Al Bakiyye yapay dilini özgür ve özgün yapabilmek için emoji, simge, karakter, imge, ikon, ifade ve damgalardan da faydalanmayı amaçlıyoruz. Duygu ve düşüncelerin en iyi ve özgür biçimde aktarılması için uygun bir dil geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda örnek birkaç cümle hazırladık. 
  • Türkçe: Bugün çok mutsuzum. Hava yağmurlu ve ben seninle muhabbet etmek istemiyorum. 
  • Al Bakiyye: ḶГ❞ ჰŧ ☹️. ⛈️ ⱱ Ⱈ  ☕ ๛ᒍ〟.  
Category: Türkçe Blog | Views: 5 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dili gelişimi devam eden ve en temelde yazar, okuyucu ve anlatıcının dili özgürce kullanmasına imkan vermesini amaçlayan bir dildir. Belli yapı, standart ve kısıtlamalara  sıkıştırılmadan dileyen herkesin ifade özgürlüğünü sağlamayı amaçlar. Buna yazım ve anlatım tarzı da dahildir.
İlk insanlar taşlara yazı yazdığı için ona uygun yazı sistemleri ve yöntemler geliştirmiştir. Bugün ise bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlarla dil aktarımı sağlanabilmektedir. Dolayısıyla günümüz şartlarına göre bizlerin yazım sistemleri de gelişmektedir. Al Bakiyye yapay dilini bu sistemlere uygun olarak geliştirmeye özen gösteriyoruz. Son olarak tüm ifade, simge, ikon, emoji ve karakterleri dilmize kabul ediyor, yazar ve anlatıcının özgürce kullanmasına imkan tanıyoruz. Sözcük ve harfler kullanılmadan doğrudan bu ifade, ikon ve emojiler ile de anlatım, yazım sürdürülebilir. 

Örnek ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 4 | Added by: jungnet | Date: 16.09.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilimizin daha geniş kitlelerce özgür biçimde kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Lehçe/şive oluşturmaya karar verdik. Al Bakiyye yapay dilini olabildiğince özgürleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi özgün alfabesi dışında diğer Latin, Arap, Rus ve Göktürk gibi alfabelerde de yazılabilmesini sağladık. Fakat sesletimlerde bazı Bakistlerden aldığımız geri bildirim neticesinde birtakım zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu yüzden kişilerin kendi anadillerine uygun biçimde Al Bakiyye yapay dilini kullanmasına imkan tanıyoruz. En yaygın ve kolay kullanım sahası kuşkusuz Latin harfleri ile Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan coğrafyası ve bu coğrafyada konuşulan Oğuz Türkçesi ve ağız yapısıdır. Bu yüzden Al Bakiyye yapay dilini 2 şive olarak geliştirmeye karar verdik; Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetun. Sözcük ve yapı bakımında çok fazla fark olmadığı için lehçe değil, şive o ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 26 | Added by: jungnet | Date: 09.08.2020 | Comments (0)

Ural - Altay dil ailesine mensup Al Bakiyye yapay dili, temel köken olarak Altay-Türk dil ailesinden beslenmekte, ilaveten Arapça, Farsça gibi diğer dillerden de ciddi etkileşim almaktadır. Al Bakiyye yapay dili, diğer birçok doğal ve yapay dil gibi kendisine özgü bir yazım tarzı ve alfabesine sahiptir. Ancak yazar özgürlüğü, Al Bakiyye dilinde büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yazarın istediği yazım sistemi ve alfabesinde Al Bakiyye dilini yazmasına imkan sunulmuştur. Dileyen her Bakist (Al Bakiyye yapay dili bilen, öğrenen ve geliştiren kişi), istediği alfabe ile Al Bakiyye yapay dilini yazabilir. 
Al Bakiyye yapay dil geliştirici ekibi olarak kendi özgün alfabesine ek olarak diğer 5 alfabede harf ve seslerin karşılıkları, kullanılabilecek formları oluşturulmuş ve aşağıda verilmiştir. Diğer alfabe sistemlerinde de benzer şekilde kullanılması mümkündür. 

En Yalın-Basit Latin Harf Sistemiyle Al Ba ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 38 | Added by: jungnet | Date: 08.08.2020 | Comments (1)

Category: Türkçe Blog | Views: 75 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye dili yapay bir dildir. Geliştiricisi Mevlüt Baki Tapan olup, Ural-Altay dil ailesine mensup yapıdadır. Kendisine özel karakterleriyle 65 harflik alfabesi bulunur. Al Bakiyye yapay dili, kendi bünyesinde Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı olarak anılır.

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Tü ... Daha fazlası »

Category: Türkçe Blog | Views: 64 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye yapay dilinin ve yapay dilciliğin gelişimine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun! 

Al Bakiyye yapay dili, öğrenim ve tanıtımı için oluşturulan Artlitartinglang sitesi ve diğer uygulamaları kuşkusuz sizlerin katkılarıyla daha da gelişecek, daha geniş kitlelere yayılacaktır. Artlitartinglang sitesinin de diğer birçok web projesi gibi birtakım giderleri söz konusudur. Bu giderlerin büyük kısmı Rastgelelik.com tarafından karşılanmaktadır ve şuan için özel iletim olmadıkça bağış destek kanalı oluşturulmamıştır. Zira şu aşamada öncelikle olarak Al Bakiyye dilinin geliştirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Bu yüzden dilimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak, yaygınlaşmasına faydalı olacak kişi ve kurumlara ihtiyacımız var.

Al Bakiyye dili ve resmi tanıtım platformu için neler yapabilirsiniz?

  1. Al Bakiyye dilinde çeviriler yapabilirsiniz,
  2. Kendi dilinizde sözlük ve eser çalışmaları yapabilirsiniz.
  3. Rom ... Daha fazlası »
Category: Türkçe Blog | Views: 60 | Added by: jungnet | Date: 17.07.2020 | Comments (0)

Al Bakiyye dili, toplum için geliştirilmiştir. Tüm materyal, görsel, yapı ve bilgileri iki bir hak talebi ve bildirim olmaksızın genel kamuya açık olarak lisanslanmıştır. Al Bakiyye lisanı, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır, ek koşullar uygulanabilir.

Al Bakiyye Yapay Dili (Conlang), Türk dilleri ve lehçeleri ile etkileşim gösteren sözcükleri ve yapıları, kendi özgü yazım, anlatım ve yapısal kuralları ekseninde kayıt altına almayı amaçlar. Kökeni Ural-Altay diline dayandırılarak geliştirilmektedir. Kullanım ve geliştirilmesi ücretsiz ve kamuya açıktır. 
Al Bakiyye Ulu Sözlüğü'ne dileyen herkes sözcük, ifade ve yapı önerisinde bulunabilir. 
Category: Türkçe Blog | Views: 57 | Added by: jungnet | Date: 16.07.2020 | Comments (0) 
Category: Türkçe Blog | Views: 188 | Added by: jungnet | Date: 16.10.2019 | Comments (0)

Yapay dil, Almanca, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça gibi doğal dillerin aksine kaynağı bilinen, oluşturanı belli olan ve belli bir dil bilgisi belli tarihi süreç için değil de özel olarak geliştirilmiş dil demektir. Zaman içinde insanların kabulleri ve kültürleriyle evrilmeyip, insan eliyle geliştirilmiş dillerdir. 

Bilinen örnek yapay diller: Esperanto, Elfçe, Kiril Türkçesi, İdo dili, Toki, Pona ve Bakiyye, Nomuli...

Category: Türkçe Blog | Views: 197 | Added by: jungnet | Date: 24.08.2019 | Comments (0)