Total entries in catalog: 69
Gösterilenler: 11-20
Sayfalar: « 1 2 3 4 ... 6 7 »

El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan
Yaratıcı rabb'e şükran, dua ve yakarış sunma maksatlı yazın türüdür. Bolca figürat yazısı kullanılır. Birkaç sayfayı geçmeyecek tarzda kaleme alınır. Al Bakiyye yapay dili, yaratıcı tanrı için özel kural ve şahıs ekine sahiptir. Aynı şekilde özel edebi türü geliştirilmiştir ve Al Bakiyye dilinde tanrı için yazılabilecek edebi türdür. 
El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan, bir nevi "Şükran Güncesi" olarak da nitelendirilebilmektedir. 

ᒍ Г❞C..↾ MᎧてБʷ@❞ ৬ てᒍ〟 (El Günce-i Muhabbettün Ya Haylan) - Thanksgiving Diary
Damlahatnâme

Damlahatnâme, bilindik edebi türlere nazaran farklı bir mantık ve yapıda ortaya çıkmış akademik edebi türdür. Şark roman ihtiyacını ve temel akademik edebiyatı bünyesinde barındırmayı hedef almış türdür. Roman, öykü, mektup, masal, makale, tiyatro, resim gibi edebi ve sanatsal türlere eşdeğerdir. Bu türlerden ayrılan en belirgin özelliği ise akademik açıdan incelenerek eserlerin kaleme alınmasıdır.

İçerisinde birden fazla edebi türü barındıran yazım türüdür. Romana yakın biçimde olmasına rağmen belli farklılıklar gösteren deneyselliğe önem verilen yazılardır. Anlatımı gibi yazım biçimi de karmadır. İçeriğinde birçok makale, deneme, tiyatro, şiir, öykü, anekdot, vecize, beyit, deyim, atasözü, fıkra, mesnevi gibi yapıtlar bulundurabilir. 
Birden fazla anlatıcı vardır, hatta bu anlatıcıların aralarında tartışması veya birbirlerine mektup, e-posta, dilekçe vs. göndermeleri  mümkündür. Okura veya birbirlerine öğüt verebilirler. Adeta dışarıdan bakıldığında küçük bir dünya içerisindeymiş gibi olaylar gözlemlenir. Okurla konuşulur. Bazen onu eleştirebildiği gibi, aynı zamanda yorumlayabilir veya övebilir. Bazen hatta okur ara verip gitmiş gibi anlatıcılar davranabilir. Övgülerini meddah gibi yaparlar. Okur duymuyormuş gibi aralarında konuşabilirler. 
Damlahatnâme hakkında detaylı bilgiye Rehber Kitabından ulaşabilirsiniz. 


ഥMᒍӬԋ@ЙMЭ (Daamlâhatnâme) - Damlahatname
Cümle Çevirisi Türkçe: Meyveler, zengin ve doğal gıdalardır. Sağlığa faydalıdır. Bolca sağlıklı meyve yenilmelidir. 
() -
Merhaba, Nasılsınız? Benim adım Baki. حا, ƝC๛ᓬ ماM ⥌Ɔ ჰŧ Ḷ⟓. 
Okunuş: Hû, Necesinz Menem ad ist bakey. 
حا, ƝC๛ᓬ ماM ⥌Ɔ ჰŧ Ḷ⟓. (Hû, Necesinz Menem ad ist bakey.) - Hello, How are you? My name is Baki.
Bâkiyye Dilinde Sözcükler
ᒍ Ḷ⟓৬ Reading English Deutsch Türkçe Esperanto Persian Nomuli
૭''રҰ〟, OḶϢᒍ, OḶҰ〟 garşın, obwol, obşayen, according to nach -e rağmen      
I⟓Ɲ, ⥌ᒍ≾〟 ayken, alsen while, when wenn, als -iken      
БƝГ≾Ꭷ Bengesu water of life das wasser des Lebens Ab-ı Hayat      
↾≾.↓⟓≾Ɲ Işıkkesen Lampshade Lampenschirm Abajur      
ĊȪર⊲Ꭷ’ Çörkü     Abaküs      
⥌Ḷʷ๛..↾ Abbasî     Abbasoğulları      
じĊMI Saçmay     Abes      
⥌Ɲ@ Anat     Abide      
≾રƆરMC Serderemce     Abone      
ĊᎧᒍ↓ Çuluk urgency Dringlichkeit Acele      
ᒍӬ ĊᎧᒍ↓ ≾.Э Ϣર ৬ Ұ웃 ⊲ર≾.M∧⊲. Lâ çuluk eşe war şaytay karaşmak     Acele işe şeytan karışır.      

ᒍ ᒍ≾Ɲ..↾ Ḷ⟓৬ ≾ȪᓬC↓ᒍર..↾ (El lesen-i Bakiyye Sözcükleriy) - The Al Bakiyye Words
Al Bakiyye Literature

All literature genre like roman, lyric, theater etc can used in the Al Bakiyye. Also, In the Al Bakiyye language there are 3 literature genre. These are Damlahatname, Yazlam and gratitude journal. 

 Gratitude journal

ᒍ Г❞C..↾ MᎧてБʷ@❞ ৬ てᒍ〟 (El gunce-i mohabbatun ya haylan) 

That is a greatitude, praying, giving thanks, calling to God. 

Chapters: Title, Preliminary Input, Imprint, Rosary, Thanksgiving Diary, Word, Nukte, Prayer, Procedure, Patrol, Commentary, result and supplication.


ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ (Al bakiyye gokceyazinch) - Al Bakiyye Literature
Countries - Land and National & Punctuation

Punctuation

 • ʷ (chiftlem): It is read the consonant twice. ∧ᒍʷԋ (Allah)

 • ° (Dursak): It is stoped the previous letter. ⥌⊲°ḶḶ (Ak’baba). 

 • . (Noktay): Point - It is used end of the sentences. て ∧ᒍʷԋ°ഥ. (Hay Allah’dır.)

 • , (Okmay): Comma. Ḷર⊲, @, ⧽ ⱱ ๛ (Barq, At, Ol ve Sin)

Others: ; ^ + - * / % & {} () [] ? = _ - ! : > < | 


Й↓웃૪ - Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર (Nuktaylam - Ulkey ve ulaslar) - Countries - Land and National & Punctuation
Days - Months - Colours

Days

German

English

Al Bakiyye

Reading

Montag

Monday

Ḷ≾.Г❞

Bashgun

Dienstag

Tuesday

ƆરГ❞

Dergun

Mittwoch

Wednesday

⧽Г❞

Olgun

Donnerstag

Thursday

⧽웃Г❞

Oltaygun

Freitag

Friday

ᎧᒍᎧГ❞

Ulugun

Samstag

Saturday

⊲↾৬୨Г❞

Kıyavgun

Sontag

Sunday

↾ᕴ↓Г❞

Iyıkgun

Months

Al Bakiyye

Reading

English

⥌↓ḺƝ

Akpan

January

ᛠᎧᒍᎧGƝ

Tuluğan

February

⥌Ċર

Açar

March

⊲↾રĊƝ

Kırçan

April

ᛠરᛠĊƝ

Terteçan

May

ᛠOᓬરƝ

Tozaran

June

ḶOᓬરƝ

Bozaran

July

⊲↾ર⊲ર

Kırkar

Agust

ḶƆƝ

Budan

September

ḶᒍGƝ

Bulğan

October

⊲↾રᒍ≾.

Kırlaş

November

ĊGƝ

Çağan

December


 
Г❞〟- I〟- ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ (gunen, ayen, cozungen) - Days - Months - Colours
Ya Rab’Ba Ni-yaz Divine Rules

There are some rules that we write somethings to the god. For the god there are some rules. 

The personal pronoun of the God: て (Hay)

Article: ৬ (Ya) and I (Ay)

Tobe:  ჰŧ (İst) or ഥ (Dır)

 • “Ϣર” (War) is not used in outside present simple tense.

 • The personal pronoun is never used in the verb. 

For example

Normal Sentences: 

 • ما Ϣર  БરMЭ⟓. (Men war bermek) : I give

 • ما ϢરƆ Бર⥌CĴما. (Men werde berecejmen): I will give

 • ๛ ϢᎧરƆ БરƆ๛ (Sin wurde berdisen) :  You gave

Divine Sentences:

 • て Ϣર БરMЭ⟓ (Hay war bermek.) : Allah gives.

 • て Бર⥌CĴ (Hay berecej) : Allah will give.

 • て БરƆ (Hay berdi) : Allah gave.

ჰŧ = て ჰŧ ∧ᒍʷԋ (Hay ist Allah) : It is Allah who is the One.

= て ∧ᒍʷԋ°ഥ (Hay Allah’dır) : It is Allah who is the One.


৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ (Ya guralen-i Rayb'be Nuyaz) - Divine Rules
Adjective Clauses & Tenses

Adjective Clauses

Бર ⥌ƆM (Ber Adam) - a man

Ḷ ⥌ƆM (Bu adam) - this man

The articles donot used with number adjectives and indefinite articles. Without that the articles has to used front of the all names. 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Old man 

Adjective clauses front of the name : 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Old man

Adjective clauses end of the  name : The article is used front of the adjective and name and also “i” between adjective and nouns.

৬ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya adam-i Ehteyar) - The man who is old. 

As Double adjective usage : 

৬ Ꭷ’ƝᒍᎧ’ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya ünlü adam-i ehteyar) The famous man who is old. 


ᒍ ⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ ⱱ ⥌Ɲ〟 (El adjektefen ve aanen) - Adjective Clauses and Tenses