ᒍḶ⟓৬ Reading English Deutsch Türkçe Esperanto فارسی عربى وسمانليجا Osmanlıca Okunuş Nomuli Açıklama
【+】 ᒍӬ ĊᎧᒍ↓ ≾.Э Ϣર ৬ Ұ웃 ⊲ર≾.M∧⊲ Lâ çuluk eşe war şaytay karaşmak great haste makes waste Eile mit Weile! Acele işe şeytan karışır. - - في العجلة الندامة. - - - -
  ⥌Ɔ〟 Й Adın Nû What is your name? wie heißt du Adın Ne? kio estas via nomo   ما اسمك؟        
  ᒍӬ Mમλ Ϣર @⥙ MᎧᛠᒍᎧ La amranç war eting mutlu Love make happy Liebe macht glücklich Aşk mutlu eder.     حب سعيد.        
  ȪᓬM ⥌Ɔ ჰŧ Menem Ad ist My name is ... Ich heisse ... Benim Adım…     اسمي…        
  M⥌Ɲ ୨ર Бર, M⥌Ɲ ᕴ↓ Бર Man var ber, Man yuk ber Once upon a time. Es gab einen, es gab keinen. Bir varmış, bir yokmuş. Estis unu, ne estis unu. یکی بود ، یکی وجود نداشت. في يوم من الأيام.        
  ԋ, ما ჰŧ ৬ ȪGર@ما He, men ist ya öğretmen. Yes, I am a teacher Ja, ich bin ein Lehrer Evet, Öğretmenim.     نعم، أنا مدرس.        
  የ ჰŧ ๛ ȪGર@ما Mu ist sin öğretmen? Are you a teacher? Bist du ein Lehrer? Öğretmen misin?     هل انت معلم؟        
  ৬≾.〟⊲Ċ Yaşın kaç How old are you wie alt bist du Yaşın kaç     كم عمرك        
  ЙમƆ〟๛ Nûraydansin where are you from Woher kommst du Nerelisin     من أي بلد أنت        
  ⊲Ċ ჰŧ ᒍӬ OGᎧર Kaç ist lâ oğur what time is it wie spät ist es Saat kaç kioma horo estas   كم الساعة        
18.07.2020, 18:08
Yazar: jungnet | Contact person: في العجلة الندامة.
Gösterim: 9 | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
avatar