek
KÜLÇÜNMEK Köz külle örtülmek
KÜLÇÜTMEK Mangalda pişirmek
KÜLDEN Küllük
KÜLE 1. Demet 2. Deste 3. Esinti
KÜLEÇİN 1. iblis 2. Şeytan
KÜLEGEÇ Litre ölçüm kabı
KÜLEGEN Havuz
KÜLEK 1. Tahta kap 2. Rüzgar
KÜLEM 1. Hacim 2. Metreküp
KÜLEMEK İçini doldurmak 13711
KÜLEN Katır
KÜLENÇEK Çocuk havuzu 13721
KÜLENMEK İçi dolmak
KÜLER 1. Hacimli 2. İçi dolu
KÜLEŞ Saman
KÜLGEYEK Bazlama (köz pidesi)
KÜLGÜN 1. Mor 2. Eflatun
KÜLTEM Deste
KÜLÜK 1. Kuluçka 2. Meşhur
KÜLÜMEK Kazmak
KÜLÜN Çapa
KÜLÜNGÜR Mat (soluk)
KÜLÜNK Kazma
KÜLÜNMEK Kuluçkaya yatmak
KÜLÜRGEN Temmuz ayı
KÜLÜŞE 1. Yufka ekmeği 2. Çörek
KÜLÜTMEK Kuluçkaya yatırmak
KÜM Yığın
KÜMBEZ 1. Kubbe 2. Türbe 13731
KÜMEÇ Yığıntı
KÜMEG Kolektif
KÜMEK Muhafaza etmek
KÜMEKLEMEK Bir araya getirmek
KÜMEKLEV Kooperatif
KÜMGEK Eflatun
KÜMÜNGE Kalabalık ortam
KÜNBET Güneşe bakan cephe 13741
KÜNCERE Küspe
KÜNÇEK Şemsiye
KÜNÇÜ Susam
KÜNÇÜK Susam
KÜNÇÜR Tahin
KÜNÇÜT Susam yağı
KÜNDE Saban
KÜNDEM Ayçiçeği
KÜNDEMEK Işığa dönmek
KÜNDEŞ 1. Barut ağacı 2. Rakip
KÜNDEŞMEK Rekabet etmek
KÜNDEYEK Düdüklü tencere
KÜNDEZ 1. Rakip 2. Hasım
KÜNDÜ Hürmet
KÜNDÜK Pencere
KÜNDÜLEMEK Hürmet etmek
KÜNDÜLEN Hürmetkar
KÜNDÜLENMEK Hürmet görmek
KÜNDÜLERMEK Misafir ağırlamak
KÜNDÜN Güneş ışığı
KÜNDÜR Güneşlik yer
KÜNDÜŞ Zehirli bitki
KÜNDÜZ Ruh Tanrısı (mitoloji)
KÜNE Civa
KÜNEK Vapur
KÜNEL Müsamaha
KÜNELMEK Müsamaha görmek
KÜNELTMEK Müsamaha etmek
KÜNEN Gelincik çiçeği
KÜNESÜN 1. Tayın (yemek) 2. Azık
KÜNEYEK Hindiba otu
KÜNGER Temenni
KÜNGÜR Bateri (davul)
KÜNGÜRDEMEK Gümbürdemek
KÜNK Büz (su borusu)
KÜNKÜLDEMEK Kem küm etmek
KÜNSÜL Güneş hayvancığı
KÜNTEK 1. Harem 2. Harem odası
KÜNTEMEK Haremde kalmak
KÜNÜ İtaat
KÜNÜÇEN İtaatkar
KÜNÜĞEN İtaatkar
KÜNÜK Cariye
KÜNÜKLENMEK Cariyelik etmek
KÜNÜKME Spor
KÜNÜKMEK Spor yapmak
KÜNÜKSENMEK Cariye olmak
KÜNÜKSETMEK Cariye yapmak
KÜNÜMEK itaat etmek
KÜNÜR Davul
KÜNÜREK Bateri (davul takımı)
KÜNÜREMEK Gümbürdemek
KÜNÜRETMEK Gümbürdetmek
KÜNÜZ Gübre
KÜPÇEMEK Küpte beklemek
KÜPÇETMEK Küpte bekletmek
KÜPELEK Küpe çiçeği
KÜPEMEK Küp'e doldurmak
KÜPENMEK Küp'e dolmak
KÜPETMEK Küp'e doldurmak
KÜPKEK Karın
KÜPKEMEK Tıka basa yemek
KÜR 1. Kuvvetli 2. Zorba
KÜRÇE 1. Esas 2. Kuvvet
KÜRÇEK Çengel
KÜRDEK Kambur
KÜRDELEMEK Zorlaştırmak
KÜRDELENMEK Zorlaşmak
KÜRDEMEK Eğrilmek
KÜRE 1. Gıpta eden 2. Merasim
KÜREÇ Kar küreyeceği
KÜREĞE Kaysı
KÜREĞEN Gıpta eden
KÜREKÇE Faraş (toz küreği)
KÜREKEN 1. Enişte 2. Damat
KÜREL Bronz (metal)
KÜRELCEĞEN Ağustos böceği
KÜRELMEK Bronzlaşmak
KÜREM 1. Fal 2. Hayız (aybaşı)
KÜREMÇEK Hokey oyunu
KÜREMÇİ Falcı
KÜREMEK Aldanmak
KÜREN 1. Lanet 2. Kahve
KÜRENDİRMEK Lanet ettirmek
KÜRENMEK Lanet etmek
KÜREPE 1. Şeftali 2. Zerdali
KÜRETMEK Aldatmak
KÜREVİK Yaban çileği
KÜREZE Fal
KÜREZECİ Falcı
KÜRGEN 1. Ocak ayı 2. iç güveysi
KÜRİYE Budist tapınağı (Tibetçe)
KÜRK Post
KÜRKE 1. Hindi 2. Hücre 3. Koza
KÜRKEM Letafet
KÜRKEMEK Letafet etmek
KÜRKÜM Safran
KÜRKÜRE Şelale
KÜRKÜRMEK Gürüldemek
KÜRLEMEK Kuvvet uygulamak
KÜRLENMEK Zorbalık etmek
KÜRLÜK Zorbalık
KÜRMEG Bağ
KÜRMEK Bağlamak
KÜRMELMEK Dili tutulmak
KÜRMEN Asil
KÜRMEZ 1. Hayalet 2. Hürmüz
KÜRMÜK Kuş darısı
KÜRNEÇ Birbirine sokulma
KÜRNEMEK Birbirine sokulmak
KÜRSEMEK Kuvvetlenmek
KÜRSETMEK Kuvvetlendirmek
KÜRSÜZ Kuvvetsiz
KÜRŞEK Darı yemeği
KÜRTEK Tomurcuk
KÜRTÜK Yaban horozu
KÜRÜ 1. Havyar 2. Litre
KÜRÜÇ Uzun pirinç (Indica türü)
KÜRÜK Mandal (kapı, pencere)
KÜRÜKEN Sperm
KÜRÜLEMEK Yumurta dökmek
KÜRÜLGEMEK Su dökülmek
KÜRÜLGEN 1. Şelale 2. Obruk
KÜRÜLMEK Kuvvet kazanmak
KÜRÜLÜK Sıvı ölçü kabı
KÜRÜM Basiret
KÜRÜN 1. Sulama yalağı 2. Küvet
KÜRÜNÇ Gıpta
KÜRÜŞKE 1. Maşrapa 2. Sürahi
KÜRÜŞME Embriyon
KÜRÜŞMEK Döllenmek
KÜRÜT 1. Mars 2. Merih
KÜRÜT(KÜRÜD) Salınarak yürümek
KÜRZEK Proton (fizik)
KÜSE Ev faresi
KÜSEĞEN Küstüm çiçeği
KÜSEK Cop (değnek)
KÜSEL 1. Cazip 2. Şuh
KÜSEMEK Dikte etmek
KÜSENMEK Dikte edilmek
KÜSERME Nüsha
KÜSERMEK Nüsha çıkarmak
KÜSERTMEK Nüsha çıkartmak
KÜSETME Dikte
KÜSETMEK Dikte ettirmek
KÜSKE 1. Fare 2. Maus (bilişim)
KÜSÜN Cebir
KÜSÜNLÜ Cabbar
KÜSÜNMEK Cebretmek
KÜSÜNSÜZ Zorlamasız
KÜSÜR 1. Suret 2. Nüsha
KÜŞEK Deve yavrusu
KÜŞEMEK Tekrarlamak
KÜŞENMEK Tekrarlanmak
KÜŞETMEK Tekrarlatmak
KÜŞKÜRE Taciz
KÜŞKÜREMEK Taciz etmek
KÜŞNE Yabani bezelye
KÜŞTEMEK Zorlamak
KÜŞTENMEK Zorlanmak
KÜŞTEV Zorlama
KÜŞTÜ İlaç bitkisi
KÜŞÜK Sıkıştırma tahtası (tekstil)
KÜŞÜKLEMEK Sıkıştırmak (tekstil)
KÜŞÜKLENMEK Sıkıştırılmak
KÜŞÜL Kör fare
KÜŞÜM Şüphe
KÜTEK 1. Küt (kesmez) 2. Kesik
KÜTELMEK Kesmez olmak
KÜTERMEK Sivriliğini yitirmek
KÜTEY Cop (polis değneği)
KÜTME icra
KÜTMEK icra etmek
KÜVE Küp (büyük çömlek)
KÜVEÇE Testi
KÜVEGÜN Kraliçe arı
KÜVELEK 1. Güğüm 2. Güve
KÜVEN Hörgüç
KÜVENÇ Gurur
KÜVENMEK Gurur duymak
KÜVEYKE Manto
KÜVEZ Fıçı içkisi (Rusça)
KÜVKER Antilop
KÜVRE Ceset
KÜVRÜK Trampet (küçük davul)
KÜVÜK Saman
KÜVÜLDÜR Çamurcun kuşu
KÜY 1. Şehvet 2. Haset
KÜYDÜRMEK Kızdırmak
KÜYE Şehvet
KÜYEÇ Köz tavası
KÜYEK Çiftleşme mevsimi
KÜYEMEK Şehvetlenmek
KÜYENMEK Şehvet duymak
KÜYERMEN Amatör
KÜYEV Damat
KÜYEZ Boyun tutulması
KÜYEZLENMEK Boynu tutulmak
KÜYGELEK Orospu (argo)
KÜYGÜ Hararet
KÜYKER Yamuk
KÜYKERMEK Yamulmak
KÜYLEMEK Şehvetlenmek
KÜYLEŞMEK Şehvetleşmek
KÜYLEV 1. Şehvet 2. Pop müzik
KÜYMEK Kızmak (çiftleşme)
KÜYRE 1. İflas 2. Hezimet
KÜYREĞEN Hezimete uğramış
KÜYREMEK Hezimete uğramak
KÜYREMİŞ Müflis
KÜYRENMEK İflas etmek
KÜYRETMEK Hezimete uğratmak
KÜYREV 1. Hezimet 2. İflas
KÜYRÜÇ Dişbudak ağacı
KÜYSEME Şuhluk
KÜYSEMEK Şuh davranmak
KÜYSENDİK Şuh davranış
KÜYÜK 1. Şehvetli 2. Hasetçi
KÜYÜL Sürü (balık, arı)
KÜYÜLDEMEK Vızıldamak
KÜYÜLDEŞMEK Vızıldaşmak
KÜYÜLMEK Sürü haline gelmek
KÜYÜLTMEK Sürüyü toplamak
KÜYÜLTÜ 1. Uğultu 2. Vızıltı
KÜYÜNÇ 1. Şehvet 2. Haset
KÜYÜNÇEK Erotik
KÜYÜNMEK Arzu duymak
KÜYÜNZEMEK Haset etmek
KÜYÜRMEK Şehvet duymak
KÜYÜZ 1. Şehvet 2. Halı
KÜYZE Testi
KÜZ Loş
KÜZEÇ Testi
KÜZEĞEN Ayna
KÜZEK 1. Manivela 2. Kriko
KÜZEMEK Aynaya bakmak
KÜZEN Firavun sıçanı
KÜZER Karınca yuvası
KÜZET Nöbet
KÜZETÇİ Nöbetçi
KÜZETMEK Nöbet beklemek
KÜZEV Menba
KÜZGEL Kerpiç kalıbı
KÜZGENEŞ Gözenek
KÜZKÜNEK Uludoğan kuşu
KÜZMEK Gölge etmek
KÜZNEK 1. Gölge 2. Işık kırılması
KÜZÖY Feza
KÜZÜK Dokuma tezgahı
KÜZÜR Granit
KÜZÜRÜM Karınca
LAÇIK Kulübe
LAÇIN Şahin kuşu 13781
LAĞ Çamur
LAĞAR Çamurlu yer
LAĞÇI Çamur karıc
LAĞKA Balçık
LAĞKAMAK Bulanmak
LAĞKATMAK Bulandırmak
LAĞZIN Domuz
LAK Keçi yavrusu 13801
LAK-RAK-ZAK Efsanevi üç ülke
LAKILDAK Boşboğaz
LAKIRDAĞAN Geveze
LAKLAĞAN Leylek
LAKŞA Şehriye
LALAMAK Parçalamak
LAMA Peru devesi (Keçuaca)
LAMUN Mavi renk (Mançuca)
LAPSA Kar gibi çok (Mançuca)
LAPSAMAK Kar yağmak
LAPSAN Kar (Mançuca)
LAŞMAK Kürek değişmek 13811
LAŞMAN Sal kürekçisi
LATIŞ Leton
LATU Şehriye çorbası
LAV 1. Mum 2. Mühür mumu 13821
LAVLAMAK Mum eritmek
LAVLANMAK Mum erimek
LAY İstihza 13831
LAYAMAK Kurumak (bataklık vs.)
LAYÇI Müstehzi
LAYDA 1. Habis 2. iftiracı (Mançuca)
LAYDAMAK iftira atmak
LAYDAN İftira (Mançuca)
LAYKA Kar köpeği (Eskimo dilleri)
LAYKAMAK istihza etmek
LAYKATMAK istihza ettirmek
LAYLAY Ninni
LEÇEK Meyve / ağaç çiçeği
LEH Polon
LELEK Kuş tüyü
LENÇÜR Basketbol (Çince)
LIĞ Alüvyon 13841
LIĞA Mahlut (katışık)
LIĞIRTMAÇ Alüvyon
LIĞIRZIK Geveze
LIĞOVA Delta (alüvyon ovası)
LIRTMAÇ Kıyı çamuru
LOKSUMAK Öğürmek
LONGON Gong (Mançuca)
LOŞ Yarı karanlık (Köken belirsiz)
LOVURDAMAK Işıldamak
LUĞUK Soğan
LUKUR Temmuz ayı
LUR Yaratıcı ördek (Nivihçe)
MABU işlemeli havlu (Çince)
MAÇA Günah
MAÇAK 1. Zulüm 2. Diz zırhı
MAÇAKLAMAK Zulmetmek
MAÇAKLANMAK Zulme uğramak
MADAĞAN Satır (kasap bıçağı)
MADAKTAMAK Methetmek
MADAKTANMAK Methedilmek
MAFYA Suç örgütü (İtalyanca)
MAĞ Astrolog (Yunanca)
MAĞ AZ At sineği
MAĞALKAMAK Şöhret kazanmak
MAĞANMAK ilgi görmek
MAĞAR Küf
MAĞARLANMAK Küflenmek
MAĞATMAK İlgi göstermek
MAĞDA Hamd
MAĞDAMAK Hamdetmek
MAĞLAK 1. Maşala 2. Evlek
MAĞLAMAK Maşala yapmak
MAĞTAL Hamd
MAĞTANÇ 1. Gurur 2. itibar
MAĞTANIŞ Gurur
MAĞTANMAK Gururlanmak
MAĞTAV Hamd
MAĞUŞ Mecusi (Persçe)
MAJKAN Tente
MAKA Kurbağa 13861
MAKSIMAK Dans etmek (Mançuca)
MAKSİ Dansçı (Mançuca)
MAKTAR Mastar (gramer)
MAL Büyükbaş hayvan
MALAHAY 1. Kasket 2. Şapka
MALAK Sığır yavrusu
MALANGU Susam (Mançuca)
MALAY Malez
MALAY Oğlan (erkek çocuk)
MALAYZAR Evlat
MALGAŞ MadagaskarlI
MALTAMAK Aletle kesmek
MALTANMAK Aletle kesilmek
MALZAK Mal mülk seven
MALZAMAK Mal biriktirmek
MAMAK Sakin
MAMUT Dev fil (Tunguz dilleri)
MAN 1. Ehemmiyet 2. Heybet
MANAÇ Heybetli
MANAĞAN Ehemmiyetli
MANAK 1. Ehemmiyet 2. Nöbet
MANAMAK Önem vermek 13881
MANAN Duman
MANANMAK Dikkatle incelemek
MANAS 1. Heybet 2. Mizaç
MANAT Mükemmel
MANAT Para birimi (Rusça)
MANAV Sebze satıcısı
MANAVUL Gece bekçisi
MANAY 1. Etraf 2. Civar
MANAZ Ehemmiyet
MANCAK Şaman kostümü
MANÇU 1. Ebedi 2. Engin
MANÇUK Heybe
MANDAMAK Sarmak
MANDAŞ Bağdaş (oturma)
MANDAY Alın
MANGA 1. Adım 2. Sıkıntı
MANGADAY Ejderha (çok başlı)
MANGALAMAK Adım atmak
MANGALAY Süvari
MANGASAR Kararsız
MANGASARMAK Emin olamamak
MANGAY 1. Etraf 2. Muhit
MANGAZ Muhteşem
MANGUR 1. Sersem 2. Tasma
MANGURAMAK Sersemlemek
MANGURATMAK Sersemletmek
MANGUS Dev
MANGUT Ölümsüz
MANHU Ahmak
MANIK Ayı yavrusu
MANIZ 1. Esas (öz) 2. Mahiyet
MANKA Basketbol
MANKURT Zihni yıkanmış kişi
MANKUŞ Uyuyakalmış
MANRAMAK Melemek (koyun)
MANRAŞMAK Meleşmek (koyun)
MANSIZ Ehemmiyetsiz
MANTI Hamur katlaması yemeği
MANU Step kedisi
MARAL 1. Geyik 2. Orion (gök)
MARAMAK Melemek (koyun)
MARAŞMAK Meleşmek (koyun)
MARGA Yeni doğmuş kuzu
MARGU 1. Dua 2. Niyaz
MARGULÇA Niza
MARGULÇAMAK Niza etmek
MARGUMAK Münakaşa etmek
MARKIŞ Bahis (iddia)
MARKIŞMAK Bahse girmek
MARKUT Kartal tanrı 13891
MASAK Kedi
MAŞ Fasülye
MAŞTIK Çerkez
MAŞUKÇA Çerkezce
MATAR Timsah
MATUR 1. Yakışıklı 2. Harp tanrısı
MATURAYMAK Yakışıklanmak
MAY 1. Ateş 2. Yağ 3. Petrol
MAY AT Tavus kuşu
MAYA Tek hörgüçlü deve
MAYAK 1. Deniz feneri 2. Gübre
MAYAN Şans (Mançuca)
MAYDA 1. Şenlik ateşi 2. Narin
MAYDALAMA Kuşbaşı et 13901
MAYDALAMAK Ateş yakmak 13911
MAYDALANMAK Ateşte yanmak
MAYGU Sağır (Mançuca)
MAYIK 1. Aheste 2. Yavaş
MAYIL Çürük
MAYILGAN Çürümeye müsait
MAYILMAK Çürümek
MAYIŞMAK Baygınlaşmak
MAYKAN Çadır
MAYLAÇ Yağlı ekmek yemeği
MAYLAMAK Yağlamak
MAYLANMAK Yağlanmak
MAYMAG Paytak
MAYMAĞAN Maymun
MAYMAK Paytak yürümek 13921
MAYMAL Yamuk
MAYMALMAK Yamulmak
MAYMAN Karo (iskambil)
MAYMANMAK Yamuklaşmak
MAYRAMÇAK Hüdhüd kuşu
MAYRIK 1. Eğri 2. Paytak
MAYRIKMAK Eğrilmek
MAZALAMAK Edep etmek
MAZALANMAK Edepli davranmak
MAZASIZ Edepsiz
MAZMAN Çuval ustası
MEÇERGEN Tepeli baykuş kuşu
MEÇET Taç
MEÇİK Zombi 13931
MEÇİN Maymun 394
MEÇİRTKE Baykuş
MEÇİT Süreyya takımyıldızı
MEÇKEY Vampir
MEDE Haber
MEDEÇİ Haberci
MEDEGE Mesaj
MEDEĞEN Haberleşme
MEDEK 1. Zarf 2. Koçan
MEDELÇE Haber
MEDEMEK Haber vermek
MEDENMEK Haber almak
MEDEŞMEK Haberleşmek
MEDETEY Haberdar
MEDRESE Şark Üniversitesi (Arapça)
MEĞEN Gelincik çiçeği
MEJGELDEK Angut (kuş)
MEKE Hile
MEKEÇİ Hilebaz
MEKELE Beyhude
MEKELEMEK Hile yapmak
MEKELENMEK Hileye gelmek
MEKEMEK Hile yapmak
MEKER Aldatıcı varlık (mit) 13951
MEKETEY Hilebaz
MEKEY Kibar hırsız 13961
MEKLEMEK Sürünmek
MEKTEMEK Kumar oynamak
MEKTEN Kumar (Mançuca)
MEKTEŞ Kumar
MEKTEŞMEK Kumar oynamak
MELCEMEK Yarışmak
MELDEŞ Müsabaka
MELDEŞMEK Müsabaka yapmak
MELER Sulugözlü
MELGE Hayalet
MELİK Arap kralı (Arapça)
MELİKE Arap kraliçesi (Arapça)
MELİRGE Yasemin çiçeği
MEN Ben (benek)
MENÇE 1. Hediye 2. Armağan
MENÇEK Mülkiyet
MENÇEMEK Sahiplenmek
MENÇİK Mülkiyet
MENDEŞ 1. Eşsesli 2. Aynı
MENDEŞMEK Aynılaşmak
MENDİ Sıhhat
MENEK Cilt lekesi
MENER 1. Vecde gelmiş 2. Ahmak
MENEREK Ahmaklık
MENEREL Vecd
MENERİK Şaman vecdi 13971
MENERME Vecd
MENERMEK Vecde gelmek
MENG Ben (benek)
MENGE Binek hayvan
MENGEMEK Hayvan binmek
MENGİZ Portre
MENGÜ 1. Neşe 2. Abıhayat
MENGÜÇ 1. Derviş küpesi 2. Pir
MENGÜLEMEK Neşe vermek
MENGÜLENMEK Neşelenmek
MENGÜLETMEK Neşelendirmek
MENGÜLÜK Hoşnutluk
MENGÜN Gümüş
MENİK Puan
MENİKLEMEK Puanlamak
MENİKLENMEK Puanlanmak
MENİZ Vesikalık fotoğraf
MENLENMEK Beneklenmek
MENŞİK Şahsi
MENZEŞ 1. Eşanlamlı 2. Mecaz
MENZEŞMEK Mecaz edilmek
MENZEŞTİRMEK Mecaz etmek
MENZETİ Mecaz
MENZETMEK Mecaz yapmak
MENZİ Alın
MERDEK Ayı yavrusu
MERE Karabuğday (Mançuca)
MERGEL Fal
MERGELÇİ Falcı
MERGELEMEK Fal bakmak
MERGELENMEK Fal bakılmak
MERGEMEK Nişan almak
MERGEN Nişancı (hedef alan)
MERGENMEK Nişan alınmak
MERGENZE 1. Bilge 2. Pir
MERGİ Kolera hastalığı
MERGÜ Dua
MERGÜMEK Dua etmek
MERGÜNMEK Dua okumak
MERKEMEK Tefekkür etmek
MERKÜT Kaya kartalı kuşu
MEŞİK Tabut
MEŞKE Gelincik mantarı
MET Köpük pekmez
METE 1. Çember 2. Muhterem
METELEMEK Çember oluşturmak
METELENMEK Çember oluşmak
MEYDE Bozuk para
MEYDELEMEK Para bozmak
MEYDELEŞMEK Para değişmek
MEYDELETMEK Para bozdurmak
MIĞIR Homurtu
MIĞIRDAMAK Mırıldamak
MIĞIRDANMAK Mırıldanmak
MIĞIRZAMAK Homurdamak
MIĞIRZANMAK Homurdanmak
MILKAV Dilsiz
MINÇAK Tespih
MIRÇAK Bezelye
MIRIŞ Çinko
MIRZI Akağaç
MIŞAR Testere
MIZGAN Mızıka 14001
MIZIKMAK Oyunbozanlık etmek
MIZILDAMAK Tiz ses çıkmak
MIZILDANMAK Tiz ses çıkarmak
MIZMAK Oyunbozmak
MİÇEGE Tedarik
MİÇEMEK Tedarik etmek
MİGİY Kedi
MİNÇİN Kunduz
MİNDEMEK Oturmak
MİNDER Oturma yastığı 14011
MİNDEŞMEK Tüy yolmak
MİNDEVİÇ Törpü
MİNEZ 1. Huy 2. Mizaç 3. Vasıf
MİNEZDEME Vasıflandırma
MİNEZDEMEK Vasıflandırmak
MİNGİ Rahat
MİNGİLİK Rahatlık
MİNGİR Rahat (kişi)
MİTE Bit cini (mitoloji) 14021
MİTİK İnançsız
MİTMEK İnançsız olmak
MİY Kedi
MOÇUN Cımbız
MODUN 1. Odun 2. Jüpiter
MODUTAY Orman
MOGAY Piton yılanı 14031
MOĞ 1. Orman 2. Jüpiter (Mançuca)
MOĞAÇ Sihirbaz
MOĞAK Eziyet
MOĞAMAK Eziyet etmek
MOĞANMAK Eziyet çekmek
MOĞAT Zulüm
MOĞATÇI Zalim
MOĞBUYAN Orman (Mançuca)
MOHAN Zalim
MOHAYAK Kurt adam
MOL Gür
MOLATAY El değirmeni
MOLÇA Taahhüt
MOLÇAK Taahhüt
MOLÇAMAK Taahhüt etmek
MOLÇANMAK Taahhüt edilmek
MOLDAV Moldov
MOLDURUK Atlas kemiği
MOLTURGAN Tavşancıl otu
MOLUN Yabani kedi
MOLUR Topaz (sarı yakut)
MON Nağme
MONAH Rahip (Latince)
MONAHÇA Rahibe (Latince)
MONAY Petrol
MONÇAK 1. Gerdanlık 2. Kolye
MONÇAR Tasma
MONÇUMAK Küreselleşmek
MONÇURGA Küre
MONÇUTMAK Küreselleştirmek
MONGUÇ 1. Atletik 2. Çevik
MONGUN Boyun (Mançuca)
MORA Baca
MOROCAK Şömine
MOYAMAL Mürekkep balığı
MOYNA 1. Kürk 2. Post
MOYNAK İnatçı
MOYNAMAK inat etmek
MOYNAR İnatçı
MOYUNBAV Kravat
MOYUNDAMAK itiraf etmek
MOYUNDAŞMAK İtiraf edişmek
MOYUNDATMAK itiraf ettirmek
MOYUNDAV İtiraf
MOZAY Buzağı
MOZULAMAK Böğürmek (deve)
MOZULATMAK Böğürtmek (deve)
MÖÇE Çeyrek
MÖÇEK Haşarat
MÖGEY Bal mantarı
MÖGÜZ Boynuz
MÖGÜZLENMEK Boynuz çıkmak
MÖĞÜŞ Sedir ağacı
MÖKER Jant
MÖKEY Baş selamı
MÖKEYMEK Baş ile selam vermek
MÖLÇER 1. Doz 2. Miktar
MÖLÇMEK Dozunu ayarlamak
MÖNDÜR Tolu (yağış)
MÖNEK Kederli
MÖNEMEK Kederlenmek
MÖNETMEK Kederlendirmek
MÖNGÜN Krom
MÖNGÜRMEK Böğürmek
MÖNGÜRTMEK Böğürtmek
MÖRGÜMEK Toslamak
MÖRGÜŞMEK Toslaşmak
MÖŞÜK Yaban kedisi
MÖY Örümcek
MUDUR Ejderha (Mançuca)
MUGAL Hindistan Moğolu 14051
MUĞANMAK Istırap çekmek
MUĞATMAK Istırap vermek
MUĞUR Hüzün
MUĞURLANMAK Hüzünlenmek
MUĞUZ Moğol mantısı
MUĞUZAK At sineği
MUKAL Küt (kesmez)
MUKALMAK Kesmez olmak
MUKALTMAK Kesmez etmek
MULAN Gaita (dışkı)
MUN Teessür
MUNAĞAN Müteesir
MUNAMAK Teessür etmek 14061
MUNANMAK Müteessir olmak
MUNAR 1. Halüsinasyon 2. Serap
MUNARMAK Sanrı görmek
MUNATMAK Müteessir etmek
MUNÇA Hamam
MUNÇAK Nazar boncuğu
MUNÇALA Hamam lifi
MUNÇALAMAK Liflemek
MUNÇUK Değersiz mücevher
MUNDU Ahmak
MUNDUZ Ahmaklık
MUNGAMAK Küsmek
MUNGAN 1. Küskün 2. Mahzun
MUNGAR Mahzun
MUNGARMAK Mahzun olmak
MUNGATMAK Küstürmek
MUNGUL Elemli
MUNGUZBAĞA Boynuzlu tosbağa
MUNLU 1. Müteessir 2. Mahzun
MUNMAK Mahzun olmak
MUNSUZ 1. Tasasız 2. Kedersiz
MUNUK İhtiyar
MUNUKMAK ihtiyarlamak
MUR Büyük ırmak
MURAN Okyanus
MURÇ 1. Toz biber 2. Pul biber
MURGU İbadet
MURGUMAK ibadet etmek
MURGUZ Ayrık otu
MURUYMAK Yamulmak
MUS Kavis
MUSAN Hayalet
MUSLUK Çeşme 14071
MUSMAK Toplanmak
MUSULMAN Müslüman (Arapça)
MUŞ 1. Erkek kedi 2. Ağız
MUŞGURMAK Ağzı sulanmak
MUŞGURT Yiyecek artığı
MUŞGURTMAK Ağzı sulandırmak
MUŞTAMAK Miyavlamak
MUŞTUK Huni (araç)
MUŞTUK Sigara ağızlığı
MUT Saadet
MUYAN Hayrat
MUYANMAK Hayır yapmak
MUYGA inatçı
MUYGAK Sibirya dağ keçisi
MUYMAL Hayret
MUYMALMAK Hayret etmek
MUYUNÇAK Tasma
MUZDAK Dondurma
MUZDAMAK Dondurmak
MUZDANMAK Donmak
MÜÇE 1. Unsur 2. Uzuv
MÜÇEK Buse
MÜÇEL 12 Hayvanlı Takvim 14091
MÜGE İnci çiçeği
MÜGEMEK Açı oluşmak
MÜGETMEK Açı oluşturmak
MÜGEZ Açı
MÜĞÜNMEK Gözünü kapatmak
MÜĞÜTMEK Gözünü kapatmak
MÜĞÜZ Köşe
MÜKE Merkür (Mançuca)
MÜKÜM Kadın ayakkabısı
MÜLDÜR Şeffaf
MÜLDÜZ Berrak
MÜN Günah
MÜNÇEMEK At binmek
MÜNÇEN Süvari
MÜNÇÜR Çorba
MÜNÇÜREMEK Çorba içmek
MÜNÇÜRETMEK Çorba içirmek
MÜNEMEK Tekdir etmek
MÜNGE Namütenahi
MÜNGÜ Gümüş
MÜNGÜLEMEK Gümüş kaplamak
MÜNGÜLENMEK Gümüşlenmek
MÜNGÜZ Tarak (boynuzdan)
MÜNGÜZLEMEK Taramak
MÜNGÜZLENMEK Taranmak
MÜNMEK Günah işlemek
MÜNSÜZ Günahsız
MÜNÜKME Zamanaşımı
MÜNÜKMEK Zaman aşmak
MÜREK Ab-ı hayat
MÜREN Moray balığı
MÜRGÜ Uyuklama
MÜRGÜMEK Uyuklamak
MÜRGÜTMEK Uyuklatmak
MÜYÜZ 1. Gergedan 2. Köşe 14101
NA Dünya (Mançuca)
NAÇILAMAK Islah etmek
NAÇILANMAK Islah olmak
NAÇIN Paçalı şahin kuşu
NAGA Ejderha (Sanskritçe)
NAGAY Dağ faresi
NAGUR Yüzme havuzu
NAGURLAMAK Su birikmek
NAGURLATMAK Su biriktirmek
NAĞAÇ Dayı
NAĞAL 1. Sahte 2. Süslü 3. Yaygın
NAĞALAMAK Sahtesini yapmak
NAĞALANMAK Sahtesi yapılmak
NAĞALGAN 1. Sahte 2. Hamur
NAĞALIŞ Sahtekarlık
NAĞALMAK Hileye uğramak 14111
NAĞALTMAK Dolandırmak (hile)
NAĞAN Saçı sunusu (içecek)
NAĞANÇI Saçı sunan
NAĞANMAK Saçı sunmak (içecek)
NAĞAR Masal
NAĞARMAK Masal anlatmak
NAĞIL Yankı 14121
NAĞILANMAK Yankılanmak
NAĞILATMAK Yankılandırmak
NAHAN Kanepe (Mançuca)
NAHLAMAK Homurtu yapmak
NAHLANMAK Homurdanmak
NAKLAK Gevezelik
NAKLAKÇI Geveze
NAKLAMAK Gevezelik etmek
NAKLANMAK Kendisi konuşmak
NAKLAŞMAK Gevezelik edişmek
NAMA 1. Keşiş 2. Dağ keçisi 14131
NAMAĞ Okyanus (Mançuca)
NAMAK Bataklık
NAMAR Sonbahar
NAMÇI Falaka
NAMÇILAMAK Falakaya yatırmak
NAMÇILANMAK Falaka yemek
NAMÇILGA Falaka cezası
NAMDAL Sükunet
NAMDAMAK Sakinleşmek
NAMDAR Sakin
NAMTAR Zebani (Sümerce)
NAMU Okyanus (Mançuca)
NAMZAMAK Homurtu yapmak
NAMZANMAK Homurdanmak
NAN 1. Siyasi görüş 2. ideoloji 14141
NANÇI 1. Partizan 2. Taraftar
NANÇILAMAK Taraf tutmak
NANÇILAŞMAK Taraftar olmak
NANÇILGA ideoloji
NANDIRMAK ikna etmek
NANMAK İkna olmak 14151
NARACAN Aşık (Mançuca)
NARAMAK Aşık olmak (Mançuca)
NARAT Porsuk ağacı
NARDOĞAN 1. Yeniyıl 2. Noel 14161
NARGIL Hindistan cevizi (Hintçe)
NART Kahraman (Kafkas dilleri)
NARTLAR Efsanevi halk 14171
NASUN Devir (çağ)
NAY İtham
NAYAR Bayram
NAYARLAMAK Bayram yapmak
NAYARTAY Bayram ziyafeti
NAYDA Umut
NAYDAL Umutlanma
NAYDAMAK Umutlanmak
NAYGULGA Salıncak
NAYGUMAK Salınmak
NAYGUTMAK Sallamak
NAYHU Küçükayı (Mançuca)
NAYLAMAK İtham etmek
NAYLANMAK Şüphelenmek
NAYLAŞMAK İtham edişmek
NAYLAV İtham
NAYMAÇ Esnaf
NAYMAL Yaygın
NAYMALZA Ahtopot (Moğolca) 14181
NAYMAN Ced
NAYNA Büyükanne (Mançuca)
NAYRAL Ahenkli
NAYRAM Ahenk
NAYRAMAK Ahenklenmek 14191
NAYRAŞMAK Ahenkli sağlamak
NAYRATMAK Ahenk vermek
NAYZAKAY Yıldırım
NAYZAMAK Yıldırım düşmek
NEÇE 1. Ne kadar? 2. Kaç?
NEÇETE Derhal
NEÇİK Nasıl?
NEÇİKLEDİ Hangi sebeple?
NEÇKE Zerafet
NEÇKEMEK Zarif davranmak
NEÇKER Zarif
NEÇKERMEK Zarifleşmek
NEG Sıfır
NEGİZ Asıl
NEGÜ 1. Neden? 2. Niçin?
NEGÜME Herhangi
NEĞDİRMEK Teslim almak (savaş)
NEĞEGEN Teslim alma (savaş)
NEĞİLMEK Teslim alınmak (savaş)
NEĞİNMEK Teslim olmak (savaş)
NEĞİŞ 1 . Zafer 2. Galibiyet
NEĞİŞMEK Zafer kazanmak
NEĞİZ 1 . Esas (öz) 2. Mahiyet
NEĞİZDE 1 . Esasında 2. Zaten
NEĞMEK Galip gelmek
NEK 1 . Timsah 2. Sığır 14201
NEKE 1 . Kurdela ipi 2. Örgü
NEKELEMEK Nişanlamak (söz)
NEKELENMEK Nişanlanmak (söz)
NEKELEŞMEK Nişanlanmak (söz)
NEKELİ Nişanlı (sözlü) 14211
NEKELMEK Tazmin edilmek
NEKELTE Tazminat
NEKEMEK Tazmin etmek 14221
NEKEY 1. Post 2. Kürk gocuk 14231
NEKTİ Su yılanı 14241
NELEK 1. Niçin? 2. Neden?
NELİK 1. Orijin 2. Menşe
NEMÇE Avusturya'lı
NEME 1. Hayalet 2. Gizli
NEMEK Gizlenmek
NEMELGE İlave
NEMELMEK İlave edilmek
NEMEMEK İlave etmek
NEMEN Ne suretle?
NEMER Bahşiş
NEMERE Torun
NEMERMEK Bahşiş almak
NEMESE 1. Veya 2. Yahut
NEMİŞ Meyve
NEN 1. Şey 2. Eşya 3. Nesne
NENÇE Eşya
NENÇEK Kontrol
NENÇEMEK Kontrol etmek
NENÇETMEK Kontrol ettirmek
NENSE Algı
NENSEMEK Algılamak
NENSETMEK Algılatmak
NER 1. Nam 2. Şan (Moğolca)
NERE Gübre böceği
NEREK Nasıl?
NERELGE Distilasyon 14261
NEREMEK Distile etmek
NEREMEL Alkol
NERENMEK Distile edilmek
NERSE Cisim
NERSÜN Mersin bitkisi
NETEK Ne kadar?
NETEKE Haberler
NEYÇEMEK Oylama yapmak
NEYÇETEY Genel seçim
NEYÇETMEK Oy vermek
NEYDEM Fiyat (tutar)
NEYDEMEK Fiyat sormak
NEYGEM Kamu (umum)
NEYGEMÇİ Kamu görevlisi
NEYGEMÇİLEMEK Kamulaştırmak
NEYLEK Ala (çok iyi)
NEYLEMEK Bir araya getirmek
NEYLENMEK Biraya gelmek
NEYMENG Çin Moğolu
NEYZE Mızrak
NIĞ Muhkem (sağlam)
NIĞINMAK Muhkemleşmek
NIĞITMA İstihkam
NIĞITMAK istihkam kurmak
NIKIŞ 1. Sebat 2. Israr
NIKIŞMAK Sebat etmek
NIKTAMAK İstiflemek
NIKTANMAK İstiflenmek
NIZIRAMAK Dızdız yapmak
NIZIRANMAK Dızdızlanmak
NİCELEP Kaçar tane?
NİCEM Miktar
NİÇİK Nasıl?
NİÇKE Nazik
NİÇKELEMEK Nazik davranmak
NİÇKELENMEK Nezaket etmek
NİGEZ Temel (yapı)
NİKAN Çinli
NİMÇE Yelek
NİMGEMEK Narinleşmek
NİMGEN Narin
NİNNİ Bebek şarkısı
NİR Yaban mersini (ağaç, meyve)
NİRGE Yıldırım
NİRGEMEK Yıldırım düşmek
NİRGENMEK Yıldırım çarpmak
NİRSİK Küflü
NİRSİMEK Küflenmek
NİRSİN Küf
NİSEMEK Uçak kullanmak
NİSER Pilot
NİTE Sıfat
NODUL Sivri demir
NOGAĞAN Cyan (renk)
NOĞANA Pirzola
NOĞUÇ Merdane
NOĞUL Bonbon şeker
NOKAY Kurt köpeği (Moğolca) 14271
NOKTA Yular
NOM Kural (Sanskritçe)
NOMÇA Kurala göre (Sanskritçe)
NOMLAMAK Kural koymak
NOMLANMAK Kural koyulmak
NOMLU Kurala uygun (Sanskritçe)
NOMSUZ Kuralsız (Sanskritçe)
NOMUL ilahi (dinsel musiki)
NOMULAMAK ilahi okumak
NOMUN Kutsal kitap (Sanskritçe)
NOMURTKA Yumurta sarısı
NORUM 1. Yığın 2. Küme
NOYALAMAK Hüküm vermek 14281
NOYALANMAK Hükmetmek
NOYAN Hükümder
NOYGAN Halsiz
NOYGANMAK Halsizleşmek
NÖĞEÇE Tasarruf
NÖĞEMEK Tasarruf etmek
NÖKEMEK Yarenlik etmek
NÖKER 1. Yaren 2. Yaver
NUGAZ Kaşıkgagalı ördek kuşu
NUĞMAK Gözlerini kapatmak
NUĞMAN Gözleri kısık
NUĞUN Oğul
NURA Beyaz şarap (Mançuca)
NUTAMAK Tasdik etmek
NUTANMAK Tasdik edilmek
NUVAK Halk hikayesi
NUVURTKA Yumurta (biyoloji)
NÜGEL Günah
NÜYLEMEK Keskinleştirmek
OBAK 1. Taş yığını 2. Yığma mezar
OBAKLAMAK Taş yığmak
OBAKLANMAK Taş yığılmak
OBALAMAK Oba kurmak
OBALANMAK Oba kurulmak
OBAR Kulübe
OBARMAK Gururlanmak
OBARTMAK Gururlandırmak
OBRAM 1. Girdap 2. Anafor
OBRAMAK Çevrinmek
OBRANMAK içine çekmek
OBRUK 1. Su çukuru 2. Girdap
OBRULMAK Girdap olmak
OBRUNMAK Çökmek (toprak)
OBRUTMAK İçine çekmek
OBUĞAN 1. Yığın 2. Yapay tepe
OBUR 1. Doymaz 2. İştahlı
OBURMAK 1. Isırmak 2. Koparmak
OBUZ Su çukuru
OBZUN ilüzyon
OBZUNMAK ilüzyon yapmak
OCAMAK Ateş yakmak
OCANMAK Ateş yanmak
OCAR Kaba
OCARMAK Kabalık etmek
OCUMAK İkrah olmak
OCUNAK Tabu
OCUNMA Fobi
OCUNMAK Fobi duymak
OCUTMAK ikrah etmek
Şerare (ateş sıçraması)
OÇAM Tarçın
OÇAMAK Kıvılcımlanmak
OÇAN Şaman asası / değneği
OÇAR 1. Pazar alanı 2. Piyasa
OÇARAMAK Rastlamak
OÇARAŞMAK Rastlaşmak
OÇARMA Piyasa
OÇARMAK Ticaret yapmak
OÇKIRIK Hıçkırık
OÇKIRMAK Hıçkırmak
OÇRAK Rastlantı
OÇRAMAK Vuku bulmak 14301
OÇRAŞ Maç
OÇRAŞMA Müsabaka
OÇRAŞMAK Müsabaka yapmak
OÇRATMAK Rast getirmek
OÇUK Ateş
OÇULDUR Şifre
OÇULDURMAK Şifre çözmek
OÇULGA Şifre
OÇULGATMAK Şifre çözmek
OÇUR 1. Şömine 2. Duvar ocağı
OÇURGAÇ Baca
OÇURMAK Duman çıkarmak
OD Ateş
ODAGAY Nezaketsiz
ODAK 1. Mihrak 2. Lig (spor)
ODAKAN Aşık (halk şairi)
ODAKAY Kadın aşık (halk şairi)
ODALIŞKAN Çıra
ODALIŞMAK Tutuşmak (ateş)
ODALMAK Alev almak
ODAMAK Tutuşturmak (ateş)
ODANA Ateş tanrıçası (mitoloji)
ODANMAK Kederlenmek
ODAR Işıkla balık avlama
ODARAÇ Tren
ODARBA Tren 14311
ODARMAK Ateşle işaret vermek
ODAŞ 1. Oda arkadaşı 2. Sıcak aş
ODAŞIK Koğuş
ODAŞMAK Aynı odada kalmak
ODATA Ateş tanrısı (mitoloji)
ODBAŞ Ocak başı
ODÇAMAK Alevlenmek
ODÇAR Pürmüz
ODÇU Ateşçi
ODGALAMAK Ateş vermek
ODGALANMAK Ateş almak
ODKAN Ateşin koruyucu ruhu
ODKURMAK Ocak yakmak
ODMAN En küçük oğul
ODSAÇAN Alev makinesi silahı
ODSAÇMAK Alev saçmak
ODUK Kibrit
ODUKMAK Ateş gibi yanmak
ODULANMAK Kamp kurmak
ODULAŞMAK Ateşe toplanmak
ODUNMAK Ateş almak
ODURHA Lades oyunu
ODUTAY Ateş şenliği
ODUZ Mareşal
1. Lahza (an) 2. Baba
OĞAMAK Yaratmak
OĞAN Rab (tanrı)
OĞANMAK Yaratılmak
OĞAR Buhar
OĞARLANMAK Buharlanmak
OĞARLAŞMAK Buharlaşmak
OĞARMAK Yeniden yapmak
OĞARTMAK Yeniden yaptırmak
OĞAŞ Tuhaf
OĞAŞMAK Tuhaflık etmek
OĞATMAK Uyandırmak
OĞAY 1. Red 2. Hayır (değil)
OĞAYLAMAK Reddetmek
OĞAYLANMAK Reddedilmek
OĞAYLATMAK Reddettirmek
OĞAZ Bıldırcın kuşu
OĞÇUM Uçurum
OĞDAK Rahim (dölyatağı)
OĞLAK(ULAK,OVLAK) Kürek (sandal)
OĞLAMAK Yavrulamak
OĞLAMAN Yavrusu / çocuğu olan
OĞLUNMAK Çoğalmak