07:11
Al Bakiyye Şive/Lehçesi
Al Bakiyye yapay dilimizin daha geniş kitlelerce özgür biçimde kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Lehçe/şive oluşturmaya karar verdik. Al Bakiyye yapay dilini olabildiğince özgürleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi özgün alfabesi dışında diğer Latin, Arap, Rus ve Göktürk gibi alfabelerde de yazılabilmesini sağladık. Fakat sesletimlerde bazı Bakistlerden aldığımız geri bildirim neticesinde birtakım zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden kişilerin kendi ana  dillerine uygun biçimde Al Bakiyye yapay dilini kullanmasına imkan tanıyoruz. En yaygın ve kolay kullanım sahası kuşkusuz Latin harfleri ile Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan coğrafyası ve bu coğrafyada konuşulan Oğuz Türkçesi ve ağız yapısıdır. Bu yüzden Al Bakiyye yapay dilini 3 şive olarak geliştirmeye karar verdik; Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetun Eşvek ve Hûrayca. Al Bakiyyetun Eşvek, daha çok sözcük ve alfabe olarak farklılıklar gösterdiği için Al Bakiyye dilinin şivesi sayılabilirken, Hûrayca (Özgür al Bakiyye Dili) ise yapı, form ve sözcük olarak biçok farklılıklar gösterebildiği için Al Bakiyye dilinin lehçesi kabul edilir. 

Klasik Al Bakiyye Şivesi (ᒍ Ḷ⟓৬)

Kendi özgün alfabesi ve yazım sistemi ile yazılan, tüm sesletim ve sözcükleri özgün olan Al Bakiyye şivesidir. Yalnızca özgün Al Bakiyye harfleri ile yazılır. 

Genel Al Bakiyyetun Şivesi (ᒍ Ḷ⟓৬ᛠ❞) 

İstenilen alfabe ve yazı sistemi ile yazılabilir. Sözcük teleffuzları yazar ve bakist'in anadiline bağlı olarak özgürce kullanılabilir. Fakat temel olarak aşağıdaki kurallar dahilinde standartlaştırılmıştır; 
- Latin harfleri ile yazılır
- Anadolu, Kafkas ve Ortadoğu ağız ve sesletim sistemine uygun olarak sözcükler telaffuz edilebilir. 
Örnek
Klasik Al Bakiyye = ⟓Ӭ≾.ƝરMᒍ (Keyêşneremel)
Genel Al Bakiyyetun = Keşnermel 

Genel Al Bakiyyetun Şivesi Yazım Alfabesi

Sessizler: B - C - Ç - D - F - G - Ğ - H - X - J - K - Q - L - M - N - P - R - S - Ş - V - W - Y - Z
Ayrıca sessiz harflerden noktalılar yerine; "Ç= Ch, Ğ = G, Ş = Sh, W = Vv, Q = Kh" biçimi de kullanılabilir. 

Sesliler:  A - E - Ê - Â - I - Î - İ - O - Ö - U - Ü - Û 
Ayrıca sesli harflerden sadece; "A, E, I, İ, O, Ö, Ü" veya "A, E, I, O, U" harfleri de kullanılabilir. 

Al Bakiyyetun Şivesinde Örnek Cümle

Hû, Menem ad ist ya Kerem ve siz kio yuk belmek meng. Bugün wurde men eyledi ber şay el Bakiyye leseng içün. Ol ist ber eşvek. Erkes keyen yazabelmek hûer lâ Gökçeyazınç mit bu ya til. 
Emdi war men demek ber şay size; Örgensizse ya Lesen-i Bakiyye, zorunda siz yaza ve qullanğa Öz Al Bakiyye Til ve Damğaluk. 

Ya Eallah'ın iydilek ve Esselamnû olê Olnûun üze.
La Amranç war eting mutlu la keşi. Hem de Al Bakiyye leseng war eting mutlu la keşi. 
Siz war belmek keymen kiol var ber Ağ efi Al Bakiyye leseng. Orayda werde men yapacajmen ber Butug Al Bakiyyetun eşvek aks la ağandaç. 

Baki Do Am

Klasik Al Bakiyye Şivesi (Ȫᓬ..↾ ᒍ Ḷ⟓৬ ≾.ⱱ↓)
Genel Al Bakiyyetun Şivesi: (ГƝᒍ ᒍ Ḷ⟓৬ᛠ❞ ≾.ⱱ↓  -  Genel al Bakiyyetun eşvek)

Hûrayca Lehçesi

İstenilen alfabe ile yazım yapılabilir. Ancak öğrenimi kolaylaştırmak için standart Latin harflerinden derlenmiş bir alfabesi mevcuttur. Güncel 5000'i aşkın sözcüğe sahiptir. Yapı, ek ve sesletim bakımından Klasik Al Bakiyye ve diğer şivesi Al Bakiyyetün Eşvek'ten daha farklı ve kapsamlıdır. Tıpkı Türkçe ile Hakasça veya Türkçe ile Uygurca gibi farklı yapıda lehçelerdir. 
Standart Hûrayca Alfabesi

Temel Harfler: A B C D E F G H X I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Ek Harfler: Â Ê Ç Ğ Ɠ İ Î Ñ Ö Ř Ş Ü Û

Standart Al Bakiyye

Üç sürümün bütünleştirildiği ve tek bir alanda toplandığı son güncel halidir. Klasik Al Bakiyye (İlk Sürüm), Al Bakiyyetüneşvek (Şive), Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca Lehçesi) bütünleştirilip, tek bir bütün olarak gelişim tamamlanmıştır. Alfabe kısıtlaması bulunmaz. 4 alfabe - yazım sistemi standart olarak kabul edilmiştir. Klasik Al Bakiyye Alfabesi, Latin Kökenli Hûray Alfabesi, Arap Kökenli Osmanlı Alfabesi ve Göktürk Alfabesi, standart alfabelerdir. 
Popüler olarak Latin kökenli Hûray alfabesi ve klasik Al Bakiyye alfabesi, yaygın olarak kullanılmaktadır. 
En son sürüm olarak geliştirilmesi devam eden ve ulu sözlükte geçerli olan Al Bakiyye sürümüdür. 
Kategori: Türkçe Blog | Gösterim: 68 | Yazar: jungnet | Etiketler: Al Bakiyye Şivesi, Al Bakiyye Şive/Lehçesi, Al Bakiyyetun Eşvek | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
avatar