ᒍḶ⟓৬ Reading English Deutsch Türkçe Esperanto فارسی عربى وسمانليجا Osmanlıca Okunuş Nomuli Açıklama
【+】 ᒍᛠ Alte Six Sechs Altı ses شش ستة شش şeş (F.) Seso 6
  CરⰘ..↾ Cermenî German Deutsch Alman ulusundan Germane   الأمة الألمانية        
  CરⰘ≾. Cermeneş German Deutsch Almanca germanaj   ألمانية        
  CરⰘC Cermence German language Deutsch Almanca germanaj   ألمانية        
  CરⰘ৬ Cermenya Germany Deutschland Almanya Germanio   ألمانيا        
  CરⰘ৬ᒍ↾ Cermenyalı from Germany aus Deutschland Almanyalı     ألمانية        
  ⥌≾'મ Aasray down unter Alt alla   خفض        
  ৬Ɔᒍ Yedel Alternative Alternative Alternatif, ek seçenek alternativo جایگزین بدلا من ذلك، خيارات إضافية     alianasja  
18.07.2020, 16:15
Yazar: jungnet | Contact person: ستة E W | Phone: şeş (F.) | Etiketler: şeş, altı, Sayılar
Gösterim: 9 | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
avatar