Al Bakiyye takvimi, yapay olarak al Bakiyye diline özgü geliştirilmiş güneş esaslı bir takvimdir. Gelişimi devam etmektedir.
01.01.2020 - 01.01.2021 arasını “0” olarak kabul eden ve başlangıç tarihi miladi takvime göre 01.01.2021 olan takvimdir. Bu tarihten itibaren “1/1/0-0.1” (0 asırda, 0 Döngünün 1. yılı; 1. Ayın 1. Günü) şeklinde sıralama başlar. “0” kabul edilen (Miladi 2020) zamanın öncesi için “Forfang”, sonrası için “Sonfang” şeklinde adlandırılır. 0 (Sıfır) değeri olan 2020 yılı için ise “Türuan” denilir.
Forfang (F.): Önceki Çağ
Sonfang (S.):  Sonraki Çağ
Türuan (T.): Oluşum Zamanı
I: 1/1/0-0.1 :   01.01.2021
I: 2/1/0-0.1:   02.01.2021
I: 28/1/0-0.1: 28.01.2021
I: 2/2/0-0.1:   29.01.2021
... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 610 | Added by: jungnet | Date: 10.12.2020 | Comments (0)

Dünyada bilinen ilk yapay dil, Osmanlı medeniyetinde "Baleybelen" isimli yapay dil olarak bilinmektedir. Bazı yabancı kaynakları bundan da önce Avrupa menşeli farklı diller olduğunu da ileri sürer. Bu süreç 1700'lü yıllardan çok önceye dayanır. Ancak günümüze uzanan ve etkili bir biçimde gelişim gösteren yapay dillerden bazıları 1800'lü yıllardan sonra geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın bilineni Esperanto ve Volapük dilidir. Günümüzde ise Toki Pona, al Bakiyye, Nomuli, Nova vb. dillerin yanı sıra özellikle fantastik, bilim-kurgu film ve kitap dünyasında gelişim gösteren Nav'i, Klingon, Elf: Sindarin/Kara Lisan vb. onlarca yapay dil mevcuttur. Her geçen günde yenileri eklenmekte ve birçoğu da rağbet görmeyip yok olmaktadır.

... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 605 | Added by: jungnet | Date: 08.11.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dili, diğer birçok doğal, yapay ve sanatsal dilden farklı olarak özgür ve çeşitliliği benimseyen bir dildir. Kişi, yazar ve konuşmacının arzına uygun kullanım olanakları mevcuttur. Alfabe kısıtlaması, cümle dizilimi ve cümlede sözcük yerleşimi belli sınırlamalara tabi değildir. Ayrıca soru, olumlu, olumsuz, sıfat, yan cümle, tamlama vb. cümle yapılarında birden fazla ek seçenek ve yöntem bulunur. Tek bir temel cümlenin yazımına yönelik ek cümleler ve farklı anlatım biçimler bu makalede ele alınmıştır.
Temel Cümle: “Erteki gibs mizfi lâ ulu Tavgunfe.”
Türkçe karşılığı: “Yarın bizde büyük doğum günü partisi var.”
Ek Cümle Seçenekleri (el Sözlemyedelen):  
  1. Erteki gibs mizfi lâ ulu Tavgunfe.
  2. Gibs ya ulu Tavgunfe erteki in miz.
  3. ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 624 | Added by: jungnet | Date: 05.11.2020 | Comments (0)

"Al Bakiyye", isimli yapay dilin genel açılımı "El Hüsnü Hatt-i Bakiyye" olup, "Güzel yazılı ölümsüzlüğe ait dil" demektir. İlk geliştirilen sürümü kısır ve çok az sayıda sözcüğe, yapıya sahip olarak yayınlanmıştır. İkinci sürümü ise daha sistemli ve daha fazla sözcük sayısına sahip olarak yayınlanmış ve "Klasik Al Bakiyye" olarak adlandırılmıştır. Klasik Al Bakiyye, kendine özgü geliştirilmiş yazı sistemine ve alfabesine sahiptir. Köken olarak Türkçe başta olmak üzere Ural-Altay dillerine dayanmaktadır. 

Yazım ve her platformda yazımı kolay olmayacağı için en yaygın yazı sistemlerinden "Latin" harfleri ile yazılabileceği ve kişinin kolay telafuz edebileceği yeni bir şive zamanla doğmuş ve "Al Bakiyyetüneşvek", yani "Al Bak ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 577 | Added by: jungnet | Date: 24.10.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilini özgür ve özgün yapabilmek için emoji, simge, karakter, imge, ikon, ifade ve damgalardan da faydalanmayı amaçlıyoruz. Duygu ve düşüncelerin en iyi ve özgür biçimde aktarılması için uygun bir dil geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda örnek birkaç cümle hazırladık. 
  • Türkçe: Bugün çok mutsuzum. Hava yağmurlu ve ben seninle muhabbet etmek istemiyorum. 
  • Al Bakiyye: ḶГ❞ ჰŧ ☹️. ⛈️ ⱱ Ⱈ  ☕ ๛ᒍ〟.  
Category: Türkçe Blog | Views: 632 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dili gelişimi devam eden ve en temelde yazar, okuyucu ve anlatıcının dili özgürce kullanmasına imkan vermesini amaçlayan bir dildir. Belli yapı, standart ve kısıtlamalara  sıkıştırılmadan dileyen herkesin ifade özgürlüğünü sağlamayı amaçlar. Buna yazım ve anlatım tarzı da dahildir.
İlk insanlar taşlara yazı yazdığı için ona uygun yazı sistemleri ve yöntemler geliştirmiştir. Bugün ise bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlarla dil aktarımı sağlanabilmektedir. Dolayısıyla günümüz şartlarına göre bizlerin yazım sistemleri de gelişmektedir. Al Bakiyye yapay dilini bu sistemlere uygun olarak geliştirmeye özen gösteriyoruz. Son olarak tüm ifade, simge, ikon, emoji ve karakterleri dilmize kabul ediyor, yazar ve anlatıcının özgürce kullanmasına imkan tanıyoruz. Sözcük ve harfler kullanılmadan doğrudan bu ifade, ikon ve emojiler ile de anlatım, yazım sürdürülebilir. 

Örnek ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 609 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilimizin daha geniş kitlelerce özgür biçimde kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Lehçe/şive oluşturmaya karar verdik. Al Bakiyye yapay dilini olabildiğince özgürleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi özgün alfabesi dışında diğer Latin, Arap, Rus ve Göktürk gibi alfabelerde de yazılabilmesini sağladık. Fakat sesletimlerde bazı Bakistlerden aldığımız geri bildirim neticesinde birtakım zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden kişilerin kendi ana  dillerine uygun biçimde Al Bakiyye yapay dilini kullanmasına imkan tanıyoruz. En yaygın ve kolay kullanım sahası kuşkusuz Latin harfleri ile Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan coğrafyası ve bu coğrafyada konuşulan Oğuz Türkçesi ve ağız yapısıdır. Bu yüzden Al Bakiyye yapay dilini 3 şive olarak geliştirmeye karar verdik; Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetun Eşvek ve Hûrayca. Al Bakiyyetun Eşvek, daha çok sö ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 670 | Added by: jungnet | Date: 09.08.2020 | Comments (0)

Ural - Altay dil ailesine mensup Al Bakiyye yapay dili, temel köken olarak Altay-Türk dil ailesinden beslenmekte, ilaveten Arapça, Farsça gibi diğer dillerden de ciddi etkileşim almaktadır. Al Bakiyye yapay dili, diğer birçok doğal ve yapay dil gibi kendisine özgü bir yazım tarzı ve alfabesine sahiptir. Ancak yazar özgürlüğü, Al Bakiyye dilinde büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yazarın istediği yazım sistemi ve alfabesinde Al Bakiyye dilini yazmasına imkan sunulmuştur. Dileyen her Bakist (Al Bakiyye yapay dili bilen, öğrenen ve geliştiren kişi), istediği alfabe ile Al Bakiyye yapay dilini yazabilir. 
Al Bakiyye yapay dil geliştirici ekibi olarak kendi özgün alfabesine ek olarak diğer 5 alfabede harf ve seslerin karşılıkları, kullanılabilecek formları oluşturulmuş ve aşağıda verilmiştir. Diğer alfabe sistemlerinde de benzer şekilde kullanılması mümkündür. 

En Yalın-Basit Latin Harf Sistemiyle Al Ba ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 708 | Added by: jungnet | Date: 08.08.2020 | Comments (1)

Klasik Al Bakiyye için geçerlidir. Güncel Standart Al Bakiyye için eskimiş durumdadır. Yeni güncel Standart Al Bakiyye için "Türetek Yapı ve Formları" geçerlidir. 
  ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 680 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilinin ve yapay dilciliğin gelişimine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun! 

Al Bakiyye yapay dili, öğrenim ve tanıtımı için oluşturulan Artlitartinglang sitesi ve diğer uygulamaları kuşkusuz sizlerin katkılarıyla daha da gelişecek, daha geniş kitlelere yayılacaktır. Artlitartinglang sitesinin de diğer birçok web projesi gibi birtakım giderleri söz konusudur. Bu giderlerin büyük kısmı Rastgelelik.com tarafından karşılanmaktadır ve şuan için özel iletim olmadıkça bağış destek kanalı oluşturulmamıştır. Zira şu aşamada öncelikle olarak Al Bakiyye dilinin geliştirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Bu yüzden dilimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak, yaygınlaşmasına faydalı olacak kişi ve kurumlara ihtiyacımız var.

Al Bakiyye dili ve resmi tanıtım platformu için neler yapabilirsiniz?

  1. Al Bakiyye dilinde çeviriler yapabilirsiniz,
  2. Kendi dilinizde sözlük ve eser çalışmaları yapabilirsiniz.
  3. Rom ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 1211 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

1 2 »