00:24
Hûrayca = Al Bakiyye
"Al Bakiyye", isimli yapay dilin genel açılımı "El Hüsnü Hatt-i Bakiyye" olup, "Güzel yazılı ölümsüzlüğe ait dil" demektir. İlk geliştirilen sürümü kısır ve çok az sayıda sözcüğe, yapıya sahip olarak yayınlanmıştır. İkinci sürümü ise daha sistemli ve daha fazla sözcük sayısına sahip olarak yayınlanmış ve "Klasik Al Bakiyye" olarak adlandırılmıştır. Klasik Al Bakiyye, kendine özgü geliştirilmiş yazı sistemine ve alfabesine sahiptir. Köken olarak Türkçe başta olmak üzere Ural-Altay dillerine dayanmaktadır. 

Yazım ve her platformda yazımı kolay olmayacağı için en yaygın yazı sistemlerinden "Latin" harfleri ile yazılabileceği ve kişinin kolay telafuz edebileceği yeni bir şive zamanla doğmuş ve "Al Bakiyyetüneşvek", yani "Al Bakiyye Şivesi" olarak adlandırılmıştır. 

Dil zamana, kişiye ve mekana göre değişim ve gelişim gösterir. Al Bakiyye dili de bu süreçte birtakım etkileşime ve gelişime uğradı. Yazı ve alfabe, temel gramer kuralları ve bazı kısıtlayıcı unsurlar tamamen kaldırılıp, doğrudan sözcük karşılıkları yerine türetme sistemi getirilerek özgür bir dil olabilecek bir lehçesi ortaya çıktı. "Özgürleşmek, Özgür olma arzusu" şeklinde manaya gelen "Hûrayca" ismiyle farklı bir Al Bakiyye formu olarak doğdu. "Al Bakiyyetünhüer", yani "Özgür Al Bakiyye" adlı bu lehçe, tüm benliği ile Klasik Al Bakiyenin yeniden daha özgür, sistemli derlemesi oldu.

800 dolayında sözcüğe sahip Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetüneşvek şivesi ile 1800, 2000 dolayı sözcüğe ulaştı. Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca) lehçesi ile de 6000 üzeri özgün ve kapsayıcı sözcüğe ulaştı. 

Öğrenim ve öğretimi kolaylaştırmak, Al Bakiyye sesletim sistemini ve sözcük olgusunu korumak için standart bir alfabe oluşturuldu. Bu alfabe Al Bakiyye alfabesine ek olarak Latin harflerinden derlenmiş alfabedir. 

Klasik Al Bakiyye, Al Bakiyyetüneşvek ve Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca) farkları

Klasik Al Bakiyye: 

 1. Sadece Al Bakiyye alfabesi ile kendine özgü sesletim kurallarına göre yazılır. 

 2. Temel zaman yapısı ve temel ekleri bulunur ki, büyük oranda Türk dillerine benzer yapıdadır. 

 3. Sözcükler doğrudan bir karşılığa sahip olarak kabul edilir.

Al Bakiyyetüneşvek:

 1. Latin harfleri ile, Latin kökenli alfabeler ile yazılır. 

 2. Klasik Al Bakiyye dil bilgisi kuralları ve ayrıca Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca) dil bilgisi kurallarına göre karma bir yapı ile kullanılır. 

 3. Klasik Al Bakiyye sözcükleri Latin harflerle yazıma uygun olarak kullanılır.

Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca):

 1. Tüm alfabe ve yazı sistemleri ile yazılabilir.

 2. Kendisine özgü dil bilgisi kuralları, zaman yapıları ve özel ekleri vardır. 

 3. Türetme mantığı ile yeni sözcükler türetilir ve ekler ile birçok sözcük karşılığı verilir. 

 4. Klasik Al Bakiyyenin tüm sözcüklerine ek olarak 6000 üzeri sözcük köküne sahiptir. 

 5. Klasik Al Bakiyye'nin "Yeni Al Bakiyye" olarak nitelendirilebilecek sürümüdür. 

 6.  
Kategori: Türkçe Blog | Gösterim: 18 | Yazar: jungnet | Etiketler: Al bakiyye, hurayca | Değerlendirme: 0.0/0
Yorum / Soru-Cevaplar: 0
avatar