07:11
Al Bakiyye Şive/Lehçesi
Al Bakiyye yapay dilimizin daha geniş kitlelerce özgür biçimde kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Lehçe/şive oluşturmaya karar verdik. Al Bakiyye yapay dilini olabildiğince özgürleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi özgün alfabesi dışında diğer Latin, Arap, Rus ve Göktürk gibi alfabelerde de yazılabilmesini sağladık. Fakat sesletimlerde bazı Bakistlerden aldığımız geri bildirim neticesinde birtakım zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden kişilerin kendi anadillerine uygun biçimde Al Bakiyye yapay dilini kullanmasına imkan tanıyoruz. En yaygın ve kolay kullanım sahası kuşkusuz Latin harfleri ile Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan coğrafyası ve bu coğrafyada konuşulan Oğuz Türkçesi ve ağız yapısıdır. Bu yüzden Al Bakiyye yapay dilini 2 şive olarak geliştirmeye karar verdik; Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetun. Sözcük ve yapı bakımında çok fazla fark olmadığı için lehçe değil, şive olarak ilk etapta ayrıştırma söz konusudur. 

Klasik Al Bakiyye Şivesi (ᒍ Ḷ⟓৬)

Kendi özgün alfabesi ve yazım sistemi ile yazılan, tüm sesletim ve sözcükleri özgün olan Al Bakiyye şivesidir. Yalnızca özgün Al Bakiyye harfleri ile yazılır. 

Genel Al Bakiyyetun Şivesi (ᒍ Ḷ⟓৬ᛠ❞) 

İstenilen alfabe ve yazı sistemi ile yazılabilir. Sözcük teleffuzları yazar ve bakist'in anadiline bağlı olarak özgürce kullanılabilir. Fakat temel olarak aşağıdaki kurallar dahilinde standartlaştırılmıştır; 
- Latin harfleri ile yazılır
- Anadolu, Kafkas ve Ortadoğu ağız ve sesletim sistemine uygun olarak sözcükler telaffuz edilebilir. 
Örnek
Klasik Al Bakiyye = ⟓Ӭ≾.ƝરMᒍ (Keyêşneremel)
Genel Al Bakiyyetun = Keşnermel 

Genel Al Bakiyyetun Şivesi Yazım Alfabesi

Sessizler: B - C - Ç - D - F - G - Ğ - H - X - J - K - Q - L - M - N - P - R - S - Ş - V - W - Y - Z
Ayrıca sessiz harflerden noktalılar yerine; "Ç= Ch, Ğ = G, Ş = Sh, W = Vv, Q = Kh" biçimi de kullanılabilir. 

Sesliler:  A - E - Ê - Â - I - Î - İ - O - Ö - U - Ü - Û 
Ayrıca sesli harflerden sadece; "A, E, I, İ, O, Ö, Ü" veya "A, E, I, O, U" harfleri de kullanılabilir. 

Al Bakiyyetun Şivesinde Örnek Cümle

Hû, Menem ad ist ya Kerem ve siz kio yuk belmek meng. Bugün wurde men eyledi ber şay el Bakiyye leseng içün. Ol ist ber eşvek. Erkes keyen yazabelmek hûer lâ Gökçeyazınç mit bu ya til. 
Emdi war men demek ber şay size; Örgensizse ya Lesen-i Bakiyye, zorunda siz yaza ve qullanğa Öz Al Bakiyye Til ve Damğaluk. 

Ya Eallah'ın iydilek ve Esselamnû olê Olnûun üze.
La Amranç war eting mutlu la keşi. Hem de Al Bakiyye leseng war eting mutlu la keşi. 
Siz war belmek keymen kiol var ber Ağ efi Al Bakiyye leseng. Orayda werde men yapacajmen ber Butug Al Bakiyyetun eşvek aks la ağandaç. 

Baki Do Am

Klasik Al Bakiyye Şivesi (Ȫᓬ..↾ ᒍ Ḷ⟓৬ ≾.ⱱ↓)
Genel Al Bakiyyetun Şivesi: (ГƝᒍ ᒍ Ḷ⟓৬ᛠ❞ ≾.ⱱ↓  -  Genel al Bakiyyetun eşvek)
Kategori: Türkçe Blog | Gösterim: 26 | Yazar: jungnet | Etiketler: Al Bakiyye Şivesi, Al Bakiyye Şive/Lehçesi, Al Bakiyyetun Eşvek | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
avatar